Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær oppmerksom på fare for våte skred i solutsatte brattheng og der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells. Unngå områder under sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er lavest tidlig på dagen på grunn av nattefrost. Utover dagen vil stigende temperatur og solinnstråling varme opp og smelteomvandle snødekket. Smelting gir økt vanninnhold i snødekket som vil svekke bindinger nede i snøen. I høyfjellet ligger det ferske fokksnøflak i lesider. Disse kan løsne i bratte fjellsider når de påvirkes av sol og varme. I skyggesider vil de fortsatt ha mer vinterlig preg. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Regn og varme tidligere i helgen har gitt smelteomvandlet og vått snødekke høyt til fjells. Over ca 1500 moh har nysnø og sterk vind lagt opp ferske fokksnøflak på opptil 40 cm i lesider. Det varierer hvor gode bindinger fokksnøen har til det våte underlaget. Observasjoner viser at det ligger tørr snø over ca 2000 moh. Under 1200-1400 moh består det gamle snødekket av smelteformer og oppleves stabilt.
Tidligere er det observert kantkorn høyt i snødekket mellom ny fokksnø og gammel skare, både i Hurrungane og på Tyin. Det er tidligere observert kantkorn dypere i snødekket i forbindelse med skarelag, samt begerkrystaller ved bakken.
Den siste uken er det observert flere naturlig utløste våte løssnø- og flakskred flere steder i regionen. Det er ikke meldt om ferske skred siste par dager.
Siste døgnet har det vært nattefrost ned til ca 1200 moh. Det er generelt mye snø i fjellet. Det ligger mest snø i østvendte leområder, mens man finner avblåst terreng og bare rabber i vestlig terreng
2 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 16:36

1923 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Litt av det tynne løse laget som gikk i brudd på LBT

Skredfarevurdering

2 Moderat Risiko for naturlig utløst skavelbrudd er stor, samme er muligheten for at snø løsner fra fjell og sva pga kraftig oppvarming. Tar nok lang tid før snøen blir gjennomvåt høyere enn 1700 moh. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN Ingen brudd med forplantning

LBT@38cmQ2 Det veldig våte snø laget på toppen, ca 8 cm gjorde en liten bevegelse, men ikke mulig å se noe klart bruddsted. Fikk et brudd på 38 cm ved ekstra stor belastning. Dette ser ut som bruddet går i et litt tynt lag løs snø under det som ser ut til å være et 2 cm skarelag. Det svake laget er under 1 cm tykt. All snø under de øverste 8 cm er veldig hard, fra blyant til kniv i hardhet.

ObsID: 236957

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 15:35

1724 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: I løpet av ca 100 høyde meter gikk det fra ingen drønn, til 5 -6 i løpet av kort tid. Så ble det borte igjen. Snøen kollapset i areal på opp mot 100 kvm. Datt den mye, over 5 cm. Vil tro nærmere 10 cm.

ObsID: 236953

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 15:16

1605 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Snøprofil

Veldig våt snø øverste 60cm Grove korn, 3mm Så et litt is aktig lag på 3 cm Så et lag med våt snø, små korn ca 1mm Dette gikk ned ca 60 cm Rennsnø i bunn, 3 - 4 mm størrelse Tykkelse ca 10 cm Alle lag over rennsnø satt godt i hverandre

ObsID: 236952

Jotunheimen / Lom

Snø

25.05.2020 kl. 14:34

1495 moh

bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot nord vest
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjorn.midtskog@rkh-skredgruppe Kommentar:  Mot vest

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

Vær

Ikke nedbør 10 °C fra SØ ↖ 5% skyer Sol og varmt

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Skavel brudd og noen få spm har løsnet mot fjell i brått terreng.

ObsID: 236946

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2020 kl. 15:03

2068 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Notater

20cm kompakt nysnø på tykt skarelag. Grovkornet sukkersnø under. Ingen tegn til kantkorn.

