Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snøen er fremdeles våt og fuktig. Enkelte våte, naturlig utløste skred kan ventes. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Selv om været blir litt kjøligere er det fremdeles mye smeltevann i snøen. Når smeltevannet trenger ned til svake lag lengere ned i snødekket kan det gå store, naturlig utløste, våte skred selv om været blir kneppet kaldere. Når og hvor de løsner er vanskelig å forutsi. En del skred har allerede løsnet, men særlig høyt til fjells i nordvendte fjellsider er det fremdeles mulighet for at det kan gå enkelte naturlig utløste skred siden snødekket er fuktet opp etter mildværet i helgen. Vær oppmerksom på glideskred og skavlbrudd. I skyggefulle områder høyt til fjells kan snødekket være mer vinterlig, med tørrere snø over vedvarende svake lag.
Snøoverflaten er påvirket av varme og snøsmelting høyt til fjells de siste dagene og består i stor grad av smelteformer. Det er observert mye vann i snødekket, men øverste del av snødekket fryser til med nattefrosten. Over 1500 moh bærer snøen sånn noenlunde, mens snødekket er mer eller mindre råttent lavere enn dette. Snøgrensen ligger i gjennomsnitt på ca. 1000 moh
Det ligger vedvarende svake lag av kantkorn rundt skarelag og begerkrystaller ved bakken i det gamle snødekket. Varme høyt til fjells siste dagene har gitt smeltevann som siger ned i snødekket og kan svekke svake lag. Selv om lufttemperaturen har gått ned de siste dagene, kan fortsatt vann nede i snødekket påvirke svake lag. På de høyeste toppene er de svake lagene mindre påvirket av varme og ha mer tørre egenskaper.
17. mai ble det observert et større skred i Ringsdalen og flere sørpeskred ved Lauvhøe i Lom. For øvrig har det gått en del våte skred i alle himmelretninger den siste uken.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra vest.
-4 °C til 1 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest, endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

19.05.2021 kl. 18:17

1854 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Litt oppklaring i ettermiddag, du ser også eldre skred på bilde. Bilde er tatt fra ca 1850moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1150moh ned mot Fortun
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra ca 1350moh fryst på litt ja
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Generelt er det mye snø noen steder og helt avblåst / fri for snø andre plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fra 1850moh eldre skispor har noe fryst til
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tråkker igjennom skaren på 1850moh nedi våte grove smelteformer.

Faretegn

Ingen faretegn observert Men noe råtten ja under ca 1300moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Sist mandag kom det varme på snødekke. Det har nå siden vært varmt, men noe kaldere / minus over ca 1400moh fra natt til 17.mai. Snødekke er vått, fryst noe til over 1400moh. Og generelt bedre hold i den i dag enn i helgen. Men fremdeles råtten under ca 1300moh, og litt sånn plutselig råtten fra bærende noen partier. Men generelt er det noe mer hold i snøen og skredfaren er et knep lavere enn i helgen. Men fremdeles kan det gå våte flak skred av ulike former samt våte løsnøskred der overflaten er vått. Snødekke er isotermt trolig til topps og består mye av smelteformer nå, men i nord i høyden finnes det/kan finnes løsere lag av kant/smeltekant. Skiføre i høyden er ganske så fint men himmelretning har en del å si, nord er hardere / men fint , enn feks vest utpå dagen. Snødekke stabilisers nå dag for dag. Det vil på sikt breie seg mer og bli mer og mer kompakt. Men før den tid kan det gå noen flere skred. Sist uke gikk det mange skred pga varmen. Sannsynligheten for slike skred avtar. Nattefrost vil bidra til å fryse snødekke øverst slik av våte løsnøskred er da ikke aktuelt. Mens lengre ned vil fremdeles fukt trenge nedover. Når nøyaktig det ikke kan gå våte flak/glideskred er vanskelig å si. I nord høyt til fjells på tykkt snødekke kan det ta lang tid, det har gått slike skred i slutten av Juni før. Men det kan også skje at det bare smelter.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer Rundt 0 grader nå i ettermiddag på 1850moh. Overskyet men nå seint i ettermiddag klarna det mer opp å sola kom noe frem. Lokal tåke / lave skyer hang over toppene.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1400 moh Eldre lag av kantkorn som blir fuktet, gjelder både over skare / under skare / ved bakken. Kunne kanskje også valgt opphoping av vann. Merk det er ikke utenkelig at glideskred / sørpeskred kan gå lavere enn den høyde jeg har satt, og i alle himmelretninger. Så mulig man skulle ha valgt alle himmelretninger over 1000moh?

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Mest utsatt er under ca 1400moh og i solsider. Der er snøen også vått i overflaten høyere. I skyggen høyt til fjells er hard snøoverflate. Så ulikt med høyde og himmelretning dette skredproblem, og du må gjerne sette fart på snøen feks med ski. Men ikke utenkelig at få steder kan det løsne av seg selv i bratt terreng. Spesielt hvis solen kommer igjennom skydekke.

