Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 16.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et nedsnødd svakt lag kan stedvis utløses av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes vedvarende svakt lag av kantkornet snø under fokksnøen, og dersom man klarer å påvirke dette laget kan skredene bli store, str. 3. Det varierer imidlertid rundt om i regionen hvor lett/vanskelig det er å påvirke dette laget. Husk uansett at fravær av faretegn ikke betyr fravær av skredproblem. Utbredelsen av fokksnø er stor og kan forventes i mange himmelretninger, men mest utsatt sektor vurderes til å være øst, sørøst og sør. Vær oppmerksom i skogen og skoggrensa da vinden har påvirket snøen også her.
Snøoverflaten over skoggrensa er generelt preget av kraftig vind fra ulike himmelretninger. Kulda de siste dager har stedvis dannet overflaterim oppå dette. Et stykke ned i skogen finnes fremdeles løssnø. Utsatt terreng har lite snø og kan være avblåst ned til gamle skarelag. Snøfordelingen i terrenget er noenlunde jevn.
Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn og rim under siste periodes vindtransporterte snø. Lagene har gitt faretegn som ferske skred, drønn og sprekker siden 9 jan. Det er tidligere observert vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket rundt skarelag og ved bakken. De dypt begravde vedvarende svake lagene har vist seg vanskelig å påvirke, men vær oppmerksom der snødekket er tynt og ved stor tilleggsbelastning.
Torsdag fjernutløste en skiløper et str. 2 skred ved Tyin. Onsdag ble det også rapportert om kunstig og naturlig utløst skredaktivitet på kantkorn i østlig sektor i det samme området.
Det har blitt rapportert om mange faretegn de siste dager. Skytende sprekker, drønn og naturlig utløste skred. Det er begynnende kantkornutvikling i fokksnø i øvre del av snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-18 °C til -9 °C på 1800 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-19 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2021 kl. 16:56

1250 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Mel D sett fra østvendt rygg opp mot Tyinstølnøse i Mellvike.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Samme skred sett med webkamera ved sørenden av Tyin lørdag 16. januar.

Skredhendelse

12. jan 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1250 moh og sluttet på 1182 moh Leområder Mellvike D Observert under observasjon 14. jan. Gikk sannsynligvis under uværet tirsdag 12., natt til 13. Annen naturlig skredaktivitet ved sørenden av Tyin gikk tirsdag formiddag - slik at tidspunkt for dette skredet er antattt på bakgrunn av det. Størrelsesanslag på bakgrunn av påvirket område.

ObsID: 249532

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 14:13

1198 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Under fokksnøen / vindskaren bryter det mot rimkrystaller og kantkorn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkorn rundt skare, F, 2 mm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTP12@37, Q1.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kompleks snødekkestruktur med flere ulike vedvarende svake lag. Fordelingen av svake lag varierer mye over korte avstander, og det er ikke mulig uten videre å bedømme hvilke skredproblemer som er dominerende i enkeltheng. Det var hyppig drønning og sprekker i snødekket, særlig på laussnøen under siste, harde fokksnøen (vindpakket), men også på det velkjente kantkornlaget i tilknytning til skare. På flater var det også kollaps i botnlaget. Det er generelt dårlig stabilitet og svake bindinger mellom i lagene, og det bryter stort sett lett og glatt. Kantkornlaget over/under skaren er 6-7 cm tjukt, men responderer likevel kontant på belastning. I dette området er det lite snø, men likevel representativt for det østre og nordøstre hjørnet av regionen. Observasjoner og tilbakemeldinger kan tyde på at de mest utsatte områdene er i tregrensen eller like over tregrensen. Her er det kaldt og stille vær, og det er sannsynlig at det stadig pågår en oppbyggende omvandling av snøkrystaller i snødekket. I tillegget har vi nå fått nytt lag med overflaterim på hard, vindpakket overflate. Varslet faregrad er riktig

Vær

fra N ↓

Tester

ECTP12@37cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S Mange drønn i dette laget i tregrensen. Laussnøen er det gamle snødekket som var en blanding av nyere snø (/), kantede runde og begerkrystall, ca 40 cm snødybde.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Siste fokksnøen er fordelt i sørvendte hellinger (SV-S-SØ. Plasser som tidligere har gitt fokksnø i sektor nord er fremdeles aktuelle over vedvarende svake lag. Skredstørrelse 3, stor, er valgt med bakgrunn i skred meldt inn fra like nord for regionen, i Vågå, for et par dager siden. Skredet ved Skaihøi viser at de vedvarende svake lagene har stor forplantningsevne, og at det kan bli store bruddkanter.

Snøprofil

0,3 cm F SH 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG/RGwp 0 mm/0 mm D Noen steder ligger dette laget over gammel, laus snø, eller på overflaterim på fast underlag / skare., 30 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 75 cm P MF/RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DH 3 mm/0 mm D -15,7 °C @ 1 cm, -7 °C @ 37 cm, -0,4 °C @ 127,5 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249500

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 13:36

1130 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Drønn og skytende sprekk.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kollaps i laget med gammel laussnø (Kants runde og kantkorn under den P-faste fokksnøen.

ObsID: 249483

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 13:23

1096 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  På eksponerte plasser i tregrensen er det tynn brytende vindskare over laussnø og begerkrystall i botn.

