Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 09.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng der nysnøen har bundet seg i myke flak til nysnøen har stabilisert seg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger i kombinasjon med økende vind utover dagen vil danne ferske fokksnøflak i leområder der skred kan løses ut av en skiløper. Eldre fokksnøflak har stabilisert seg noe, men skred kan fortsatt løses ut.
Vind fra varierende retninger har i høyden lagt opp myke fokksnøflak i flere himmelretninger. Lokalt i mindre vindutsatte områder finnes ubunden snø tilgjengelig. Det gamle snødekket er fuktet helt til fjelltopphøyde etter mildværet som var. Det er variasjoner i snøfordelingen.
Søndag er det kuldegrader ned til havnivå de fleste steder.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til søndag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Om ettermiddagen nordlig opp i sterk kuling i vesterålen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

09.12.2019 kl. 11:59

530 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV på 536 moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S.

Skredaktivitet

9. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen får nå vindpåvirkning, og det danner seg flak. Disse kan påvirkes av skiløper, spesielt like over skogen der flakene fortsatt er relativt myke. Fant imidlertid ikke tegn på ustabilitet på dagens tur. Skavler hadde bra binding under toppflakene. Ser ut til at bygesystemet vil påvirke mest ytre del av regionen. Passerer også relativt raskt. Faregraden ser ikke ut til å forværre seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vt på 350 moh. Moderat vt fra 450 og opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ mellom 600 moh og 400 moh

Vær

Snø -6 °C 14 m/s fra SV ↗ 95% skyer Pent vær i natt. Kom et bygesystem nå.

ObsID: 201346

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

09.12.2019 kl. 05:29

432 moh

barbro@obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Homogent snødekke med smelteformer, skarelag, overdekt med løssnø. Tynt nysnølag på toppen.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra N ↓ 90% skyer Snøbyger

ObsID: 201288

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

08.12.2019 kl. 11:39

594 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøoverflate på vindutsatte plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfordeling over skoggrensen.

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh Under mildværet.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Nysnø i er høyfjellet påvirket av vinden. Dog ikke bærende fokksnø, men tråkker igjennom 2-5 cm flak på toppen. Andre steder er det fortsatt løssnø igjen, men med en liten snert av tåkerim på toppen - godt skiføre. Snødekket er ujevnt fordelt.

Skredfarevurdering

1 Liten Jevnt over mer snø igjen i fjellet enn temperatur og nedbør skulle tilsi. Regnet har gjennomfuktet snødekket helt til bakken. Igjenfrysing er igang, så snødekket regnes som stabilt. Mildværsskaren er ikke bærende ennda i lavlandet og føret er av typen 'skrubbsår på leggen'. Over skoggrensen er det den nye snøen det primære problemet. Det har vært vind fra alle kanter og det har dannet for fokksnøflak. Disse er fortsatt tynne, myke og primært på vindutsatte plasser. Det er fravær av utpreget svakt lag og tørrsnøen fremstår som ut spenninger ellers. Men å sette fokksnø som SP vil være naturlig. Det er god binding mellom nysnøen og mildværsskaren da det har en gunstig overgang fra mildt til kaldt med nedbør hele veien. Skredfaren vurderes som 1-liten for obsturen idag, men mener at det grunn for å heve regionen et hakk. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Har vært vær og vind fra mange rettning i det siste, så det er naturlig å ta med hele rosa. Valgt problem gjelder for observasjonsstedet. For regionen er sannsynlig at det finnes steder hvor det er lettere å løse ut.

Vær

Snø -3 °C 3 m/s fra N ↓ 50% skyer Litt snø i lufta, men primært opphold.

Tester

ECTN24@24cmQ3 God Går i tynt lag av nysnø.

LBT@40cm Ingen utslag.

Snøprofil

30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm F MF 0 mm/0 mm M, 10 cm P/1F MFcr 0 mm/0 mm W Her er igjenfrysingen igang. , 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 20 cm F 0 mm/0 mm V 1 test knyttet til snøprofilen Vått mot bakken så regnet har tatt hele turen gjennom snødekket.

ObsID: 201197

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

08.12.2019 kl. 10:54

338 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Snøprofil

ObsID: 201180

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

08.12.2019 kl. 10:27

199 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Snødekke

ObsID: 201162

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

06.12.2019 kl. 13:04

5 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Meget våt Har minket betraktelig siden mildværet begynte.

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Litt mindre vær idag, men fortsatt vått.

ObsID: 200960

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org