Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 24.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren varierer i løpet av døgnet. Faren er størst i solvendte heng og når dagen er på sitt varmeste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye regn de siste dagene og plussgrader i fjellet vil gi mer smelting og vann i snøen, særlig i solutsatte heng. Faren for naturlig utløste skred opprettholdes, men ventes å være mindre utbredt. Større glideskred kan ikke utelukkes under gitte forhold. Snøskredfaren vurderes fortsatt til 2-moderat. På Vestvågøya og Austvågøya går snøskredfaren mot 1-liten.
Tirsdag kom det 20-40 mm regn i Vesterålen. Mye mer enn ventet. Enkelte nedbørstasjoner målte opp mot 60 mm nedbør. Det har nå vært plussgrader høyt til fjells i over en uke. Snøen er fuktig høyt til fjells. Snøgrensa varierer i regionen, det er minst snø lengst vest i Lofoten. Under 400 moh er det lite eller råtten snø nå.
Et vedvarende svakt lag av kantkorn fra slutten av februar som ligger dypt i snødekket antas nå å være fuktig og lite potent.
Mandag og tirsdag ble det observert mange små og middels store våte snøskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
1 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
2 °C til 12 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

23.04.2019 kl. 13:50

877 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Vått. En kombinasjon av smelt og skarelag nedover. 0.0c ved bakken, 0.2c i overflaten.
ObsID: 192401

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

23.04.2019 kl. 13:19

883 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Lave skyer gir begrenset sikt. Bilde av ryggen mot Reinspælen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Flere sprekker i denne siden vendt mot Ø.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Pil markerer hvor skavelbrudd/skredet startet. Midt i skredet har det vært dratt med seg mer snø fra lengre ned i snødekket, men dette har ikke forplantet seg mer utover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Siden vi ser på bildet er østvendt, toppen på 750 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Siden vi ser på bildet er S-SØ vendt.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Våt Våt snøoverflate i sørlig sektor. Noe mer tørr der solen ikke har fått kommet til. Begynner å bli mindre snø på rygger og de mest vindutsatte plassene.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Observerte akkurat et par skavelbrudd, hvorav det ene førte til et stort skred.

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sigesprekker.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 12 m/s fra SV ↗ Regnet mye i går og noe i natt.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 800 moh Glideskred. Ser mange sprekker rundt omkring i regionen.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Velger alle himmelretninger da det nok blir utløst både solen og skavelbrudd.

Skredfarevurdering

2 Moderat Turen i dag viser at det fremdeles er forhold for skred. Det har vært fuktet opp til topps med regn og høye temperaturer de siste dagene. Når belastningen på snøen øker så vil det kunne få skavler til å brekke som videre skaper løssnøskred. Snødekket har ellers blitt fuktet langt nedi og det som var ikke noe kant å finne i dag. Der det er bratt vil det være mulig for det øverste laget med våt snø å gli på hardere flate under. Nye sigesprekker har også dukket opp så glideskred kan forekomme. Forventer at situasjonen vil holde seg fremover da belastningen øker på dagtid når solen står på og temperaturene er såpass høye. Varslet faregrad er riktig Riktig, men ønsker å få inn en setning om faren ved skavelbrudd, da jeg ser det har løsnet flere plasser i det siste.

Skredaktivitet

23. apr. 12-18 Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø

ObsID: 192396

Lofoten og Vesterålen / Vågan

Snø

22.04.2019 kl. 20:02

4 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  KISS.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Meget våt Omtrent isotermt snødekke nå. Pilleråtten i til skoggrensen. Kraftig nedsmelting nå.

Faretegn

Mye vann i snøen Det er kommet godt med nedbør idag.

Vær

Regn 7 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vått og varmt.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Glideskred.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Notater

Situasjonen ventes å være svært lik i hele lofoten. Lite snø i vest, der er snøgrensen 2-300 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det pågår kraftig nedsmelting av snødekket nå disse dagene. Snøgrensen kryper oppover og det er stor skredaktivitet. Det meste av skredene som er observert er mindre våte løssnøskred. I går var det to-sifferet varmegrader og nedbør så det er godt og fuktig selv på fjelltoppene. Skredfaren er knyttet til periodene med nedbør (regn), ellers er det gunstige forhold. Uten nedbør er vi på FG1. Det går mot vår. Varslet faregrad er riktig Den e grei.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 800 moh Litt vanskelig å holde oversikten nå, men det går mange små våte skred nå disse dagene.

Snøprofil

100 cm 4F MF 4 mm/0 mm V KISS.

ObsID: 192290

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

22.04.2019 kl. 10:38

649 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Bruddet forplantet seg ikke. Men når jeg satte trykk bak blokka med spaden blokka raste ut @60cm, i to deler.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Flere våte løssnøskred ble observert. De fleste på over 500 moh, eller eventuelt i meget bratt terreng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN26@60cmQ2 God

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Den gamle snøpakken med vindpakket snø består nå for det meste av smelteformer, samt lag med is. Over tregrensa er det for det meste hard vindpakket snø som er nær mettet med fukt etter en del regn i det siste. Ellers fuktig og til dels «råtten» snø i skogen.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels over 600 moh ECT avdekket kun smelteformer i bruddet (ikke kantkorn) , så velger skredproblem til «Dårlig binding mot skare».

Våte løssnøskred Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 400 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Vær

Ikke nedbør 2 °C 6 m/s fra S ↑ 80% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilitetstest viste god stabilitet.Observerte flere naturlig utløste våte løssnøskred i bratt lende. Ingen glideskred observert. Ettermiddagens meldte regn vil medføre at snøen blir ytterligere mettet med regn. Flere våte løssnøskred forventes. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm 4F MF 2 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 14 cm 4F MFcr 3 mm/0 mm W, 35 cm P MFcr 3 mm/0 mm W, 5 cm K/I MFcr/IF 2 mm/0 mm M Skarelag, 45 cm P MFcr 2 mm/0 mm W 0,4 °C @ 0 cm, 0,2 °C @ 10 cm, 0,2 °C @ 20 cm, 0,2 °C @ 30 cm, 0,2 °C @ 40 cm, 0,2 °C @ 50 cm, 0,2 °C @ 60 cm, 0,2 °C @ 80 cm, 0,2 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm

ObsID: 192254

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org