Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 19.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere værforhold vil gi en midlertidig avtagende skredfare. Fersk vindtransportert snø trenger imidlertid tid på å stabilisere seg, spesielt høyt til fjells der temperaturen har vært lavere. Generelt vil det fremdeles være mulig for en skiløper å løse ut skred i fokksnøen selv om tilleggsbelastningen øker noe. Vær også oppmerksom på kantkorn rundt skarelag i snødekket. Vedvarende svake lag kan stedvis ligge høyt i snødekket og være mulig å påvirke der fokksnøen er myk/tynn.
Snøoverflaten består i hovedsak av vindtransportert snø med ulik fasthet og utbredelse etter flere omganger med vind og snø. Dypere i snødekket finnes eldre fokksnø- og skarelag. Utsatt terreng, rygger og kuler i terrenget er stedvis avblåst til skarelag.
Observasjoner viser at det finnes kantkorn både over og under skarelag i snødekket, i tillegg til kantkorn ved bakken. Det antas at det kreves generelt stor tilleggsbelastning for å påvirke disse lagene, men det kan variere innad i regionen. Fra Beitostølen ble det søndag meldt om drønn og sprekker i snødekket. Vær oppmerksom på at eventuelle skred i fokksnø kan påvirke vedvarende svake lag og skredene kan da bli store.
Natt til tirsdag løsnet et flakskred av seg selv i østvendt terreng ved Tyin. Mandag ble det observert et naturlig utløst stort flakskred i østvendt terreng i Skjåk.
Bygevær med tidvis kraftig vind og snødrev ved Tyin, tirsdag formiddag.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest, endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1800 moh.
Skyet.
Kaldere utover dagen. Mest snø i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Liten kuling fra vest, endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

19.02.2020 kl. 17:38

1000 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Mulig nedtrapping ved nedre bruddkant.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ. Over 1200 moh Under Vesleloftet mot Leirdalen. Uvisst når det gikk. Høyst to dager gammelt

ObsID: 215274

Jotunheimen / Luster

Snø

19.02.2020 kl. 14:03

928 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Variabel snødybde. Lett snø i lufta, rundt null grader. Mykje skavlar.

ObsID: 215222

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 13:51

1350 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Vilmoe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabil fokksnø som virker vanskelig å påvirke i dette området. Jeg tror ikke at snøoverflaten i dag kommer til å flytte seg med vinden i morgen. Varslet faregrad er for høy Der jeg gikk var det ingenting som tilsa faregrad 3. Var mellom 1100 og 1400 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -5 °C 9 m/s fra NV ↘ 60% skyer

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1400 moh

Tester

ECTX

Snøprofil

12 cm 4F DF, 60 cm 1F RG, 70 cm K MFcr D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 215269

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 13:35

1074 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Lbt, god binding i fokksnø

Tester

LBT@40cmQ3 Seig fokksnø, gode bindinger. 1f med noen 4f sjikt

ObsID: 215232

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 13:04

1020 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot torfinnstindane

Snødekke

ObsID: 215231

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 12:54

1036 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkorn rundt skarelag og fokksnø preger området. Fokksnøen er vindherja over tregrensa og er tilsynelatende spenningsløs etter uttørking. Gode bindinger innad i fokksnøen. Mye kantkorn på tynnere snødekke. Begynner å ete seg gjennom tynnere skarelag. Oppbyggingen av lagene var mindre gunstig for større skred hvor jeg var i dag. Ingen faretegn observert. Påfyll med snø fra s/sø vil gi fokksnøproblematikk samt økt belastning på evt kantkornproblem i nordlig og vestlig sektor Varslet faregrad er for høy Ikke faregrad 3 i dette området i dag. Antar det er mer aktuelt lenger vest i regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@35cmQ3 Uryddig i kantkorn/skare

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Veldig vindpåvirka! Kun skog og skarp le som har mykere snø. Mye kantkorndannelse i dekket i det siste. Kan skimtes dannelse av overflaterim/kant på overflaten. Sola tar nok til å smelte bort dette i bratte S vendte heng

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra NV ↘ 10% skyer Fint vær og litt mindre vind. Sola er fremme og varmer. Klart og kaldt i natt og på morran

Snøprofil

15 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 1F RGxf D, 2 cm K MFcr/FCso D, 6 cm 4F FC D, 2 cm K MFcr D, 20 cm 1F FC/MFcr, 15 cm 4F FC D

ObsID: 215230

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 12:20

1315 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skredavsetning ses midt i bildet. Str 1.

