Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 09.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

09.11.2019 kl. 17:10

385 moh

Håvard (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Opptil 8 ms på utsatte plasser.

Snødekke

Rim på mykt underlag

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra NØ ↙

ObsID: 198057

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

09.11.2019 kl. 12:52

541 moh

Beddari1 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Beddari1

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Rimlag på 1,5cm har lagt seg overalt helt opp til toppen av Torskmannen

Tester

ECTP@60cmQ2 God Fikk ikke brudd på test. Framprovoserte brudd etter testen. Hagl lager glideflate.

ObsID: 197922

Lofoten og Vesterålen / Torskmannen

Snø

09.11.2019 kl. 11:00

676 moh

EspenN (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfordeling opp mot Torskmannen

Faretegn

Ingen faretegn observert Gikk mye egne spor. Ingen drønn hørt.

Snødekke

15 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fortsatt flere dager etter siste snøfall er det mye løssnø i alle eksposisjoner og høydenivåer. Som ga opphav til flott skikjøring.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

Notater

Mye overflaterim over store områder, på ubunden snø.

Skredaktivitet

9. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten 10-30 cm løs ubunden snø på gammelt snødekke. Økende vind vil ha mye snø å kunne transportere

ObsID: 197923

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

08.11.2019 kl. 17:20

274 moh

ave016 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ave016
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ave016

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Rimdannelse i overflaten over hele fjellsiden. Ca 30 cm ubundet snø over 5-10 cm med bunden snø(F). Klarvær og lite vind.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 3 m/s 10% skyer

ObsID: 197898

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

08.11.2019 kl. 10:25

576 moh

Strømqvist (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Strømqvist

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag

ObsID: 197854

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

08.11.2019 kl. 09:52

444 moh

EspenN (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde av snøprofil
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bildet viser henget der skredet gikk. Rød linje viser ca.angivelse av deler av bruddkanten. Rød firkant viser lokalitet hvor skredofferet ble begravd.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

25 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variasjoner lokalt i regionen i forhold til mengde snø. Etter en del vind rundt sist helg er snøfall etter et kommet uten mye vindpåvirkning, så en god del ubunden snø er tilgjengelig.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V over 100 moh Generelt en stabil snøpakke uten noen tydelige svake lag. Ingen antydning til kantkorn dannelse på denne lokaliteten.

Ulykke/hendelse

Følge på 8 personer på vei ned fra Trollfjordhytta. Førstemann godt foran de andre ble tatt av skred og begravd. Mye sannsynlig utløst av personen selv. Lå begravd 1 1/2 time. Gravd frem av redningstjenesten. I live!! Snø Person skredtatt, uten skader Annet Bladet Vesterålen

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra NØ ↙ 15% skyer

Skredhendelse

3. nov 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 465 moh og sluttet på 440 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 10 cm høy og 40 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Observasjonene på åstedet ble gjort 5 dager etter hendelsen. I mellomtiden var det kommet 10-15 cm ny snø som medførte at selve skredområdet nå var mye nedsnødd .Derfor vanskelig å si noe om utbredelse av skredet. Men henget skredet gikk i var ikke mer enn 20-25 meter høyt.

Notater

Observasjoner underveis mellom Svolvær og Digermulen tilsier lokale variasjoner i snøfordeling. generelt. Nysnøen så ut til generelt å være lite vindpåvirket. Så en vindøkning vil ha brukbart med ubunden snø å flytte på. Overflaterim ble observert over hele området.

Tester

LBT7@8cmQ3 God Generelt gode bindinger mellom lagene i snøpakken.

Skredfarevurdering

1 Liten På denne lokaliteten virker den gamle snøpakken å være stabil. Fokksnølag over denne hadde gode bindinger til den gamle snøen og heller ingen tydelige svake skikt innad. Øverst lå så 5-15 cm ubunden snø. Skredfaren vurderes til 1 - Liten Da det er en god del ubunden snø tilgjengelig vil vindøkning medføre transport og dannelse av ferske fokksnøflak som dermed vil øke skredfaren

Snøprofil

2 cm F PP 1 mm/0 mm D, 6 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm K MFcr 1 mm/0 mm D I det nederste laget av smelteformer var det helt nederst mot pakken 2 tynne .5 cm lag av fuktig snø

ObsID: 197869

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

07.11.2019 kl. 12:07

478 moh

Håvard (Ukjent)

Snødekke

0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Begynnende kantkorndannelse under tynt lag med fokksnø.

ObsID: 197827

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

06.11.2019 kl. 10:25

367 moh

sjur@nortind (**)

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 197742

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org