Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 09.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær varsom i utsatt terreng og i skyggesider der snøoverflaten kan være hard.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er generelt stabilt og består i hovedsak av smelteformer, men det kan være mulig å løse ut små skred i bratte terreng. Mot de høyeste toppene kan det ligge noe tørrsnø, men utbredelsen er trolig begrenset. Noen steder kan det ha vært igjenfrysing og snøoverflaten kan være hard, slik at ferdsel kan være krevende. Vær varsom i utsatt terreng.
Det er kun i nordvendte heng høyt til fjells der snødekket er tykt hvor det fortsatt kan finnes lagdeling. Det er generelt lite snø i regionen nå, og i solvendt terreng er joggesko det beste framkomstmiddelet. Snøgrensen ligger mange steder på 200-300 moh.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de tre siste døgn.
Grense for lagdelt snø er på 800 moh ifølge en observasjon fra Sortland mandag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-3 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

09.05.2019 kl. 12:45

795 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Fuktig snødekke som stedvis bryter opp rundt skiene på cirka 300 moh. Ingen forplantning.

Vær

Snø Lett snøfall i østlig indre del av regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 150 moh Skare Fuktig Det gamle snødekket med vindpakket snø består av smelteformer. I lavlandet består snødekket av råtten snø. Over tregrensa er det et fuktig, men fast dekke. Cirka 2 cm nysnø fra 300 moh. Snøelingene de siste dagene har vært for små til å medføre pålagring av betydning. Snøgrensen varierer forøvrig i regionen.

Skredfarevurdering

1 Liten Moderat pålagring de siste par dager medfører ingen endring i snødekket. Fortsatt stabil moderat vind og temperaturer rundt 0 grader medfører stabilt snødekke de neste par dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Tidligere snøfall viser god binding til skaren. Moderat pålagring av nysnø medfører ingen økt ustabilitet i snødekket.

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Flere gamle skred observert etter siste tunge snøfall observert. Ingen skred siste døgn.

ObsID: 194195

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

06.05.2019 kl. 12:35

607 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S. Skata på 740 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Stortinden/Kvanndalstinden (dagens turmål) på 600 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot V på 350 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV på 350 moh.

Tester

ECTX God Stabilt i skaren og topplaget.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Kommet 3 cm snø i natt. Pent vær nå. Lite vind.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Der det fortsatt er gamelt snødekke, binder den siste snøen seg godt til skaren. Finner ikke flak over skaren av betydning.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke nå. Den siste snøen binder seg bra til skaren/gammel snø. Ikke varmt nok til at solen løser opp skarelaget. Lite negativ utvikling de kommende dager. Mulig stigende tempertur og litt regn, noe som kan lage små skred i topplaget. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV mellom 600 moh og 300 moh Solutløst rullesnø.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 193889

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org