Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 05.04.2020

3
Betydelig
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng mulig

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigning på ettermiddagen svekker bindingene i fokksnøflakene fra de siste dagene. Det vil derfor være fare for skiløperutløste skred der svake lag er tilstede. Vær også forsiktig ved ferdsel nær skavler som kan være større enn normalt og svært ustabile. I lavere områder der snødekket blir fuktet mest øker faren for våte løssnøskred mot kvelden. Nedbør og vindøkning fra S om ettermiddagen ventes å føre til ferske fokksnøflak i lesider som vender mot N-NØ. Disse kan være ustabile, men stabiliseringen forventes å gå raskt med gunstige temperaturer.
Snøoverflaten er preget av mye nysnø siste uken, vekslende værforhold fra mildt til kaldt og mye vind fra SV-NV. Det gamle snødekket består av eldre fokksnø, skarelag og smelteformer etter tidligere mildvær. Det er generelt mye snø i fjellet og det meste av småterreng er jevnet ut, mens rygger og vindutsatte steder er avblåst eller består av hard skare. Det er mest snø og stedvis store skavler i østvendt terreng.
Det har blitt observert små kantkorn i forbindelse med skarelag fra mildværet 25.3. over ca 1000 moh. Det finnes også kantkornlag i forbindelse med skarelag og begerkrystaller i bunnen av snødekket.
Fredag ble det observert noen naturlig utløste middels store (str. 2), og et stort (str. 3) flakskred i østvendte heng mellom 1000 og 1400 moh ved Tyin.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Luster

Snø

05.04.2020 kl. 14:26

1045 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott skagastølsryggen. Mer eller mindre som vanlig her nå. Snø i forsenkninger. Avblåst på rygger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snøfokk over 1200 moh. Tidvis moderaart over 1350 moh og tidvis kraftig på utsatte rygger og topper over 1400

Rask temperaturstigning Gik far - 1 til +4 her på 3 timer.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Oppklaring som var meldt uteblir inn til vider. Økning i temp. - 1ved bilen ved 12 tiden. Plus 4 her nå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1200 moh Ferskeste fokksnø en. Med nå værende temp vil stabilisering gå raskt.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1000 moh Usikker på utløsbarhet. Laget vil trolig finnes i alle himmelretninger med overliggende flak vil trolig begrense seg til leformasjoner

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Nå ble det lett yr i lufta her på trutagrø. Kanskje noe str 2 også i områder med innblåst snø.

Snødekke

Våt Anselig og annslå nysnø mengde grunnet vind. Men tipper små 10 cm siste døgnet. Snøgrense her ligger på mellom 300 og 800 moh spør himmelretning og avstand til fjorden. I de to profiler idag finner jeg den kanten som har vert omtalt i obs fra indre Sogn denne uke. Ved dette punktet er det kraftig påvirket av varme og må anses som RG nå. Ved 1400 moh var det tydelig kant. I motsetning til obs fra indre Sogn er kanten her ikke rundt skare lag. Trolig har vinden herjer med overflaten her så mildværet her har gitt min re tydelig skare lag enn i løsere snø i områder med mindre vind.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN16@10cmQ2 God

Skredfarevurdering

3 Betydelig Basert på tur fra 900-1400 moh. Mest i nord. Situasjonen er sammensatt med ulike problemer. Pågående temp. Øke og nedbør som regn her på Turtagrø kl. 15.5 vil føre til økt skredfare, både for naturlig utløste våte skred, men også svekke dekket og gjøre det letter for skiløper å løyse ut ting lenger nede i dekket etterhvert som varmen svekker bindingene i lag over kanten. Jeg vurdere fg til 3 Med varslet temp øke og sol i morgen vil jeg forvente en rekke naturlig utløste skred i solsider. Både våte løssnø og våte flak som kan gå på kanten som har vert observert den siste uke.

