Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 15.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Polart lavtrykk gir store variasjoner. Vær forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som samler fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Uvær med vind fra nordvest og snøbyger mandag og tirsdag gir skredfare utover ettermiddagen i regionen. Det ventes store lokale forskjeller. Skredproblemet ventes være fokksnøflak, både dårlig binding til det gamle snødekket og sjikt i fokksnøen. Det gamle snødekket er stabilt.
Mandag var det ventet snøbyger med kraftig vind i regionen. Under denne nysnøen var snøoverflaten preget av ru mildværsskare og flekker med fokksnø, og lørdag kom det 5-10 cm tørr nysnø uten vind. Det er begrenset med snø under skoggrensen.
Det gamle snødekket består etter kraftig mildvær i hovedsak av smelteformer fra topp til bunn.
Søndag ble det observert mange løssnøskred, men ingen flakskred.
2 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.
Polart lavtrykk slår inn i Lofoten. I Vesterålen sørøst frisk bris til liten kuling. Mest ndbør i Lofoten, lite nedbør nord i Vesterålen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør i Lofoten. Kan hende sørvest liten kuling i Lofoten utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2019 kl. 18:21

388 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Bruddet forplantet seg fra høyre og bort til spaden, så ikke bort hele søyla.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Delvis forplanting.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Det som blinker er rim. (egentlig et dårlig bilde, men det var det det ble).
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Fra LBT, Q1.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

5@8cmQ1 Middels For brudd høyere på lille blokk test, og glattere. Q1

ECTN11@15cmQ2 Middels Går PP.

Skredfarevurdering

1 Liten De få timene det blåste mandag ettermiddag har mange steder endret snødekket totalt. Nå er det svært ujevnt fordelt og veldig mange hardheter i overflaten. Utsatte steder er det nede på mildværspakka, overganger har 1F tynne bærende fokksnøflak, noe myke nysnøflak finnes og det er fortsatt mye snø som ligger urørt av vinden. Noen steder er det en tynn hinne av tåkerim. Skredfaren er knyttet til der det ligger fokksnøflak, men det er lite spenninger og jeg klarte ikke å forplante brudd eller tråkke ut flak, selv på ugunstige formasjoner. Det er forbausende gode bindinger til skare her, men vil ennå ikke avskrive dette problemet helt. Så på denne turen vurderes snødekket til 1-liten, siden områdene med ustabil snø er såpass små. Men formasjonene på denne turen er små og vil ikke avskrive at det er mulig å få til større skred str, altså 2 i regionen som helhet. Dette vil nok sette seg greit ganske fort. Varslet faregrad er riktig Stemmer.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra N ↓ 10% skyer Kaldt og klart, tydelig temp.inversjon i søkk. Mye triveligere med en gang man kom litt opp i lia.

Faretegn

Rimkrystaller Ørsmå overflaterim overalt, også på hard overflate.

Notater

Ungdommen ute å svinger seg.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV over 0 moh Fokksnøflak. 1F på toppen hvor dette problemet finnes. Begrenset skred str.

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr En salig blanding av alle sorters snø i overflaten. Hele spektret fra 40 cm ubunden til skare. Snømengden her er ikke middelverdi, hellere maks.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175825

Lofoten og Vesterålen

Snø

15.01.2019 kl. 13:14

1054 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  saaj@nortind

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Pos 2

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tydelig islag ca 50cm under snøoverflaten, men fokksnøen har festet seg godt til isen. På lille blokktest ble det avdekket dårlig binding i fokksnøen og Q2 på ca 30cm. Fokksnøen satt som støpt på isen.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175786

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

15.01.2019 kl. 12:28

552 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot S. Fjell på 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Haglkorn i et lag på 55 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  På ca 400 moh. Bilde mot NV.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Får ikke registrert lagenes tykkelse i regobs, dermed får jeg ikke laget snøprofil. Det som er verdt å merke seg er tynt flak dannet på topp, lagdeling i den tørre løssnøen der flere lag fra 55cm og ned inneholder hagl og skarelag på ca 65 cm. Det var overraskende dyp snø i den siden jeg grov, over 2 meter.

Tester

ECTN12@15cmQ3 God

ECTN2@3cmQ3 Dårlig I vindpåvirket topplag.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket over skoggrensa ser ut til å gradvis danne flak i overflaten, der den svake vinden påvirker. Nede i dekket virker det ikke å være spesielt farlige lagdelinger. Det virker som om det er svært løse, fuktige lag dypt, men disse er låst av faste skarelag over. Mulig å løse ut mindre løssnøskred i bratte heng, men stort sett virker snødekket stabilt. Fantastisk skiføre mange steder, men mye skjult stein som stikker opp av skarebasen. Faregraden blir en svak 2’er. Gradvis utvikling av flak i høyden dersom det blir noe vind. Ellers ser det ut til at det vil holde seg stabilt. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -8 °C 6 m/s fra NØ ↙ 5% skyer En del nedbør i går. Lite vind. Nå kaldt og klart.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Begynner å dannes svake flak fra 400 moh og opp.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng Ø, SØ, S over 400 moh

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lagt snø nå i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

15. jan. 0-6 Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 600 moh Flest små, men noen middels.

