Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har vore vind og blitt danna ferske fokksnøflak i helga. Observasjonar tyder på at denne fokksnøen stabiliserte seg fort og at det no krevst stor tilleggslast for å løyse ut skred i fokksnøen. I indre delar av regionen er det også observert at det kan vere dårleg binding mellom fokksnø og underliggande skare. Varsla nedbørsmengder er små og vil ikkje føre til nye skredproblem.
Sist veke kom det store nysnømengder med påfølgande sterk vind frå SØ og SV. Dette gav store mengder fokksnø i nordvendte leformasjonar. I helga var det også vind frå SØ som førte til at det vart danna ferske fokksnøflak. Det underliggande gamle snødekket består i hovudsak av smelteomvandla snø og skare.
Det finst nokre stader eit vedvarande svakt lag av kantkorn djupt i snødekket, men det ligg under bærande skare og utgjer ikkje eit skredproblem.
Søndag løyste skiløparar ut skred i vestvendt terreng ved Raftsundet.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-15 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-12 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

06.02.2019 kl. 12:00

377 moh

Adam (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt

Snødekke

Ikke snøfokk 13 cm nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH27@23cmQ1 God När jag skulle ta av blocket efter brudd (för att se på brudd) fick jag ett till brudd @17 cm.

ObsID: 179380

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

06.02.2019 kl. 09:15

12 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Adam

Faretegn

Rimkrystaller Har växt sig > 5 mm. underliggande lag är mjukt

ObsID: 179326

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

05.02.2019 kl. 10:12

15 moh

JohnKG (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179212

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

04.02.2019 kl. 10:46

339 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Vindherja snødekke med småskavler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, SV, V, NV over 0 moh

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vinden som har herja i helga har blåst bort det fine skiføret som var i øst. Snøen er ujevnt fordelt , det gamle snødekket fra desembrt med skare stikker frem her og der. Mye av snøen som var i terrenget før helga har enten blåst til havs og lagt seg i leheng. Det stikker frem rabber i alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN13@20cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør 6 °C 4 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Det var frisk bris i helga, så det har skjedd mye med det gode skiføret.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har blitt flytta mye snø siste døgna, men får ikke faretegn i den ferske fokksnøen. Det finnes garantert heng som er lasta med mye snø hvor det er mulig å løse ut skred. Spesielt mot sv,v,nv Fokksnøflaka vil stabilisere seg med tida, det er kaldt i lufta så det tar kanskje litt tid? Følge med på kantkorn utvikling i snødekket. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179105

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

03.02.2019 kl. 13:24

351 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Tester

ECTN God Very stabile snow. Strongly wind effected. It is still possible to find nice skiing/boarding.

ObsID: 179037

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

03.02.2019 kl. 12:00

224 moh

Jonasj (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jonasj
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jonasj

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Ulykke/hendelse

Snø Nestenulykke Topptur

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179042

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

03.02.2019 kl. 10:44

450 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Etter endt test så dro jeg i øverste del av blokk, og de øverste 25 cm av blokka løsnet. Oppå islaget lå det et fint lag med små kantkorn størrelse cirka 0,5 mm. Tykkelsen på kantkornlaget var cirka 0,3 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NV.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 300 moh

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Fra løssnø opp til 200 moh til vindpakket myk til vindpakket hard på 400 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert Skytende sprekker i området, men sannsynligvis oppstått for flere dager siden (muligens en uke siden).

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Været har vært stabilt kaldt, med moderat vind. Stabilitetstesten gjenspeiler god stabilitet i snødekket, og snøprofilen viser mye hard vindpakket snø, smelteformer og is. Lokalt er utviklingen av kantkorn moderat. Utvikling av kantkorn i kombinasjon med fokksnølag i lesider kan medføre ustabil lagdeling. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 0,3 cm FC 1 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 52,7 cm P MFcr 2 mm/0 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm Snødybde var 140 cm. Gravde ned til 80cm; etter 80 cm dybde var snødekket hardt og snølaget besto av mye is, iblandet smelteformer.

ObsID: 179007

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org