Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 08.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Ha ulik tilnærming til vått og tørt snødekke. Faren for våte skred øker utover dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes at mildværet tirsdag har hatt en stabiliserende effekt på gamle nysnøflak. Selv om temperaturen synker litt er det fremdeles relativt mildt i regionen og særlig i de områder der nedbøren kommer som regn vil det fremdeles være fare for våte skred. Høyt til fjells vil det kunne legge seg opp ferske ustabile fokksnøflak, men grunnet lite snø vil utbredelsen trolig være begrenset. Skredproblemet vil være mest gjeldende i den delen av regionen hvor det er mest snø - i hovedsak på Hinnøya. Vær oppmerksom dersom sola titter fram og gjør gode vurderinger i terrenget selv om faregraden er 1 - liten.
Mildvær tirsdag mykner opp snøoverflata høyt til fjells, og i de områder som får regn vil det smelte ytterligere. Det er kun i nordvendte heng høyt til fjells der snødekket er tykt hvor det fortsatt kan finnes lagdelinger. Det er generelt lite snø i regionen nå, og i solvendt terreng er nok joggesko det beste framkomstmiddelet.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de 3 siste døgn
Grense for lagdelt snø er på 800 moh ifølge en observasjon fra Sortland mandag.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-6 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

06.05.2019 kl. 12:35

607 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S. Skata på 740 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Stortinden/Kvanndalstinden (dagens turmål) på 600 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot V på 350 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV på 350 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV mellom 600 moh og 300 moh Solutløst rullesnø.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Kommet 3 cm snø i natt. Pent vær nå. Lite vind.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Der det fortsatt er gamelt snødekke, binder den siste snøen seg godt til skaren. Finner ikke flak over skaren av betydning.

Tester

ECTX God Stabilt i skaren og topplaget.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke nå. Den siste snøen binder seg bra til skaren/gammel snø. Ikke varmt nok til at solen løser opp skarelaget. Lite negativ utvikling de kommende dager. Mulig stigende tempertur og litt regn, noe som kan lage små skred i topplaget. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193889

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org