Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 21.04.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Enkelte våte skred kan forekomme i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Følg med når snøoverflaten blir våt. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket ventes nå å ha vært igjennom de verste påkjenningene fra mildværet. Litt kjøligere vær og mindre nedbør gjør at faren for naturlig utløste skred avtar. Tidvis kraftig vind vil hjelpe med å avkjøle snøoverflaten og i høyden kan det danne seg skarelag. Mot de høyeste toppene kan det noen steder ligge noe fuktig nysnø, men denne ventes å stabilisere seg raskt.
Snøgrensa varierer i regionen, det er minst snø lengst vest i Lofoten. Fredag var det regnbyger og mildt i regionen med plussgrader til fjelltopphøyde. Lørdag formiddag er det opphold og noe sol. Før mildværet besto snødekket i stor grad av smelteformer og var stabilt.
Fra slutten av februar har vi et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men laget er godt beskyttet av solide skarelag. Laget er trolig mest utbredt over min. 600 moh.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
1 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyande.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

20.04.2019 kl. 14:20

381 moh

SRM (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

20. apr 14:20 (+02:00) Sørpeskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 370 moh og sluttet på 340 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket 10 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Utløser 2-3 mindre skred

ObsID: 192156

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

20.04.2019 kl. 14:11

502 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 20 m/s fra S ↑ 85% skyer

ObsID: 192026

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

20.04.2019 kl. 13:52

646 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere tydelige drønn på rygger fra 400 moh

ObsID: 192025

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

20.04.2019 kl. 12:58

445 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi fant dette laget som gav middels store drønn, tydelige tegn på forplantningsegenskap, og den overliggende snøen var godt bundet sammen grunnet temp., men utbredelsen av dette er noe usikkert. Ellers så er det sigesprekker å se rundt om kring så glideskred kan forekomme. Og våte løssnøskred er fremdeles et aktuelt problem da snødekket er vått. Kommer en del nedbør i form av regn de neste 24 timene, så mulig det vil gå noen flakskred på dette laget av smelteomvandlet kant, og skavelbrudd er nok å forvente da belasningen på snødekket fortsetter å øke. Kommer det kulde på snødekket nå vil de stabiliseres raskt. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad er riktig, men basert på det vi så i dag mener jeg at våte løssnøskred fremdeles burde være et skredproblem.

Faretegn

Drønn i snøen Fikk et par middels drønn når vi gikk over en rygg (450 moh). Gravde i snøen og fant et lag med smelteomvandlet kantkorn under et porøst skarelag.

Vær

Ikke nedbør 13 °C 15 m/s fra SV ↗ 75% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Fuktig Snødekket er for det meste vått, men der som er mest skjermet fra solen var den fuktig.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette laget som kollapset på 450 moh i dag. Det er ikke kantkorn, men trolig tidligere kantkorn som nå er smelteomvandlet. Grunnet mangel av passende skredproblem velger jeg kant under skare.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små N, NØ, Ø Ser det er gått flere skred i fjellene hjemme. Trolig løssnøskred og noen skavelbrudd.

Snøprofil

40 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F MF 0 mm/0 mm W, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 20 cm P MFcr 0 mm/0 mm Profil på 450 mot Ø.

ObsID: 192001

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

18.04.2019 kl. 12:15

682 moh

Vegard@Obskorps (***)

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er stabilt. Gjennom fuktet ned til smeltefrysskaren. Det er glisprekker flere plasser hvor det ligger sva under. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Delvis skya. Tåkeskyer preger været. Sola virker lite pga det. Fuktig snø til topps. Mildt i lavlandet. Ikke gjenfrosset etter i går.

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 191709

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org