Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 10.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø i fjellet i kombinasjon med vind gjør at det vil legge seg opp nysnøflak som kan være lett å løse ut. Særlig i leområder vil det legge seg opp en del snø. Forholdsvis høy temperatur fører til at nysnøen vil stabiliseres hurtig.
Mildt vær i starten av uka har ført til at snødekket ble gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh. Torsdag er det kraftig vind fra V og snøbyger i fjellet, så der forventes en vekslende snøoverflate med fokksnøflak i leområder og avblåst på vindutsatte steder.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-4 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

10.01.2020 kl. 10:50

529 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S. Såpass lite snø og snøpakken var så hard at jeg kunne gå på føttene i oppoverbakken på tur ned fra fjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Hele blokka løsnet @ 60cm etter å ha blitt påført endel press på baksiden. Brudd over det nederste fuktige snølaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  300 moh, nordvendt heng.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ over 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ Fortsatt små snømengder, så gjelder bratte leheng.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløst i leheng på 300 moh

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Tester

ECTX God Snødekket er fuktig, men binder relativt godt.

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snødybden varierer mye, svært lite i lavlandet. Den gamle snøpakken er gjennombløt, og består i stor grad av smelteformer. Nysnøen er fuktig. Snøen klabbet på skiene hele turen opp, men snøen var akkurat så lite fuktig at det var veldig fine kjøreforhold ned til 350 moh. Føret «lugget» suksessivt mer fra 350 moh og nedover.

Vær

Snø -4 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Regnbyger i lavlandet, snøbyger fra 250 moh. Elinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket består i stor grad av smelteformer og binder godt ifølge stabilitetstest. Fortsatt begrensede snømengder i fjellet generelt, men noe nysnø og pålagring i leheng. Dette øker muligheten for snøskred. En svak toer. Nysnø og økt vind medfører ytterligere pålagring i leheng. Økt fokksnøproblematikk. Stabil temperatur fremover gir muligens lite endringer ellers i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm/0 mm D-M Kram snø, men et sted mellom tørt og litt fuktig., 5 cm K IF/MFcl 2 mm/0 mm M, 15 cm P MF 3 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 15 cm P MF 2 mm/0 mm M, 5 cm K IF/MFcl 1 mm/0 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm/0 mm M, 35 cm 4F MF/MFsl 2 mm/0 mm M -1 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, 0 °C @ 95 cm PS! Termometeret viste +0,2 grader celsius, ikke -0,2 slik profilen viser. Men fikk ikke registrert det i appen.

ObsID: 206388

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

08.01.2020 kl. 05:27

440 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig Snødekket er gjennombløytet. Våt løssnø oppå den gamle kompakte og fuktige snøpakken. Syltynt skarelag på toppen.

Vær

Yr 1 °C 14 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 206057

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org