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -17 °C 0 m/s

ObsID: 249479

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 13:04

1545 moh

Marty@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårlig binding mellom lag i fokksnøen(sjiktoverganger). Vedvarende svake lag i denne profilen var meget vanskelig å påvirke og vil trenge meget stor tilleggsbelastning for å kollapse. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra SV ↗

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN11@17cmQ3 God

CTH21@21cmQ3 God

CTM12@17cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 1F/4F RG/DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F+ FC 1 mm D, 56 cm 1F/P MFpc D, 1 cm K MFcr D, 39 cm P/K MF D -10,3 °C @ 1 cm, -9,4 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6,1 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 100 cm, -0,7 °C @ 120 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249533

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 13:00

1607 moh

Peak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -8 °C

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Tester

@21cm RB6

ECTX På et hardere slag nr 31 løsnet det svake laget på 64cm, med forplantning over hele flaket, Q2

CTM16@64cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut S

Snøprofil

4 cm P RG, 17 cm 1F RG, 42 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 4F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F MFpc/FC, 2 cm K MFcr, 19 cm 1F MFpc/FC, 1 cm K MFcr, 3 cm 4F FC/MFpc 3 mm, 11 cm K MFpc, 5 cm 4F FC/MFpc 3 mm, 20 cm I IF -11,6 °C @ 0 cm, -13,9 °C @ 10 cm, -12,9 °C @ 20 cm, -9,7 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 60 cm, -7,2 °C @ 63 cm, -7 °C @ 64 cm, -6,6 °C @ 70 cm, -6,3 °C @ 71 cm, -6,3 °C @ 74 cm, -6 °C @ 75 cm, -5,4 °C @ 80 cm, -5,2 °C @ 81 cm, -4 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -1,2 °C @ 140 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249527

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2021 kl. 12:53

1335 moh

Vedi (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vedi Kommentar:  Naturlig utløst flakskred i SØ

Skredhendelse

16. jan 12:56

Faretegn

Drønn i snøen Høylytte drønn i snødekket

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 249582

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 12:46

1596 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTP21@85cmQ2 Middels Markant kantkornlag 2-3 mm F hardhet under tykt fokksnølag som er blyant hardt

ObsID: 249473

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 12:33

1598 moh

Pondus@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Pondus@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C

Tester

@71cmQ1 PST 38/100@ 71 Q1

CTM12@71cmQ2

ECTP13@71cmQ1 Middels

Skredaktivitet

S

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut S

Snøprofil

67 cm 1F/P RG 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FC/DH 3 mm/5 mm, 24 cm 4F/1F MF/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm, 5 cm 0 mm/0 mm -9,5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -13,6 °C @ 20 cm, -10 °C @ 40 cm, -7,4 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 69 cm, -5,4 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 95 cm, -3 °C @ 96 cm, -1,4 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249464

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 12:11

1437 moh

Chris@forsvaret (Ukjent)

Snødekke

100 cm totalt Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -6,6 °C 3 m/s fra S ↑

Snøprofil

10 cm 4F/1F DF/RG, 2 cm 4F FC 1 mm/2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC, 1 cm K MFcr, 27 cm 1F-P/P-K MF, 3 cm 4F FC, 52 cm P/I MF -13,4 °C @ 0 cm, -12,7 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm

ObsID: 249540

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2021 kl. 12:07

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

77 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør -15 °C

Skredaktivitet

16. jan. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 1200 moh og 1000 moh Flak fra leområde naturlig utløst sannsynligvis i natt. Så det ikke i går..

ObsID: 249462

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 11:38

1422 moh

aanon@forsvaret (*****)

Tester

ECTP1@40cmQ1 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut SØ, S, SV

ObsID: 249465

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 11:37

1541 moh

Tobben@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

101 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Kan være liten sjanse for skred på noen lokale østvendte hellinger, mens andre tester i området har vist at at sørvendte hellinger kan være ustabile Varslet faregrad er riktig det finnes lokale forskjeller i området, men det finnes vedvarende svake lag i mange testede områder. Det er stor variasjon i ustabiliteten i lagene. Denne profilen var veldig stabil

Vær

Ikke nedbør -7 °C 3 m/s fra S ↑

Tester

ECTX God

CTN God Etter et veldig hardt klask etter testen, var det et Q2 brudd på 60cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Svært vanskelig å løse ut Ø over 1600 moh

Snøprofil

10 cm 4F RG/DF 1 mm D, 30 cm P RG/MF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm, 0,5 cm K MFcr D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 16,5 cm P+ MF 2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 37 cm P+ MF 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249529

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 11:14

1422 moh

Pondus@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Pondus@Forsvaret

Notater

ObsID: 249442

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2021 kl. 11:02

1357 moh

Mathias@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Mathias@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Nydeleg ved Krossbu. Observasjon kjem.

Faretegn

Drønn i snøen Ved tilleggsbelastning av to personer.

Tester

LBT@30cmQ1 Slo ut på eit enkelt lett slag på fokksnø laget. Ingen andre resultat på dei andre laga.

CTE2@30cmQ2

ECTP3@30cmQ1

ECTPV@30cmQ2

Notater

Test RB4@30cm,Q1. (Skia var litt lenger enn flaket og antar at da ville løyst ut på RB2/3 viss ikkje). Test ST Q2 @30cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 1 - Små SØ, S over 1300 moh

Snøprofil

30 cm 1F+/1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm F+ FC 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm Delvis spist opp. Smuldrer fort opp. , 4 cm F+ FC 0 mm/0 mm, 65 cm P/P+ MFpc 0 mm/0 mm Tynt FC lag midt inni som vart funnen under ST. Svært vanskeleg å påverka. -11,5 °C @ 0 cm, -13 °C @ 20 cm, -9 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249515

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

16.01.2021 kl. 11:00

1462 moh

pak@forsvaret (Ukjent)

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -6,6 °C 1 m/s fra SV ↗

Tester

ECTP15@40cmQ2

CTM11@40cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut SØ, S

Snøprofil

37 cm P/1F RG, 11 cm F FC 1 mm, 2 cm K MFcr, 29 cm F/4F FC 1 mm/2 mm, 11 cm P+/1F+ MFpc -9,9 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 10 cm, -12,9 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 48 cm, -5,7 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249524

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2021 kl. 09:51

700 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  foto: Lars Østbye Hemsing Ca 350m bredde. Trolig naturlig utløst i går eller natt.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Foto: Lars Østbye Hemsing Bruddkant over meteren enkelte steder. Garantert nedføyket kant over skaren.