Skredhendelse

18. feb 00:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1318 moh og sluttet på 1162 moh Brattheng Mel 1,5 Observert skikkelig onsdag, tror skred gikk natt til tirsdag. Str 1, smalt utløp som stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 215189

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 12:14

1237 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn11@10
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn15@22
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn22@50 i samme søyle
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den ferske fokksnøen fra de to siste dagene virker å binde seg raskt. Liten evne til bruddforplantning gjør at skredstørrelsen nå trolig er på rask vei ned selv om str3 skred løsnet naturlig i natt. Man kan trolig fremdeles i enkelte ekstreme heng få store skred. Kantkornlag nedover i snødekket er lite aktive i dette området og det skal trolig svært mye til for å løse ut disse. Fg 3 pga stor utbredelse på fokksnøflakene men kunne godt argumentert for en 2 nå.. Fokksnø Stabiliserer seg raskt nå og fg vil ned til i morgen. Antakelig vis allerede nå i ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Korte lite skytende sprekker rundt skiene. Tegn på at snøen en sammenbundet, men at den ikke har betydelige lag å skli på.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindtransport siste to døgn.

Tester

ECTN22@50cmQ3 God I samme søyle

ECTN15@22cmQ3 Middels I samme søyle

ECTN11@10cmQ3 Middels I føkksnø over løsere lag

LBT@52cmQ3 Brudd ved hard bel. På tynt lag DF 2mm kan være noen nedbrutte rimkrystaller også.

Skredaktivitet

19. feb. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1100 moh Sendt inn obs på dette skredet fra Skørsnøse tidligere i dag. Ikke sett flere dagsferske skred i området i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr I høyfjellet har vinden flytta den ferske snøen og det er er hardt islag igjen. Kant under dette. Generelt store fokksnøansamlinger mot øst og tykke lag fokksnø. Hardere øverst og mykere nedover. Har begynt å stabilisere seg godt. Korte sprekker når en krysser og vanskelig å få noe til å skli. Kantkorndannelse Oppåpå islaget fra mildværsperioden har nå begynt der det ikke er mye fokksnø over (se forrige obs lavere nede). Ikke veldig utpreget enda, men blir trolig mer aktivt når temperaturen synker fremover.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra V → 70% skyer Skiftende skydekke og lys. Blåser godt på toppene.

Snøprofil

10 cm 1F DF 1 mm D, 16 cm 4F-1F DF 2 mm D, 12 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm 4F+ DF 2 mm D, 10 cm P- RG 1 mm D, 2 cm 1F DF 2 mm D, 50 cm P+ RG 1 mm D -5,1 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 215351

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 12:14

1237 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn11@10
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn15@22
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Ectn22@50 i samme søyle
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den ferske fokksnøen fra de to siste dagene virker å binde seg raskt. Liten evne til bruddforplantning gjør at skredstørrelsen nå trolig er på rask vei ned selv om str3 skred løsnet naturlig i natt. Man kan trolig fremdeles i enkelte ekstreme heng få store skred. Kantkornlag nedover i snødekket er lite aktive i dette området og det skal trolig svært mye til for å løse ut disse. Fg 3 pga stor utbredelse på fokksnøflakene men kunne godt argumentert for en 2 nå.. Fokksnø Stabiliserer seg raskt nå og fg vil ned til i morgen. Antakelig vis allerede nå i ettermiddag. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Korte lite skytende sprekker rundt skiene. Tegn på at snøen en sammenbundet, men at den ikke har betydelige lag å skli på.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindtransport siste to døgn.

Tester

ECTN22@50cmQ3 God I samme søyle

ECTN15@22cmQ3 Middels I samme søyle

ECTN11@10cmQ3 Middels I føkksnø over løsere lag

LBT@52cmQ3 Brudd ved hard bel. På tynt lag DF 2mm kan være noen nedbrutte rimkrystaller også.

