Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Mest utsatt himmelretning er nordvendte sider.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vind siden onsdag ettermiddag har gitt de store fokksnøflakene tid på å stabilisere seg. Det ventes kraftig vind natt til- og første del av søndagen, men det er begrenset med snø tilgjengelig for vindtransport med denne vindretningen siden den har vært den samme i mange dager. Derfor ventes det at ferske flak ikke blir større enn str. 2 middels.
Store nysnømengder sist søndag og sterk vind fra SØ og SV de påfølgende dagene har gitt store ansamlinger med nysnø i nordvendte leformasjoner. Mest nysnø kom det sør/vest i Lofoten. Det ligger løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, særlig i østvendte heng. Før nysnøen var snødekket vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, med fokksnø av varierende hardhet i lesider og beskyttet terreng. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteformer og skare.
Det finnes stedvis et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket, men det ligger under bærende skare og anses nå ikke som et skredproblem.
Observasjoner de siste dagene tyder på at det ikke finnes noen utbredt svake lag under eller innad i de store nysnømengdene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

03.02.2019 kl. 13:24

351 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Tester

ECTN God Very stabile snow. Strongly wind effected. It is still possible to find nice skiing/boarding.

ObsID: 179037

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

03.02.2019 kl. 12:00

224 moh

Jonasj (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jonasj
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jonasj

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ulykke/hendelse

Snø Nestenulykke Topptur

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 179042

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

03.02.2019 kl. 10:44

450 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Etter endt test så dro jeg i øverste del av blokk, og de øverste 25 cm av blokka løsnet. Oppå islaget lå det et fint lag med små kantkorn størrelse cirka 0,5 mm. Tykkelsen på kantkornlaget var cirka 0,3 cm.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NV.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Skytende sprekker i området, men sannsynligvis oppstått for flere dager siden (muligens en uke siden).

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX God

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Fra løssnø opp til 200 moh til vindpakket myk til vindpakket hard på 400 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Været har vært stabilt kaldt, med moderat vind. Stabilitetstesten gjenspeiler god stabilitet i snødekket, og snøprofilen viser mye hard vindpakket snø, smelteformer og is. Lokalt er utviklingen av kantkorn moderat. Utvikling av kantkorn i kombinasjon med fokksnølag i lesider kan medføre ustabil lagdeling. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 0,3 cm FC 1 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm D, 52,7 cm P MFcr 2 mm/0 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm Snødybde var 140 cm. Gravde ned til 80cm; etter 80 cm dybde var snødekket hardt og snølaget besto av mye is, iblandet smelteformer.

ObsID: 179007

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

02.02.2019 kl. 14:16

538 moh

Mads Hansen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads Hansen

Tester

CTV@25cmQ2 Løste ut ved frigjøring av bakside

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Stor forskjell i snødekke etter eksposisjon

ObsID: 178885

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.02.2019 kl. 11:21

215 moh

SveinarLS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SveinarLS

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Meget avblåst, kompakt og bunden snø

Snødekke

Moderat snøfokk 5cm med litt mykere fokksnø så blir det hardt

ObsID: 178825

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.02.2019 kl. 11:17

9 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er vindtransport på toppan ved Henningsvær. Tipper situasjonen er det samme i regionen. Frisk bris fra øst.

ObsID: 178823

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

01.02.2019 kl. 13:21

32 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Adam Kommentar:  Fin snø att bygga igloo med...!? :)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut Ukjent SV, NV

Vær

fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTH26@40cmQ1 God Gjorde flera test med litt varierande resultat. Fikk brudd I tre olika svaga lag. Ett på ca 10 cm, ett på ca 40 och ett på 50+. Alså tre fokksnöflak ovanpå varandra. Det på 40 (det pirmära som löste ut) gick på Q1. De andra två på Q2. Fikk brudd i det på 40 med både med färre och mer belastning. Min. 12, max. 30. Ingen førplanting (ECTN...) Krävs relativ hård belastning før att løsa ut skavlar.

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk SV och NV vänd terreng vindpakkat hårt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ting har stabiliserat sig. Men bör nog fortfarande vara på sin vakt och vurdera varje enskilt flak.

ObsID: 178736

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

01.02.2019 kl. 11:33

17 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Rifflesnø og lett bundet snø. Fantastisk skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, SV, V, NV over 0 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Vindpakket myk I nøstvendt østvendt og søvendt finnes det flere plasser med riffle snø og lett bundet snø som vinden til nå ikle har fått tak i, nydelig skiføre. I N V og SV er skiføre for det meste på fokksnø. Får ingen faretegn i den nyeste fokksnøen fra onsdag i de testhengene jeg har testa.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178685

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

31.01.2019 kl. 09:55

50 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Odd-Arne@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Odd-Arne@NVE Kommentar:  Skred gått mandag midt i bildet. Nådde vei

Notater

Snøprofil fra topp overflate Bratthet 37 grader i østvendt terreng 0-20cm 4f df 20-40cm f df 40-65cm 4f df 65-100cm 1f df

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer ÷3 grader og rolig vær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

Tester

ECTN19@20cm God

CTH30@30cmQ2 God

CTH25@20cmQ2 God Spadeprøve STE q3 @ 65cm

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr 50 cm nedsynking med føtter i snødekket i denne fjellsiden og rundt bebyggelsen

ObsID: 178512

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

31.01.2019 kl. 09:27

101 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Fra Svolvær lufthavn mot V.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Tindene sør for Higravtinden.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Higravtinden oppe til venstre. Søndre del av Vesterålen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Fiskebølområdet.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Søndre del av Vesterålen (viktig å påpeke 😉)!
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Landegode, øy utenfor Bodø.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra SØ ↖ Legger ved noen oversiktsbilder av Lofoten og søndre del av Vesterålen.

ObsID: 178502

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

31.01.2019 kl. 09:21

529 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  550 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Stabilt kaldt, ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP24@56cmQ2

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Våt løssnø Tørr Tørr løssnø inntil 200 moh, fra 200 moh vindpakket myk til vindpakket hard/glasert overflate/sastrugi

Skredfarevurdering

2 Moderat En del vindpakket snø. Tydelig lagdeling i snøen. Kantkorndannelse lar vente på seg. Brudd i stabilitetstest skjer relativt dypt (56cm). Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 2 mm/0 mm D, 41 cm I IF 3 mm/0 mm D, 5 cm K MF 4 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178521

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org