Skredhendelse

16. jan 09:52 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1031 moh og sluttet på 1005 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 100 cm høy og 350 m bred bruddkant Leområder Haukeberg Svært stor forplantning, ca 350m bredde med varierende bruddkant, trolig 50-140cm. Vanskelig å bedømme fra lang avstand. Kun bilde, har ikke vært der selv. Trolig gått i går eller natt.

ObsID: 249413

Jotunheimen / Haukeberg

Snø

16.01.2021 kl. 09:45

1214 moh

M. Slangen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

15. jan 09:51 Tørt flakskred Ukjent Ukjent SV-vendt Skredet startet på 1212 moh og sluttet på 1060 moh I renne eller forsenkning

ObsID: 249409

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 16:40

1619 moh

Chris@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Vindpakket hard Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5,1 °C 2 m/s fra S ↑

Tester

ECTP5@17cmQ1

CTH30@75cmQ3

CTH22@30cmQ2

CTM12@17cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. SV

Snøprofil

17 cm 4F DF/RGxf 1 mm/2 mm, 0,5 cm F-4F FC 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 5 cm F-4F FC 2 mm, 7 cm 1F MFpc, 8 cm F-4F FC, 72 cm 1F/K MFpc -11,3 °C @ 0 cm, -10,2 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 110 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249345

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2021 kl. 15:30

1647 moh

pak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 7% skyer

Tester

ECTN14@11cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Ø

Snøprofil

12 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr, 1 cm F FC, 0,5 cm K MFcr, 2 cm 4F+ FC, 0,5 cm K MFcr, 2,5 cm 4F+ FC, 3 cm P+ MFpc, 5 cm F+ FC, 51 cm P/P+ MF -17,4 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -11,4 °C @ 14 cm, -11 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249346

Jotunheimen / Vågå

Snø

15.01.2021 kl. 15:00

1083 moh

Åge K (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Dato for skred er noe usikker. Snø

Skredhendelse

13. jan 15:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Brattheng Observert på avstand.

Vær

-18 °C 4 m/s

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere mindre flakskred. Naturlig utløst.

ObsID: 249363

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 14:44

1700 moh

aanon@forsvaret (*****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Antar det er et tykt fokksnølag som kollapser på et nedbrutt lag med løs ubunden snø

ObsID: 249336

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 14:14

1625 moh

Jens@Forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Jens@Forsvaret Kommentar:  RG over RGfx (1mm) og antydning til FC. (Flak: 1F hardhet, 30cm tykt) (Svakt lag: F hardhet, 5cm tykt)

Tester

@30cm PST17/100END30

ECTPV@30cmQ2 Dårlig

ObsID: 249334

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 13:00

1612 moh

Marty@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

183 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det vedvarende svake laget(FC) er ustabilt og lett å få til å kollapse. Ikke beveg deg i terreng brattere enn 35˚. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -7 °C 2,8 m/s fra N ↓ Nok en dag med fint vær i Jotunheimen!

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

Middels Rutschblock: RB2. Brudd med forplantning i FC lag 30 cm ned i snøen.

ECTP3@30cmQ2 Middels

CTE5@30cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 1800 moh og 1400 moh Kun gjennomført profiler i høyde 1400-1800 moh.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

30 cm 1F/4F RG/DF 1 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 2 cm 4F+ FC 1 mm D, 46 cm P/P- MFpc D, 2 cm K MFcr D, 0,5 cm 4F FC 1 mm D, 20 cm 1F MFpc D, 80 cm P-/P+ MFpc D -12,6 °C @ 1 cm, -11,4 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8 °C @ 31,5 cm, -7,6 °C @ 33 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 100 cm, -2,3 °C @ 140 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249358

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 12:38

1155 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Lite snø, vindpakka

ObsID: 251316

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 12:34

1673 moh

Mathias@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -6,4 °C 1 m/s 5% skyer

Tester

ECTP11@70cmQ2

Notater

Test ST@25Q2, tynt DF lag mellom RG Test RB, ingen utslag, måtte hoppe utan ski 10 gongar for utslag, då kom stor tjukk blokk Q2.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store S, SV

Snøprofil

65 cm 1F/P RG D Hardt og kompakt lag, kan holde eit 90x30cm i ein ende utan brot., 3 cm 4F RGxf 1 mm, 25 cm P RG/MF, 1 cm K MFcr, 2 cm F+ FC 1 mm, 36 cm P+ MFpc, 8 cm F FC 1 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249351

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 12:19

1650 moh

Pondus@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Pondus@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -8,5 °C 0 m/s 10% skyer

Faretegn

Tester

@51cmQ1 RB4. Gikk i kantkornlag på 51 cm, under et skarelag.

@51cmQ1 PST33/100END@51 Q1. Laget skled når det brøyt, men var ikke bratt nok til at det sklei helt ut.

ECTP26@51cmQ2

CTM12@74cmQ2

Notater

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. NV Kantkornlag under skarelag.

