Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 17.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og mye nysnø vil gi ferske fokksnøflak, hovedsaklig i nordøstvendte heng. Det er mulig for en skiløper å løse ut skred i fokksnøen, og det kan også gå store naturlig utløste skred. Skredfaren vil være høyest lengst vest i regionen hvor det kommer mest nysnø. Vær også oppmerksom på kantkorn rundt skarelag i snødekket. Slike svake lag kan lokalt ligge høyt i snødekket og være mulig å påvirke der fokksnøen er myk/tynn.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og snø siste dager. Stedvis har det lagt seg et tynt skarelag på toppen av snøen. Det finnes også lommer med tørr løssnø i terrenget. Dypere i snødekket finnes eldre fokksnø- og skarelag. Rygger og kuler i terrenget er stedvis avblåst til skarelag.
Observasjoner viser at det finnes kantkorn både over og under skarelag i snødekket, i tillegg til kantkorn ved bakken. Det varierer rundt i regionen hvor lett det er å påvirke disse lagene.
Søndag meldes det om et lite naturlig utløst tørt løssnøskred i nordvendt heng ved Beitostølen. I samme område observeres det drønn og ferske sprekker i snøen. Lørdag utløste en skiløper et str. 1 løssnøskred i Breheimen.
Det har kommet 3-20 cm nysnø i regionen fra lørdag til søndag. Søndag morgen har temperaturen steget til 4 minusgrader på Sognefjellshytta mens det er et par plussgrader ved 700 moh i samme område.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-9 °C til -3 °C på 1800 moh.
Skyet.
Roligere vindforhold i en periode på formiddagen. Mest nedbør i vestlige områder. Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 45 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Skyet.
Mest nedbør i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:15

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:15 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1291 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213913

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:11

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:11 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1323 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213912

Jotunheimen / Knutstugugrove

Snø

17.02.2020 kl. 15:08

367 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Cautus Geo AS Kommentar:  Bildet er tatt automatisk ved radardeteksjon av snøskred.

Skredhendelse

17. feb 15:08 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1323 moh Knutstugugrove Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne.

ObsID: 213911

Jotunheimen / Skjåk

Snø

17.02.2020 kl. 11:58

410 moh

Kai Rune Kveen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kai Rune Kveen Kommentar:  Markurde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kai Rune Kveen

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste skred, temperaturøkning og regn.

Skredhendelse

17. feb 12:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 623 moh og sluttet på 460 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder

Ulykke/hendelse

Ingen Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 213866

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 11:35

1134 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Nedbør som snø, tidvis kraftig snøfokk og mye vind etter kl 11:30 mandag.

Tester

LBT5@20cmQ2 Middels Fortsatt flak av 4F/F hardhet. Gikk trolig på tykkere lag av nedføyka løs snø. For mye vind og fokk til å kunn observere skikkelig.

LBT3@10cmQ2 Middels Flak av F hardthet, trolig lite bruddforplantning.

Snødekke

Kraftig snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mer løs snø tilgjengelig for transport i le av bratte fjellsider i Tyinslinna enn på Tyin. Tidvis kraftig snøfokk etter at det blåste opp etter kl 11:30.

ObsID: 213886

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 10:48

1238 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skred og bruddkant såvidt synlig ved horisonten midt i bildet

Skredhendelse

17. feb 00:48 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1290 moh og sluttet på 1231 moh Leområder Mel 2 Har stanset raskt i henget . Det var lett å få øye på bruddkanten, så skredet er nok ikke veldig gammelt. Vanskelig å anslå bruddkanthøyde på min avstand, men at den på det meste er 1 m ser jeg ikke bort i fra. ECT og LBT i innblåst søkk ved Tyinstølen i formiddag gav P og lette resultater på nedføyka løs nysnø på ca 20 cm dybde - så det er trolig at dette skredet kan ha gått på tilsvarende svakt lag.

Vær

Snø -1 °C fra SV ↗ 100% skyer Vind dreide fra S til SV/V ca kl 1030. Tiltagende nedbør nå kl 1100.

ObsID: 213856

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 10:00

1174 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  På vei til profilstedet. Nedsynking representativ for mindre vindpåvirkede områder.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Observasjonsvegg hvor overgang mellom eldre skare og nyere fokksnø er godt synlig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bilde fra henteområde for V vind mot Ø-vendte heng. Rygger var avblåst til skare eller gammelt snødekke.

Tester

ECTP12@21cmQ2 Middels På DF 1 mm

ECTP16@11cmQ2 Middels På PP, 2mm.

LBT6@26cmQ2 Middels Glatt på DF, 1mm

LBT2@11cmQ1 Middels Lett og glatt på PP, 2mm.

