Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 11.02.2017

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær varsom i områder hvor overflaterim kan ha snødd eller føyket ned.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tiltykning til snø og økende vind fra S-SV sent på dagen vil føre til dannelse av mindre nysnøflak i lesider mot N-NØ, disse vil mange steder dannes over overflaterimet som det finnes mye av nå. Begravd overflaterim kan, spesielt der det ligger på en hardere snøpakke, utgjøre et svakt lag, og man må derfor regne med at nysnøflakene kan være ustabile. En del steder er der lite overflaterim høyt til fjells, men dette varierer. Lave temperaturer den siste tiden har også ført til dannelse av kantkornlag nede i snødekket. Dette kan også utgjøre et skredproblem, men ventes å gjøre seg mer gjeldende ved større snømengder. Skredfaren forventes å være økende til faregrad 2-moderat i områdene som får nysnø og vind.
Siste snøfall var for en ukes tid siden. Det har siden vært en del vind fra skiftende retninger som har dannet fokksnøflak i leområder, og erodert snøoverflaten andre steder. Enkelte steder er det den gamle mildværsskaren som danner snøoverflaten, men det er fortsatt løs snø og flott skiføre mange steder. Det er solskare i bratte sørvendte sider. Den eldre mildværskaren tørker ut og det er dannet svake lag av kantkorn mange steder. Også lengre ned i snødekket er det begynnende kantkorn som følge av en periode med kaldt og klart vær. Det er dannet svært mye overflaterim mange steder, spesielt i lavlandet, men dette ventes ikke å være problematisk før snøfall. Overflaterimet dekker over mange typer snøunderlag, tørr løssnø, fokksnøflak, grovkornet mildværskare. I høyden finnes det i nordvendt terreng. Etter at mildværet varmet snøen grundig i slutten av januar er det gamle snødekket grovkornet og stort sett uten svake lag.

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Småtindane 600m

Snø

11.02.2017 kl. 17:29

501 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  I et av få områder med en slags flak. Svært lokalt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Kan ikke påstå at jeg fant noe.

Skredfarevurdering

1 Liten Uendret skredfare fra siste uken. Flott skiføre i en blanding av nysnø og uttørket kantkorn. Har blitt vesentlig løsere ned mot mildværspakka, nesten som ubundet å regne - stort sett bare kantkorn. Its all about to change. Blir trolig ikke våte flak i lavlandet. Fulgene må vite hva som skjer over mildværsgrensen. Varslet faregrad er for høy Fortsatt uendret. Kom ikke så mye nedbør som meldt.

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Høy luftfuktighet. Lett snøvær.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh finns litt overalt.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kom ca 5 cm midt på dagen. Veldig sticky har festet seg veldig bra på skaren. Har dekket alt av rim og div. Helt uten vind.

Tester

ECTP3@15cmQ1 Dårlig Går i samme FC lag som tidligere, som enn nå ennda lettere. Ét lett klapp på blokktest, like vel ikke drønn eller skytende sprekker. Er nok for løst under. Se profil.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 114449

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

10.02.2017 kl. 10:51

356 moh

Steinar@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot NØ. 500 moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Kommentar:  Mot V.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Vanskelig å finne skredproblem. Dekket er stabilt, og det er lite endring siden tirsdag. Finner ikke tegn til kantkorn over hardt skarelag på denne turen. Forventer ikke markant økning i faregrad, før vi får nedbør av betydning. Melder mildvær og regn fra lørdag/søndag, så nå tar jeg heller ferie en uke:) Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 80% skyer Helt stille. Kjenner solen varme litt. Nydelig dag før været snur vrangsiden til.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Løs snø i skogen, og i lesider mot N. Rimlag på topp opp til 300 moh. Avblåst eller skare på de fleste rygger over 400 moh. Harde skavler mot NV.

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 114253

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

10.02.2017 kl. 09:59

69 moh

Steinar@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mot N. Fjell 760 moh.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Nattbilde mot SV.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 5% skyer Stille klart vær siste døgn. -12 grader i dalen, -8 her på eidet (100 moh).

ObsID: 114236

Lofoten og Vesterålen / Bogdalen

Snø

08.02.2017 kl. 11:22

416 moh

JonasD@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Dahlstrup Kommentar:  Ikke så verst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Generell snøfordeling i område med mye snø. Vindtegn i snøoverflaten.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Går i FCxr/MFcl.

Faretegn

Ferske sprekker Veldig lokalt er det fortsatt gamle instabiliteter under fokksnøen.

Ferske skred Solutløst, str 1.

Rimkrystaller Noe voldsom i kuldehøl i lavlandet, 20-40mm. Eller mye i skyggeside i alle høyder.

Skredfarevurdering

1 Liten Jevnt over god stabilitet i de fleste heng, men det er absolutt områder som er touchy og bør behandles varsomt. Stor utbredelse av overflaterim i alle høyder mot NV-N-NØ, sitter for det meste på relativt mykt underlag. Uttørking av de øverste 20-30 cm av snødekket, knusktørt og løst i skyggeområder over mildværskaren. Mildværskaren er glatt og det er dårlig feste til den. I solsidene tar sola godt og det er skaredannelse og noe luggent skiføre. Det er en god blading av kald finkornet snø og kantkorn i snødekket, men ingen destinkt svake lag. Uendret til neste værsyklus. Evt regn på snødekket vil kun påvirke snøen over gamle mildværsskare. Usikkert hvordan snø og vind vil påvirke al kantkorn og rim, men det er trolig så tykke lag at det ikke blir noe voldsomt rabalder. Varslet faregrad er for høy Litt tricky å sette fg på denne, men jevnt over er det kun få heng som er utsatt.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Djævelsk kaldt i lavlandet og i skyggen, påskevarme i sola.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng SØ, S, SV over 300 moh Pga sol og avsmeltning fra berg.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Stor tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, V, NV over 300 moh Fokksnøflak over kantkorn. Oppfører seg mest som SP fokksnøflak og det er lite bruddforplantning.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Solskare i bratte sørhellinger, knusktørt i skygge/nordhellinger.

Tester

ECTP11@18cmQ1 Dårlig Svært lokalt.

Skredaktivitet

8. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 300 moh Soloppvarming.

ObsID: 114009

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org