ObsID: 236835

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2020 kl. 14:57

2015 moh

Martine@SVV (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fikk flere drønn i sørside. Men kun fra ca. 1800-2000. Gravde og fant 2 mm kant mellom gml. skare og våt kompakt nysnø fra siste dager

ObsID: 236833

Jotunheimen / Lom

Snø

24.05.2020 kl. 12:34

2008 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Øystein

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Merket kun veldig lokalt

Notater

Kantkornlag ca 30cm ned. Test: Søyle løsnet når den ble isolert.

ObsID: 236834

Jotunheimen / Lom / Jotunheimen

Snø

23.05.2020 kl. 18:34

1813 moh

Øystein (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Nysnø fra 1500m. Helt tørr fra ca. 2000m. Opp til 40cm i lesider.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Øystein
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Øystein Kommentar:  Mye vind i høyden, men lite tegn til fokksnø.

Vær

Snø

ObsID: 236705

Jotunheimen / Luster

Snø

23.05.2020 kl. 16:23

1895 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen fra Turtagrø fortsatt nok snø for å gå på ski uten bæring.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke fra ca 1350moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen vest side.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh Småe våte løssnøskred kan også forekomme

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1400 moh Skal ikke helt utelukke dette men over ca 1500moh hadde det i dag fryst til. Men under er det fremdeles våt. Men det later til at snøen takler regne og varmen som har vært brukbart.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 1600 moh Nysnø i dag i kombinasjon med vind. Binder seg bra til hverandre. Men snakket nå med turfølge som hadde vært på Leirbreen og det kan også være dårlig bundet til våt snødekke fra i går, har det i min profil så kanskje jeg skulle valgt opphoping av vann, som svakt lag? Se også observasjon fra Leirbreen , Tofthagen snakket med han de har det samme der.

Snøprofil

15 cm 1F/1F- RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 4F+ MF/RG 0 mm/0 mm M-W, 5 cm 1F- MF 0 mm/0 mm V Så ikke super nøye men fant ingen kant. , 20 cm K RG/MF 0 mm/0 mm D-M, 15 cm K RG 0 mm/0 mm D-M 0 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm 1600moh nordlig pluss 0,7 i luften.

Skredfarevurdering

2 Moderat Etter vinterlig snødekke sist helg har varmen kommet utover denne uken. Varme til topps og ingen nattefrost særlig Torsdag / Fredagen. I dag noe kaldere gjør at eldre snødekke fryser til over ca 1500moh under denne høyden er det mer våt / fuktig men mye bedre glid i snøen nå, enn første gang den fikk varmen. Snøen forandres raskt nå. I dag noe nysnø lagde ferske fokksnø flak over ca 1500moh le for vind fra sør, kuling. I solsider nå er det mye smeltefomer / harde lag så og si til topps mens du finner mer vinterlig snødekke i skyggen. Men også har har snøen fått smake på varmen, og var en liten skorpe på den på 1900moh. Noe mer nysnø og vind i morgen, vil danne ferske fokksnø flak. Vil binde seg relativt raskt grunnet gunstig temp, men når de er ferskest kan de lettest løse ut. Vil gå over til vanskelig å løse ut på fokksnøen for Mandagen og solen vil trolig varme bra i solsider den dagen, og løsne våte løsnøssnøskred. Men det ligger ikke så mye løs snø i området så omfanget blir nok noe begrenset. Snødekke virker nå å være inni en prosess mot et mer stabilt vårlig snødekke. Og med meldt vær vil trolig dette også skje. Men fortsatt en forholdsvis kald værtype meldt ut hele mai. Må holde den ferske fokksnøen som skredproblem litt lengre altså også på Mandagen men evt gå over til vanskelig å løse ut. Jeg ville nok også hatt den med på Tirsdagen. Litt usikker på når vi evt skal ta bort våte flakskred men tenker utbredelsen av det går ned dag for dag. Ellers får man nå litt mer info fra meg slik at man kan «oppfriske» teksten under snødekkehistorikk. Men alt i alt ser det bra ut.