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ikke hørt eller sett noe. Men ser mange eldre skred, våte både flak og løsnøskred. Småe til store.

Snødekke

Snøprofil

0,2 cm F DF M, 14,8 cm P+ MF/MFcr M-W, 0,5 cm I IF, 24,5 cm P MF M, 0,5 cm I IF, 39,5 cm 1F MF 2 mm M-W, 10 cm 1F- FCxr 2 mm M-W, 0,5 cm I IF, 49,5 cm 1F+ FCxr 2 mm M-W, 10 cm 1F- FCxr 2 mm M-W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm 1850moh nord 150cm snødybde gravd til bakken, er grove steiner som underlag. Noe ulik snødybde i profilen

ObsID: 273814

Jotunheimen / Vang

Snø

19.05.2021 kl. 15:12

1161 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Fv 53 synlig nederst i bildet. Skredtårnet på Langøddin står utenfor øvre venstre hjørne av bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen

Skredhendelse

19. mai 15:12 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1167 moh og sluttet på 1105 moh Kantkornet snø ved bakken 60 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Gått på bakken, antar kantkorn, med forplantning over terreng. Skredet er nok egentlig en str. 1,5 (hva nå enn det er :) ), men med bruddforplantning ved bakken, tenker jeg at str. 2 kommuniserer riktigere.

ObsID: 273808

Jotunheimen / Luster

Snø

19.05.2021 kl. 14:50

1337 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Fanaråken går nok en byge der borte, men småe mengder vil jeg tro

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 0 m/s 100% skyer Overskyet , skydekke henger litt over toppene. Og en og anna regn/hagel/snø byge er det nok i skyene.

Notater

Film om snødekke https://vimeo.com/552383501

ObsID: 273807

Jotunheimen / Vågå

Snø

19.05.2021 kl. 11:42

1915 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot besshøe og sjoadalwn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Tjønnholstind osv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Skravfløyløyftinder osv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot Rasletind Ø fra Steindalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Smelteriller i snø på ca 1700moh
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste tids mildvær preger snødekket i området. Snøen er gjennomfukta opp til omlag 1900moh. Her finnes lagdelinger i form av skarelag og fuktig kant/beger mot bakken. Kant/beger utgjør hovedproblem denne delen av heimen, spes i nordlig sektor over 1600 moh. I tillegg våte løssnøskred i brattere soleksponert terreng. Fortsatt mye snø og skiføre fra veien over hele Valdresflya. Snøgrense på omlag 1000/900moh. Snøen har ikke «brea» seg enda, så fare for gjennomslagsføre ved fravær av nattefrost eller godt sovehjerte. Kaldere temp vil stabilisere snøen og gjøre den mer bærende. Noe nysnø kan gi fokksnøproblematikk utsatte steder høyt til fjell. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s fra NV ↘ 20% skyer Fint vær i dag. Skydekket hold lokk på utstråling i natt, så manglet litt hold i snøen. -2 grader i biln på Flye1389. Nordvent over 1600moh hadde omlag tørr snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 1000 moh

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV mellom 2000 moh og 1500 moh

Tester

LBT@15cmQ2 Overgang fra hard skare til 4f 0

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 1700 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Fuktig Fortsatt mye snø til fjells. Siste tids mildvær preger dekket. Gjennomslagsføre om man er sent ute eller ved fravær av nattefrost. Snødekket er gjennomfukta til bunn på 1900moh, men fortsatt lagdelt i form av noen skarelag og fuktig kant/beger mot bakken. Fant ikke kantkorn rundt skarelag her, det er i såfall ødelagt av smelt/vann. Ingen opphoping av vann i snøen på 1900moh nordvendt. Ellers våte løssnøskred i bratte solvendte heng her oh der. Fint skiføre nordvendt fra omlag 1600moh.

Snøprofil

4 cm 1F RG M, 10 cm K MF M, 50 cm 4F MF M, 3 cm K MFcr M, 10 cm 4F MF M, 2 cm K MFcr M, 5 cm 4F DH/FC M -0,2 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm Tempprofil er + grader, fikk ikke bort -

ObsID: 273804

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

18.05.2021 kl. 23:41

367 moh

tore@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  tore@svv

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 1200 moh

ObsID: 275232

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

18.05.2021 kl. 13:25

1745 moh

oyvind@nrh (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  oyvind@nrh Kommentar:  Rasletind solutløst skred

Notater

ObsID: 273709

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

18.05.2021 kl. 13:22

1729 moh

oyvind@nrh (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  oyvind@nrh

Notater

ObsID: 273707

Jotunheimen / Lom

Snø

18.05.2021 kl. 08:30

1335 moh

Åge K (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Åge K

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Sørpeskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NV. Mellom 1400 moh og 1200 moh Relativt stort sørpeskred med start i bekkefar. Flere mindre sørpeskred i samme område.

