Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 27.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag i snødekket. Ver også forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vedvarande svake lag i det gamle snødekket kan framleis vere mogeleg å påverke der snødekket er tynt, men stort sett er dei svake laga dekka av berende snø og gjev få eller ingen fareteikn. I delar av regionen, mest i NV finst det fokksnøflak som vart danna førre veke og i helga. Desse stabilserar seg gradvis. Viss det vert sterk nok solinnstråling til at snødekket vert oppvarma kan dette føre til enkelte naturleg utløyste skred.
I høgfjellet finn ein for det meste vindpakka snø i overflata, laussnø i skjerma formasjonar. Under denne finn me for det mest hard og berande fokksnø. Der sola har varma snødekket, og opp til mildversgrensa er det skare i overflata.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnø fleire stader i varslingsregionen. Dette er observert ved Tyin og i Leirdalen, der både drønn og skredaktivitet kan koblast til dette svake laget. Det finst også vedvarande svake lag djupt i snødekket.
Det har vore sterk vind med snøfokk frå NV førre veke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-20 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-18 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

27.04.2021 kl. 14:00

1718 moh

emma@nve (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  emma@nve

Snødekke

290 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 5 cm løssnø. 2 cm skare. Stabil fokksnø under. Ingen utslag på test. Vindstille.

ObsID: 270367

Jotunheimen / Vågå

Snø

26.04.2021 kl. 13:43

1245 moh

Ørjan (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270247

Jotunheimen / Lom

Snø

26.04.2021 kl. 12:31

1536 moh

Sigbjørn (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Sigbjørn

Notater

Fleire små flakkskred i bratt sør undre 1500m

ObsID: 270231

Jotunheimen / Vågå

Snø

26.04.2021 kl. 11:40

1373 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 270246

Jotunheimen / Luster

Snø

26.04.2021 kl. 09:36

881 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Søndag morgen en periodet med mye blå himmel men generelt mer overkyet enn dette bilde igjennom helgen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hardere snø mange plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Løsere snø også noen plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Hardpakket myk

Faretegn

Ingen faretegn observert Enkelte små puslespill spreker i fokksnø, men generelt ingen åpenbare fartegn

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Det var i helgen meldt ganske mye sol, det har vært mye overskyet og skydekke hengende nedover topper også. Enkelte perioder har det vært mindre skyer og solinnstråling. Sur kald vind fra nv. Samt enkelte svært korte snøbyger. Kaldt på nettene spesielt med ned mot -8/9 ved Turtagrø 885moh og det dobbelte på toppen. Ingen vår følelse tempratur messig og stillings / dunjakke har vært deilig å ha på kroppen.

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Vindpakket hard Tørr Skitur igjennom helgen alle himmelretninger og vært høyt til fjells også. Snøoverflaten er vekslende men generelt en hard bærende snøoverflate enten hard fokksnø eller hard skare. Finnes større partier med løsere / mykere snø. Disse områder virker å være mer terreng styrt enn hvilken himmelretning de ligger i. Løs snø har stedhvis rim på toppen og har også blitt småe overflatekant. Over ca 1200-1300moh har du et lagdelt vinterlig snødekke med kantkorn på ulike dybder. Men overliggende snø er som sagt mye hard så skal mer til å trigge det. Mye hard snø gjør at stegjern / skaregjern og isøks er fint å ha i bratt terreng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn ligger for det meste mer beskyttet under hardere fokksnø. Enkelte lommer mer mykere fokksnø finnes og kan spekker opp / løse ut som flak ikke mange steder. Solenhar har nærmest ikke sjans å varme dekke kun helt nede ved Turtagrø finner du noe mykere snø. Selv syd høyt til fjells har tørr snø / noe fuktig lavest ned. Ingen store endringer. Solen kan løsne mer hvis tempen stiger / vinden løyer og skyene forsvinner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1300 moh Under 1200-1300moh er det trolig mye smelteformer i dekke nå, ulikt om du er i sol eller skyggesider. Har ikke gravd å sjekket nøye så liten antagelse dette. Over denne høyde finnes fortatt kantkorn det finnes nok både nedføyket / over skare / under skare. For det meste hard bærende fokksnø / skare over.

