Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 03.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder i høyden, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort sett stabile forhold. Litt snø og vind kan føre til at det blir danna små nysnøflak i enkelte områder. Lavere temperaturer vil stabilisere det gamle snødekket ytterligere. Det er observert glidesprekker i enkelte fjellsider. Lavere temperaturer vil også stabilisere dette skredproblemet på sikt, men dette går sakte og enkelte glideskred kan ikke utelukkes.
Forrige uke var snødekket vått og fuktig helt til fjelltopphøyde på grunn av mye sol og plussgrader. En kjøligere værtype har nå dannet skare, mens bygevær med snø og sludd har gitt litt nysnø i overflaten mange steder. Regnvær og plussgrader høyt til fjells i forrige uke har gjennomfuktet snødekke. Det er kun i nordvendte heng høyt til fjells der snødekket er tykt hvor det fortsatt kan finnes lagdelinger. Under 300 - 500 moh er det nå lite snø. Minst i solvendt terreng.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til bris fra nord om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Om kvelden nord liten kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

03.05.2019 kl. 10:46

772 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Et par plasser viste snødekket tegn til å flake seg. Ingen forplantning. Men flakingen var unntak. Vindstyrken har vært relativt stabil i det siste og nysnøen dekket den glaserte skaren relativt jevnt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Nysnøen ga fine kjøreforhold.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snødybde varierte fra 0cm til over 200cm. På grunn av jevn vindstyrke og relativt lette snøelinger så fordelte nysnøen seg som et jevnt dekke over landskapet, hovedsaklig fra 200 moh og oppover. Snødekkets overflatetemperatur var -3,5
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  barbro@obskorps

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 8 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Vekslende mellom snøbyger og sol. Ingen bilder fra fjelltoppen på grunn av pågående snøbyger.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket består nå av smelteformer og er svært kompakt. Stabilitetstest ikke utført i det harde snødekket. Nysnøen har dekket landskaper som et meget tynt teppe fra 200 moh og oppover. Snøen ligge stabilt oppå den glaserte skaren. I spesielt indre deler av regionen (Møysalen nasjonalpark) så kan pålagringen være noe større, så et lite obs i bratte leheng i dette området. Lite vind og relativt kjølig vær vil fortsette å stabilisere snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

210 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Skare Tørr Det gamle snødekket med vindpakket snø består nå av smelteformer. Over tregrensa er det for det meste glasert skare. Skarejern ble benyttet fra cirka 300 moh. Snøelinger de siste dagene har vært for små til å medføre pålagring av betydning. Snøgrensen varierer nå veldig i regionen. Noen plasser møter man ikke snøen før på 300 moh, andre plasser i indre del av regionen rekker snøen enda til hovedveien.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 500 moh

Tørre løssnøskred Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 400 moh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Usikker på om disse tørre løssnøskredene har gått de siste 24 timer, men tar det med for sikkerhets skyld. Observerte ingen andre skred.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193633

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org