Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 01.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stort sett stabile forhold. Litt snø og vind kan føre til at det vert danna små nysnøflak i enkelte områder. Lavere temperaturer vil stabilisere det gamle snødekket ytterligere. Det er observert glidesprekker i enkelte fjellsider. Lavere temperaturer vil også stabilisere dette skredproblemet på sikt, men dette går sakte og enkelte glideskred kan ikke utelukkes.
Snøoverflaten er preget av fint vær over mange dager. Klare netter med utstråling har ført til igjenfrysing av snødekket som utover dagen har blitt mykt og vått av sola. Regnvær i forrige uke, og plussgrader høyt til fjells har gjennomfuktet snødekket. Det er kun i nordvendte heng høyt til fjells og der snødekket er tykt hvor det fortsatt kan finnes lagdelinger. Under 300 - 500 moh er det nå lite snø.
Mandag ble det observert glidesprekker og skavlbrekk i fjellet ved Gullnesfjorden.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Kaldere enn de siste dagene. Litt nedbør sent om kvelden, lavest snøgrense i Vesterålen. I Lofoten snøgrense på ca. 500 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord.
-5 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Tjeldsund

Snø

29.04.2019 kl. 19:44

918 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Kuldegrader, tegn på at vann fryser og sneoverflater er skare. Ferske istapper på ca 1000 moh

Snødekke

ObsID: 193220

Lofoten og Vesterålen / Tjeldsund

Snø

29.04.2019 kl. 19:13

614 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Lav temperatur gjør at øverste del av snødekket fryser og det er ca 2-5 cm skorpe fra 600 moh og oppover. Myk våt sne under.

Snødekke

ObsID: 193219

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

29.04.2019 kl. 11:27

5 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SØ. Fjell på 700 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S i Sortlandssundet. Skylokket ligger på ca 600 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NØ i bunnen av Kjerringnesdalen på Hinnøya. Skylokket på ca 700 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S på Hinnøya. Skylokk på ca 750 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot N i Gullesfjord. Skylokk på ca 700 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: For kommunen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Variabel snøgrense i regionen, men generelt er det flekkvis med snø fra 200 og opp. Vesterålen har mindre snø enn Lødingen og indre del av Hinnøya.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 600 moh og 300 moh Sigesprekker.

Skredfarevurdering

1 Liten Lav skredfare i regionen nå. Virker som om lagene i snødekket har smeltet sammen, og relativt lav temperatur nå ikke bidrar til noe økt belastning. Ingen større endringer forventet. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Pent i går. Nå skydekke på ca 600 moh, og småsurt.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Generelt stabilt

ObsID: 193175

Lofoten og Vesterålen / Stortinden

Snø

28.04.2019 kl. 13:46

815 moh

fred@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  fred@obskorps

Faretegn

Mye vann i snøen Høy temperatur og sol gir høy snøsmelting.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Vindpakket myk Våt Snødekket er gjennomvåtet opp over 850moh. All lagdeling i alle himmelrettinger er nullet ut. i nordlige helninger over 800moh er snøpakken smeltet, for så å bli frosset igjen. Under dette i alle himmelretninger er temperaturen så høy at snøpakken holder seg myk igjennom natten.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Der solen får virke på snødekket over tid vil øverste laget bli så våt at sørpeskred forekommer

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Telen i baken er gått der det har vært. Mange plasser har det vært minimalt med tele igjennom hele vinteren. Virker som at vannet trekker direkte ned i bakken og ikke opphoper seg mellom snøpakken og bakken. Dette gir en kompakt snøpakke. Men i områder med svaberg og vannet ikke har mulighet å trekke ned i bakken vil vannet løse opp binding mot svaet og kunne skape store våte flakskred.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye sol og høye temperaturer nå i ca 6 dager, der begynnelsen var med mye nedbør har tatt mye av snøen. Mest i vest til øst forbi sør. Nordlige områder har mer snø, men snøen her har blitt myk opp til 850moh på grunn av høy temperatur. Ser i glidesprekker i bratte heng i flere heng fra NV til NØ. Skavel brekk i de samme områdene. Smeltingen vil fortsette i høyt temp siden det ikke er tele i bakken. Det skal bli synkende temperaturer nå framover i uken. Dette vil igjenfyse snøpakken og stabilisere denne ihvertfall i høyden. Med nedbør som snø kan det bli fokksnøproblem, men med den mengden fuktighet og høye temperaturen det er i gamle snøpakken vil også fokksnøen få en raskere stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Vær

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Sørpeskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Mye sol og høy temperatur gir sørpeskred i hele området. Mest utsatt terreng er der solen får høy innstråling over tid.

ObsID: 193048

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org