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre skred i forbindelse med den varme periode sist helg str 1-3

ObsID: 270210

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 15:13

1257 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mye nysnø og fersk vindtransportert snø, for det meste mjuke flak. Det er jevnt over sterke bindinger i fokksnøen, med hardhetsforskjeller uten spesielt svake lag. Framprovoserte brudd i skavler viser en bruddflate i overgangen mot fastere og eldre fokksnø, slik at skavlen løsner som et flak og sklir ut heller enn tverrbrudd. I overgangen gammel og ny snø er det skare. Det er enkelte våte og tørre laussnøskred, men så ingen ferske tørre flakskred. Et par glideskred mot sva ved Bøvertun ila dagen. Fortsatt stabilisering av fokksnø og solvendte skred.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 1200 moh

ObsID: 270144

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 14:29

1674 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlbrudd ila siste døgn.
ObsID: 270134

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 13:52

1673 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små laussnøskred på vestvendt svært bratt side av Kalven.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noe forskjeller i fasthet nedover i fokksnø en, men lite markert svake lag. Også gunstig struktur fra øverst til nederst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over en strekningen NG på 150 m var snødybden 140-205 cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1200 moh

Tester

ECTN18@41cmQ3 God

Snøprofil

8 cm 4F RG/DF 2 mm M, 18 cm F DF 2 mm D, 15 cm 4F RG/DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 1F+/1F-P, 4 cm K MFcr D, 25 cm P RG/RGxf 1 mm D 0 °C @ 2 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 110 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -3,3 °C @ 130 cm, -3,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt.

ObsID: 270131

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 12:38

1471 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små tørre laussnøskred.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen NV

ObsID: 270120

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 16:06

1559 moh

JES (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  JES Kommentar:  Skiftende vær og jevnt økende vindstyrke med høyden.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  JES Kommentar:  Ca 18° helning.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  JES Kommentar:  Korn fra rett under bruddet. Mulig ett og annet beger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES Kommentar:  Svakt lag litt over midt på spaden ca.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -16 °C 11 m/s fra NV ↘ 60% skyer Sterk høydevind. Oppleves som en laminær vindgradient ned til bakken i området. Lite gusting.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fortsatt fint føre med mye vindtransportert snø rundt omkring. Noen SV-vendte sider i området begynner å bli relativt harde i overflaten.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut NV mellom 1600 moh og 1500 moh Tykkelsen på fokksnølaget over det svake laget varierer stort i området. 100m lengre SV var tykkelsen på fokksnølaget 120cm minimum.

Tester

LBT@31cmQ2

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm I IF D, 10 cm 1F MFcr 2 mm D, 1,5 cm F/F- FC/FC 1 mm/3 mm D Hele laget Innslag av begerkrystaller., 11 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 50 cm K IF D

ObsID: 270046

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 15:49

1558 moh

JES (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  JES
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Kun en rask sjekk i området med mer vindtransportert snø enn den andre observasjonen.

Snøprofil

1 cm F DF D, 120 cm 1F RG D Kort sjekk i sammenheng med observasjon 100m lengre NV. Gravde kun til ca 130cm.

ObsID: 270047

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 14:36

1005 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skaren etter mye varmt vær sist helg er stort sett dekket av nysnø og fersk fokksnø. Nederst på 900-1400 MOH et par cm, mens det øker med høyden til ca 12-14 cm på 1900 moh. Det er noen perioder med kraftig vind som gir moderat snøfokk, og i østvendt heng på 1900 moh var det mektige nysnø-/fokksnøflak som sprekker opp ved belastning. Skavler vokser og brekker, og løser ut små flakskred. Kaldt og overskyet vær vil bremse stabiliseringen, mens sola vil gi skredaktivitet. Langsom stabilisering av fokksnøen, og forbigående skredaktivitet når det blir solvarme.

ObsID: 270040

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 14:34

1005 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1200 moh

ObsID: 270039

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 12:50

1848 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlbrudd og 2 m bredt tynt flakskred mens jeg ser på.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I NVvind

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1500 moh

Tester

ECTN21@30cmQ3 Middels

Snøprofil

5 cm 4F DF/RG 1 mm D, 25 cm F DF/RG 1 mm D, 60 cm 4F-/1F- RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 30 cm K FCxr/RGlr 1 test knyttet til snøprofilen Østvendt.

ObsID: 270038

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 12:29

1765 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Ser ut som det kan ha gått et nylig skred i flanken over fv 55 ved Bøvertunsvatnet.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 2-12 cm nysnø siden sist helg.

ObsID: 270002

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org