Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil være knyttet det den tørrsnøen som eventuelt er igjen etter fredagens uvær fra V og NV. Store områder ventes å være avblåst til mildværsskare, men i noen områder kan det ligge betydelige mengder innblåst snø. Fokksnøen vil trolig stabilisere seg raskt å grunn av gunstige temperaturer og at vinden presser snøen godt sammen. Sålen av smelteomvandlet snø vil fort bli stabil nå som det blir kaldere.
Torsdag var det mildvær til fjelltopphøyde i regionen og mye nedbør. Fredag er det svært kraftig vind, på det meste storm styrke, men det ikke de helt store nedbørmengdene. Snødekket frem til torsdag besto av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til min. 700 moh med 5-40 cm seig fokksnø over.
Fredag formiddag er det fortsatt mildt i regionen og et par plussgrader ved havnivå.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Småtindane 600m

Snø

12.01.2019 kl. 18:18

586 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mildværsskare, nysnø og småbusk i skjønn forenig.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Veldig lett snøfall. Tørt og fløffy.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Store områder er renblåst ned til mildværsskaren. Smelteriller i smeltepakka, vitner om at snødekket har satt seg. Enkelte flekker med fokksnø, men disse virker stabile. Litt 'dust-on-crust' med ikke nok til å utgjør et eget SP ennå.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Pr nå finns det ikke SP som av betydning på denne obsturen. Men en eller annen form for fokksnø-SP kan forsvares for regionen.

Tester

ECTX Ikke snakk om.

Skredfarevurdering

1 Liten Nå som det har blitt kaldere etter mildværet har smeltepakka frosset på. Smelteriller vitner om at snødekket har satt seg og nå er superstabil. Vinden fredag har rensket det som lå av løs snø bort og sendt det på havet i dette området. Så overflaten består primært av skare. Enkelte fokksnø med seig, hard fokksnø ligger igjen, men er svært vanskelig å løse ut. Så nå er det tiden for å kvesse stålkanter på småskia. #hardt. Snødekket vil fortsett å fryse på med dagens langtidsprognose. Eneste faren på sikt avhenger av hvilken type vær og snø vi får på neste snøfall og hvorvidt snøen fester seg til skare. Varslet faregrad er riktig Regionale forskjeller.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175360

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

11.01.2019 kl. 11:33

349 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Grop gravd i leside på ca 350moh. Dybde 60 cm. Tok lille blokktest og fikk Q2-brudd ved middels belastning ved 20 cm (under skarelaget) og Q2 ved stor belastning på 50 cm (gammelt oppbløtt kantkornlag?).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Fjell på 610 moh..
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot Ø. Fjell på 600 moh. Tatt mellom bygene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot N på 200 moh. Fuktig overflate, fuktig skare og fuktig lag med løsere snø helt til bunns. 30-40 cm snødybde her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt i Ø-vendt side på 350 moh. Her grov jeg gropa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blokka.

Vær

Hagl 0 °C 22 m/s fra NV ↘ 95% skyer Bygevær fra SV til NV med orkan i kastene. Dempet seg nå, men var nok storm i de sterkeste kastene paa turen.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr Mildvær høyt opp har nok en gang fuktet den daværende overflaten. Nå kommer det hagl/snø, og vinden frakter på denne. Lesider lastes nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 400 moh Der snøen er tørr.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær nå. Vindtransport mot SØ, men det er begrenset med løs snø å transportere på. Mye terreng som er skare. Faren finnes i lesider. Været skal roe seg og bli kaldere. Dette medfører stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye vind fra NV.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt

ObsID: 175112

Lofoten og Vesterålen / D1892(55220) Vinterdrift Lofoten Midt 2014-2020

Snø

11.01.2019 kl. 07:38

73 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Minimalt med snø. Minkende skredfare neste døgn: Snøsmelting .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv815 Smorten - Skifjord,

ObsID: 175035

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 07:07

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Regn (0moh) kl 07:08

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv82 Steilo - ,

ObsID: 175031

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 06:11

4 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Normalt (0moh) kl 06:11

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175030

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 05:21

29 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Opphold (0moh) kl 05:21

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175029

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

11.01.2019 kl. 05:11

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Kontraktsområdei sin helhet (200moh) kl 05:15 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite til ingen snø i fjellområdene.. EV10 Sakrisøy - Å er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Høy temperatur og nedbør i form av regn/sludd..

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 175027

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

10.01.2019 kl. 17:51

44 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær hendelse.mye snø.mye vind.regn.raske temperatur endringer.. EV10 Gullesfjord - Sørdaltunnelen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værforhold..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 174990

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 10:00

10 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 1 °C Vesterålen øst (0moh) kl 11:43

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV837 Høkfjord - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør og kaldere.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174921

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 06:43

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv881 Bergvika - ,

ObsID: 174861

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 05:55

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174860

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 04:11

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174859

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

10.01.2019 kl. 03:08

34 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Kontraktsområde i sin helhet (200moh) kl 03:08 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Faregradering fra NVE.. FV805 Napp - Myrland er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kommende endring i vær tilsier minkende utvikling neste 24 timer..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174858

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

09.01.2019 kl. 14:14

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv822 Kaldjord - ,

ObsID: 174814

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

09.01.2019 kl. 14:14

26 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Fiskefjorden (200moh) kl 14:19 40 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør kommende døgn . FV822 Fiskfjord - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør kommende døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv822 Fiskfjord - ,

ObsID: 174815

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

09.01.2019 kl. 10:40

596 moh

sjur@nortind (**)

Vær

Snø 1 °C 4 m/s 100% skyer 5-40 cm vindpåvirket myk tørrsnø oppå skare og smelteomvandlet snø. Større felter med hagl mellom fokksnø og skare

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr 5-40 cm myk fokksnø oppå skare. Felter med hagl over 500m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S over 400 moh

Notater

Godt skiføre på myk fokksnø. 10-40cm. Svakt lag av nysnø og hagl oppå bærende skare. Fuktig og mykt under 200m

ObsID: 174731

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org