Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 11.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye snø. Skredfaren er størst der det kommer mest nedbør.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med kaldere vær avtar faren for naturlig utløste våte snøskred. Likefullt vil fremdeles sterk vind og noe mer nedbør føre til at det fraktes løs snø over i leområder mot SØ, samt formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Det vil være lett å løse ut skred i den nyeste fokksnøen, men utbredelsen er trolig begrenset til de høyeste toppene øst i regionen. Gradvis synkende temperaturer er gunstig for stabiliseringen av snøen, men snøskredfaren på fredag vurderes å være betydelig i de områdene som får mest snø på fredag.
I grove trekk består snødekket av smelteomvandlet snø og enkelte skarelag opp til 700 moh. Over det gamle smelteomvandlete snødekket fra tidligere i vinter, har vind og nysnø tidligere i uken lagt opp mye flak av fokksnø. Skiføret fremsto som godt før mildværet slo inn torsdag. I løpet av torsdag vil nok nysnøen fra tidligere i uken være fuktet opp, kanskje med unntak av nysnøen på de aller høyeste toppene.
Torsdag morgen var det 5-7 plussgrader ved havnivå.
15 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra sørvest., endring til storm fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten storm fra nordvest om formiddagen.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt minkende vind om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

11.01.2019 kl. 11:33

349 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Grop gravd i leside på ca 350moh. Dybde 60 cm. Tok lille blokktest og fikk Q2-brudd ved middels belastning ved 20 cm (under skarelaget) og Q2 ved stor belastning på 50 cm (gammelt oppbløtt kantkornlag?).
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SV. Fjell på 610 moh..
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot Ø. Fjell på 600 moh. Tatt mellom bygene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot N på 200 moh. Fuktig overflate, fuktig skare og fuktig lag med løsere snø helt til bunns. 30-40 cm snødybde her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde tatt i Ø-vendt side på 350 moh. Her grov jeg gropa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blokka.

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye vind fra NV.

Vær

Hagl 0 °C 22 m/s fra NV ↘ 95% skyer Bygevær fra SV til NV med orkan i kastene. Dempet seg nå, men var nok storm i de sterkeste kastene paa turen.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr Mildvær høyt opp har nok en gang fuktet den daværende overflaten. Nå kommer det hagl/snø, og vinden frakter på denne. Lesider lastes nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 400 moh Der snøen er tørr.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vær nå. Vindtransport mot SØ, men det er begrenset med løs snø å transportere på. Mye terreng som er skare. Faren finnes i lesider. Været skal roe seg og bli kaldere. Dette medfører stabilisering. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 175112

Lofoten og Vesterålen / D1892(55220) Vinterdrift Lofoten Midt 2014-2020

Snø

11.01.2019 kl. 07:38

73 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv815 Smorten - Skifjord,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Minimalt med snø. Minkende skredfare neste døgn: Snøsmelting .

ObsID: 175035

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 07:07

7 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv82 Steilo - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 3 °C Regn (0moh) kl 07:08

ObsID: 175031

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 06:11

4 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 2 °C Normalt (0moh) kl 06:11

ObsID: 175030

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

11.01.2019 kl. 05:21

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 2 °C Opphold (0moh) kl 05:21

ObsID: 175029

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

11.01.2019 kl. 05:11

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 4 °C Kontraktsområdei sin helhet (200moh) kl 05:15 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite til ingen snø i fjellområdene.. EV10 Sakrisøy - Å er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Høy temperatur og nedbør i form av regn/sludd..

ObsID: 175027

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

10.01.2019 kl. 17:51

44 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vær hendelse.mye snø.mye vind.regn.raske temperatur endringer.. EV10 Gullesfjord - Sørdaltunnelen er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Værforhold..

ObsID: 174990

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 10:00

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 1 °C Vesterålen øst (0moh) kl 11:43

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV837 Høkfjord - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør og kaldere.

ObsID: 174921

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 06:43

4 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv881 Bergvika - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174861

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 05:55

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174860

Lofoten og Vesterålen / D1822(55220) 1810-03 Vinterdrift Vesterålen Midt 2015-2021

Snø

10.01.2019 kl. 04:11

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174859

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

10.01.2019 kl. 03:08

34 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 4 °C Kontraktsområde i sin helhet (200moh) kl 03:08 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Faregradering fra NVE.. FV805 Napp - Myrland er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kommende endring i vær tilsier minkende utvikling neste 24 timer..

ObsID: 174858

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

09.01.2019 kl. 14:14

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv822 Kaldjord - ,

ObsID: 174814

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

09.01.2019 kl. 14:14

26 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv822 Fiskfjord - ,

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør 0 °C Fiskefjorden (200moh) kl 14:19 40 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør kommende døgn . FV822 Fiskfjord - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mye nedbør kommende døgn.

ObsID: 174815

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

09.01.2019 kl. 10:40

596 moh

sjur@nortind (**)

Vær

Snø 1 °C 4 m/s 100% skyer 5-40 cm vindpåvirket myk tørrsnø oppå skare og smelteomvandlet snø. Større felter med hagl mellom fokksnø og skare

Notater

Godt skiføre på myk fokksnø. 10-40cm. Svakt lag av nysnø og hagl oppå bærende skare. Fuktig og mykt under 200m

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr 5-40 cm myk fokksnø oppå skare. Felter med hagl over 500m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Mange bratte heng Ø, SØ, S over 400 moh

ObsID: 174731

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

08.01.2019 kl. 08:46

moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Fuktig Har vært snøbyger i natt, noe vind i bygene. Litt mildere enn i går.

ObsID: 174509

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org