Snøprofil

0,5 cm MF W, 20 cm 4F-1F RG M, 8 cm P-K MFcr D-M, 3 cm 4F RG/RGxf 0 mm D-M Trolig kant som har fått så mye varme at det nå er runde men løsere enn lagene rundt, 20 cm 1F+ RG M, 5 cm K MFcr M 0 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -2,2 °C @ 20 cm, -2 °C @ 35 cm, -1,5 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 228508

Jotunheimen / Luster

Snø

05.04.2020 kl. 13:34

1401 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  martin@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk over 1200. Moderaart til kraftig på rygger og topper over 1500 moh

Tester

ECTP12@13cmQ2 Middels

Snøprofil

12 cm 4F+ RG D-M, 1 cm F RGxf 1 mm D Hele laget Finner et lag med små og ikke velutviklet kant her. Er ikke rundt noe skare lag., 60 cm P RG D-M -0,9 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,6 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen NØ leheng

ObsID: 228498

Jotunheimen / Luster

Snø

05.04.2020 kl. 12:53

1211 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Mott sør

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig Lett snøfokk over ca. 1200 moh som følge av vind fra SV. Under 1200 mindre vind og fuktigere snø. Avblåst på utsatte steder men bra med snø i forsenkninger og lesider.

ObsID: 228485

Jotunheimen / Vang

Snø

05.04.2020 kl. 10:59

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

143 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 228530

Jotunheimen / Vang

Snø

05.04.2020 kl. 04:00

1088 moh

paul@wyssen (****)

Vær

Snø -2 °C 100% skyer Kaldere enn varslet søndag. I følge vaktbil på Tyin har temperaturen ligget mellom -1 og -2 både langs Tyin og i Tyinslinna fra Tyinkrysset til Tyin hele søndag.

Snødekke

5 cm nysnø Tørr Ca 5 cm nysnø i veien natt til søndag. Sett ut i fra hvordan de første hjulsporene på veien tidlig søndag morgen så ut.

Skredaktivitet

5. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen nye skred observert siste døgn langs Tyin. Det har vært grått vær, flatt lys og lite sikt til løsneområdene. Samtidig har det heller ikke vært skredvær.

ObsID: 228518

Jotunheimen / Vang

Snø

04.04.2020 kl. 16:58

1239 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

4. apr 06:00 Tørt flakskred Naturlig utløst -vendt Brattheng Gamle skiheisen Etter observasjon gjort av sjåfør av fres på Tyin. Størrelse, utløp og plassering ukjent, men skred i dette området er ikke overraskende ut i fra skredaktivitet sett torsdag og fredag.

ObsID: 227359

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snø

04.04.2020 kl. 16:33

1235 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Forplanta seg bortover skavel midt i bildet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Solid drønn med god forplantning. Av utbredelsen å dømme vil jeg anta kantkorn. Mye innlasta snø her. Drønnet kom der den nye snøen var mykest. Siste mann ned fikk drønn i samme side.

ObsID: 227390

Jotunheimen / Luster

Snø

04.04.2020 kl. 10:38

1051 moh

Gaute@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Gaute@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gaute@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Tester

LBT@70cmQ2 Hardt tileggsbelastning

LBT@20cmQ2 Hardt tileggsbelasting

Snøprofil

1 cm F PP 3 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm F FC 1 mm D, 30 cm P MFcr Sammenslått pakke, med smelteomvandla snø og skarlag., 15 cm P RG/RGsr Sammenslått pakke, 1 cm F FC 1 mm D, 15 cm P/P-K RG/MFcr D Sammenslått pakke -4,1 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 227285

Jotunheimen / Luster

Snø

04.04.2020 kl. 10:37

1051 moh

PerOddRKHskred (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  PerOddRKHskred
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  PerOddRKHskred Kommentar:  Røde kors Luster i Ringsdalen. Sjå reg. Til Gaute

Vær

Skiftande lett snø / sol 8 ms

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 3 - Store

ObsID: 227287

Jotunheimen / Vang

Snø

04.04.2020 kl. 08:31

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr En del vindtransport i natt.

