Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 07.05.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre våte skred. Enkelte glideskred kan også forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedproblemet nå er temperaturstigning og solinnnstråling som vil svekke bindingene i snødekket. Oppvarmingen kan medføre en kortvarig skredsyklus iløpet av dagen. Faren er størst om ettermiddagen, og solvendte heng vil være ekstra utsatte. Våte skred vil kunne gå naturlig, men også utløses av skiløpere. Utvis stor varsomhet når dagen er på sitt varmeste. Vind vil legge opp ferske nysnøflak i områder med løs snø tilgjengelig for transport, men utbredelsen er trolig begrenset grunnet høye temperaturer og på grunn av lite snø i regionen generelt. Etterhvert vil mildværet få en stabiliserende effekt på nysnøen.
Det gamle snødekket består av smelteformer og noen steder ligger det et tynt dryss med nysnø oppå. Sol om dagen og lave temperaturer om natta danner solskare. Det er kun i nordvendte heng høyt til fjells der snødekket er tykt hvor det fortsatt kan finnes lagdelinger. Det er generelt lite snø i regionen nå, minst i solvendt terreng.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de 3 siste døgn
Grense for lagdelt snø er på 800 moh ifølge en observasjon fra Sortland mandag. Det er på dette stedet ingen tegn til at nysnøen binder seg i flak, men fester seg fint til underlaget.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-6 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-6 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

06.05.2019 kl. 12:35

607 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S. Skata på 740 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Stortinden/Kvanndalstinden (dagens turmål) på 600 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot V på 350 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV på 350 moh.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt snødekke nå. Den siste snøen binder seg bra til skaren/gammel snø. Ikke varmt nok til at solen løser opp skarelaget. Lite negativ utvikling de kommende dager. Mulig stigende tempertur og litt regn, noe som kan lage små skred i topplaget. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 4 °C 5 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Kommet 3 cm snø i natt. Pent vær nå. Lite vind.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV mellom 600 moh og 300 moh Solutløst rullesnø.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Der det fortsatt er gamelt snødekke, binder den siste snøen seg godt til skaren. Finner ikke flak over skaren av betydning.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTX God Stabilt i skaren og topplaget.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193889

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org