Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 24.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Faren opprettholdes så lenge det regner. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enkelte store våte flakskred kan løsne av seg selv når smeltevann og regnvann hoper seg opp over lag i snøen. Når og hvor de løsner er vanskelig å forutsi. En del skred har allerede løsnet, men særlig høyt til fjells i nordvendte fjellsider er det fremdeles mulighet for at det kan gå enkelte naturlig utløste skred. Her er det også mer vinterlig, med tørrere snø over vedvarende svake lag.  Det kan gå våte løssnøskred i bratt terreng der snøen er våt og myk. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd.
Snøoverflaten har tidligere vært varmepåvirket høyt til fjells for deretter å fryse til igjen. Det ligger nå et par cm nysnø over ca. 1600 moh og snøen er tørr over ca. 1800 moh. 
All fuktigheten i snødekket den siste tida har fjernet mange av lagdelingene som kunne påvirkes av skiløpere, men kan stedvis fortsatt være intakt i de høyestliggende delene av regionen. Det finnes også kantkorn rundt skarelag langt nede i snøpakka og  begerkrystaller ved bakken. 
Søndag ble det observert et str. 2 vått flakskred ved Krossbu. Lørdag ble det observert mange str. 3 våte løssnøskred mellom 1400 og 2000 meters høyde like ved Leirvassbu. Det ble også observert noen str. 2 flakskred i nordvendte eksposisjoner i samme område. Samme dag ble det også observert et str. 2 vått flakskred i nærheten av Tyin. Det er usikkert når skredet har gått.
1-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-9 °C til 1 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
-6 °C til 1 °C på 1800 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

24.05.2021 kl. 12:11

1427 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Div skred skavelknekk. Unge og gamle

ObsID: 274656

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2021 kl. 11:59

1838 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Overgang til 0 grader C ved ca 1800 MOH. Mens det på 1700 MOH var fuktig -vått snødekke og enkelte steder fritt vann i i botn, så var snødekke lenger oppe gjennomfrosset og stabilt. Det er fremdeles skarelag og hardhetsforskjeller, med enkelte tidlegere kantkorn og begerkrystalllag som kan samle mye vatn. Det gir fremdeles mulighet for våte flakskred høgt oppe i terrenget. Ingen ferske skred i området her. Fast fint skiføre, med overgang til sprø brytende skare fra 1950-2000 MOH. Stabiliserende værutvikling her med frostnetter og beskjeden dagtemperatur.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Under 1800 MOH.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1800 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1800 moh

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Redusert sikt, men ingen ferske skred observert.

ObsID: 274259

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2021 kl. 11:03

2109 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bortsett fra øverste cm som er delvis fuktig, så er det en frossen smelteomvandlet snø pakke med rester av begerkrystall i botn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 4F RG/MF 2 mm D-M, 9 cm K MF 3 mm D, 2 cm I MFcr D, 25 cm 1F/P+ MFcl 4 mm D, 7 cm 4F MF/FCxr 3 mm D-M, 30 cm P MF 2 mm D, D, 3 cm I MFcr D, 10 cm 1F/4F MFcl/DH D -1,2 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm Nordvendt skal helling på ca 2000 MOH.

ObsID: 274254

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2021 kl. 09:49

1682 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snødybde 220 cm. Stort sett grovkornet smelteomvandlet snø med enkelte skarelag Øverste 50-75 cm er delvis frosset. Nedover i dekket er det lausere lettspadd fuktig-våt snø, og i botn er det fritt vatn.

Snøprofil

Nordvendt på ca 1700 MOH.