Vær

Ikke nedbør 0,7 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Temperatur målt rundt 1600moh. For det meste overskyet med gløtt av sol og en liten regn/hagel/snø byge kom også. Som Regn under ca 1400-1500moh. Et knep kaldere i dag enn tidligere dager, men null grense rundt 1700moh. For det meste kuling fra sør i fjellet men også perioder med betydelig mindre vind.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk men moderat transport, en god del blåser bort virker det som.

Mye vann i snøen Ser at steder har elver blitt blåe og det er noen blå felter alt dette under ca 1500moh, men snødekke har blitt utsatt for varme også høyere enn det. Og du vil finne vann / fuktig snø høyt. Samt har elva Børva gått over sine bredder nede i Breisæterdalen.

Snødekke

250 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 1400 moh. Snøgrense på 700 moh Vindpakket myk Tørr Det har kommet noen cm nysnø over ca 1400-1500moh fuktig til ca 1700moh. Men også bundet seg bra tilhverandre helt opp til 1900moh, men kan være dårlig bundet til våt snø - se under skredproblem. Kraftig vind gjør at det enkelte steder kan ligge opp mot 30-40cm innblåst nysnø. Sist helg kom det en god del tørr nysnø, denne har i løpet av uken - særlig Torsdag / Fredag blitt utsatt for varme til fjelltoppene i alle himmelretninger. Sider som får mye sol er det nå mye smelteformer/harde lag i snødekke til topps. Mens i skyggesider finner fremdeles mer vinterlig snø feks tørre kantkorn, trolig må du høyt for å finne det. Feks øverste var det en liten skorpe i så fuktig snø i skyggefull nø på 1900moh, men tørr kant ca 50cm nedi. Ellers er snødekke ujevnt fordelt, avblåst på rygger og formasjoner som har lite snø - normalt for området. Men der det ligger snø er det mer snø enn normalt for årstiden.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noen ferske men noen eldre våte skred, ingen flak .

ObsID: 236702

Jotunheimen / Lom

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

1869 moh

Toftagen (**)

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. N over 1900 moh

Skredfarevurdering

Snøen magasinerer varme, slik at få minusgrader ikke påvirker snøen. 10-15 cm nysnø fra i natt binder dårlig mot våt gammel snø.

Vær

Snø -1 °C

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Tester

LBT@15cmQ1 Dårlig Brudd ved utgraving på 2 forsøk. Flaket som går i brudd inneholder mye vann.

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Våt løssnø Fuktig

ObsID: 236704

Jotunheimen / Lom

Snø

23.05.2020 kl. 14:36

1774 moh

Martine@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Tverråbreen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martine@SVV Kommentar:  Mot SØ

Vær

Ikke nedbør 15 m/s fra SV ↗ 90% skyer Regnet gav seg rundt kl. 11. Gradvis lettere og høyere skydekke. Varierende vind, kraftige vindkast.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind og vindtransport i høyden

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 1500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ordentlig vått nedi dalen på morgenen. Elven har åpnet seg. Vått snødekke til ca. 1500. Gradvis tørrere over dette, og helt tørr løssnø fra 2000 moh. Nysnøflak i N-Ø, delvis vindpåvirket på utsatte plasser, ubunden i skjermet terreng. Fint skiføre.

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God oversikt på dagens tur. Observerte ingenting. Kan ha gått noe når solen kom mer frem på ettermiddagen.

ObsID: 236707

Jotunheimen / Lom

Snø

23.05.2020 kl. 07:47

1843 moh

Kristoffer (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm)

Vær

Snø -1 °C 100% skyer Store mengder nysnø i natt med vind, og snør fortsatt. Vanskelig å si hvor mye som har kommet, men ihvertfall 20cm

ObsID: 236644

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org