Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet fokksnø. Mest utsatt himmelretning er nordvendte sider.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vind siden onsdag ettermiddag har gitt fokksnøflakene tid på å stabilisere seg. Vindøkning igjen lørdag ettermiddag kan føre til at det dannes ferske fokksnøansamlinger som vil være ustabile. Men vindretningen har vært den samme i lang tid nå, slik at det er begrensede mengder med løssnø. Derfor ventes det at ferske flak ikke bli større enn str. 2 middels.
Store nysnømengder søndag i kombinasjon med sterk vind fra SØ og SV de påfølgende dagene, har gitt store ansamlinger med nysnø i nordvendte leformasjoner. Mest nysnø kom det sør/vest i Lofoten. Det ligger løs snø i terrenget som vinden kan flytte på, særlig i østvendte heng. Før nysnøen var snødekket vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, med fokksnø av varierende hardhet i lesider og beskyttet terreng. Det gamle snødekket består i hovedsak av smelteformer og skare.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket noen plasser, men det ligger under bærende skare og anses ikke som et skredproblem.
Observasjoner de siste dagene tyder på at det ikke finnes noen utbredt svake lag under eller innad i de store nysnømengdene.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.
Kan hende periodevis liten kuling i Lofoten først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / FLAKSTAD

Snø

02.02.2019 kl. 14:16

538 moh

Mads Hansen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Mads Hansen

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖

Snødekke

170 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr Stor forskjell i snødekke etter eksposisjon

Tester

CTV@25cmQ2 Løste ut ved frigjøring av bakside

ObsID: 178885

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.02.2019 kl. 11:21

215 moh

SveinarLS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SveinarLS

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Meget avblåst, kompakt og bunden snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗

Snødekke

Moderat snøfokk 5cm med litt mykere fokksnø så blir det hardt

ObsID: 178825

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.02.2019 kl. 11:17

9 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er vindtransport på toppan ved Henningsvær. Tipper situasjonen er det samme i regionen. Frisk bris fra øst.

ObsID: 178823

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

01.02.2019 kl. 13:21

32 moh

Adam (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Adam Kommentar:  Fin snø att bygga igloo med...!? :)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut Ukjent SV, NV

Vær

fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat Ting har stabiliserat sig. Men bör nog fortfarande vara på sin vakt och vurdera varje enskilt flak.

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket myk SV och NV vänd terreng vindpakkat hårt.

Tester

CTH26@40cmQ1 God Gjorde flera test med litt varierande resultat. Fikk brudd I tre olika svaga lag. Ett på ca 10 cm, ett på ca 40 och ett på 50+. Alså tre fokksnöflak ovanpå varandra. Det på 40 (det pirmära som löste ut) gick på Q1. De andra två på Q2. Fikk brudd i det på 40 med både med färre och mer belastning. Min. 12, max. 30. Ingen førplanting (ECTN...) Krävs relativ hård belastning før att løsa ut skavlar.

ObsID: 178736

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

01.02.2019 kl. 11:33

17 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Rifflesnø og lett bundet snø. Fantastisk skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, SV, V, NV over 0 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 8 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Snødekke

Vindpakket myk I nøstvendt østvendt og søvendt finnes det flere plasser med riffle snø og lett bundet snø som vinden til nå ikle har fått tak i, nydelig skiføre. I N V og SV er skiføre for det meste på fokksnø. Får ingen faretegn i den nyeste fokksnøen fra onsdag i de testhengene jeg har testa.

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 178685

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

31.01.2019 kl. 09:55

50 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Odd-Arne@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Odd-Arne@NVE Kommentar:  Skred gått mandag midt i bildet. Nådde vei

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer ÷3 grader og rolig vær

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr 50 cm nedsynking med føtter i snødekket i denne fjellsiden og rundt bebyggelsen

Tester

ECTN19@20cm God

CTH30@30cmQ2 God

CTH25@20cmQ2 God Spadeprøve STE q3 @ 65cm

Notater

Snøprofil fra topp overflate Bratthet 37 grader i østvendt terreng 0-20cm 4f df 20-40cm f df 40-65cm 4f df 65-100cm 1f df

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

ObsID: 178512

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

31.01.2019 kl. 09:27

101 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Fra Svolvær lufthavn mot V.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Tindene sør for Higravtinden.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Higravtinden oppe til venstre. Søndre del av Vesterålen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Fiskebølområdet.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Søndre del av Vesterålen (viktig å påpeke 😉)!
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Landegode, øy utenfor Bodø.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra SØ ↖ Legger ved noen oversiktsbilder av Lofoten og søndre del av Vesterålen.

ObsID: 178502

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

31.01.2019 kl. 09:21

529 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  200 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  550 moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 10 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Stabilt kaldt, ingen nedbør.

Skredfarevurdering

2 Moderat En del vindpakket snø. Tydelig lagdeling i snøen. Kantkorndannelse lar vente på seg. Brudd i stabilitetstest skjer relativt dypt (56cm). Varslet faregrad er riktig

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Våt løssnø Tørr Tørr løssnø inntil 200 moh, fra 200 moh vindpakket myk til vindpakket hard/glasert overflate/sastrugi

Tester

ECTP24@56cmQ2

Snøprofil

10 cm F PP 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 1 cm I IF 1 mm/0 mm D, 3 cm 1F MF 2 mm/0 mm D, 41 cm I IF 3 mm/0 mm D, 5 cm K MF 4 mm/0 mm D -8 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -6 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -3 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm, -1 °C @ 105 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178521

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.01.2019 kl. 12:00

583 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Tester

ECTN18@40cmQ3 God Hard wind packed layer is bridging the snowpack. Wind haves effected snow in every direction. But if you find soft snow in hard bed surface it’s still possible to release some avalanches. Avy danger scale should be 2 in north Lofoten. In south Lofoten we have more snow and different situation. // Juha Tolvanen, Svolvær, Avalanche Technician

ObsID: 178422

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.01.2019 kl. 11:34

220 moh

Fabri (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Fabri Kommentar:  Store snøskavler.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Fabri Kommentar:  Generelt vindtrasportet snø
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Fabri Kommentar:  Vindtransportet snø på toppen av Sautind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Notater

Var på samme tur i forrige uke, litt mere utfordrende i dag pga transportet snø eller mangel på snø enkelte plasser

ObsID: 178410

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org