ObsID: 227265

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 18:03

996 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1300 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er preget av vekslende værforhold fra mildt til kaldt og mye vind fra SV til nå NV. Ugreit skiføre med skare og harde rivskavler. Der fokksnøen legger seg i NV-vinden er det mulig å løse ut flak på flere ulike svake lag. Utbredelsen er i noen og få bratte heng, og skredstørrelsen vil kunne gå fra små til store. Tester viste at lagene separeres fhv lett ved blokktesten, men ikke særlig utpreget bruddforplantning ved ECT. Inntrykket er at skred kan løses ut av skiløpere, mens naturlig utløste skred er mindre sannsynlig. Forventer gradvis stabilisering av fokksnøen, men det er kaldt så det vil ta tid, og imens vil kantkorn utvikles og evt. rimkrystaller bevares. Varslet faregrad er riktig Denne observasjon gikk fra 1000-1600 moh, med sikt til topps. Mulig at utbredelsen av fersk fokksnø på gammel tørr fokksnø, og vedvarende svake lag, øker med høgden.

ObsID: 227211

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 17:13

1092 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Rester etter skavlfall ved parkeringa på Svejistølen.

Skredhendelse

3. apr 08:00 Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 1097 moh Brattheng Svejistølen parkering Først sett på vei tilbake til Tyinkrysset etter observasjon etter skredkontroll. Usikker på løsnetidspunkt, men skredmassene var igjenføyket, så det må ha vært fredag morgen eller tidligere.

ObsID: 227363

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 16:49

1476 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkorn over skare/gammel snøoverflate. Overgang fra 1F+P fokksnø til 4F/F kant.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Flere sjikt i fokksnøen, både nedføyket kant og et rimlag.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnø på lausere snø

Tester

LBT@18cmQ1 2 lette slag

Snøprofil

Østvendt ca 1500 moh.

ObsID: 227205

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 16:13

1302 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 227198

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 16:11

1307 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Innover mot Juvasshøe er det glasskare og harde rivskavler. Lerr snldokk i vind fra NV

Snødekke

Lett snøfokk Skare

ObsID: 227197

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 16:00

1128 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

3. apr 04:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1295 moh og sluttet på 1117 moh Leområder Mel 2 Observert etter skredkontroll fredag 3. april, men hadde tydelig gått før skrdkontroll. Stanset utpå flata men før kul før veien. Flatt lys gav dårlige bilder.

ObsID: 227360

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 15:52

1129 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Snøoverflate og nedsynking 15 m nedenfor stedet jeg fikk drønn

Faretegn

Drønn i snøen Spredde seg sikkert 20 m over meg. I pålagret heng med 10 cm F DF snø oppå hardere RG oppå løsere DF. Henget var ikke påvirket av dagens skredkontroll. Grov ikke i henget, siden jeg hadde tenkt å grave lenger opp (men det gjorde jeg heller ikke). I henget der jeg gikk var det 20 cm nedsynking ski, nedsynking til kneet til fots. Antar kant på skare.

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Gikk opp til 1300 moh langs samme rygg. Ryggen var avblåst til skare så og si hele veien opp. På vei ut i løsneområdet for skredtårnet Mel 2 var det skare, så gradvis mer og mer pålagret først satrugi, så jevnere snø. Kunne ikke lenger se bruddkant fra skredkontroll kl 12:00 i dag. Det snødde en del sprøhagl i perioden jeg var ute (1600-1700).

ObsID: 227193

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 15:41

1120 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnø på et lag lausere delvis omdannet nysnø. Videre nedover er det stabil sandwich av gammel fokksnø, smelteomvandlet snø og flere skarelag.

Snøprofil

ObsID: 227187

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 15:31

1093 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Naturlig utløst skred i Mellvike brattheng

Skredhendelse

3. apr 00:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1223 moh og sluttet på 1122 moh Leområder Mellvike brattheng Så skredet først fredag ettermiddag. Vet ikke om det har gått i dag eller natt, siden skredmasser fra tidligere i dag allerede har begynt å røyke igjen. Skredstørrelse nærmer seg 2.5 vil jeg påstå, særlig siden flaket ser tykt ut. Men, kort utløp trolig pga mye brems i snø i henget.

ObsID: 227184

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 15:26

1091 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Typisk like over tregrensen: skare av tidligere fuktig fokksnø og tørre ferske rivskavler

Snødekke

ObsID: 227181

Jotunheimen / Lom

Snø

03.04.2020 kl. 15:05

1000 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Skare og flekkvis erodert fokksnø

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 227175

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 12:15

1123 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Avsetning såvidt synlig under tårnet til venstre i bildet. MEst snøsky.