Skredaktivitet

19. feb. 0-6 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1100 moh Sendt inn obs på dette skredet fra Skørsnøse tidligere i dag. Ikke sett flere dagsferske skred i området i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr I høyfjellet har vinden flytta den ferske snøen og det er er hardt islag igjen. Kant under dette. Generelt store fokksnøansamlinger mot øst og tykke lag fokksnø. Hardere øverst og mykere nedover. Har begynt å stabilisere seg godt. Korte sprekker når en krysser og vanskelig å få noe til å skli. Kantkorndannelse Oppåpå islaget fra mildværsperioden har nå begynt der det ikke er mye fokksnø over (se forrige obs lavere nede). Ikke veldig utpreget enda, men blir trolig mer aktivt når temperaturen synker fremover.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra V → 70% skyer Skiftende skydekke og lys. Blåser godt på toppene.

Snøprofil

10 cm 1F DF 1 mm D, 16 cm 4F-1F DF 2 mm D, 12 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm 4F+ DF 2 mm D, 10 cm P- RG 1 mm D, 2 cm 1F DF 2 mm D, 50 cm P+ RG 1 mm D -5,1 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -3,5 °C @ 80 cm 4 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 215352

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 11:44

1177 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Også brudd Q3 i Løst kantlag under tykkere skarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Vindpåvirket lesidemot øst.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Kant under eldre skare/islag

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

LBT@30cmQ2 Brudd ved hard klapping i oppbyggende kant 1,5 mm oppå tidligere mildværsskare.

ObsID: 215172

Jotunheimen / Luster

Snø

19.02.2020 kl. 09:36

923 moh

Sander@ObsKorps (****)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Avblåst kul, tynt snødekke, kantkorn under tynn skare. Fleire skiløpere gjekk tett.

ObsID: 215139

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 08:34

903 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Str3 skred fra Skørsnøse i natt.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø

ObsID: 215121

Jotunheimen / Vang

Snø

19.02.2020 kl. 08:10

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

134 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 215113

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 14:46

1130 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 14:46 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1098 moh og sluttet på 1024 moh Brattheng Tørv 1 God forplantning i innblåst søkk rundt tårnet. Det meste av skredmassene samlet seg i søkk nedenfor tårnet, men en liten avsetningstunge gikk litt lenger.

ObsID: 215039

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 13:36

1117 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 13:36 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1104 moh Leområder Gamle varden Stanset umiddelbart.

ObsID: 215033

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 13:15

1211 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 13:15 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1197 moh og sluttet på 1142 moh Leområder Støl 2 Stanset umiddelbart, svært kort utløp.

ObsID: 215034

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 13:12

1208 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 13:12 Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1224 moh og sluttet på 1137 moh Leområder Støl 1 Relativt god forplaniting. Str 1.5. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 215035

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 13:02

1185 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 13:02 Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff -vendt Skredet startet på 1200 moh og sluttet på 1118 moh Brattheng Langøddin God evne til bruddforplantning, trolig pga mye pålagring (mindre framstikkende steiner enn vanlig). Skredet stanset umiddelbart ved utflating, overraskende fort i forhold til hva som gikk til brudd, synes jeg.

ObsID: 215036

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 12:50

835 moh

Vilde@naturguide_hivolda (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Vilmoe

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk

Vær

Ikke nedbør fra V → 15% skyer Kraftige vindkast, også i dalbunnen.

ObsID: 214995

Jotunheimen / Tyin bom

Snø

18.02.2020 kl. 09:53

1090 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

18. feb 00:00 Tørt flakskred Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1138 moh og sluttet på 1087 moh Brattheng Tyin bom Gjenfortalt fra brøytesjåfør. Gikk i natt, traff veg rett ved stengt bom. Virka ikke som noe problem å brøyte opp igjen.

ObsID: 214962

Jotunheimen / Vang

Snø

18.02.2020 kl. 08:06

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

134 cm totalt Ikke snøfokk 18 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Snø -0,5 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Tett snøvær nå.

ObsID: 214950

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:15

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:15 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1291 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213913

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:11

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:11 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1323 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213912

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:08

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:08 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1323 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213911

Jotunheimen / Skjåk

Snø

17.02.2020 kl. 11:58

410 moh

Kai Rune Kveen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kai Rune Kveen Kommentar:  Markurde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kai Rune Kveen

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste skred, temperaturøkning og regn.

Skredhendelse

17. feb 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 623 moh og sluttet på 460 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 213866

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 11:35

1134 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Nedbør som snø, tidvis kraftig snøfokk og mye vind etter kl 11:30 mandag.

