Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 16.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Nedbør som regn vil svekke snødekket under mildværsgrensen. I fjellet vil vind og nysnø legge opp fokksnøflak. Naturlig utløste skred er sannsynlig.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes en ny runde med skikkelig ruskevær. Lavere enn 500 - 600 moh vil det igjen ventes økt hyppighet av våte skred, særlig dersom nysnøen fra torsdagsværet fuktes opp. Naturlig utløste våte skred må forventes. I høyden, der nedbøren kommer som snø, vil vinden legge opp flak av fokksnø i leområder. Merk at vindretningen endres i løpet av dagen, så leområder i flere himmelretninger er utsatt. Med så sterk vind er det også mulig at en del av snøen også bare blåser til havs. Det er likevel ikke utenkelig med større naturlig utløste tørre skred i fokksnøen som på sin vei nedover fjellet vil bli våtere og ender som våte skred. Det ventes mest nedbør øst i regionen. Skredfaren vil derfor være høyest her.
Torsdag kom det mye nedbør i regionen. Over 400 moh kom nedbøren som snø, i lavlandet dominerte plaskregnet og snøen i lavlandet er våt og uten nevneverdig lagdeling. I høyden har kraftig vind torsdag og tidligere i uken lagt opp massive flak av fokksnø i østvendte leformasjoner.
Det finnes noen steder et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekt, under et skarelag. Om det har overlevd mildværet torsdag er usikkert, men trolig må man høyt til fjells for å finne intakte kantkorn.
Kraftig vind, opp mot orkan styrke fra V og plaskregn i lavereliggende områder preget været på torsdag. I forbindelse med uværet torsdag gikk det mange middels store og store, naturlig utløste våte skred. Fredag er det forbigående roligere vær.
8 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Storm fra sørvest., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Noe minkende mot kvelden. Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

16.02.2019 kl. 03:26

44 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind og regn. EV10 Gullesfjord - Sørdaltunnelen er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Vind og regn avtar iløpet av 24 timer.

ObsID: 181311

Lofoten og Vesterålen / TJELDSUND

Snø

16.02.2019 kl. 03:00

542 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Kongsviktinden til høyre. Går skred her hvert år.

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Mellom 700 moh og 200 moh

ObsID: 181615

Lofoten og Vesterålen / KVÆFJORD

Snø

15.02.2019 kl. 12:05

568 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Helning mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Helning mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Blokka ga etter lokalt rundt spaden @40cm ved 30 slag, men ingen propagering.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Q3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen

Tester

ECTX God Ingen utslag på stabilitetstesten.

Skredproblem

Ubunden snø

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket var god lokalt, og snøfordelingen var jevn. Tiltagende vind og nedbør det neste døgnet vil kunne medføre ytterligere pålagring, flakdannelse og skavldannelse. Varslet faregrad er for høy Anser faregraden for å være for høy lokalt i dag. Forholdene lokalt viste verken stor pålagring av snø eller at vinden hadde påvirket snødekket i nevneverdig grad.

Vær

Yr 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Mye regn og sterk vind fra vest siste døgn. Opphold på begynnelsen av turen. Relativt god sikt mot nord og øst. Men etterhvert tiltagende snøbyge ved observasjonspunkt og dårligere sikt.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket virket å være jevnt fordelt etter siste snøfall (til tross for vind). Snødekket er tydelig preget av mildere vær og regn. Ingen kantkorn observert. Snødekket varierer fra vasstrukken snø (0-200moh), til skare (200-400moh) til vindpakket hard snø dekket med noen centimeter løssnø (400-550 moh). Løssnøen var «kram». Den gamle snøpakken består nå for det meste av sammenfrosne smelteformer. Over dette er det lag med smelteformer. Over dette ligger vindpakket snø av ulik hardhet og tykkelse. Over tregrensa er det for det meste hard vindpakket snø, og i skogen er snødekket svært fuktig. Det var betydelig vind i går. Flere plasser i fjellsiden hadde vinden regelrett kastet snøen nedover fjellsiden.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 400 moh Flere små skred observert på kjøreturen til Gårdsheia.

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm/0 mm M, 31 cm P RG 2 mm/0 mm M, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M, 13 cm P RG 2 mm/0 mm M, 12 cm K MFcr 4 mm/0 mm D, 65 cm K MFcr 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 100 cm

ObsID: 181259

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

15.02.2019 kl. 12:04

228 moh

Ruben (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ruben

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Regn fra NV ↘

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 200 moh

ObsID: 181238

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

15.02.2019 kl. 10:34

323 moh

emmawichardt (**)

Vær

Sludd 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Lite dryss av våt lössnö. Knappt störelse 1, snarare 0,5.

ObsID: 181270

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.02.2019 kl. 09:12

14 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Opp til 400 moh.

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Våteskred fra regn igår ettermiddag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tror nok fort at snødekket under ca 400 moh er ferdig mettet med vann og kan regnes som dødt. Over 400 moh er det kraftig pålagring pga nedbør. Det er primært fokksnø og ujevn fordeling som preger bildet. FG 1 under 400 moh, FG 3- over 400 moh.

Vær

Regn 3 °C 13 m/s fra V → 100% skyer Noe kjøligere idag enn maks igår.

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh Gått som følge av regn på snøen.

ObsID: 181114

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

15.02.2019 kl. 09:03

25 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SSV. Fjellet Skata på 740 moh. Store skred som har samlet seg nede på sletta.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV. Ræka skjult av liten byge.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Kraftig uvær fra V i går ettermiddag. Mye regn og vind (27mps her, orkan på Ånstadblåheia). Nå rolig før det neste uværet. Vi koser oss!!!

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 Våte flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ. Mellom 500 moh og 200 moh Mange store skred gått etter gårsdagens observasjon. Tydelige bruddkanter. Spesielt et skred ser ut til å ha vært nesten på bakkenivå.

ObsID: 181105

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

14.02.2019 kl. 11:49

26 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Fjell på 600 moh. Flere skred på bildet med bruddkanter på 400-500 moh. Et av skredene er av størrelse 3, og er gått på uvanlig sted til venstre i bollen. Beklager kvalitet på bildet (lang avstand).
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot NV. Fjell på 600 moh til høyre i bildet. PS Bildet er ikke s/hv.

Vær

Regn 4,7 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vind og regn ut over formiddagen. Temperaturen toppet nylig på 5 grader, og ser nå ut til å være synkende. Regnet har roet seg noe nå.

Skredaktivitet

14. feb. 6-12 Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Mellom 500 moh og 300 moh Det kan være skredaktivitet i flere himmelretninger, men disse er det jeg ser hjemmefra.

ObsID: 180952

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

14.02.2019 kl. 11:46

moh

Vegard@Obskorps (***)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftige regnbyger

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180946

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.02.2019 kl. 12:38

31 moh

emmawichardt (**)

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → 50% skyer Ingen nederbörd sedan igår em. Östlig vind ca 7 m/s på morgonen, vred till V och lätt bris nu vid lunch.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Inga naturligt utlösta skred på några fjäll som kan ses med kikare från Austnesfjorden (torskmannen, geitgaljen, higravtind, sautind, långstrandtind, kistbergtind) Riktningarna på dessa fjäll och hur de ses täcker in alla himmelriktningar.

ObsID: 180740

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org