Skredhendelse

3. apr 12:15 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1130 moh og sluttet på 1024 moh Leområder Tørv 1 Mest snøsky og lite skredmasser. Tynt flak under relativt stor skavl for Tørv 1 løsnet.

ObsID: 227138

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:54

1319 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 15 m/s fra NV ↘ 85% skyer

ObsID: 227121

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:50

1195 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Kontrollert skred på Langøddin. Snøklumper til høyre i bildet er fra skavlfall på onsdag.

Skredhendelse

3. apr 11:50 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1200 moh og sluttet på 1100 moh 60 m bred bruddkant Brattheng Langøddin Tydelig innblåst flak løsnet. Deler av henget var avblåst og hadde lite pålagring siste dager. Stedvis tykk bruddkant rett i underkant av skavl.

ObsID: 227136

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:40

1274 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bare gammel morro i vind eksponert terreng

Snødekke

Moderat snøfokk

ObsID: 227124

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:26

604 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Tester

LBT@25cmQ3 I nedføyket løssnø ved moderat belastning. Fikk ikke brudd eller fant kant på skare her!

ObsID: 227090

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:20

1219 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Det kontrollerte skredet er den hviteste avsetningen midt i bildet. Avsetninger til venstre og høyre er naturlige srked fra i natt.

Skredhendelse

3. apr 11:20 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1224 moh og sluttet på 1097 moh 80 m bred bruddkant Leområder Støl 1 Relativt god forplatning i det plane lehenget på Støl 1. Smal tunge gikk nesten i vei.

ObsID: 227135

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:20

1215 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

2. apr 23:55 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1233 moh og sluttet på 1137 moh Leområder Tydelig skredavsetning sør for skredløpet til Støl 1, gikk trolig naturlig i natt, kanskje samtidig med naturlig skred på Støl 2.

ObsID: 227139

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:19

1100 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 15 m/s fra NV ↘ 80% skyer Mye nedbør og vind siste døgn. Mest i vestlig del av region. Kommet fra N med en del kulde

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Nysnø har kommet med mye vind fra NV. Leheng har fått bra med påfyll av fokksnø. Mindte skjerma terreng er kraftig avblåst ned til gammel skare. Rygger og fremstikk er tildels bart. Ny fokksnø ligger på hard glatt gammel skare mange plasser. Brattere solvendt terreng blir påvirka av solinnstråling opp til omlag 1100(hvor jeg var i dag). Ingen respons i kantkornlag dypere i dekket

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@15cmQ1 Kom i ny fokksnø ved frigjøring. 4f fast

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye vind og transportert nysnø preger dagens tur. Fokksnøflak på neføyka nysnø utpeker seg som største problem hos meg i dag. Den kraftige vinden gjør at man må i skarp le for å finne myke flak. Ingen respons i kantkornlag dypere i snøen. Fortsatt tempgradient nok til oppbyggende omvndling høyt i dekket. Foruten om myk fokksnø virker snødekket avspent og dødt. Vil anta forholdene er litt skarpere lenger vest i regionen hvor det har kommet mer nedbør. Sola tar i brattere solvendte heng (skjerma for vind). Avtagente vind og nedbør vil roe innlasting og gi snødekket tid til å stabilisere seg. Kalde temperaturer gjør at det tar litt mer tid. Varslet faregrad er riktig 2 her, antar 3 er aktuell lenger vest.

Snøprofil

15 cm 4F DF D, 30 cm P RG D, 0,5 cm 4F FCxr D, 35 cm P RG D

ObsID: 227120

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 11:16

1097 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot nord. Stølsnøse. Avblåst mot vest, fersk fokksnø i leformasjoner og mot øst.

Vær

Snø -2 °C 9 m/s fra V → 90% skyer Mye vind men noe varierende. Snøbyger.vind også i hår og natt. Mindre snø enn varslet

Snødekke

Moderat snøfokk Varierende dikt fra ingen til god. Fremdeles noe snø tilgjengelig for vindtransport på flater.