Snøprofil

0,2 cm F SH 2 mm/0 mm, 40,2 cm P/4F RG/DF 2 mm/0 mm, 9 cm K RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 9 cm 4F RGxf 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 1F/P MF/MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 56 cm P/K MF/MFpc 0 mm/0 mm -19,5 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -12 °C @ 40 cm, -9,4 °C @ 60 cm, -7,6 °C @ 80 cm, -6 °C @ 100 cm, -5,2 °C @ 120 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249326

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2021 kl. 11:54

1461 moh

Samuel@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Samuel@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Samuel@forsvaret

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Generelt hardt hele turen. Stort sett ikke gjennomslag med ski eller trinser. Enkelte lommer med løs fokksnø og løsere skare noen steder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurdert kun ut fra denne ene turen og i gitt fjellside. Hardt og vanskelig å påvirke ned i snødekket. Vanskelig å løse ut noe, virker som generelt gode bindinger. Men observert mer innblåst løs snø i lesider.

Vær

-15 °C

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God

CTH29@20cmQ3 God

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 249327

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 11:53

1483 moh

Tobben@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Større skredfare på Sør-sørvest siden av Stehøe De vedvarende svake lagene trengte mindre belastning for å kollapse 200 høydemeter lenge opp (RB-test) Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1,8 m/s fra N ↓ 1% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det gikk flere drønn ca 200 høydemeter over profilen

Tester

@32cm Rutchblock test- RB 4

ECTN9@32cmQ2 Middels

CTM11@32cmQ2 Middels

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en meter S, SV mellom 1500 moh og 1400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV mellom 1500 moh og 1400 moh

Snøprofil

15 cm 4F-1F DF/RG 1 mm/0 mm, 17 cm 1F/4F-1F DF/PP 1 mm/0 mm D, 17 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 140 cm 1F-P/P-K MFpc 2 mm/0 mm D -17,1 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -8,8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 60 cm, -5,6 °C @ 80 cm, -4,6 °C @ 100 cm, -4 °C @ 140 cm, -2 °C @ 160 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249357

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 11:53

1489 moh

aanon@forsvaret (*****)

Tester

ECTP9@30cmQ2 Middels Nært Q1 verdi. Flaket er litt for mye til å gi de hissigste bruddforplantningsegenskapene.

ObsID: 249335

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 10:46

1483 moh

Chris@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -7,2 °C 1 m/s fra N ↓

Tester

PST @30 30/100

ECTP12@30cmQ1

CTM12@30cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. S

Snøprofil

30 cm 1F/1F-P RG, 3 cm 4F FC 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 51,5 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 25 cm P/K MFpc -17,7 °C @ 0 cm, -14,4 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -7,2 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 110 cm

ObsID: 249359

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2021 kl. 10:28

1492 moh

Peak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kantkorn på 46 cm

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C

Tester

@46cm RB6

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut NV

Snøprofil

0,2 cm F SH 0 mm/0 mm, 17 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P MFpc/FC 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 25 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 19,5 cm 4F RGxf/RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 24,5 cm P MFpc 0 mm/0 mm -16 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -12,5 °C @ 19,2 cm, -12 °C @ 19,6 cm, -9,3 °C @ 45,2 cm, -9 °C @ 45,7 cm, -6,1 °C @ 55,2 cm, -6 °C @ 55,7 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -1,5 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249339

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 10:25

1485 moh

Jens@Forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM11@15cm

ECTN12@15cm

Notater

Snøprofil

5 cm 1F RG, 10 cm 4F RG/RGxf, 5 cm F-4F RGxf 1 mm, 0,5 cm K MFcr, 1 cm F-4F FC/MF 1 mm, 15 cm 1F MF, 1 cm K MFcr, 25 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr 2 mm, 25 cm P MFpc, 5 cm 4F FC/MF Nede ved bakken 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249347

Jotunheimen / Luster

Snø

15.01.2021 kl. 10:18

1468 moh

Kristian@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 1 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

Tester

CTM11@30cmQ2 Middels

ECTN14@30cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

12 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 23 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 73 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 0 mm/0 mm -16,3 °C @ 0 cm, -13,2 °C @ 10 cm, -10,6 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -5,8 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -2,7 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249344

Jotunheimen / Vang

Snø

15.01.2021 kl. 08:10

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

77 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -15 °C

ObsID: 249236

Jotunheimen / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 14:50

1440 moh

Mathias@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Mathias@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør Klart fint og kaldt vær. - 20 grader ved vatnet V for snøprofil.

Notater

RB Ikkje utlyst under test. Tok to personer med hopp samstundes for å få brot i tjukk og hard fokksnø. Ved brot, store FC og DH på brotflata.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V Hard fokksnø ligg som bru over det svake laget, og difor svært vanskeleg å påverka.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

4 cm MFcr D, 8 cm P RGxf, 1 cm K MFcr, 5 cm F- FC/DH 2 mm/3 mm, 2 cm P+ MFcr, 5 cm F FC 2 mm, 2 cm K MFcr, 75 cm P+ MFpc MFpc frå 30cm og til bakken

ObsID: 249169

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2021 kl. 14:02

1183 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde@naturguide_hivolda
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde@naturguide_hivolda
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vilde@naturguide_hivolda

Skredhendelse

14. jan 14:10 Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1174 moh og sluttet på 1121 moh Leområder Utløst av skiløper, ingen tatt.

ObsID: 249142

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

14.01.2021 kl. 13:23

781 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Rett over vegen ved skredbergene
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Ting har skjedd.
ObsID: 249137

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 13:14

1491 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Tester

ECTN22@31cmQ2 Middels

ECTN15@20cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Både fokksnø og kantkorn under skare vanskelig å løse ut. Fokksnø har stabilisert seg. Kanrkorn kan utvikle seg med kulden men er ikke veldig potent Varslet faregrad er for høy Stemmer ikke med lokale forhold

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. SV, V

Snøprofil

ObsID: 249149

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 13:10

1491 moh

Peak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -10,5 °C 1 m/s

Tester

ECTX Etter 20 slag gikk det mykeste RG-flaket( ned til 33 cm) delvis i oppløsning.

