Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 03.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Høye temperaturer og regn øker faren for våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 3 desember: Oppjustert varsel pga kraftig temperaturstigning og regn til fjelltopphøyde. Sannsynligheten for mange naturlig utløste skred utover dagen. Først og fremst er det våte skred i den ferske nysnøen som vil løsne, men ettersom mildværet og regnværet vedvarer kan det løsne middels store skred når fokksnøen fuktes opp.
I løpet av helgen har det kommet mye snø og kombinert med kraftig vind har det gitt stor snøtransport til leheng. I enkelte leheng ligger det nå mye snø. I utgangspunktet binder fersk fokksnø seg godt til gammelt snødekke. Der hvor vinden har fått tak, er overflaten blåst ren ned til stein og is. Tirsdag morgen har mildværet meldt sin ankomst og det regner i lavlandet.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Skyet.
Bygevær vil gi store lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-4 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

03.12.2019 kl. 08:55

44 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø.slår over til mye regn.. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør.

ObsID: 200358

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

03.12.2019 kl. 08:52

34 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 200359

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

03.12.2019 kl. 05:33

441 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr, lett snø.

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Fortsatt snøbyger.

ObsID: 200333

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.12.2019 kl. 12:51

10 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Som antatt har det meste av nysnø gått på havet eller ligger mellom husan. Jevnt over renblåst til novembersålen.

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

Vær

Ikke nedbør 1 °C 12 m/s fra NV ↘

ObsID: 200264

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

02.12.2019 kl. 12:04

430 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot SV. Fjell på 600 moh. Vindtransport i kastene.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S på 400 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot SØ på 400 moh
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat vindtransport fra NV

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har vært mye vindtransport fra NV de siste dagene. Mange topper og rygger er avblåst, og snøen ligger i lesider og leheng. Under et porøst skarelag finnes det et kantkornlag, men dette er vanskelig å trigge. Ventes betydelig mildere vær, med mye nedbør. Gir betydelig økning i farenivået for morgendagen.

Tester

CTM15@40cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 300 moh

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr Veksler mellom avblåste rygger med stein og skare, til innblåste sider med myk vindpåvirket overflate med hagl i topplaget.

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F DF/PPsd 1 mm/3 mm D, 3 cm 4F RG 3 mm D Lag av hagl, 30 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr 3 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm K MFcr 3 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm D, 40 cm K MFcr D, 6 cm 4F FC 3 mm D

ObsID: 200270

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.12.2019 kl. 12:00

23 moh

truls (Ukjent)

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Mye nedbør i form av graupelsnø i området siste to døgn. Sterk vind langs kysten.

ObsID: 200274

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.12.2019 kl. 10:15

2 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Nederst i bildet ses den gamle smelte frys Skaren. Fokksnøen kollapser 10Cm over denne på nedføyka nysnø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Vindtransport og ujevnt fordelt snødekke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 6 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Det gamle snødekket titter frem noen plasser.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er fortsatt snøtransport i høyden, men mye av det som er tilgjengelig er flyttet på. Det har kommet en del snø i løpet av natten som har blitt flytta på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det finnes ferske fokksnøflak i forsenkninger. Snødekket er Ujevnt fordelt, alt fra ingen snø til en meter hvor det har vært le. Skredproblemet er begrenset til de terrengformasjonene som har samlet snø. Mildere vær vil virke stabiliserende på de ferske fokksnø flakene. Varslet faregrad er riktig Beskriver forholdene godt.

Tester

ECTN13@15cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V Snødekket er veldig ujevnt fordelt. Mye snø har sublimert og blåst på havet. Skredproblemet finnes i forsenkninger hvor vinden har lagt opp snø, men begrenset utbredelse da vinden har jobba fra alle kanter og mengden snø er begrensa.

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket er ujevnt fordelt etter uværet, der hvor vinden har stått på er det tidvis helt bart, mens i forsterkninger og le ligger det godt over 1 m snø. Den ferske fokksnøen føles «seig» å vandre på.

Vær

Snø 1 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lett snø i lufta, avtagende vind og mildere. Kommer kraftige vindkast innimellom

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F DF D, 15 cm 1F RG D, 4 cm 4F DF D, 5 cm F DF D, 30 cm K MFcr D

ObsID: 200243

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

02.12.2019 kl. 05:38

441 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nedføyket løs nysnø, god oppsamling i leheng. Skare i vindutsatte områder. Endel snøkov.

Vær

-2 °C 7 m/s fra NV ↘ 90% skyer

ObsID: 200273

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

01.12.2019 kl. 10:24

7 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Voldsomt med snøtransport. Men det meste går på havet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er et tjuhelsikes vær her nå. Kraftig vind og svært stor snøtransport. Vinden er så kraftig at det er lite avsettning av fokksnøen og det meste blir blåst på havet. Men der det samler seg snø er det store avsettninger. Det er mildt og snøen binder seg fort. Snødekker er fortsatt magert jevnt over og fordelingen i terrenget er svært ujevn. Naturlig utløste skred er nok mulig, men trolig begrenset utbredelse. Skredfare må på sitt meste betegnes som lokal, ikke generell. Faren er knyttet til den pågående værsituasjonen og svinger i takt med denne. Varslet faregrad er riktig HB ang naturlig utløste skred er vel litt voldsom i forhold til valgte SP.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Snødekke

Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kraftig vind fører til svært ujevn fordeling. Veksler mellom avblåst til bakken og store (1m) ansamlinger av fokksnø. Relativt mildt så det er raske bindinger.

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra N ↓ 100% skyer Kraftige vindbyger fra V-NV-N.

ObsID: 200081

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.11.2019 kl. 13:20

35 moh

Kristin (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristin
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristin

Snødekke

10 cm totalt Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø Snø- og haglbyger om hverandre. Liten vind i marka.

ObsID: 200025

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org