ObsID: 227087

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:55

1315 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

3. apr 10:55 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff -vendt Skredet startet på 1315 moh og sluttet på 1218 moh 100 m bred bruddkant Leområder Mel 2 Ganske bred (100 m) forplatning, men tynt flak. Stanset svært raskt, bortsett fra tynn tunge som gikk til rød nål i kartbildet. Nettopp derfor er råd nål til siden for grønn nål.

ObsID: 227133

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:55

1199 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

3. apr 10:55 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1229 moh og sluttet på 1157 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Mel 1 Tynt flak som løsnet ved nedsiden av bratt berg i bakkant. Stanset umiddelbart ved utflating. Tipper str 1.5.

ObsID: 227134

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:38

1002 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Haukeberg

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bra vind og moderat til kraftig snøfokk.

ObsID: 227072

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:35

835 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt @ 65 Q1 i kant mellom tynn skare
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp15@17 Q2 nedføyket løssnø
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectp26@65 i kantlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Kantkorn i forbindele med mildværsskaren forrige uke kan trolig påvirkes der snødekket er tynnere. Utbredelsen er trolig ikke svært stor, da jeg tok flere LBT og gravinger uten å finne markante lag endre steder enn der jeg tok snøprofilen. En del naturlig utløste skred siste dagene med god forplantning har trolig gått på dette laget så det kan antas å finnes, men man vil trolig også oppleve å ikke finne det.. Vanskelig å finne og vite utbredelsen av, men må ikke undervurderes!

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ mellom 1400 moh og 1000 moh Hovedskredproblemet i dag. Men det svake løssnølaget er relativt tykt og med rue bruddflater, så skredene som løsner ved liten belastning vil trolig være opp til str. 2. Større skred kan selvsagt løsne der flakene oppå er hardere, men større belastning må trolig til. Muligheter for stepdown da det er flere sjikt og stedvis kantkorn på/ mellom skare lenger ned i snødekket.

Snødekke

4 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Der det ligger fersk fokksnø er denne hovedsaklig vindpakket myk. Flakene ligger generelt sett oppå et løsere lag nysnø og det blir noe skytende sprekker ved belastning hvor fokksnøen bryter i løssnølaget. Fremdeles noe mykere fokksnø på flater, men hovedsaklig mer i le. Avblåst til hard skare og is i lo. Fokksnø godt ned i skogen men bindingene avtar gradvis. Får en opplevelse av ganske karateristisk "skredsnø" i dag, selv om ikke sprekkene popper opp veldig lett.

Tester

ECTP26@65cmQ2 God I samme søyle. Kantlag.

ECTP15@17cmQ2 Middels Nedføyket løssnø

LBT@70cmQ1 Løsnet ved frigjøring. Tynt lag oppbyggende kant i øvredel av gammelt varmepåvirket snødekke. Fersk fokksnø over.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind fra vest og tidvis kraftig snøfokk har ført til fokksnøflak av varierende tykkelse i østlig sektor. Fokksnøflak som løsner på nedføyket løssnø finnes i de fleste leheng mot øst. Et vedvarende svakt lag kantkorn i forbindelse med mildværet forrige uke ligger noe dypere i snødekket, og større skred vil kunne være mulig å løse ut. En kan ikke se bort fra at ytterligere pålagring vil kunne føre til enkelte store naturlig utløste skred som følge av kantkornlaget. Flere middels store skred har løsnet av seg selv siste døgnet noe som kan tyde på tilstedeværelse av kantkornlaget. Det er imidlertid vanskelig å finne og det ble ikke observert faretegn som drønn på laget i dag, men det er gjort tidligere. FG 3 i dette området i dag til fersk fokksnø har fått tid til å stabilisere seg ytterligere. Den ferske fokksnøen vil trolig stabilisere seg utover dagen og morgen dagen, men pågående byger og sterk vind vil føre til ytterligere pålagring av ustabil fersk fokksnø. Tyngden på snødekket kan også føre til større skred på kantkornlaget der skred ikke allerede har gått. FG bør holdes. Varslet faregrad er riktig Stemmer svært bra. Men anslår noe mindre skredstr. her.

