Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er gradvis avtagende etter flere dager med kraftig sol og høye temperaturer. Men det er fortsatt lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen i bratte heng. Størst fare er det utover dagen når sola har stått på en stund. Høyt til fjells kan et aktivt lag med kantkorn gi store naturlig utløste skred når temperaturen er høy. Men tendens en avtagende. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng kan det fortsatt ligge tørrsnø og være flakdannelse. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til over skoggrensen. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
I høyden over ca 800 moh er det små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget er aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget.
Hele uken har det gått svært mye våte løssnøskred i soleksponert terreng.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
2 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
2 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

24.05.2020 kl. 22:47

639 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer Tilskyende nå i kveld. Har vært sol hele dagen ellers.

Tester

ECTX God Våt, dau snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi er igjennom den verste syklusen nå hvor mesteparten av snøen som ble fuktet av oppvarming og solinnstråling er kommet ned. Overskyet vær minke skredaktiviteten betraktelig. Snødekket er begynt å drenere vannet og det er stor vannføring i bekker og elver. Glideskred er høyst akutelt siden snødekket for det meste er våte, løse grovkorn. Obersverte i vvs siden turen ikke fikk høyt nok. Mest opplagte utfordring er våt snø i svært bratt terreng, mest dette er håndterbart med godt ferdsels mønster. Det minker godt i snømengdene disse dagene, men det ligner mer på slutten av april enn slutten av mai. Ved fravær av sol vil det roe seg. Fravær av nattefrost gjør at glideskred får gunstige forhold. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

400 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 2000 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Våt Våt, grovkornet snø preger bildet. Bratte sørsider er håpløst løs, greit på slakere terreng. Under skoggrensen kreves det verktøy (ski) for å ferdes fornuftig, pilleråttent. Ikke obersvert tørrsnø i N under 700 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Observert, lett å unngå.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snøoverflate og generelt isotermt snødekke.

Skredaktivitet

24. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Går fortsatt litt småtterier, men vanskelig å skille nytt fra gammelt. Sola tar rundt hele fjøla.

Snøprofil

5 cm F MF V, 40 cm F/1F MFcl V, 20 cm 4F MF V Mye vann i dette laget. Mye snø.

ObsID: 236856

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org