ObsID: 274230

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2021 kl. 09:26

1370 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snø fordeling og vær mot SØ i retning Glittertind.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snødekke

ObsID: 274228

Jotunheimen / Luster

Snø

23.05.2021 kl. 18:00

1402 moh

jofa (Ukjent)

Skredhendelse

23. mai 18:00 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst Brattheng Både naturlig utløst skred en gang mellom tidsrommet 13.00-18.00, og personutløst 3-4 skred 18.00. Fra høyden ~1450 ned til 1300

ObsID: 274226

Jotunheimen / Lom

Snø

23.05.2021 kl. 15:20

2005 moh

@nveBjørnEmil (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  @nveBjørnEmil
ObsID: 274168

Jotunheimen / Luster

Snø

23.05.2021 kl. 14:20

1421 moh

Fredrik (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fredrik

Skredhendelse

23. mai 14:20 (+02:00) Vått løssnøskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1414 moh og sluttet på 1388 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 274170

Jotunheimen / Lom

Snø

23.05.2021 kl. 10:56

1604 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Vått flakkskred. Ganske ferskt. St2

ObsID: 274144

Jotunheimen / Lom

Snø

22.05.2021 kl. 16:40

1527 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Mye mindre overvann i dag enn forrige helg.

Snødekke

Nysnøgrense på 1600 moh Nysnø fra ca 1600moh. Ca 5 cm nysnø jevnt over. Tørrsnø fra ca 1800moh. På ca 1600moh så jeg egne skispor fra forrige uke, så det har smeltet veldig lite snø i høyden.

ObsID: 274094

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

22.05.2021 kl. 14:01

367 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 1200 moh

ObsID: 275243

Jotunheimen / Lom

Snø

22.05.2021 kl. 13:25

1557 moh

Åge K (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Åge K
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Åge K

Faretegn

Ferske skred

Notater

Observert område fra Memurubu -> Visdalen -> Lerivassbu -> Krossbu fra luften i dag. Mange middels til store skred i ulike eksposisjoner. Hovedsaklig våte løssnøskred og disse ses i alle eksposisjoner. Også observert flere middels store flakskred i N / NV / NØ eksposisjon.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 2000 moh og 1400 moh

ObsID: 274097

Jotunheimen / Vang

Snø

22.05.2021 kl. 10:45

1083 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng Usikkert løsnetidspunkt men trolig denne uka. Gått nesten nede ved bakken.

ObsID: 274069

Jotunheimen / Vang

Snø

22.05.2021 kl. 09:53

1398 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Topplokket som er tidligere frosset og hardere ennresten danner et flak som løsner i våt snø mellom to tynne islag.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mye vann i snøen. Tjern og myrer er blott blåe av vann. Ellers gjennombløtt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot nø. Tyinholmen

Tester

ECTN15@10cmQ3 God Går på beger ved skare nesten på bakken ved bruting på søyla. Topplaget gikk ikke i forplantning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er gjennombløtt og tidligere nattefrost har gjort det øvre laget hard og dermed svært stabilt. Det er mye vann i snøen og enkelte løsere lag gammel beger nederst i snødekket kan trolig fremdeles føre til naturlig utløste store våte flakskred. Sannsynligheten for dette er minkende, men varmere vær og fravær av nattefrost kan gjøre at enkelte større sider som ikke er løsnet tidligere kan løsne pga varme. I dag tidlig var fg her i området 1, men mulig den økte noe utover dagen og i høyere områder vil den kanskje fremdeles være 2. Vurderingene av skredproblem og str. er hovedsaklig mtp. høyere og brattere/ større fjell enn langs Tyin.. Regn kan øke skredfaren, men mengde og hvor høyt det vil regne er avgjørende. Skal en del til før det bikker opp på 3 vil jeg tro. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Varmegrader om natta igjen og vått snødekke med mye vann. Blåe tjern og vann

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 900 moh. Grense for lagdelt snø er på 1500 moh Skare Meget våt Snødekket er gjennombløtt over en ukes tid nå og lagdelinger dom kan påvirkes av skiløper er så godt som borte. Våt kantkorn helt nederst rundt våte skarelag i oppløsning kan trolig fremdeles gjøre at enkelte våte skred kan løsne nesten helt nede ved bakken, men muligheten for å trigge disse er små. I tilfellet går de naturlig. Førefall i regionen har nå vært og det har blitt fastere snø der det fremdeles er igjen større/ tykkere snøflak. Råttent rundt oppstikkende busker og steiner. Normal snømengde for årstiden. Relativt jevnt fordelt men mindre smelting mot nord til øst.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh