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Dreining fra S lett bris til SV frisk bris mens jeg har vært på Tyin. Tilskyende, og det har begynt å snø. Fra kl 1245 har det snødd relativt intenst.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Henteområdene for Ø-vendte heng langs Tyin er i stor grad avblåst med kun begrensese mengder løs snø tilgjengelig for transport. Mange rygger er avblåst til gammel skare. Ved Tyin så er det pr 17.feb kl 1200 først og fremst heng mot N og kanskje NØ som er pålagret med foreløpig lite stive flak oppå nedføyket løs snø. På rett plass kan nok en evt bruddkant bli 1m+ dyp, men dette tror jeg heller er et maks-scenario.

Snøprofil

11 cm F DF 2 mm/0 mm D Skiktovergang PP (2) i overgang til neste lag., 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 11 cm F PP 2 mm/0 mm D, 23 cm P/P- RG 0 mm/0 mm, 7 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 6 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm Laminat is/kant 4 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil fra innblåst kryssladet søkk fra S vind siste 24t. Nedsynking ski ved profil: 18 cm, fot: 29 cm. Mellom 3-10 cm nedsynking generelt i terrenget på vei til profilstedet. Eksponert rygg for S vind i nærheten var avblåst til skare, samme var rygger og topper i henteområdet i vest.

ObsID: 213875

Jotunheimen / Vang

Snø

17.02.2020 kl. 08:18

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra NV ↘ 100% skyer Lett snøvær

Snødekke

121 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Snøfokk i fjellet, ikke her nede nå.

ObsID: 213814

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 14:10

1222 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Vinden dreide vest nå med kraftig snøbyge

ObsID: 213727

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 12:59

1014 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213713

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 12:00

1025 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan

Tester

ECTPV@73cmQ1 Middels

ObsID: 213704

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 11:33

1012 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ørjan
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM11@73cmQ3 Middels

CTE3@73cmQ3 Dårlig Løyste ut på lag med nedføyka nysnø ca 10 cm

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 20 cm nysnø.

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden

Vær

Snø 0 °C 2 m/s fra SØ ↖

ObsID: 213700

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 10:54

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

119 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Skare Fuktig Tynt skarelag over tørr til fuktig nysnø

ObsID: 213682

Jotunheimen / Vang

Snø

16.02.2020 kl. 08:00

1008 moh

paul@wyssen (****)

Snødekke

Brøytesjåfør melder om rulleballer langs skråningene ned mot vei i Tyinslinna søndag morgen.

ObsID: 213653

Jotunheimen / Vang

Snø

15.02.2020 kl. 15:44

1097 moh

paul@wyssen (****)

Snødekke

5 cm nysnø Brøytesjåfør måtte brøyte 5 cm nysnø fra lørdag natt på p-plass lørdag morgen. Det kom ikke nedbør på Tyin fredag.

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Brøytesjåfører har ikke observert skredaktivitet i god sikt lørdag. Observasjonen er sannsynlig, siden det ikke har vært svært begrenset med vind bortsett fra 1t med NV liten kuling på morgenkvisten.

ObsID: 213568

Jotunheimen / Skjåk

Snø

15.02.2020 kl. 12:30

1382 moh

Ole (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  olekkj

Skredhendelse

15. feb 12:31 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 60 m bred bruddkant Brattheng Det gikk bra med personen som løste ut skredet

Ulykke/hendelse

Personen løste ut skred. Kom fra skredet uten skader med alt av utstyr. Personen stod i nedre del av utløst område, bruddkant ca. 10 meter overfor personen Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

Vær

Ikke nedbør fra SV ↗

ObsID: 213583

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

15.02.2020 kl. 10:33

1078 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213498

Jotunheimen / Vang

Snø

15.02.2020 kl. 10:19

890 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 40% skyer Kom en vindkule på mårrakvisten..

Snødekke

109 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 213494

Jotunheimen / Øystre Slidre

Snø

15.02.2020 kl. 09:44

1027 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Snøfokk frå Bitihorn

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mykje snøfokk på Bitihorn og Bygdin. Vegen stengt.

ObsID: 213488

Jotunheimen / Vang

Snø

14.02.2020 kl. 14:25

1132 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra NV ↘

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 213396

Jotunheimen / Vang

Snø

14.02.2020 kl. 08:30

1095 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen naturlig skredaktivitet observert i de østvendte hengene langs Tyin ved gjennomkjøring fredag.

ObsID: 213370

Jotunheimen / Vang

Snø

14.02.2020 kl. 08:10

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 60% skyer

Snødekke

108 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ikke rim, men et par sprøhagl..

ObsID: 213310

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org