Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 15.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Natt til fredag og fredag morgen kan det fremdeles ventes naturlig utløste våte snøskred. Utover dagen og i høyden må man unngå ferske og ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Natt til fredag og fredag morgen vil det fremdeles være fare for våte, naturlig utløste våte flakskred og løssnøskred. I takt med at temperaturen synker vil det fuktige snødekket gradvis stabiliseres, men en skikjører vil kunne løse ut våte flakskred i den fuktige snøen. I fjellet vil nysnø og kraftig vind legge opp flak av nysnø i leområder. Det kan være lett for en skikjører å løse ut skred i den nyeste fokksnøen. Vinden dreier i løpet av dagen, så flere himmelretninger vil være utsatt.
Det er generelt mye snø i regionen, men mildvær torsdag vil ha påvirket snøoverflaten nesten helt opp til fjelltopphøyde. De siste tre dagene kan det ha kommet 30-40 cm nysnø i fjellet, men torsdag regnet det selv høyt til fjells. Kraftig vind tidligere i uken har lagt opp mye fokksnø i østvendte leformasjoner. Det underliggende gamle snødekket består i hovedsak av skare og smelteomvandlet snø.
Det finnes noen steder et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, under et skarelag. Om det har overlevd mildværet torsdag er usikkert, men trolig må man høyt til fjells for å finne intakte kantkorn.
Tirsdag gikk det flere skred på veg i Lofoten, og det var tilsvarende skredaktivitet i naboregionen Sør-Troms. Torsdag er det observert mange våte flakskred (stort sett str 2 og et str 3) på Sortland.
Torsdag er det mildt i regionen, med +5 grader ved havnivå.
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten storm fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Skyet.
Stedvis SW til W liten storm i Lofoten fra utpå ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.
Minkende vind utover formiddagen. Dreiende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

15.02.2019 kl. 12:05

568 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Helning mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Helning mot NØ
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Blokka ga etter lokalt rundt spaden @40cm ved 30 slag, men ingen propagering.
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Q3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm/0 mm M, 31 cm P RG 2 mm/0 mm M, 5 cm P MF 2 mm/0 mm M, 13 cm P RG 2 mm/0 mm M, 12 cm K MFcr 4 mm/0 mm D, 65 cm K MFcr 2 mm/0 mm D 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -2,2 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -2,1 °C @ 100 cm

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Snødekket virket å være jevnt fordelt etter siste snøfall (til tross for vind). Snødekket er tydelig preget av mildere vær og regn. Ingen kantkorn observert. Snødekket varierer fra vasstrukken snø (0-200moh), til skare (200-400moh) til vindpakket hard snø dekket med noen centimeter løssnø (400-550 moh). Løssnøen var «kram». Den gamle snøpakken består nå for det meste av sammenfrosne smelteformer. Over dette er det lag med smelteformer. Over dette ligger vindpakket snø av ulik hardhet og tykkelse. Over tregrensa er det for det meste hard vindpakket snø, og i skogen er snødekket svært fuktig. Det var betydelig vind i går. Flere plasser i fjellsiden hadde vinden regelrett kastet snøen nedover fjellsiden.

Faretegn

Mye vann i snøen

Tester

ECTX God Ingen utslag på stabilitetstesten.

Skredproblem

Ubunden snø

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabiliteten i snødekket var god lokalt, og snøfordelingen var jevn. Tiltagende vind og nedbør det neste døgnet vil kunne medføre ytterligere pålagring, flakdannelse og skavldannelse. Varslet faregrad er for høy Anser faregraden for å være for høy lokalt i dag. Forholdene lokalt viste verken stor pålagring av snø eller at vinden hadde påvirket snødekket i nevneverdig grad.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Over 400 moh Flere små skred observert på kjøreturen til Gårdsheia.

Vær

Yr 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Mye regn og sterk vind fra vest siste døgn. Opphold på begynnelsen av turen. Relativt god sikt mot nord og øst. Men etterhvert tiltagende snøbyge ved observasjonspunkt og dårligere sikt.

ObsID: 181259

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

15.02.2019 kl. 12:04

228 moh

Ruben (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ruben

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Ett (1). Naturlig utløst NV. Mellom 200 moh og 200 moh

Vær

Regn fra NV ↘

ObsID: 181238

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

15.02.2019 kl. 10:34

323 moh

Emma@CAA (**)

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Lite dryss av våt lössnö. Knappt störelse 1, snarare 0,5.

