Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 13.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes områder med vedvarende svake lag i fjellet som kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fersk fokksnø som er det dominerende skredproblemet. Utbredelsen og fastheten av flakene varierer utfra hvor vindpåvirket snødekket er. Der snødekket er mest vindpåvirket, kan det gå str. 3 skred, men dette krever større tilleggsbelastning. Andre steder finnes myke flak som er lettere å påvirke, men disse gir mindre flakskred. Det gamle snødekket virker stort sett stabilt, men kantkorn rundt skarelag høyt i snødekket kan enkelte steder være mulig å påvirke der flakene er myke/tynne.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og nedbør siste dager. Det finnes også lommer med tørr løssnø. Dypere i snødekket finnes eldre fokksnø- og skarelag. Det er ujevn snøfordeling med mest snø i fjellsider vendt mot N-Ø. Rygger og kuler i terrenget er stedvis avblåst til skarelag.
Observasjoner fra Skjåk og Sjodalen siste dager viser at det finnes kantkorn både over og under skarelag i snødekket. Andre eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og anses ikke som et skredproblem for tiden.
Onsdag ble det meldt om lite skavlbrudd og noen små løssnøskred ved Eidsbugarden og Tyinkrysset.
7 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-13 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i nordvest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

13.02.2020 kl. 19:30

1249 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Ca 1200-1250 moh, ØSØ-vendt. Foto og opplysninger: Øyvind Teigen.

Ulykke/hendelse

Skjedde under flytting av en stor flokk tamrein. Snø Kun materielle skader Annet

Skredhendelse

12. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Ukjent Ø-vendt 200 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Ved stiskille Spiterstulen - Piggen - Styggebrean Utløst av en flokk tamrein, observert av gjetarar. Minst 10 dyr ble drept.

ObsID: 213254

Jotunheimen / Lom

Snø

13.02.2020 kl. 16:03

996 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Samme inntrykk som igår, men her er det litt mindre nysnømengder. Komplekse forhold med flere skredproblemer som er tilstede de fleste steder. Definering av skredproblemer gir fg 3, selv om det ikke kan observeres naturlig utløste skred i mils omkrets, i gode siktforhold. En reinsflokk utløste stort skred ved Spiterstulen igår og flere dyr ble drept. Kan vel forvente stabilisering av nysnøflak i kaldt vær, og samtidig vil oppbyggende omvandling forsterkes. Klarvær nå, og forventer overflaterim på vindskjermede steder. Varslet faregrad er for lav

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Svakere bindinger her enn det som er observert andre steder.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Mest problematisk der det også finnes fokksnøflak, men overliggende fokksnø er mange steder mektig nok til å gi store skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 1000 moh Som igår, men mer avdelt mellom avblåste områder og fokksnøflak.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 213203

Jotunheimen / Lom

Snø

13.02.2020 kl. 15:15

687 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot SØ

Snødekke

Lett snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 213186

Jotunheimen / Lom

Snø

13.02.2020 kl. 14:21

1090 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Ustabilt på beger i botn
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT. Kant over skare. Botn av blokka til høgre.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert

Tester

LBT@40cmQ1 Ved frigjøring 2 ganger på rad

ECTP14@40cmQ2 Dårlig Begerkrystallaget i botn

ObsID: 213170

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 14:09

1267 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Lite faretegn å spore i dette området. Snødekket er generelt svært vindpåvirket, mot vest avblåst og bærende skare/is, mor øst vindpakket fokksnø av varierende tykkelr\se og hardhet. Skiløpere kan løsne flak som ligger over et løsere lag snø. Ved stor belastning vil skreden kunne bli større, men sannsynligvis vil evt skredstr. være begrenset. Små skred vil kunne være lette å løse ut av skiløpere og dette er mer sannsynlig. FG vurderes til en lav 2 for dette området i ettermiddag. Trolig rimdannelse i natt. Men lite vind og ingen betydelig ny nedbør. Fg holder seg på 22 men er synkende. Varslet faregrad er riktig De svake lagene nedover i snødekket er ikke fremtredende her nå. Men det finnes isolert under skaren.

