Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 25.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finst vedvarande svake lag i snødekket. Ver også forsiktig i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I delar av regionen, mest i NV finst det fokksnøflak som vart danna tidlegare i veka. Desse stabilserar seg gradvis. Vedvarande svake lag i det gamle snødekket kan framleis vere mogeleg å påverke der snødekket er tynt, men stort sett er dei svake laga dekka av berende snø og gjev få eller ingen fareteikn.
På snøoverflata ligg det mange stader litt turr laussnø. Under denne finn me for det mest hard og berande fokksnø. Der sola har varma snødekket, og opp til mildversgrensa er det skare i overflata.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn mellom skarelag og fokksnø flere stader i varslingsregionen. Dette er observert ved Tyin og i Leirdalen, der både drønn og skredaktivitet kan koblast til dette svake laget. Det finst også vedvarande svake lag djupt i snødekket.
Det har vore sterk vind med snøfokk frå NV denne veka.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-14 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-18 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Av og til nordlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 15:13

1257 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mye nysnø og fersk vindtransportert snø, for det meste mjuke flak. Det er jevnt over sterke bindinger i fokksnøen, med hardhetsforskjeller uten spesielt svake lag. Framprovoserte brudd i skavler viser en bruddflate i overgangen mot fastere og eldre fokksnø, slik at skavlen løsner som et flak og sklir ut heller enn tverrbrudd. I overgangen gammel og ny snø er det skare. Det er enkelte våte og tørre laussnøskred, men så ingen ferske tørre flakskred. Et par glideskred mot sva ved Bøvertun ila dagen. Fortsatt stabilisering av fokksnø og solvendte skred.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 1200 moh

ObsID: 270144

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 14:29

1674 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlbrudd ila siste døgn.
ObsID: 270134

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 13:52

1673 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små laussnøskred på vestvendt svært bratt side av Kalven.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Noe forskjeller i fasthet nedover i fokksnø en, men lite markert svake lag. Også gunstig struktur fra øverst til nederst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 cm 4F RG/DF 2 mm M, 18 cm F DF 2 mm D, 15 cm 4F RG/DF 1 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm D, 30 cm 1F+/1F-P, 4 cm K MFcr D, 25 cm P RG/RGxf 1 mm D 0 °C @ 2 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -3,2 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 30 cm, -3,9 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,9 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -3,3 °C @ 110 cm, -3,3 °C @ 120 cm, -3,3 °C @ 130 cm, -3,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt.

Snødekke

175 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Over en strekningen NG på 150 m var snødybden 140-205 cm.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1200 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN18@41cmQ3 God

ObsID: 270131

Jotunheimen / Lom

Snø

25.04.2021 kl. 12:38

1471 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små tørre laussnøskred.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen NV

ObsID: 270120

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 16:06

1559 moh

JES (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  JES Kommentar:  Skiftende vær og jevnt økende vindstyrke med høyden.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  JES Kommentar:  Ca 18° helning.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  JES Kommentar:  Korn fra rett under bruddet. Mulig ett og annet beger.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES Kommentar:  Svakt lag litt over midt på spaden ca.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@31cmQ2

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm I IF D, 10 cm 1F MFcr 2 mm D, 1,5 cm F/F- FC/FC 1 mm/3 mm D Hele laget Innslag av begerkrystaller., 11 cm P MFcr D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 50 cm K IF D

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fortsatt fint føre med mye vindtransportert snø rundt omkring. Noen SV-vendte sider i området begynner å bli relativt harde i overflaten.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut NV mellom 1600 moh og 1500 moh Tykkelsen på fokksnølaget over det svake laget varierer stort i området. 100m lengre SV var tykkelsen på fokksnølaget 120cm minimum.

Vær

Ikke nedbør -16 °C 11 m/s fra NV ↘ 60% skyer Sterk høydevind. Oppleves som en laminær vindgradient ned til bakken i området. Lite gusting.

ObsID: 270046

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 15:49

1558 moh

JES (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JES
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  JES
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Kun en rask sjekk i området med mer vindtransportert snø enn den andre observasjonen.

Snøprofil

1 cm F DF D, 120 cm 1F RG D Kort sjekk i sammenheng med observasjon 100m lengre NV. Gravde kun til ca 130cm.

ObsID: 270047

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 14:36

1005 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skaren etter mye varmt vær sist helg er stort sett dekket av nysnø og fersk fokksnø. Nederst på 900-1400 MOH et par cm, mens det øker med høyden til ca 12-14 cm på 1900 moh. Det er noen perioder med kraftig vind som gir moderat snøfokk, og i østvendt heng på 1900 moh var det mektige nysnø-/fokksnøflak som sprekker opp ved belastning. Skavler vokser og brekker, og løser ut små flakskred. Kaldt og overskyet vær vil bremse stabiliseringen, mens sola vil gi skredaktivitet. Langsom stabilisering av fokksnøen, og forbigående skredaktivitet når det blir solvarme.