Vær

Sludd 0 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 181270

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.02.2019 kl. 09:12

14 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Snødekke

Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tror nok fort at snødekket under ca 400 moh er ferdig mettet med vann og kan regnes som dødt. Over 400 moh er det kraftig pålagring pga nedbør. Det er primært fokksnø og ujevn fordeling som preger bildet. FG 1 under 400 moh, FG 3- over 400 moh.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Opp til 400 moh.

Ferske skred Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Våteskred fra regn igår ettermiddag.

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh Gått som følge av regn på snøen.

Vær

Regn 3 °C 13 m/s fra V → 100% skyer Noe kjøligere idag enn maks igår.

ObsID: 181114

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

15.02.2019 kl. 09:03

25 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SSV. Fjellet Skata på 740 moh. Store skred som har samlet seg nede på sletta.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot NV. Ræka skjult av liten byge.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ. Mellom 500 moh og 200 moh Mange store skred gått etter gårsdagens observasjon. Tydelige bruddkanter. Spesielt et skred ser ut til å ha vært nesten på bakkenivå.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Kraftig uvær fra V i går ettermiddag. Mye regn og vind (27mps her, orkan på Ånstadblåheia). Nå rolig før det neste uværet. Vi koser oss!!!

ObsID: 181105

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

14.02.2019 kl. 11:49

26 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Fjell på 600 moh. Flere skred på bildet med bruddkanter på 400-500 moh. Et av skredene er av størrelse 3, og er gått på uvanlig sted til venstre i bollen. Beklager kvalitet på bildet (lang avstand).
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot NV. Fjell på 600 moh til høyre i bildet. PS Bildet er ikke s/hv.

Skredaktivitet

14. feb. 6-12 (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Mellom 500 moh og 300 moh Det kan være skredaktivitet i flere himmelretninger, men disse er det jeg ser hjemmefra.

Vær

Regn 4,7 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vind og regn ut over formiddagen. Temperaturen toppet nylig på 5 grader, og ser nå ut til å være synkende. Regnet har roet seg noe nå.

ObsID: 180952

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

14.02.2019 kl. 11:46

moh

Vegard@Obskorps (***)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kraftige regnbyger

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180946

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.02.2019 kl. 12:38

31 moh

Emma@CAA (**)

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Inga naturligt utlösta skred på några fjäll som kan ses med kikare från Austnesfjorden (torskmannen, geitgaljen, higravtind, sautind, långstrandtind, kistbergtind) Riktningarna på dessa fjäll och hur de ses täcker in alla himmelriktningar.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra V → 50% skyer Ingen nederbörd sedan igår em. Östlig vind ca 7 m/s på morgonen, vred till V och lätt bris nu vid lunch.

ObsID: 180740

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

12.02.2019 kl. 14:29

136 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Notater

Mislykket tur. 0 sikt. Kjørte meg fast på tur inn dalen. Grov i 1,5 timer for å komme løs. Lusket meg hjem med uforrettet sak. Snødekket på skogsveien bestod av 40 cm tørr løssnø, så 20-30 cm lett fuktet vindpåvirket snø, før jeg var nede på skarelag. Snødybden var ca 1 m. Tråkket gjennom til skrittet mange plasser.

ObsID: 180564

Lofoten og Vesterålen / Austnesfjorden

Snø

12.02.2019 kl. 13:14

5 moh

Emma@CAA (**)

Vær

Snø -1 °C 10 m/s fra V → 75% skyer Mycket kraftigt bygevær. I hovedsak V-NV vindriktning, men dreier mkt. Stor vindtransport i alla höjder. Drygt 20 cm nysnö som kommit under natten tillgänglig för transport.

ObsID: 180540

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

12.02.2019 kl. 11:58

26 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot V.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot S.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Tørr ny snø og vind over 100 moh.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye snøfokk fra V i natt. Meterhøy skavl i innkjøringen. Nå kommer det mye snø horrisontalt fra SV. Fuktig ved havnivå, men tørrere allerede v 100 moh.

ObsID: 180514

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org