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mer løs snø tilgjengelig for transport i le av bratte fjellsider i Tyinslinna enn på Tyin. Tidvis kraftig snøfokk etter at det blåste opp etter kl 11:30.

Tester

LBT5@20cmQ2 Middels Fortsatt flak av 4F/F hardhet. Gikk trolig på tykkere lag av nedføyka løs snø. For mye vind og fokk til å kunn observere skikkelig.

LBT3@10cmQ2 Middels Flak av F hardthet, trolig lite bruddforplantning.

ObsID: 213886

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 10:48

1238 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skred og bruddkant såvidt synlig ved horisonten midt i bildet

Skredhendelse

17. feb 00:48 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1290 moh og sluttet på 1231 moh Leområder Mel 2 Har stanset raskt i henget . Det var lett å få øye på bruddkanten, så skredet er nok ikke veldig gammelt. Vanskelig å anslå bruddkanthøyde på min avstand, men at den på det meste er 1 m ser jeg ikke bort i fra. ECT og LBT i innblåst søkk ved Tyinstølen i formiddag gav P og lette resultater på nedføyka løs nysnø på ca 20 cm dybde - så det er trolig at dette skredet kan ha gått på tilsvarende svakt lag.

Vær

Snø -1 °C fra SV ↗ 100% skyer Vind dreide fra S til SV/V ca kl 1030. Tiltagende nedbør nå kl 1100.

ObsID: 213856

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 10:00

1174 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  På vei til profilstedet. Nedsynking representativ for mindre vindpåvirkede områder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Observasjonsvegg hvor overgang mellom eldre skare og nyere fokksnø er godt synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bilde fra henteområde for V vind mot Ø-vendte heng. Rygger var avblåst til skare eller gammelt snødekke.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Henteområdene for Ø-vendte heng langs Tyin er i stor grad avblåst med kun begrensese mengder løs snø tilgjengelig for transport. Mange rygger er avblåst til gammel skare. Ved Tyin så er det pr 17.feb kl 1200 først og fremst heng mot N og kanskje NØ som er pålagret med foreløpig lite stive flak oppå nedføyket løs snø. På rett plass kan nok en evt bruddkant bli 1m+ dyp, men dette tror jeg heller er et maks-scenario.

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Dreining fra S lett bris til SV frisk bris mens jeg har vært på Tyin. Tilskyende, og det har begynt å snø. Fra kl 1245 har det snødd relativt intenst.

Tester

ECTP12@21cmQ2 Middels På DF 1 mm

ECTP16@11cmQ2 Middels På PP, 2mm.

LBT6@26cmQ2 Middels Glatt på DF, 1mm

LBT2@11cmQ1 Middels Lett og glatt på PP, 2mm.

Snøprofil

11 cm F DF 2 mm/0 mm D Skiktovergang PP (2) i overgang til neste lag., 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 11 cm F PP 2 mm/0 mm D, 23 cm P/P- RG 0 mm/0 mm, 7 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 6 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm Laminat is/kant 4 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil fra innblåst kryssladet søkk fra S vind siste 24t. Nedsynking ski ved profil: 18 cm, fot: 29 cm. Mellom 3-10 cm nedsynking generelt i terrenget på vei til profilstedet. Eksponert rygg for S vind i nærheten var avblåst til skare, samme var rygger og topper i henteområdet i vest.

ObsID: 213875

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 08:18

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

121 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snøfokk i fjellet, ikke her nede nå.

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvær

ObsID: 213814

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 14:10

1222 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Vinden dreide vest nå med kraftig snøbyge

ObsID: 213727

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 12:59

1014 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213713

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 12:00

1025 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Tester

ECTPV@73cmQ1 Middels

ObsID: 213704

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 11:33

1012 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø.

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Tester

CTM11@73cmQ3 Middels

CTE3@73cmQ3 Dårlig Løyste ut på lag med nedføyka nysnø ca 10 cm

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SØ ↖

ObsID: 213700

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 10:54

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

119 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Skare Fuktig Tynt skarelag over tørr til fuktig nysnø

ObsID: 213682

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 08:00

1008 moh

paul@wyssen (****)

Snødekke

Brøytesjåfør melder om rulleballer langs skråningene ned mot vei i Tyinslinna søndag morgen.

ObsID: 213653

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org