Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 09.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind i helgen har lagt opp fokksnø i leområder. Det kan være lett å løse ut skred i fokksnøen, ikke minst der fokksnøen fra før helgen ligger på et lag av kantkornet snø. I bratte solsider kan det ventes naturlig utløste små løssnøskred. Vær også obs på faren ved skavlbrudd, både ved pålagring av fokksnø og når de svekkes av solen.
Vind fra ulike retninger gjennom helgen har lagt opp fokksnø i leområder. Der vinden har fått tak er snødekket glassert og velegnet for skarejern, men det finnes også mykere flak av fokksnø og fremdeles mye løs snø i skjermede formasjoner. Rygger og fremstikkende steiner er fri for snø. Fokksnøflakene og nysnøen mykes opp med solen. I nordvendte sider er overflaten tørr. Det gamle snødekket er gjennomfuktet, gjenfrosset og stabilt.
Under fokksnøen har nysnøen enkelte steder omdannet seg til et svakt lag av kantkorn. Stabilitetstester viser at det er lett å løse ut skred på dette laget, men utbredelsen virker foreløpig å være begrenset. Lag av kantkornet snø kan også finnes lengre ned i snødekket, men der er de vanskelige å påvirke.
Både på Rundfjellet ved Svolvær og ved Sæterdalstindan på Sortland er det observert drønn og skytende sprekker i fokksnøen.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-9 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Kortvarig frisk bris fra N om morgenen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-11 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

07.04.2019 kl. 12:24

535 moh

Vegard@Obskorps (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

7. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør fra N ↓ 60% skyer Kald vind fra nord. Delvis skya. Sola virker lite på snødekket i dag. Litt nedbør i natt og kuling har lagt fersk fokksnø i små lommer. Svært begrensa megde og utbredelse.

ObsID: 190213

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

06.04.2019 kl. 17:30

477 moh

Aasen (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker i øverste 20cm. Har samlet seg mye snø i bollen. Valgte å snu her

ObsID: 190139

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

06.04.2019 kl. 14:33

533 moh

Erik (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 190133

Lofoten og Vesterålen / Himmeltind 600 meh

Snø

06.04.2019 kl. 13:01

713 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket myk Tørr Kaldsnø i nord, opptint i sør.

Faretegn

Ferske sprekker Vinden fra fredag har dannet flak i overflaten. Relativ lokal utbredelse, men veldig skvettent.

Tester

ECTP6@10cmQ1 Dårlig Dårlige greier under det nye fokksnøflaket. Beskjedet, men ille nok i utsatt terreng.

Skredaktivitet

6. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV. Over 600 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SØ over 600 moh Trolig kun i enkelte områder, men kan nok fort bli en utrivelig sak fremover.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s 30% skyer Tynt slør over vestlofoten.

Skredfarevurdering

2 Moderat I enkelte områder var det idag krevende forhold. Vinden igår har dannet et flak i den kalde snøen over ca 600 moh. Har raskt dannet seg kantkorn og laget bryter lett. Flaket har trolig begrenset størrelse og utbredelse, men vi gjorde vendereis siden veien videre var krevende. Lavlandet under har FG1, igjenfrosset smelteformer. Fortsatt mye løs snø tilgjengelig for transport. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F PP/FCsf 0 mm/0 mm D Har vært en rask kantkorndanning i kalde områder. , 30 cm 4F DF 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Sjekket bare øvre del, men det var relevant nok ;)

ObsID: 190131

Lofoten og Vesterålen / Tjeldsund

Snø

06.04.2019 kl. 10:48

712 moh

HåTo (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Rim/iskrystall på 70cm
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HåTo

Tester

ECTX God Identifiserte tynt rim/iskrystall lag tilsvarende Trolltind Grytøya i går på 70cm. Ingen respons, heller ikke på jekke med spade. Blokka kom ut til slutt på dybden den var frigjort bakfra. Homogent 4F ned til 70, 1F under. Fist øverste 15. Fant ikke kantkorn, må grave der det er mindre snø.

ObsID: 190093

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org