Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 02.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Stabilt hovedinntrykk, men vær obs på at det finnes svake lag som kan påvirkes og gi store skred. Fokksnø i skyggen og våt snø i solsidene kan gi små skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket oppleves som stabilt de fleste steder men det er mulig å være uheldig: Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som noen steder er mulig å påvirke. Sannsynligheten for å løse ut skred er liten siden lagene stort sett ligger under hard snø, men skredet kan til gjengjeld bli stort om man er uheldig. Kalde netter vil føre til at kantkorn nær overflata vil fortsette å utvikle seg. Det finnes også noen fokksnøflak i høyfjellet som stedvis er mulig å påvirke, særlig i Breheimen og Vest-Jotunheimen. Der sola blir sterk nok til å gjøre overflaten våt og myk kan en skiløper løse ut små eller middels store våte løssnøskred. Skiføret er best når bare de øverste få cm er smeltet, når overflaten blir veldig myk øker skredfaren og skiføret blir dårligere.
Snøoverflaten består stort sett av fokksnø av varierende hardhet, de fleste steder er fokksnøen hard og bærende. I vindskjermede formasjoner er det mulig å finne myk tørr snø. I lavere høydenivå og i bratte solsider er det skare som smelter utover dagen og fryser til på natta.
Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket. Snøen over er hard og laget er stort sett vanskelig å påvirke. Det finnes også eldre vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Kaldt vær betyr forhold for at kantkornlag utvikler seg videre, særlig i skyggesidene.
Lørdag formiddag er det klart og kaldt vær, det har vært nattefrost. Stedvis har det vokst rim og kantkorn i overflata i nordvendte sider og skyggesider.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-19 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-18 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:13

1054 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Stadig kaldt gjennom døgnet, snømengden minker langsomt og snøoverflaten er tørr hele dagen over 1500 MOH. I skjermede områder i høgden er det laus snø i overflaten, og djupere i snødekket er det fleire tynne skarelag og/eller gammel mjuk vindtransportert snø. Det kom enkelte små skred utover dagen, både tørre flakskred og våte laussnøskred avhengig av soleksponering og høgde over havet. Ingen andre faretegn. I nordvendt loside uten siste fokksnøen var det gammelt omvandlet snødekke med fleire skarelag, og det går mot førefall der. Generelt ganske stabilt, men OBS i svært bratte solvendte heng. Stadig stabilisering mot homogent snødekke under 1500 MOH, mens kulden kan gi oppbygging svake lag nær overflaten i høgden.

ObsID: 270962

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 15:05

2322 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det gjekk nokre våte skred som følge av solpåverknad. Desse påverka svake lag slik at det utløyste små flakskred (step-down). Såg eit par GAMLE store flakskred på Sognefjellet og i leirdalen, som truleg har gått på vedvarande svake lag. Eit hadde også step-down til bakken på konveks der snødekket var tynnare. Uten å ha gravd i snøen tenker eg difor at det fortsatt finnast vedvarande svake lag, eit med bakken og eit over. Tenker at det er vanskelig/usannsynlig/ umogleg for personar å påverke dei no, men med værendring (varmare med regn eller sol) kan desse bli vekka til liv. (Men har som sagt ikkje gravd i snøen eller vore i området meir enn i helga).

Snødekke

Det er rim på snøoverflata. Stadvis blanda med pittelitt nysnøkrystallar.

ObsID: 271040

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 14:33

1560 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kun isolerte solvendte svært bratte heng.

Snødekke

265 cm totalt Snødybde på breen varierte mellom 170-275 cm.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1600 moh

ObsID: 270954

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 13:25

1741 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  NV vendt snø profil har flere skarelag nær overflaten. Bare gammel snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God Bare gammelt omvandlet snødekke her. Isolerte ikke helt til begerkrystalllaget i botn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1600 moh

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F- PP 4 mm D, 1,5 cm I MFcr D, 2 cm F FC/FCxr 2 mm D, 1,5 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D, 60 cm 1F/P, 13 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm I MFcr D, 20 cm 4F/1F- FC/MF, 25 cm 1F MF/FC 3 mm, 15 cm F DH 3 mm D VV vendt på tynt snødekke.