Snøprofil

4 cm 4F DF 2 mm/0 mm D, 6 cm P RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F-1F RGwp 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F+ RGsr 1 mm/0 mm D, 30 cm P-K RGsr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F-P MFcl 2 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F FCxr 2 mm/0 mm D Avrundet kant, men trolig på vei til å bli mer kantet. Oppbyggende. , 1 cm 1F-P MFcl 2 mm/0 mm D, 20 cm K RG 1 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 227084

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:35

1117 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

3. apr 10:35 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1094 moh 40 cm høy bruddkant Leområder Gamle varden Stanset umiddelbart i avblåst del av henget. Skredkontrollen løste ut brøytekant som dekket veien.

ObsID: 227131

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:25

970 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Moderat snøfokk 4 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Moderat til kraftig snøfokk

ObsID: 227066

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 10:17

930 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Skredrester str. 2 i østvendt leside på Skørsnøse. Sannsynligvis fra i går eller natt..
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk fokksnø sprekker opp i nedføyket løst nysnølag under. (Ikke på kant her.)

Skredaktivitet

3. apr. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Mellom 1400 moh og 1000 moh Ferske flak på Skørsnøse.

ObsID: 227063

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 08:56

1014 moh

paul@wyssen (****)

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra NV ↘ 90% skyer Tynt skydekke som slipper igjennom mye sol. Snøfokk langs veien.

Skredaktivitet

2. apr. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S Kjørende gjennom Smedalen så jeg skred på østsida av Slutenosi, sørvendt brattheng ved Nystuen og muligens på SØ siden av Skørsnøse.

ObsID: 227041

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

03.04.2020 kl. 08:03

1219 moh

stian@wyssen (*****)

Skredhendelse

3. apr 06:04 -vendt Skredet startet på 1185 moh Tyinstølen Brattheng Brøytesjåfør har sett skred i dette henget, men usikker på størrelse utløp på grunn av dårlig lys. Kommer mer info seinere i dag i forbindelse med skredkontroll.

ObsID: 227015

Jotunheimen / Vang

Snø

03.04.2020 kl. 08:01

1091 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Bilde av skred str 2,5-3 med god forplantning kan tyde på kant på skare under fokksnø.

Skredaktivitet

3. apr. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø Naturlig utløst skred på Tyinstølen i natt. Wyssen må korrigere hvis det er feil.

ObsID: 227053

Jotunheimen / Tyinstølen

Snø

03.04.2020 kl. 07:53

1219 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

3. apr 06:54 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1221 moh og sluttet på 1089 moh 280 m bred bruddkant Støl2 Ut i fra bildet ser det ut som skredet er svært bredt, men ikke så stor bruddkant. Bruddforplantningen tyder da på tilstedeværelse av overflatekant. Ser ut som skredet stoppet rett ovenfor veien som er stengt på grunn av uvær.

ObsID: 227013

Jotunheimen / Vang

Snø

02.04.2020 kl. 22:45

1091 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ronny Hermundstad Kommentar:  Skred over vei ved Tyin bom.

Skredhendelse

2. apr 22:45 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 1090 moh Leområder Tyin bom Sett av brøytesjåfør i dag tidlig, før så å fått bekreftet tidspunkt med webkamerabilder etterpå. Skredet løsnet i vanlig leheng rett sør for skiltet og støtteforbygningen over bommen. Gikk over vei, hvor avsetningen hadde en høyde på over en meter på sitt høyeste, ser det ut som.

ObsID: 227011

Jotunheimen / Vang

Snø

02.04.2020 kl. 19:31

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke observert skred østvendt fra hverken Skørsnøse eller Stølsnøse da det var sol og god sikt i ettermiddag.

ObsID: 226975

Jotunheimen / Vang

Snø

02.04.2020 kl. 13:19

1095 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

2. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Fres som kjørte langs Tyin så torsdag ettermiddag så ingen ferske skred i østvendte heng som påvirker veien.

ObsID: 226928

Jotunheimen / Vang

Snø

02.04.2020 kl. 10:16

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø -2 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Mye vind snø og snøfokk

Snødekke

140 cm totalt Kraftig snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tidvis kraftig snøfokk her nede når vindkastene pågår.

ObsID: 226890

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org