CTH26@61cmQ2

CTH20@33cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut NV

Snøprofil

0,2 cm F SH, 33 cm 1F RG, 26,5 cm P RG, 0,5 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm, 19 cm 1F FCxr -18,5 °C @ 0 cm, -17,3 °C @ 10 cm, -14,6 °C @ 20 cm, -9 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 59,7 cm, -4 °C @ 60,2 cm, -2 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249172

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

14.01.2021 kl. 12:52

1228 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps

Tester

ECTX God Flak er svært hardt (k), gir et godt inntrykk av forholda høyere til fjells.

Snødekke

ObsID: 249138

Jotunheimen / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

1504 moh

Kristian@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

-9 °C 0 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Tester

RB 2 . Brudd i samme lag som ECT og CTV

CTV@29cmQ1 Dårlig

ECTP17@36cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr D, 1 cm K MFcr, 0,5 cm F FC 1 mm/2 mm, 22,5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 38 cm, -7,3 °C @ 39 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249165

Jotunheimen / Luster

Snø

14.01.2021 kl. 12:51

1504 moh

pak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

RB2. Brudd i samme lag som ECTP.

CTV@29cmQ1 Dårlig

ECTP17@36cmQ2 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

4 cm F+ DF/RG D, 6 cm F DF D, 13 cm P RG D, 6 cm K MFpc D, 9 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 0,5 cm F FC 1 mm, 22,5 cm 4F FCxr, 1 cm K MFcr, 7 cm P MFpc, 1 cm K MFcr, 29 cm P/K+ MFpc -15 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 38 cm, -7,3 °C @ 39 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,4 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249166

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2021 kl. 12:43

1151 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vilde@naturguide_hivolda Kommentar:  Skytende sprekker i leside

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 249143

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 12:42

1637 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  saaj@nortind

Vær

-10 °C 1 m/s

Notater

Fokksnøen fra mandag og tirsdag har tørket godt opp etter klarværet fra i går til i dag. Godt skiføre i mange leformasjoner.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels Ø, SØ Det er flere skarelag med (avrundete)kantkorn under, under fokksnøen. Der jeg har testet har det vært vanskelig å påvirke ved hjelp av tester og det bryter verken lett eller spesielt glatt. Andre i samme område melder derimot om mye spenstigere forhold, så det virker vanskelig å håndtere problemet.

ObsID: 249151

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 12:35

1661 moh

Tobben@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig vanskelig å få kantkornlageret (FCxr) under skaren til å kollapse. Det var svært lite forplantningsegenskap i det svake laget Varslet faregrad er for høy Snøprofilen som ble laget har ligget i le for vinden i minst 3 dager og siste fokksnølag kom 12.01.2021.

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 1 m/s fra NV ↘ 2% skyer mye klarvær og lite vind siste døgnet

Tester

Rutchblock test- RB4@10 Q3 (brudd fokksnø)

CTM11@10cmQ3 Middels Brudd i sjiktovergang i fokksnølaget

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S over 1600 moh

Snøprofil

12,5 cm 4F-1F RG 0 mm D, 0,5 cm K-I MFcr D, 9 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 58 cm 1F/P- MF/FCxr 2 mm D, 20 cm P MFpc 3 mm D -11 °C @ 0 cm, -12,6 °C @ 10 cm, -9,7 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Overflaten ble målt i solskinn

ObsID: 249167

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2021 kl. 11:30

1366 moh

Pudderheimer (Ukjent)

Vær

-20 °C 0 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Mykje vindblåst snø

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 249194

Jotunheimen / Øystre Slidre / Jotunheimen

Snø

14.01.2021 kl. 11:25

1029 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot Bitihorn, bilde tatt lenger opp enn obspunkt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vindherja under skorberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Under skorberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot mugnetind
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bitihorn og skorberget fra skorliegge
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Flaket ligger på oversiden, 1f-p hardhet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Etter CT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Svakt lag av kantkorn
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Fokksnø i flaket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Svake lag av kantkorn, samme lag som forrige bilde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vinden har herja voldsomt, også ned i skogen. Stort sett vindpakka svært hardt (p-k). Eksponert terreng var avblåst ned til gammel skare. Fokksnøflak ligger i skjerma formasjoner i østlig sektor. Ikke lett å finne myke flak over skoggrensa. Begynnende rim/overflatekant og høy temperaturgradient gjennom snødekket. Beste skiføret over skogen er godt fasetert avblåst skare!

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hovedproblem er nedføyka svakt lag av kantkorn. Vinden har flytta mye snø, i hovedsakelig østlig sektor. Flakene blir hardere og mindre med moh. Det skal større tilleggsbelastning til pga hardere snø, men skred vil kunne bli store (3). Tynnere snødekke og overganger inn i jevnere fokksnøflak er utsatte. Drønn er tydelig tegn på skredproblemet. Vinden på tirsdag herja mye og det har vært mye naturlig aktivitet i dekket de siste dager. Mye sprekker og mindre naturlig utløste skred helt ned til parkeringa. Klarvær gir også god tempgradient og oppbyggende omvandling holder seg gående. Begynnende rim/overflatekant over hele fjøla. Kalde tempersturer og rolig vær vil holde situasjonen lik. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt!