ObsID: 270950

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 11:30

1456 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Laus snø på et tynt skarelag over mjuk fokksnø/delvis omvandlet nysnø.

ObsID: 270925

Jotunheimen / Lom

Snø

02.05.2021 kl. 10:40

1107 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert

Snødekke

1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På skare.

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 75% skyer Mindre enn 0,1 cm per time

ObsID: 270917

Jotunheimen / Luster

Snø

02.05.2021 kl. 10:11

1497 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn Kommentar:  80% skydekke

Notater

2cm nysnø

ObsID: 270909

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 15:00

1936 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  En del løssnøskred fra Bjørnryggen ned til Bjørnbrean. Usikker når skredene har gått
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sveinung Mosnes
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sveinung Mosnes

Snødekke

0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Målte snødybde til 160-190 cm på Leirbreen. På Bjørnbreen traff jeg ikke blåis der jeg søkte med søkestang (2,5m lang) Veldig få steder der det var solpåvirket snø i dag. Det var overflaterim flere steder, og solen hadde ikke klart å smelte den.

Vær

2 m/s 20% skyer Kaldt vær, med lufttemperatur på minus 2 grader kl 15. Lutt skiftende skydekke, men for det meste sol

ObsID: 270836

Jotunheimen / Luster

Snø

01.05.2021 kl. 12:15

1588 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Tørr Rim oppå løs overflatekant overfast snø under

ObsID: 270809

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 11:48

1861 moh

Andreas@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på hardt underlag Rim og kantkorn i overflata i nordlig halvdel og skyggesider

ObsID: 270807

Jotunheimen / Lom

Snø

01.05.2021 kl. 11:33

1499 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Rim på hardt underlag

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270865

Jotunheimen / Luster

Snø

30.04.2021 kl. 16:26

1397 moh

endre@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  endre@nortind

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Noen (2-5)

ObsID: 270739

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

30.04.2021 kl. 11:43

1518 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Espen Granan Kommentar:  Enkelte kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Solen vil være en faktor i bratte solvendte fjellsider, men ikke observert noe særlig våte løssnøskred. Svakt lag med kantkorn virker vanskelig å påvirke pga. hardere overliggende snødekke. Virker som overflatekantkorn binder seg godt til underlaget, men kan kanskje være en faktor i nordlige fjellsider hvis det blåser ned.

Tester

LBT@85cmQ3 Gikk på på 7 slag i kantkorn.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Overflatekantkorn Tørr Vært et par kalde netter etter nysnøen som kom onsdag. Gir tynt lag med kantkorn i overflaten. I går formiddag var nysnøen/kantkornet mye løsere. I dag er det øverste laget bedre bundet til underlaget, selvom det fortsatt er tydelige tegn på kantkorn. Prøvde å grave litt i fjellside vendt mot SØ i samme høyde. Her var det veldig hardt og var redd stang og spade skulle knekke.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V under 1500 moh Vanskelig å si hvor utbredt det svake laget er. Ligger uansett under hardt lag, men kan muligens være mulig å påvirke der det overliggende laget er tynnere.

Snøprofil

1 cm F DH 2 mm/5 mm M Overflatekant, 25 cm 1F/1F-P RG 1 mm D Enkelte islag., 25 cm P RG 1 mm, 32 cm 4F MF 3 mm/5 mm M, 2 cm F DH/MF 3 mm/5 mm D Hele laget, 5 cm P/P-K MFcr 1 mm D 0 °C @ 0 cm, -4,4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,7 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2,5 °C @ 70 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 90 cm, -2,2 °C @ 100 cm

ObsID: 270720

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

30.04.2021 kl. 11:11

1465 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Blanding av overflaterim og et drøyt døgn gammel nysnø.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  "Brudd" ved 70 cm dybde
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Mot sørvest(Valdresflya krysser midt i bildet)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Forsåvidt en ugunstig oppbygning av snødekket, men det harde(kom såvidt gjennom med spaden) islaget i toppen gjør at det er veldig vanskelig å påvirke noe. Skjer ikke mye her så lenge været er som nå. Noe snø tilgjengelig for transport, så det kan bli dannet noen ganske små fokksnøflak ved økende vind. Det finnes noen skiktoverganger nedover i snøpakka, så ved mye mildvær, kan det kanskje samle seg opp vann rundt disse. Varslet faregrad er riktig For dette området er farevarselgraden for høy. Fant ikke kantkorn her. Men om det finnes kantkorn i andre deler av regionen, så er nok faregrad 2 på sin plass. Fortsatt mye snø!