Faretegn

Ferske sprekker Sprekker opp på skavler osv, men sprekkene går ikke langt og man må tråkke til for å få noe sprekker.. Lite potent virker det som.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh Fokksnøen henger godt sammen i flak, men bruddforplantningen er begrenset. Fokksnøen glir ikke lett på løssnølaget og bruddene er gjerne Q3-Q2. På skavler sprekker det vare rett under skiene og skrått utover.. Ingen lange skytende sprekker observert. Skred utløst med sprengstoff på Tyin ga imidlertid relativt god bruddforplantning på Mel2. Se obs fra Paul@wyssen.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Mot vest er snødekket bestående av is og skare og vinden den siste tiden har fjernet det som har vært tilgjengelig for vindtransport. Mot øst og i leformasjoner i østlig sektor ligger snøen i flak med varierende hardhet. I skoggrensa er den vindpåvirket men i mindre grad. Lenger nedover i skofen er den fremdeles relativ ubundet. Under fokksnøflakene er det løsere snølag, men det virker som om flakene binder seg raskt selv om det er relativt kaldt. Ganske normalt med snø for denne tiden i området. Under den ferskere snøen er snødekket generelt hardt og svært vanskelig å påvirke. Det finnes beger og kant nedover med dette er isolert av flere skarelag enn så lenge.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen naturlig utløste skred observert av meg i dag.

Snøprofil

3 cm 1F+ RGlr 1 mm, 22 cm 1F- DF 1 mm D, 7 cm P- RG 1 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm D, 17 cm P+ RGsr 0 mm D, 30 cm K RGsr 0 mm D Uviss tyelse -13 °C @ 0 cm, -10,6 °C @ 10 cm, -9,1 °C @ 20 cm, -8,4 °C @ 30 cm, -7,8 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -6 °C @ 61 cm, -5,7 °C @ 71 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTN16@47cmQ3 Fortsatte i samme søyle etter ectn12@12

ECTN12@12cmQ3

LBT@47cmQ3 I nedføyket lag løsere snø 4F- , DF 1mm

ObsID: 213178

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 12:40

1104 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 12:40 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1104 moh og sluttet på 1024 moh Brattheng Tørv 1 Bruddforplantning i hele søkket, i tillegg til lenger ned rett over bollen. Svært tynne flak, og smal utløpstunge som gikk relativt langt. Jeg synes heller str 1.5 enn 2.

ObsID: 213143

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 12:00

1195 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1207 moh og sluttet på 1091 moh Brattheng Langøddin Str 2. Gikk såvidt i vei, men ikke i hele bredden, kun en smal tunge. Trengte ikke fres.

ObsID: 213141

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 11:40

1179 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 11:40 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1221 moh og sluttet på 1102 moh Leområder Støl 2 Tynt, men relativt langt utløp. Jeg tipper at volumet av skredmassene er nærmere str 1.5 enn 2.

ObsID: 213134

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 11:40

1211 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 11:40 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1219 moh og sluttet på 1182 moh Leområder Støl 1 Str 1.5. Gikk langt for størrelsen sin. Tynn bruddkant.

ObsID: 213135

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 11:20

1289 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 11:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1313 moh og sluttet på 1142 moh Leområder Mel 2 Bruddforplantning godt ut på nordsida av tårnet der hvor snø fra NV påløagres.

ObsID: 213130

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 11:20

1206 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 11:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1229 moh og sluttet på 1166 moh Brattheng Mel 1 Heller str 1.5 tror jeg. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 213133

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 11:07

1117 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

13. feb 11:07 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1104 moh Leområder Gamle varden

ObsID: 213128

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 09:09

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk 9 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøfokk i fjellet enda.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra V → 40% skyer

ObsID: 213019

Jotunheimen / Vang

Snø

13.02.2020 kl. 09:09

835 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Skørsnøse sett fra øst.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Stølsnøse sett fra sørøst.

Snødekke

Tydelige skavler dannet av NV vind siste døgn. Det ser ut som at rygger er avblåst til eldre skare, og at pålagring først fremst er øverst i hengene.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet sett på Skørsnøse eller sørvestside av Stølsnøse i godt lys torsdag morgen. Dårlig sikt på Tyin fortsatt.

ObsID: 213020

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 15:11

1071 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kant over skare, opp mot ferskere fokksnø her også. Sterkere bindinger het, ECTN i overliggende fokksnø. Ved LBTgikk bruddet under skare etter flere harde slag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Komplekse og farlige forhold med flere skredproblemer. Det er svært lett å løse ut fokksnø-/nysnøflak på et lag lausere snø, særlig i sektor NV til Ø, i de fleste bratte heng. Ikke veldig vid bruddforplantning, men fokksnømengder kan gi store skred. Kantkorn over skare her også, men vanskelig å løse ut. Det er lett til moderat snøfokk i SV vind , men i lesider er det svært godt skiføre. Losider og utsatt terreng er skavlete og avblåst med is og skare. Sjelden jevnt med snø opp Langranden og i Brangsdalen. Øverst i bratta mot Vesleloftet får endel fokksnø på tvers. Muligens noe stabilisering av nysnøflak, avhengig av temperatur. Stadig vindtransport.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Har ikke fått sjekket evt avgrensning i utbredelse i høgden. Her ser det ut til at det er et lausere laG snø over kantkorn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 900 moh

Snøprofil

ObsID: 212918

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2020 kl. 14:45

1374 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fjellboms

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn i Vennistølsdalen

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpåvirket nysnø. Vesentlig forskjell i ettermiddag i forhold til i morges. Mye sastrugi.