Vær

Ikke nedbør -8,6 °C 2 m/s fra NV ↘ Klarna opp, kaldere temp og lite vind. -21 på morran, -15 på parkeringa ved skredbergene.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk sprekk sammen med drønn, men kryr av sprekker rundt alle brattheng mot Ø/SØ. Regner med denne aktiviteten kom tirsdag med mye vind og snøtransport

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Litt mykere snø her en andre plasser, når svakt lag

Tester

CTE9@39cmQ1 Dårlig Nedføyka kantkorn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S mellom 1400 moh og 900 moh Vinden har herja hardt høyere til fjells, og flakene er her mindre og hardere. Trenger svært gode leformasjoner for å finne mykere flak høyere til fjells.

Snøprofil

40 cm P/1F-P RG 1 mm D, 0,3 cm F FC 1 mm/2 mm D, 60 cm 1F-P RG/RGxf D -12,6 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8,4 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 249136

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 11:06

1391 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  aanon@forsvaret

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN3@16cmQ2 Middels

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 249152

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 11:05

1399 moh

Pondus@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Pondus@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s

Tester

PST20/100@11Q2

ECTN3@11cmQ2

CTE3@11cmQ2

Notater

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Ø

Snøprofil

0,2 cm F SH 2 mm/0 mm, 11 cm 1F DF 2 mm/0 mm, 24 cm 1F RG/RGxf 2 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm P MF/MFpc 2 mm/0 mm, 1,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 58 cm P/K MFpc 1 mm/0 mm -19,5 °C @ 0 cm, -14,2 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -6,3 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -2 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249160

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 11:04

1391 moh

Torgeir@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -12,6 °C 0 m/s

Tester

2@8cm Rutchblock RB2@8

ECTN2@8cmQ2

CTM12@21cmQ2

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små Ø mellom 2500 moh og 1000 moh

Snøprofil

8 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 6 cm P DF 0 mm/0 mm, 7 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 9 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 49 cm K/K+ MF 0 mm/0 mm, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm K/K-I MF 0 mm/0 mm -19,5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 51 cm, -6,2 °C @ 52,5 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2 °C @ 140 cm, -1,3 °C @ 160 cm, -0,5 °C @ 170 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249154

Jotunheimen / Gravdalsfonni Sør

Snø

14.01.2021 kl. 10:55

1503 moh

Jens@Forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Jens@Forsvaret Kommentar:  Stehøe fra Sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett: 

Tester

PST60/100END50

RB3@35

ECTN14@35cm

CTM13@35cmQ2

Notater

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Snøprofil

35 cm 4F RG/DF 1 mm/0 mm, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm, 15 cm P RGsr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 1 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 50 cm P 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm -17,3 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -12,6 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,6 °C @ 52 cm, -6,2 °C @ 53 cm, -5 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm, -1 °C @ 110 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249156

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

14.01.2021 kl. 10:30

1441 moh

Chris@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

115 cm totalt Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 1 m/s

Tester

ECTN11@15cm

CTM19@20cmQ2

CTE4@15cmQ2

Snøprofil

22 cm F-4F DF/RG 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 13 cm P FCxr/MF 1 mm/2 mm, 5 cm 1F FCxr/MF 1 mm/2 mm, 20 cm 1F-P MF/MFpc 1 mm, 15 cm P MF/MFpc, 5 cm P+ MF/MFpc, 10 cm P MF/MFpc, 2 cm I, 23 cm P MF/MFpc -18,3 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249161

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2021 kl. 10:18

1457 moh

Marty@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marty@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

102 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Det vedvarende svake laget(FCxr) er relativt stabilt og vanskelig å få til å kollapse. Varslet faregrad er for høy

Vær

Ikke nedbør -9,5 °C 1 m/s fra N ↓ Skyfritt, bortimot vindstille og sol. Nydelige værforhold!

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN23@20cmQ3 God

ECTN12@10cmQ3 God

CTM20@20cmQ3 God

CTE2@10cmQ3 Middels Brudd i sjiktovergang på 10cm dybde i fokksnølag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S over 1400 moh

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 4F+ RG 0 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 7 cm F/4F FCxr 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 3 cm P FCxr D, 0,5 cm K MFcr D, 10 cm P FCxr D, 61 cm P/P+ MFpc 2 mm D -18,5 °C @ 1 cm, -14,4 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 18 cm, -7,4 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249168

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2021 kl. 09:27

1320 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt @21 Q1.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp11@21 Q1 kant over skare. Også kollaps under skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Drønn. Oppsprekking ca 20 m unna
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot nø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot øst. Fremdeles snø mot vest men noe mer avblåst der nv vinden tok hardt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot vest. Noe større skavler har bygd seg opp i østvendte leheng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generelt lite eller ingen snø tilgengelig for vindtransport over skoggrensa. Hovedsaklig vindpakket hardt, is/skare oppå kant ved tynt snødekke der det er avblåst. Nedføyket kant gir utpreget drønn spesielt i ledider for tidligere nv vind. I skogen løs fin snø.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den kraftige vinden natt til 12.01 har ført til hovedsakelig vindpakket hardt snødekke over tregrensa. Lommer med mykere snø mot SØ som har ligget i le. Fokksnøen er vanskelig å påvirke i seg selv, men under ligger flere lag kantkornet snø. Kollaps i dette er typisk når en beveger seg inn på jevnere fokksnøflak, og drønnene forplanter seg godt. Fare for fjernutløsning er absolutt tilstede. Den kraftige vinden som i hovedsak har vært av vestlig til nordlig retning i begynnelsen har ført til at hovedutbredelsen av fokksnøen er øst til sørvendt. Østlig kraftig vind har trolig ikke ført mye snø over mot vest, da denne allerede var sterkt vindpåvirket. Ingen faretegn utover drønn i dag, og dette gjør at folk kan få inntrykk av at snødekket er stabilt. Større grupper er særlig utsatt. FG 3 i dag. Stor temperaturgradient i snødekket og kantkorndannelsen vil bare fortsette. Men fokksnøen over vil bli hardere og vanskeligere å påvirke for enkeltpersoner. Når en bør ned på 2 vil være vanskelig å bedømme.... Varslet faregrad er riktig Stemmer svært godt.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s Fint kaldt vær

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse drønn i de fleste sørøstvendte lesider med fokksnøflak. Mer utpreget mellom 1100-1200m enn her hvor vinden har vært sterkere, men også flere drønn over 1300 moh.

