Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 05.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i lesider og forsenkninger der nysnø kan ha lagt seg på overflaterim eller kantkorn. Det finnes også vedvarende svakt lag dypere i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan være lett for en skiløper å løse ut middels store skred, spesielt der fokksnøflakene legger seg over rim og kantkorn. Økende vind og nysnø fører til at fokksnøflak i leheng øker i størrelse. Det finnes vedvarende svake lag lengre ned i snødekket som noen steder kan være mulig å påvirke. Sannsynligheten for å løse ut skred er liten siden lagene stort sett ligger under hard snø. Skredene kan til gjengjeld bli store dersom de løsner.
Det har kommet noen cm nysnø. Ellers består snøoverflaten stort sett av fokksnø av varierende hardhet, de fleste steder hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare i snøoverflaten.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.
Stedvis har det vokst rim og kantkorn i overflata i nordvendte sider og skyggesider den siste tiden. Natt til mandag kom det 7 cm nysnø ved Turtagrø Hotell i Hurrungane.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

04.05.2021 kl. 08:44

955 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D-M, 10 cm K MFcl D-M, 2 cm I IF W, 8 cm 1F-P MF 2 mm W, 1 cm K IF W, 33 cm 1F MF 2 mm W, 12 cm 1F- MF 2 mm W, 6 cm P MFcl M-W, 2 cm I IF M Målestasjonen på Kyrkjestølen. Islag i bunn.

ObsID: 271187

Jotunheimen / Lom

Snø

03.05.2021 kl. 15:31

1233 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Snø 0 °C Null grader og lett snøfall ved Krossbu. Lengre øst i region var det høy skydekke og ingen nedbør.

Snødekke

1 cm nysnø Ikke noe særlig akkumulering av nysnø fra siste døgn her på obssted.

ObsID: 271132

Jotunheimen / Luster

Snø

03.05.2021 kl. 07:13

841 moh

endre@nortind (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  endre@nortind

Snødekke

7 cm nysnø

ObsID: 271034

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org