Vær

Snø -5 °C Vekslende fra tidvis noe blå himmel til tett snøfokk. Vanskelig å si om det er ny snø eller bare fokk fra omkringliggende topper. Variabel vind, etterhvert økende til 11 m/s. Temperatur stort sett -4 til -6.

ObsID: 212929

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 14:43

1354 moh

Albert (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bratta mot Vesleloftet

Notater

Sidevegs deponering av fokksnø i øverste tredjedel av bratta mot Vesleloftet,

ObsID: 212898

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 14:21

1329 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 212894

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 12:24

928 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tråkker stadig ut sprekker og små skred

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett å få enkle svar idag.

ObsID: 212853

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 12:08

1017 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F DF 2 mm D, 15 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm F DF 2 mm D, 0,2 cm F FC 2 mm D, 1 cm I MFcr D Øvre del, 5 cm 4F/4F-1F FC/FC, 40 cm 1F MF 4 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP12@42cmQ2 Middels

ObsID: 212851

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 11:42

1029 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I fersk fokksnø nordvendt

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett å tråkke ut lite skred men ikke vid forplantning.

ObsID: 212839

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 11:38

1018 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Obs for skavler

ObsID: 212835

Jotunheimen / Lom

Snø

12.02.2020 kl. 11:09

1005 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Vær og snøfordeling på Vesleloftet.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 212832

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2020 kl. 10:45

1261 moh

Fjellboms (Ukjent)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Lagdelt nysnø. Overraskende lite vindpåvirket vinden i natt/morges tatt i betraktning.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Lette snøbyger

ObsID: 212822

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2020 kl. 09:52

971 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Stoppet i god avstand fra veien.

Skredaktivitet

12. feb. 6-12 (+01:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S

ObsID: 212804

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2020 kl. 09:33

1061 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Små løssnøskred NV av Eidsbugarden
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Lite skavlbrudd på Torshammeren
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Ingen skred registrert fra Sløtafjell, men pålagret i lang tid.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Vindtransportert snø i løpet av natten. Mye vindtransport også foregående dager.

Skredfarevurdering

Snøprofiler og observasjoner siste dager stemmer godt overens med skredvarselet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødde jevnt i går. Blåst en del i løpet av natten.

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lite skavlbrudd på Torshammeren

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Noen få, små løssnøskred

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s Vind fra vest i morges. Stilnet av nå. Delvis skyet, pent.

ObsID: 212803

Jotunheimen / Vang

Snø

12.02.2020 kl. 09:27

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

111 cm totalt Ikke snøfokk 8 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø -4,9 °C 1 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 212799

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 13:57

1222 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Mot Tyin panorama (ØSØ). V-vendte heng ser avblåst ut.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Observasjonsvegg i profil i innblåst søkk mot Ø. Profil kommer.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  DF ned 21 vises på den lille blokka som er på vei ut under isolering av LBT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddflate etter ECTP22 ned 21 på DF (1mm). Bruddflaten var plan, men virket å ha god friksjon. (Snøklumpene bakerst på bruddflaten falt ned fra testveggen etter flaket ble tatt vekk. )
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Observasjonsvegg. Det svakeste laget er sjiktet markert rett over det markerte fingerhullet i bildet.

Snødekke

245 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Snerk av fuktlag øverst, brytende med fingrene. 15 cm nedsynking støvel i 5 cm DF (F+ hard) og resten RG (P hard). Gjelder innblåst søkk,, trolig representativt for andre innblåste søkk mot Ø. Trolig mer pålageet snø i enkelte isolerte heng mot Ø. Rygger er avblåst til skare fra helgen.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer Lite snøfokk, kun rulling. Svakt bygevær av og til, definitivt S-1.