Tester

ECTP11@21cmQ1 Middels Også kollaps i kant under skaren.

LBT@21cmQ1 I kant under fokksnø. Lett belastning.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S mellom 1400 moh og 1000 moh Skredproblemet vil være mindre utpreget der vinden har tatt hardt, da flakene er hardere og mindre. Vindretningen skiftet fra V-NV til NØ i løpet av natt til 11.01, moe som kan gjøre at en muligens kan finne noen mindre flak også i SV. Men trolig ikke nok snø tilgjengelig for transport til at det er noe å bry seg med.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred. Flere fra natt til 12.01.

Snøprofil

14 cm P RG 1 mm D, 7 cm 4F+ RGxf 1 mm D, 1 cm F/4F FC 2 mm/2 mm D Øvre del Kantlag over skare., 1,5 cm P MFcr D Porøs skare, 8 cm 1F FC 2 mm D, 10 cm 1F RGxf 2 mm D, 9 cm 1F-P/1F RGxf/FC 2 mm/2 mm D, 70 cm P+ RGxf 1 mm D -19 °C @ 0 cm, -15,4 °C @ 14 cm, -12,3 °C @ 21 cm, -11,5 °C @ 22 cm, -8,1 °C @ 35 cm, -6,2 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen Kun øverste lag av relevans nå

ObsID: 249062

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2021 kl. 08:06

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

79 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

Ikke nedbør -15 °C

ObsID: 249041

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 19:56

1447 moh

Peak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Peak@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -15 °C 2 m/s 8-12 m/s og overskyet i går, sol, skyfritt og lite vind i dag

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Tester

ECTN21@13cm

CTH21@13cmQ2 Tynt nedføyket lag med nysnø

CTE2@4cmQ2 Øverste lag med fokksnø som gled ut

Snøprofil

4 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 9 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 7 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 12 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 49 cm P MFpc 0 mm/0 mm -19,3 °C @ 0 cm, -17,2 °C @ 10 cm, -7,9 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -0,9 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248961

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 14:43

1495 moh

Pondus@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Pondus@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s

Faretegn

Observert et løssnøskred, kom mest sannsynlig med nysnøen fra tirsdag.

Tester

ECTN25@40cmQ3

CTN

Notater

Skredproblem

NV

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 8 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 16 cm P RG 0 mm/0 mm, 6 cm K RG 0 mm/0 mm, 13 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 19 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF/MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm, 28 cm P/K MF/MFpc 0 mm/0 mm -21,5 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -14 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -7,3 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 248953

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

13.01.2021 kl. 13:50

1465 moh

Marty@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -16 °C 2 m/s fra N ↓

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

@40cm RB4

PST37/100 End 40

ECTP22@40cmQ3 God

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

19,5 cm P RG 0 mm D, 0,5 cm 4F PPgp 1 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F+ FC/MF 1 mm D, 30 cm P MF/FCxr 2 mm D, 10 cm P+ MF 2 mm D -19 °C @ 0 cm, -13,6 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 40 cm, -7,7 °C @ 60 cm, -6,6 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Nederste lag MF går fra 80-160cm.

ObsID: 248959

Jotunheimen / Vågå

Snø

13.01.2021 kl. 12:43

1131 moh

Christen@norskluftambulanse (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Christen@norskluftambulanse

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra N ↓ 80% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 248935

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:56

1442 moh

Kristian@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra NV ↘ 15% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

CTH25@20cmQ3 Middels

ECTN17@20cmQ3 Middels

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P+ RG 0 mm/0 mm D, 26 cm 4F/4F+ DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 1 mm/2 mm, 26 cm P/K- MF/MFpc 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm P+ FC/MFpc 0 mm/0 mm -19 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248943

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:56

1442 moh

Mathias@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -14 °C 2 m/s fra NV ↘ 15% skyer

Faretegn

Fersk vindtransport snø

Tester

CTH25@20cmQ2

ECTN17@20cmQ3

Notater

Test RB6 og PSTX.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 24 cm 4F/1F+ RG/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 8 cm F FC 2 mm/0 mm D, 26 cm P/P+ MF 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P FC/MFpc 0 mm/0 mm -19 °C @ 0 cm, -12,4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6,6 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 32 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm, -14 °C @ -200 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248938

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:56

1436 moh

pak@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør 14 °C 2 m/s fra NV ↘ 15% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

CTH25@20cmQ2

ECTN17@20cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

2 cm P RG D, 4 cm P RG D, 24 cm 4F RG D, 2 cm K MFcr, 8 cm F FC 2 mm D, 26 cm P/P+ MF, 5 cm K MFcr, 10 cm P FC/MFpc -19 °C @ 0 cm, -12,4 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -6,6 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 32 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -0,7 °C @ 80 cm

ObsID: 248944

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:56

1442 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Klart og kaldt vær på ettermiddagen. Svært trå snø under skiene!

