Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vore vind og blitt danna ferske fokksnøflak i helga. Observasjonar tyder på at denne fokksnøen stabiliserte seg fort og at det no krevst stor tilleggslast for å løyse ut skred i fokksnøen. I indre delar av regionen er det også observert at det kan vere dårleg binding mellom fokksnø og underliggande skare. Varsla nedbørsmengder er små og vil ikkje føre til nye skredproblem.
Sist veke kom det store nysnømengder med påfølgande sterk vind frå SØ og SV. Dette gav store mengder fokksnø i nordvendte leformasjonar. I helga var det også vind frå SØ som førte til at det vart danna ferske fokksnøflak. Det underliggande gamle snødekket består i hovudsak av smelteomvandla snø og skare.
Det finst nokre stader eit vedvarande svakt lag av kantkorn djupt i snødekket, men det ligg under bærande skare og utgjer ikkje eit skredproblem.
Søndag løyste skiløparar ut skred i vestvendt terreng ved Raftsundet.
Det vert observert overflaterim.
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

07.02.2019 kl. 20:25

467 moh

SRM (Ukjent)

Skredhendelse

7. feb 20:25 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 15 cm høy og 8 m bred bruddkant Leområder Skiløper utløste skredet, men skled ut på siden.. Skredet fortsatte 50-100m før det stoppet

Vær

-8 °C 2 m/s fra SØ ↖

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 179667

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

07.02.2019 kl. 17:12

256 moh

ave016 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  ave016 Kommentar:  Bilde av søyla vi måtte bryte av.

Tester

CTN God CTN. Testen ble tatt i leheng der det hadde samlet seg mye fokksnø. Total snødybde var 240 cm. 40 M lengre ned for henger var det 90 cm på flata. klarte ikke å løse ut blokka. Øverste 45 cm (K) deretter var det (P).

ObsID: 179633

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

07.02.2019 kl. 10:37

672 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer Snøbyger i går, klarvær i natt og på morgenkvisten. Skydekket kom sigende på turen.

Tester

ECTX God Stabilitetstesten ble utført ca 650 moh. Men i skogen (200-300 mot) flaket fokksnøen seg.

Faretegn

Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mellom 200-300 moh var det tydelig lagdeling i snøen. Flak løsnet der jeg gikk både på opp- og nedtur.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilitetstest på 650 moh viste god stabilitet. Kantkornlaget nærmest bakken (på 70 cm ) hadde ikke noe å si for stabiliteten. Lite vind gjør at det siste snøfallet heller ikke har hatt nevneverdig å si for stabiliteten. Fokksnølag mellom 200-300 moh var lett å løse ut. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Fra nysnø til vindpakket hard/sastrugi/noen glaserte parti.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 500 moh og 200 moh

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 50 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K IF 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 3 mm/0 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -9,4 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 50 cm, -5,7 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 70 cm, -2,5 °C @ 80 cm

ObsID: 179566

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

06.02.2019 kl. 12:00

377 moh

Adam (Ukjent)

Tester

CTH27@23cmQ1 God När jag skulle ta av blocket efter brudd (för att se på brudd) fick jag ett till brudd @17 cm.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt

ObsID: 179380

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

06.02.2019 kl. 09:15

12 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Adam

Faretegn

Rimkrystaller Har växt sig > 5 mm. underliggande lag är mjukt

ObsID: 179326

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

05.02.2019 kl. 10:12

15 moh

JohnKG (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179212

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

04.02.2019 kl. 10:46

339 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Vindherja snødekke med småskavler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Det var frisk bris i helga, så det har skjedd mye med det gode skiføret.

Tester

ECTN13@20cmQ2 Middels

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har blitt flytta mye snø siste døgna, men får ikke faretegn i den ferske fokksnøen. Det finnes garantert heng som er lasta med mye snø hvor det er mulig å løse ut skred. Spesielt mot sv,v,nv Fokksnøflaka vil stabilisere seg med tida, det er kaldt i lufta så det tar kanskje litt tid? Følge med på kantkorn utvikling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vinden som har herja i helga har blåst bort det fine skiføret som var i øst. Snøen er ujevnt fordelt , det gamle snødekket fra desembrt med skare stikker frem her og der. Mye av snøen som var i terrenget før helga har enten blåst til havs og lagt seg i leheng. Det stikker frem rabber i alle himmelretninger.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, SV, V, NV over 0 moh

ObsID: 179105

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org