Tester

LBT@70cmQ3 Fikk ikke brudd i blokka ved slag (ville slått i stykker blokka før det..), men fikk vippet ut hele blokka ved å bruke spaden i bakkant. Da brøt den helt nede ved islaget.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 1 cm nysnø fra igår iblandet overflaterim. Virker som rimet har utviklet seg og blitt litt større siden i går. Andre natta med klarvær og kulde nå. Under dette kan man skimte noe vindpåvirket overflate, men stort sett ganske jevnt fordelt snødekke i dette området.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra N ↓ 1% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 2000 moh Stabilt snødekke her, men sola tar nå utover dagen og det kan nok gå noen mindre løssnøskred i solhelninger etter hvert.

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm D, 1 cm P DF 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 65,5 cm 1F RG/MFcr 2 mm D Noen mindre islag iblandet. Variert plassering, men aldri tykkere enn 0.5 cm. -1 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm Hardt og "ugjennomtrengelig" skare-/islag nede på 70 cm dybde, så jeg gravde ikke lenger enn ned til dette.

ObsID: 270692

Jotunheimen / Lom

Snø

29.04.2021 kl. 14:59

1432 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Fanaråkbreen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smørstabtindane
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bar veibane her på høyeste punktet

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s Pent vær så og si skyfritt og vindstille. Stor forskjell på dag og natt temp. I natt ned mot minus 15 her oppe mens nå så vidt på minussiden. Kjenner solen varmer på huden nå i ettermiddag.

ObsID: 270590

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

29.04.2021 kl. 12:05

1591 moh

Espen Granan (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten På denne turen fra riksveien og opp til Rasletind opplevdes snødekket generelt sett stabilt. Snøprofil og LBT gav ingen respons i snødekket der vi gravde. Vi observerte enkelte bekkedaler i samme fjellsider som er vi gravde, hvor det så ut til å være lastet inn mer snø. Utover dagen begynte snødekket under ca 1500m og bli litt mykere av soloppvarming. Fra ca 1750m og oppover var snødekket svært vindpåvirket med oppstikkende steiner og harde skavler. Har bare vært i fjellsider vendt mot NØ-Ø. Her begynte solen å ta litt i overflaten midt på dagen. I mer SØ-SV fjellsider er nok snødekket i større grad påvirket av solen. Varslet faregrad er riktig Der vi gikk virket det å være stabilt, men kan ikke utelukke andre forhold andre steder i regionen.

Tester

LBT@90cmQ3 Løsnet helt nederst i søylen på kraftige slag.

Snødekke

220 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr upåvirket nysnø i toppen. Blandet med litt overflatekant og rim.

Vær

0,5 °C 0 m/s 30% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1700 moh Sola begynner å varme opp overflaten og små ting kan løsne.

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F DH/SH 2 mm D-M Nysnø fra dagen før. Kulde om natten ga begynnende kanting og lett rim., 4 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 40 cm 1F RG 2 mm/3 mm D, 10 cm P-K MFcr D, 10 cm 4F RG 2 mm/3 mm 0 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 5 cm, -5 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -3,9 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 270567

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

29.04.2021 kl. 12:05

1599 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Løssnø oppå vindpåvirket snø
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Eldbjorg@MET
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Eldbjorg@MET Kommentar:  Oppstikkende stein

Faretegn

Ferske skred Usikker på om vi så et par veldig små (str. 1 minus) løssnøskred som hadde gått i et solvendt heng mens vi var høyere oppe. Ellers ingen faretegn observert.

Skredfarevurdering

1 Liten Vi fant ikke kantkorn i dag, og opplevde et veldig stabilt snødekke. Upåvirket så lenge været er som nå, men det finnes skiktoverganger nedover i snøødekket som kan påvirkes ved mildvær. Vær også obs på om overflatekant/rim utvikler seg videre og så snør ned. Det finnes 1-3 cm snø tilgjengelig for transport jevnt fordelt over hele snødekket, så ved økende vind kand et dannes noen mindre fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig Vi fant ikke kantkorn i dag, så her vil jeg vurdere faregraden til å være 1, men om det finnes kantkorn i andre deler av regionen, så er nok en faregrad 2 på sin plass.