Snøprofil

11 cm F DF 0 mm/0 mm D Tynn snerk av fukt på overflaten., 9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm/0 mm D Skarelag Anslått hardhet for få frem svakt lag. , 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 21 cm K- MFcr/FCxr 0 mm/0 mm D Laminat av flere islag. Nedbrytende kant i mellom. Mulig 6. feb skare., 11 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P RG 0 mm/0 mm D 3 tester knyttet til snøprofilen Profil gravd i innblåst søkk i le for 1) NV liten kuling i går og 2) krysslasting fra S stiv kuling søndag. Skarelaget ned 31 cm er skarelaget man går på på avblåste rygger.

Tester

ECTX God Isolering ned til ca 40 cm for å teste ned 21 DF.

LBT@31cmQ2 God LBT veldig harde slag ned 31 på FCxr oppå skarelag.

LBT@21cmQ1 Middels Gikk ved harde slag på DF (1 mm) ned 21. Plan bruddflate, men virket som mye friksjon.

ECTP22@21cm Middels På 1 cm lag av løsere DF (1 mm). P hardhet over, 1F under. Litt for kort blokk (65 cm)

ObsID: 212700

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 08:54

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

107 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -4 °C 2 m/s fra V → 90% skyer

ObsID: 212630

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 08:09

1195 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 1 skred utløst ved skredkontroll på Langøddin. Skredet stanset umiddelbart ved utflating.

Skredhendelse

11. feb 08:09 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1195 moh og sluttet på 1143 moh Brattheng Langøddin Lite flak som løsnet og stanset umiddelbart. En del av nedsprengt skavl trillet litt lenger nedover.

ObsID: 212659

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 07:59

1208 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bildet er fargejustert. Str 1-skredet stanset umiddelbart.

Skredhendelse

11. feb 07:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Leområder Støl 1 Svært lite skred. Stanset umiddelbart i henget.

ObsID: 212657

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 07:45

1295 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 1 skred etter skredkontroll.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Kontrollert str 1 skred på Mel 2. Sammen med det andre bildet av skredet kan det gi bedre perspektiv på utløpslengde og størrelse. Bilde tatt med webcam på Tyin panorama.

Skredhendelse

11. feb 07:45 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff -vendt Skredet startet på 1306 moh og sluttet på 1227 moh Leområder Mel 2 Str 1. Løsnet først og fremst i konveks sør for skredtårn. Gikk trolig i nhy innblåst fokksnø.

ObsID: 212656

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 07:43

1192 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Størrelse 1 skred etter skredkontroll.

Skredhendelse

11. feb 07:43 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1196 moh og sluttet på 1167 moh Brattheng Mel 1 Str 1. Løsnet små innblåste lommer i brattheng bak tårn.

ObsID: 212654

Jotunheimen / Vang

Snø

11.02.2020 kl. 07:35

1104 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 1 skred på Varden som stasnet umiddelbart.

Skredhendelse

11. feb 07:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1094 moh Leområder Gamle varden Str 1. Stanset umiddelbart.

ObsID: 212639

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 15:19

654 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tørr nysnø, bygevær og moderat snøfokk fra NV over tregrensen. Opp til snaufjellet er det mye tørr laussnø. Det er kantkorn under skare av nyere dato, men det problemet er kanskje mest aktuelt på sikt, siden nå ligger på laus delvis omdannet nysnø. Mye fokksnø på disse lagene. Det er også udefinerbare sjikt i fokksnøen, der kornstørrelse og små forskjeller i hardhet innenfor F skiller lagene. Mye fersk vindtransportert snø i de fleste bratte heng mot SØ. Litt stabilisering over tid sammen med fortsatt snøvær og vind gir vel status quo? Varslet faregrad er riktig Tidvis akseptabel sikt, men så ingen ferske skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Skiftende vindretning fra sør til nord har lastet inn fokksnø på dette skarelaget. Fant ikke kant over dette skarelaget, så antar at dette skarelaget er av nyere dato enn de påvist fredag og lørdag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 1000 moh

ObsID: 212533

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 14:14

1212 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Stripa ved saga er et lag lausere snø med kantkornede krystaller rett under et skarelag

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen S-vendt

Tester

LBT@20cmQ2 3 lette slag. Sjikt i F-4F fast fokksnø

ECTN9@45cmQ3

ObsID: 212522

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 13:41

1163 moh

Albert (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I vind fra VNV

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 212507

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 12:26

1004 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I tregrensen flaker snøen seg, og legger seg på et F fast kant/beger i botn. P/1F fast skare i mellom.

Snøprofil

ObsID: 212485

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 11:40

855 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot S

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 212479

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 11:07

712 moh

Albert (*****)

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ca 0,5-1 cm pr time.

ObsID: 212471

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2020 kl. 08:18

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

108 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

Vær

Snø -0,9 °C 4 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 212432

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org