ObsID: 175789

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2019 kl. 11:29

255 moh

OleRoger (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  OleRoger Kommentar:  Sautind vest

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt over 0 moh Vinden i går har flytta veldig mye snø. Lesidene er godt lasta. Store varasjoner og varierende vindretninger

ObsID: 175756

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2019 kl. 10:55

moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s 60% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser tydelige vindtegn i snøoverflaten, vinddyner, avblåste kauser og fokksnøkanter.

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Ujevnt fordelt. Ser primært kun leområder, men knauser utsatte steder er avblåst så jeg forventer at mildværsskaren er blåst frem på lo-sidene.

ObsID: 175750

Lofoten og Vesterålen / Kvittind

Snø

15.01.2019 kl. 09:31

357 moh

sjur@nortind (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye løssnø oppå smelteomvandlet snø. Under 400m og i skjermede formasjoner var denne ikke vindpåvirket. I utsatte formasjoner og over 400m var snøen noe mer vindpåvirkxet, men kun et tynt fokksnølag uten spenninger. Med værvarselet lagt til grunn vil det kun forblir godt skiføre med mulig oppbygging av kantkorn fra våt smelteomvandlet snø samt overflaterim. Varslet faregrad er riktig Tror at det skredproblemet ikke er utbredt nok de laveste høydene. Virker som om vinden har tatt mest over 400m og da ikke så mye som fryktet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løs snø 20-40cm oppå smelteomvandlet base.

Skredaktivitet

15. jan. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ Noen få nye tørre løssnøskred observert i brattheng 40+ grader

ObsID: 175816

Lofoten og Vesterålen / Småtindan

Snø

15.01.2019 kl. 09:20

400 moh

JanErik (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -12,5 °C 2 m/s fra S ↑ 30% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). 1 - Små over 600 moh Ved observasjonssted (400 moh) var det god binding mellom fokksnøen og underliggende mildværsskare. Høyere opp (over 600) danner fokksnøen flak og slipper lett mot skaren.

Snødekke

101 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø

Snøprofil

11 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm K MF 2 mm/0 mm M, 0,5 cm 1F FC 1 mm/0 mm M, 54 cm P MF 2 mm/0 mm M -12,5 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 11 cm, -1,9 °C @ 38 cm, -0,7 °C @ 48 cm, -0,7 °C @ 101 cm Stor romlig variasjon i mengde fokksnø. Betydelig større mengder i noen lesider (mot SØ) etter vind og snøfall 14.1 (tråg/polart lavtrykk). I losidene er stedvis smelteskaren helt eksponert/avblåst. Høy fuktighet i nedre del og stor temperaturgradient gir utvikling av kantkorn under den tykke smelteskaren, men vil neppe utgjøre et problem pga skarelagets bæreevne.

ObsID: 175790

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

14.01.2019 kl. 14:18

2 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps Kommentar:  Der, ja!

Vær

Snø 2 m/s 2 cm/t

ObsID: 175641

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

14.01.2019 kl. 08:16

10 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s Kaldt og klart i natt. Stor rimdannelse.

ObsID: 175541

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.01.2019 kl. 13:15

moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Skredaktivitet

13. jan. 0-6 Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 200 moh Gått i nysnø fra i natt. Svært tørr og lett.

ObsID: 175432

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.01.2019 kl. 10:42

293 moh

ave016 (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ave016

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10-20 cm nysnø oppå skare. Var 30-40 cm under tregrensa. Den er fortsatt ubunden, men ser mer tydelig tegn til vinden i overflaten.

ObsID: 175391

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.01.2019 kl. 09:46

6 moh

ave016 (Ukjent)

Snødekke

40 cm totalt 30 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Kommet mye løs ubundet nysnø,helt ved veien.

ObsID: 175372

Lofoten og Vesterålen / Småtindane 600m

Snø

12.01.2019 kl. 18:18

586 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mildværsskare, nysnø og småbusk i skjønn forenig.

Tester

ECTX Ikke snakk om.

Skredfarevurdering

1 Liten Nå som det har blitt kaldere etter mildværet har smeltepakka frosset på. Smelteriller vitner om at snødekket har satt seg og nå er superstabil. Vinden fredag har rensket det som lå av løs snø bort og sendt det på havet i dette området. Så overflaten består primært av skare. Enkelte fokksnø med seig, hard fokksnø ligger igjen, men er svært vanskelig å løse ut. Så nå er det tiden for å kvesse stålkanter på småskia. #hardt. Snødekket vil fortsett å fryse på med dagens langtidsprognose. Eneste faren på sikt avhenger av hvilken type vær og snø vi får på neste snøfall og hvorvidt snøen fester seg til skare. Varslet faregrad er riktig Regionale forskjeller.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Veldig lett snøfall. Tørt og fløffy.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Pr nå finns det ikke SP som av betydning på denne obsturen. Men en eller annen form for fokksnø-SP kan forsvares for regionen.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Store områder er renblåst ned til mildværsskaren. Smelteriller i smeltepakka, vitner om at snødekket har satt seg. Enkelte flekker med fokksnø, men disse virker stabile. Litt 'dust-on-crust' med ikke nok til å utgjør et eget SP ennå.

ObsID: 175360

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org