ObsID: 273635

Jotunheimen / Luster

Snø

17.05.2021 kl. 14:00

1303 moh

heidi@nve.no (*****)

ObsID: 273657

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 19:37

882 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Mye vann i snøen Snødekke er vått i alle høyder og himmelretninger

Skredfarevurdering

2 Moderat Skiturer Fredag, Lørdag og Søndag i vest Jotunheimen, høyt til fjells i ulike himmelretninger. Snødekke er trolig isotermt (på 1900moh nord er øverste metern ihverfall det) og består av mye smelteformer nå. Det finnes skarelag og løsere lag i snødekke. Snøoverflaten er våt i alle høyder og himmelretninger , mer hold i snøen i høyden. Våte skred av alle former er skredprobemet, våte skred i overflaten samt også store våte flak, glideskred og sørpeskred kan også forekomme. Har vært mye skredaktivitet siste uken. Elver - bekker har begynt å åpne seg. Skiføre er best der andre har kjørt, der er det mindre sugende vann i snøen. Vann i snøen vil drenere nedover og våt skredaktivitet vil forekomme nærmeste dager. Noe kaldere værtype er trolig ikke nok til å avta skredaktivitet , det er vann i snøen under der det evt fryser til. Evt noe nysnø stabiliseres fort. Ingen nysnø - fokksnø problem der jeg har vært vest i Jotunheimen. Faregraden kan diskuteres men det er et vått snødekke som oppleves død eller råttent men så kan det gå våte flak uten forvarsel.

Vær

Ikke nedbør Bite litt regn / snø i natt. Men oppholdsvær og gløtt av sol frem til rundt 18 i ettermiddag, da kom det inn nedbør og vind tempen falt noe. Noe kaldere i natt og dag tidlig men generelt varm med pluss til ca 1900moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Overflatesnøen er våt.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Vann kan / vil fukte vedvarende lag fra i vinter. Kan også hope seg opp over hardere lag. Våte flak / glideskred vil / kan forekomme men trolig i få heng. En del skred har løsna men det løsner jevnt og trutt nå og høyt til fjells i nordsider har ennå ikke løsna. Dette kan skje men det kan også skje at det bare smelter. Det er umulig - svært vanskelig å si når det evt skjer.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Det har vært mye skredaktivitet daglig siden Mandag denne uken. Våte flak , glideskred , våte løsnøskred. I alle himmelretninger. Løsnøskred har gått til topps men flak virker å ligge i høydeintervall 1200-1800moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1800 moh. Snøgrense på 1000 moh Våt løssnø Våt En ørliten cm nysnø over ca 1800moh. Lander på våte smelteformer binder seg svært bra. Snødekke er våt i alle høyder og himmelretninger. Noe mer hold og bærende over ca høyde 1500moh. Men mer og mer sugende og råtten snø under den høyden. Sist uke har vært varm også på nettene , det et stor snøsmelting. Og snøgrense ligger rundt 1000moh. Bjørka har spretti ut siste dager opp toll høyde 700moh , gresset gror godt i lavlandet.

ObsID: 272503

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 15:08

2131 moh

Sigbjørn (***)

Notater

Lite vått løssnøskred skiløper utløst. Ca 12.30

ObsID: 272491

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 14:43

1266 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varme dag og natt over lengre tid har gitt stor snøsmelting under 1400 MOH og skredaktivitet i alle ekspedisjoner Siste døgn litt kjøligere. Nordvendte flakskred løsner stadig høgere i terrenget, etterhvert som vann og varme trenger nedover i snødekket. Idag så det ut til at de øverste bruddkantene var på ca 1600-1700 MOH, i svært bratt terreng. Snødekket vannmettes, og det er spor etter små sørpeskred langs bekkedrag og elver. Som nå, og fortsatt store nordvendte flanker som kan gi store våte flakskred. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 272488

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 12:41

1577 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  0 grader og fuktig/vått snødekke. I bakgrunnen sees fritt vann i forsenkninger men tilførselsbekker er ikke åpne enda.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1800 moh

Snøprofil

7 cm F MF 3 mm W, 30 cm 1F+ MF 2 mm M-W, 3 cm I MFcr M, 35 cm P MF 2 mm M, 4 cm K MFcr M, 60 cm 4F-1F MF 2 mm M, 5 cm K MFcr M, 30 cm 1F MF 2 mm M 0 °C @ 2 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 120 cm, 0 °C @ 140 cm Østvendt.

ObsID: 272485

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 12:17

1561 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  De ferskeste flakskredene er i hovedsak nordvendte.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

180 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 272483

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:56

1671 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Vått flakskred. Gått i samme himmelretning som de to andre flakskredene like nedenfor, mot Krossbu

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst

ObsID: 272482

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:52

1378 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vått og grått. Nedbør har kommet som regn.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 272480

Jotunheimen / Luster

Snø

16.05.2021 kl. 11:51

2075 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

1,5cm vått nysnø. Ingen snø på klippa 3-5s/m vind. Litt snø i lufta

ObsID: 272479

Jotunheimen / Lom

Snø

16.05.2021 kl. 11:05

1017 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I denne nordvendte sida av Vesleloftet er det vått flakskred med bruddkanter mellom 1400-1500 MOH. Løsnet for to dager siden.
ObsID: 272478

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org