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -16 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Roligere vær enn meldt. Vinden ga seg mange timer før varslet, altså sent i tirsdag kveld

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke utpregede harde fokksnølag men tendenser til fokksnøproblem som er relativt hardt å løse ut

Tester

ECTX God

CTH25@20cmQ3 God

CTN God

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred etter perioden med vind siste døgnet

Notater

RB tester viser at fokksnø og kantkornproblemet kan løses ut men det var vanskelig å løse ut i dette området (RB6)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

ObsID: 248933

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

13.01.2021 kl. 11:46

1472 moh

Chris@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -13,6 °C 2 m/s

Tester

@77cm Rutschblock test: RB6 @77

CTH23@77cmQ2

CTM13@30cmQ2

ECTN22@30cm God

Snøprofil

10 cm 4F/4F-1F RG/DF D, 40 cm 4F/4F-1F DF/RGsr D, 27 cm 1F/P- RGsr/DF 0 mm D, 23 cm P MF/FCxr 2 mm, 21 cm P MF/FCxr D, 15 cm P MF/FCxr D, 1 cm I IF, 9 cm P MF/FC D -18,8 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -12,5 °C @ 20 cm, -11 °C @ 40 cm, -10 °C @ 60 cm, -8,3 °C @ 80 cm, -5,6 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 120 cm, -1,3 °C @ 146 cm 4 tester knyttet til snøprofilen I glisjiktene, var det tydelig DF kornform

ObsID: 248958

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:46

1472 moh

Tobben@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Tobben@forsvaret Kommentar:  Sprøhagllag mellom to RG lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

121 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -18 °C 2,5 m/s fra NV ↘ 30% skyer

Tester

ECTN28@100cmQ3 God

ECTN25@45cmQ3 God

ECTN13@20cmQ3 God

CTH29@45cmQ3 God brudd i tynt lag (0,5cm) sprøhagl mellom to RG lag

CTM19@20cmQ2 Middels

Notater

Skredproblem

Snøprofil

19,5 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm 1F RG 0 mm D, 24,5 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm 1F PPgp 3 mm D, 19 cm P RG D, 14 cm 1F RG D, 43 cm P/K MF/FCxr 1 mm/4 mm D -18 °C @ 0 cm, -13,1 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -11 °C @ 40 cm, -9 °C @ 60 cm, -5,3 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm 5 tester knyttet til snøprofilen Rutchblock test, RB 5@45. Utløsning i laget med sprøhagl

ObsID: 248957

Jotunheimen / Lom

Snø

13.01.2021 kl. 11:38

1447 moh

Sondre@Forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Sondre@Forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -14 °C

Tester

RB7

ECTN12@10cmQ3

CTH28@21cmQ3

CTM12@12cmQ3 Middels

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV under 1500 moh

Snøprofil

20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F MF/FCxr 0 mm/0 mm, 7 cm F MF/FCxr 0 mm/0 mm, 45 cm 1F/P MFpc 0 mm/0 mm D, 45 cm K MFpc 0 mm/0 mm D -18 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -1,4 °C @ 120 cm, -7,2 °C @ 30 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 248950

Jotunheimen / Mellvike

Snø

13.01.2021 kl. 10:50

1305 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control

Snødekke

Kraftig vind fra N-NV tirsdag og senere ØSØ kuling natt til onsdag har fjerne det meste av fersk fokksnø i østvendte heng langs Tyin. Bruddkanter fra skredkontroll søndag 10.01 er forstatt godt synlige.

ObsID: 248936

Jotunheimen / Gamle Skogstadstølen

Snø

13.01.2021 kl. 10:41

1152 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredet stoppet 10-15 meter fra veien.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Nedre del av løsneområdet. Stort sett 15-30 cm bruddkant.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bruddkant i øvre del av skredet. Staven er 115 cm. Flaket har stort sett P hardhet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredet forplantet seg også delvis opp i skavel.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredutløpet sett fra skredtårnet.

Skredhendelse

13. jan 10:41 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 1048 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Skog B Et stort str. 2 skred, kanskje 2,5. Veldig varierende bruddkant fra 15-20 cm i nedre del, til 70, cm enkelte steder. Gikk også opp i en skavel og dro med seg en del av denne. Løsnet helt tydelig på 9. jan. kantkorn. Flak varierte i hardhet fra 1F- (tynne) til P (tykke).

ObsID: 248919

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

13.01.2021 kl. 10:30

1134 moh

stian@wyssen (*****)

Skredhendelse

13. jan 10:30 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 1003 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Tørv A

ObsID: 248908

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

13.01.2021 kl. 10:30

1134 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredmasser i omriss.

Skredhendelse

13. jan 10:30 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1221 moh og sluttet på 1075 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Tørv C

ObsID: 248910

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

13.01.2021 kl. 10:30

1134 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Bruddkanter merket med rødt.

Skredhendelse

13. jan 10:30 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1223 moh og sluttet på 1068 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Tørv D

ObsID: 248913

Jotunheimen / Tørvmyre

Snø

13.01.2021 kl. 10:30

1134 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Liten str 2. Str. 1.5 mer riktig. Bruddkanter merket mer rødt.

Skredhendelse

13. jan 10:30 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1238 moh og sluttet på 1016 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Tørv E Størrelse 1.5

ObsID: 248915

Jotunheimen / Vang

Snø

13.01.2021 kl. 08:11

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

80 cm totalt 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 248829

Jotunheimen / Gamle skiheisen

Snø

13.01.2021 kl. 08:00

1178 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Skredets omriss i rødt.

Skredhendelse

13. jan 08:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1239 moh og sluttet på 1103 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Gamle Skiheisen Stor str 2. Str 2.5 blir nok riktigere. Gikk naturlig onsdag morgen.

ObsID: 248921

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org