Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 28.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svakt lag i snødekket som enkelte stadar kan påverkast ved stor tilleggslast.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarande svake lag i det gamle snødekket kan framleis vere mogeleg å påverke der snødekket er tynt, men stort sett er dei svake laga dekka av berende snø og gjev få eller ingen fareteikn. I delar av regionen, mest i NV finst det fokksnøflak som vart danna førre veke og i helga. Desse stabiliserar seg gradvis. Viss det vert sterk nok solinnstråling til at snødekket vert oppvarma kan dette føre til enkelte naturleg utløyste skred.
I høgfjellet finn ein for det meste vindpakka snø i overflata, laussnø i skjerma formasjonar. Under denne finn me for det mest hard og berande fokksnø. Der sola har varma snødekket, og opp til mildversgrensa er det skare i overflata.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnø fleire stader i varslingsregionen. Det finst også vedvarande svake lag djupt i snødekket.
Det har vore sterk vind med snøfokk frå NV førre veke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-18 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-20 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

28.04.2021 kl. 20:55

1346 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,2 cm F SH 1 mm D, 9,8 cm F/F+ FCsf/DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F/P RGxf 1 mm D, 2 cm P+ MFcr D, 8 cm 1F/1F- RGxf 1 mm D, 55 cm K RG D, 5 cm 1F- FCxr 1 mm D, 5 cm K MF/RG D, 5 cm 4F+ FCxr 1 mm D -0,6 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 50 cm, -3,7 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm 1340moh nnv

ObsID: 270495

Jotunheimen / Luster

Snø

28.04.2021 kl. 20:28

1605 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lettskyet og fin ettermidag, merker at solen varmer men luften er kald. Helt vindstille.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Retning vestover mot Breheimen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Smørstabtindane med veien over Sognefjellet til venstre i bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Finnes området i overflaten med flak som sprekker noe opp, men utbredelsen er begrenset og det er også flak størrelsen . Men kan / finnes større flak men de er for det meste hardere og skal mer til å løse ut.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Par cm tørr snø i skyggen oppå fastere dekke, denne snø er nå mye overflatekant og småe rim på toppen .
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Steindalsnosi nord vegg til høyre har fortsatt snø på seg mens vegger vendt mot sør varmer solen og smelter snøen. Smørstabtindane baki der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Tørt i skyggen

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen åpenbare fartegn.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s 60% skyer Lettskyet fin ettermiddag den sure kalde vind nv som var der i helgen er borte. Vindstille og stille målte -5 nå i ettermiddag på 1600moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur i flere himmelretninger 1300-1600moh. Hard bærende snøoverflate gjør det vanskelig å påvirke kantkorn i dekke. Finnes enkelte ferskere fokksnø flak som er noe lettere å trigge . Snøoverflaten veksler mellom området med løs snø samt hardere snø. Mindre vind i dag gjør at solen mykner de øverste par cm i solsider. Skiføre er mange steder fint hvis du treffer områder med løs tørr snø i skyggen eller er i solen, der øverste cm er mykere. Men du finner også områder med hard snø, der det ikke er løs snø / solen ikke varmer. Lite endringer at solen varmer i solsider så fryser på så varmer osv, er stabilerende for snødekke. I skyggen og høyt til fjells vil det fortsatt være kant i snødekke. Men meldt fortsatt kjølig værtype og må høy varme / og evt mye regn da kan vi få en runde med naturlige skred på kanten. Men enn så lenge lite endringer, men meldt noe varmere mot helgen så solen blir et større problem kanskje men ikke nok varme trolig til at kanten løsner av seg selv.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Hard snøoverflate gjør det vanskelig å påvirke kanten. Finnes området med ferskere flak oppå kant men også disse er vanskelig å løse ut mye harde flak, men enkelt myke kan finnes. Jeg slår dette samme til et skredproblem. Mulig du må høyere enn 1300moh i solsider og mulig du finner kant lavere enn 1300moh i nord. Men lander på 1300moh på høyde, men den kan diskuteres , tenker 1200-1500moh alt etter som hvem du spør og litt hvilken himmelretning du er i.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre skred trolig gått i varme perioden rundt 17-20April

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Vindpakket hard Tørr Sist uke var det sur nv vind som fraktet noe snø. Denne her uken har vinden roet seg men fortsatt kjølig værtype. Snøoverflaten er for det meste hard. Men du har også områder med løsere snø som har litt rim på toppen og blitt overflatekant. Noen steder er det skare i overflaten andre steder hardt/myke fokksnøflak, disse flak ligger på løsere lag av kantkorn. Men generelt er det hardt og disse ferske flak er generelt vanskelig å løse ut. Det finnes eldre kant lengre ned i dekke enda vanskeligere. På 1600moh finner jeg kant på tynnt dekke - 20cm snødybde, som er så og si ikke påvirket av varme.

ObsID: 270493

Jotunheimen / Lom

Snø

28.04.2021 kl. 16:24

1611 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Viser strukturen mot overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-4,6 °C

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen har stabilisert seg enn god del etter tidligere varmt vær, og nå kulde gjennom døgnet mange steder. Det er et par svake lag nær overflaten. Disse har liten overdekning de fleste steder, men nær rygger i le for vind kan det trolig bygge seg opp til å bli et problem. Det er skare over fuktig snø opp til ca 1400 MOH, deretter tørr nysnø på et tynt lag fokksnø som enkelte steder også er såvidt fuktet i sola. Ingen faretegn. Gammelt snødekke har en gunstig struktur, med fasthet som øker med djubden. Forventer ingen store og raske endringer, men kantkorn under øverste fokksnølaget, og under skaren, vil utvikle seg i dette været.