Tester

LBT@90cmQ3 Hele blokka veltet ut, men det krevde stor tilleggsbelastning.

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindpåvirket snødekke. Harde flak som gjorde det ukomfortabelt med skikjøring over ca 1800-1900 moh(Var oppe på 2100 moh). Mindre størrelse på flakene i lavere høyder. og stedvis også mykere. Oppå flakene er det nå 1-3 cm nysnø som ikke er vindpåvirket. Nysnøen er i blandet noe overflatekant/-rim. Det finnes en del oppstikkende stein, men også større områder som er helt dekket av snø. Sola tok litt i de bratteste solvendte hengene utover dagen og snøen ble litt fuktig her, men ikke kram.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0,5 m/s fra S ↑ 35% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1800 moh Lurer på om vi så et løssnøskred også i et nordøst-vendt heng, men mot sørlig retning er nok uansett mest aktuelt.

Snøprofil

1 cm F PP/SH 2 mm D, 4 cm K MFcr 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 45 cm 1F RG 2 mm D, 10 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 4F RG 3 mm D 0 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -3,9 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm

ObsID: 270607

Jotunheimen / Vang

Snø

29.04.2021 kl. 11:33

1367 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Rasletinden bak, fagerdalshøe i front.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bitihorn, med ferske spor i tørr snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bygdin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Skareføre og vind er fortsatt oppsummering av det generelle skiføret på denne sia av heimen. Stort sett stabile forhold opp til 1400moh, men inntakte lagdelinger med både kantkorn ifm skarelag og begerkrystaller mot bakken. Det skal stor eller svært stor tilleggslast til for skredutløsing. Et tynt lag med nysnø (1-2cm) har fått i seg litt overflatekant ila natta/morran) Sola tar nok knekken på det i soleksponert terreng, men nordlig sektor kan nok holde på det til evt vind kommer. Fg2 lav er inntrykket mitt for området. Fravær av nordavinden gjør at sola tar mer tak. Dersom vinden ikke ødelegger overflatekant/nysnø kan dette snø ned og bli et problem neste uke da det meldes nedbør Enig! Nok mest gjeldene nordvestlig del av heimen/de plassene som fikk nedbør på NV.

Tester

CTH23@105cmQ3 God Beger mot bakken

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Skare preger overflata. Hard og mye vindtegn. Kald vind fra nord den siste tia i kombinasjon med sol har hold situasjonen relativt stabil. Det som finnes av gamle fokksnøflak virker godt stabilisert. Lite snø tilgjengelig for transport. Mer østlig vær og mindre vind gjør at sola vil få større effekt på snøen de neste dagene. Litt nysnø over skare som har kantet seg ila natt/morran. Kaldt snødekke med lagdelig på 1400moh. Skredproblem i området er kantkorn i forbindelse med div skare og beger mot bakken. Hard pakke gjør at det skal stor/svært stor tillegglast til. Lagdelingene virker godt stabiliserte hvor jeg gravde i dag. Både på tykt og tynt dekke. Skiføret i området må times med solinnstråling.

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 0 m/s fra Ø ← 50% skyer Dreid mer østlig, så den kalde nordavinden har avtatt. Sola skinner gjennom lettskya himmel. Betydelig mer effekt i sola uten kald vind. Ørlite nedbør natt til i dag. Maks 2cm nysnø som i nordlig og vestlig himmelretning er blitt noe fasettert.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Kantkorn høyere i dekket vil nok også være aktuelt problem.

Snøprofil

1 cm F PP/FCsf 2 mm D-M, 3 cm K MFcl D, 6 cm P MF D, 1 cm K MFcr D, 5 cm 1F MF/FCxr D, 1 cm K MFcr D, 10 cm 1F-P MFsl D, 2 cm K MFcr D, 30 cm P D, 1 cm K MFcr D, 50 cm P FCxr/DHcp Nedre del -2,2 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm

ObsID: 270571

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org