ObsID: 270040

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 14:34

1005 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1200 moh

ObsID: 270039

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 12:50

1848 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skavlbrudd og 2 m bredt tynt flakskred mens jeg ser på.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm 4F DF/RG 1 mm D, 25 cm F DF/RG 1 mm D, 60 cm 4F-/1F- RG 1 mm D, 2 cm P MFcr D, 30 cm K FCxr/RGlr 1 test knyttet til snøprofilen Østvendt.

Snødekke

Moderat snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1500 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I NVvind

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Tester

ECTN21@30cmQ3 Middels

ObsID: 270038

Jotunheimen / Lom

Snø

24.04.2021 kl. 12:29

1765 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Ser ut som det kan ha gått et nylig skred i flanken over fv 55 ved Bøvertunsvatnet.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 2-12 cm nysnø siden sist helg.

ObsID: 270002

Jotunheimen / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 19:06

1337 moh

bjorn.winge@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  bjorn.winge@gmail.com

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 100% skyer Overskya, tidvis lette snøbyger.

ObsID: 269765

Jotunheimen / Luster

Snø

22.04.2021 kl. 18:00

1309 moh

bjorn.winge@gmail.com (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  bjorn.winge@gmail.com

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Skare, meir nysnø jo lenger innover Ringsdalen ein beveger seg.

Vær

Ikke nedbør 80% skyer Overskya, flatt lys i øyeblikket. Skiftande ver - sol, opphold, lette snøbyger.

ObsID: 269764

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snø

22.04.2021 kl. 12:32

1285 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vestover mot Falketind med vinden rett i mot.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH21@50cmQ3 God

CTM12@40cmQ2 Middels Fuktig kant rundt skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat Et smelt/frys prega snødekke etter varme dager og kalde netter siste tid. Kantkorn er gjeldende problem på denne sia av fjellet fortsatt, da i terreng mindre eksponert for sol og mer utsatt for vind. Dekket er smelteprega og fuktig i solvendt terreng, og har kommet lenger på vei ift førefall og grovkorna snø. Dog spor av kantkorn rundt skarelag i østvendt helling på 1200moh. Snøen var her fuktig til bakken. Nordvendt er snødekket kaldt og har i stor grad lagdelinger inntakt på 1200moh. Fravær av nysnø på denne sida av heimen gjør fokksnøproblem fraværende. Hardt skiføre, trenger le for den kalde nordavinden for å få tint opp skikkelig. Litt tendens til tempgradinet omlag 30cm ned i dekket nordvendt. Finnes skarelag som kan få kant på seg her. Allover er det kant over skare som er gjeldene i høyden her. Litt diffust inntrykk av kant over skare her i dag, men inntrykket er tydelig lagdeling og tilstedeværelse av kantkorn. Stabilt vær og sol vil holde situasjonen lik her. Vind vil hemme solens innvirkning på snøen. Varslet faregrad er riktig Enig!

Snøprofil

4 cm K MFcr D, 10 cm 1F-P MFsl D, 2 cm K MFcr D, 20 cm P D, 1 cm MFcr/FC D, 40 cm 4F FC/MFcr D Gamle skarlag og mye kantkorn. Beger mot bakken. Dette laget gikk i brudd på test., 10 cm 4F DH D -3,4 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr Skare og smelt/frys preger overflaten. Nordvendt snø er tørr og lagdelt med tydelige lag av skare, fokksnø, kantkorn og begerkrystaller mot bakken. Solvendt terreng er kommet lenger i førefallsprosessen. Under øverste skare lag er dekket fuktig til bakken. Dog spor av kantkorn som gav utslag på test, 1200moh i Ø/SØ. Ingen nysnø i denne delen av heimen, så lite å si om fersk fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sigesprekker over bratt svaberg.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 12 m/s fra NV ↘ 20% skyer Fint vær siste dager. Kaldt på nettene, sola varmer på dagen. Litt mer vind siste dager gjør effekten til sola dårligere. Må i skjerma terreng for at sola skal ta skikkelig.

ObsID: 269724

Jotunheimen / Vang

Snø

22.04.2021 kl. 09:17

1162 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Det beskrevne skredet.

Skredhendelse

22. apr 09:17 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1193 moh og sluttet på 1141 moh Langøddin Observert på webkamrea. Ser tynt ut, men både bruddkant og avsetning har føyka litt igjen. Gikk litt utpå flata.

ObsID: 269659

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org