Tester

CTE11@6cmQ2 Dårlig Tynt fokksnølag på lausere snø over skare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1500 moh

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mange gamle skred, i alle himmelretninger.

Snødekke

290 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 260-310 cm snødybde oppover breen.

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F DF 1 mm D, 1 cm I MFcr D, 4 cm 4F- DF/FC 2 mm D, 60 cm P RG 0 mm D -6,5 °C @ 1 cm, -6,4 °C @ 8 cm, -7 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -8,3 °C @ 30 cm, -7,5 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen På breen. De

ObsID: 270482

Jotunheimen / Lom

Snø

28.04.2021 kl. 15:12

1456 moh

Sveinung Mosnes (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sveinung Mosnes Kommentar:  Løssnøskred fra Skagsnebb ned mot Leirdalen. Usikker når skredet har gått.
ObsID: 270496

Jotunheimen / Lom

Snø

28.04.2021 kl. 15:00

1092 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Flakskred med start på ca 1800 MOH, og utløp til 1200 moh. Fleire dager gammelt.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 2 m/s fra S ↑ 50% skyer

Notater

ObsID: 270475

Jotunheimen / Lom

Snø

27.04.2021 kl. 14:00

1718 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emma@nve

Snødekke

290 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm løssnø. 2 cm skare. Stabil fokksnø under. Ingen utslag på test. Vindstille.

ObsID: 270367

Jotunheimen / Vågå

Snø

26.04.2021 kl. 13:43

1245 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270247

Jotunheimen / Lom

Snø

26.04.2021 kl. 12:31

1536 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Fleire små flakkskred i bratt sør undre 1500m

ObsID: 270231

Jotunheimen / Vågå

Snø

26.04.2021 kl. 11:40

1373 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270246

Jotunheimen / Luster

Snø

26.04.2021 kl. 09:36

881 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Søndag morgen en periodet med mye blå himmel men generelt mer overkyet enn dette bilde igjennom helgen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hardere snø mange plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere snø også noen plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hardpakket myk

Faretegn

Ingen faretegn observert Enkelte små puslespill spreker i fokksnø, men generelt ingen åpenbare fartegn

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det var i helgen meldt ganske mye sol, det har vært mye overskyet og skydekke hengende nedover topper også. Enkelte perioder har det vært mindre skyer og solinnstråling. Sur kald vind fra nv. Samt enkelte svært korte snøbyger. Kaldt på nettene spesielt med ned mot -8/9 ved Turtagrø 885moh og det dobbelte på toppen. Ingen vår følelse tempratur messig og stillings / dunjakke har vært deilig å ha på kroppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ligger for det meste mer beskyttet under hardere fokksnø. Enkelte lommer mer mykere fokksnø finnes og kan spekker opp / løse ut som flak ikke mange steder. Solenhar har nærmest ikke sjans å varme dekke kun helt nede ved Turtagrø finner du noe mykere snø. Selv syd høyt til fjells har tørr snø / noe fuktig lavest ned. Ingen store endringer. Solen kan løsne mer hvis tempen stiger / vinden løyer og skyene forsvinner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Under 1200-1300moh er det trolig mye smelteformer i dekke nå, ulikt om du er i sol eller skyggesider. Har ikke gravd å sjekket nøye så liten antagelse dette. Over denne høyde finnes fortatt kantkorn det finnes nok både nedføyket / over skare / under skare. For det meste hard bærende fokksnø / skare over.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre skred i forbindelse med den varme periode sist helg str 1-3

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Vindpakket hard Tørr Skitur igjennom helgen alle himmelretninger og vært høyt til fjells også. Snøoverflaten er vekslende men generelt en hard bærende snøoverflate enten hard fokksnø eller hard skare. Finnes større partier med løsere / mykere snø. Disse områder virker å være mer terreng styrt enn hvilken himmelretning de ligger i. Løs snø har stedhvis rim på toppen og har også blitt småe overflatekant. Over ca 1200-1300moh har du et lagdelt vinterlig snødekke med kantkorn på ulike dybder. Men overliggende snø er som sagt mye hard så skal mer til å trigge det. Mye hard snø gjør at stegjern / skaregjern og isøks er fint å ha i bratt terreng.

ObsID: 270210

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 15:13

1257 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mye nysnø og fersk vindtransportert snø, for det meste mjuke flak. Det er jevnt over sterke bindinger i fokksnøen, med hardhetsforskjeller uten spesielt svake lag. Framprovoserte brudd i skavler viser en bruddflate i overgangen mot fastere og eldre fokksnø, slik at skavlen løsner som et flak og sklir ut heller enn tverrbrudd. I overgangen gammel og ny snø er det skare. Det er enkelte våte og tørre laussnøskred, men så ingen ferske tørre flakskred. Et par glideskred mot sva ved Bøvertun ila dagen. Fortsatt stabilisering av fokksnø og solvendte skred.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 1200 moh

ObsID: 270144

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 14:29

1674 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlbrudd ila siste døgn.
ObsID: 270134

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 13:52

1673 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små laussnøskred på vestvendt svært bratt side av Kalven.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noe forskjeller i fasthet nedover i fokksnø en, men lite markert svake lag. Også gunstig struktur fra øverst til nederst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN18@41cmQ3 God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1200 moh

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over en strekningen NG på 150 m var snødybden 140-205 cm.

Snøprofil

8 cm 4F RG/DF 2 mm M, 18 cm F DF 2 mm D, 15 cm 4F RG/DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 1F+/1F-P, 4 cm K MFcr D, 25 cm P RG/RGxf 1 mm D 0 °C @ 2 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 110 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -3,3 °C @ 130 cm, -3,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt.

ObsID: 270131

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 12:38

1471 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små tørre laussnøskred.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen NV

ObsID: 270120

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org