Snøprofil

0,5 cm F MF 2 mm V, 9,5 cm P MFcl 2 mm W, 2 cm 4F MF 2 mm V, 0,3 cm P IF V, 67 cm 1F+/1F- MF/MF 2 mm/3 mm W-V, 3 cm P MFcr/IF 2 mm W-V, 3 cm 1F DHxr 4 mm W, 5 cm 1F-P MFcl/DHxr W, 9 cm 1F DHxr 4 mm W 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 274065

Jotunheimen / Vang

Snø

22.05.2021 kl. 09:30

1241 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  En lite cm våt nysnø trolig fra i går kveld fra 1250moh

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 1250 moh Våt

ObsID: 274055

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

21.05.2021 kl. 19:57

367 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Over 1200 moh

ObsID: 275233

Jotunheimen / Lom

Snø

21.05.2021 kl. 15:07

1524 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Dette våte flakskredet i sørsida av Skagsnebb har gått ila siste uke, og har løsna på djupe svake lag av kantkorn over skare og begerkrystall i botn. Høg bruddkant og langt utløp. Fyller opp i inngangen mot brekanten. Det er fleire flakskred siden sist, og noen har har starta med skavlbrudd, så våte laussnøskred som har trigga flakskred lenger nede og i fhv slakt terreng. Det er fremdeles mange store flanker med mye snø i tilsvarende høgde og eksposisjon.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Retning mot ØNØ og Galdhøpiggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Innover Leirdalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Isoterm og fast snødekke her. Et par skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Våt laus snø nederst og fuktig fast snø lenger oppe, med jevn temperatur på 0 gr gjennom heile snøpakken. Har ikke hørt eller sett skred idag, men fleire store flakskred som har gått ila siste uke. Det har smeltet mye de siste dagene, og elva i Leirdalen er åpen fra Sletthsmn på ca 1200 MOH. Det er fremdeles mulig å oppleve store våte flakskred, men langt mindre intenst nå enn i den varmeste perioden rett etter at været slo om. Skikkelig vårføre, med fast (nok) smelteomvandlet snø i overflaten. Som nå, forventer ingen store endringer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Snøprofil

4 cm F/ F-4F PP/RG 2 mm M-W, 5 cm F MF 3 mm M-W, 3 cm K MFcr M, 7 cm 4F/P+ MF 3 mm M-W, 90 cm P MFcr 2 mm M, 3 cm K MFcr M, 30 cm K MF 2 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm NØ vendt.

ObsID: 274022

Jotunheimen / Lom

Snø

21.05.2021 kl. 14:31

1188 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fullstendig førefall og betydelig nedsmelting i Leirdalen ila siste uke.

Snødekke

ObsID: 274013

Jotunheimen / Lom

Snø

21.05.2021 kl. 14:07

1428 moh

Ørjan (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan

Notater

Observert flere overflateskred pga oppvarming på vei opp mot Storebjørn fra Leirdalen. Både nord og sørhelling. Snøen er kompakt på formiddagen helt opp til breen men blir råtten nederst mot Leirdalen på ettermiddagen.

Skredfarevurdering

Snøen virker stabil helt mot toppen av Storebjørn. Ikke observert eller hørt noen faretegn der. Men pga varmen nederst er det mulig med selvutløste skred i bratte sider.

Snødekke

Våt løssnø Fuktig

ObsID: 274029

Jotunheimen / Lom

Snø

21.05.2021 kl. 13:12

911 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Siden sist helg har det løsnet et par str 2-3 våte flakskred i nordvendt flanke under Vesleloftet.

Vær

Yr 8 °C 5 m/s fra S ↑ 60% skyer

ObsID: 274001

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org