Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 10.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold, vær svært forsiktig. Skred løses lettest ut der snødekket er tynt og over konvekse formasjoner. Fjernutløsning fra slakere terreng er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren vil opprettholdes så lenge nedbør og vind står på. Den ferske fokksnøen øker belastningen på svake lag i snødekket og gjør at det vil være lettere å løse store skred i kantkornlaget. Enkelte naturlig utløste skred kan fortsatt forekomme. Fjernutløsning er mulig.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet fra siste snøfall og kraftige vind. Dypere i snødekket finnes eldre fokksnøflak og skarelag. Det er ujevn snøfordeling med mest i Ø-N. Rygger og kuler i terrenget er stedvis avblåst.
Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og anses ikke som et skredproblem for tiden. Et kantkornlag over skarelag finnes høyere i snødekket, men utbredelsen av det er noe usikker.
Et str 3 skred naturlig utløst i SØ på Breikvamsnosi gikk trolig natt til torsdag. Lørdag er det observert et str 4 skred nordøst for Lom i en østside på ca 1050 moh.
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til storm fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.
Perioder med full storm i fjellet på ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 15:19

654 moh

Albert (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Skiftende vindretning fra sør til nord har lastet inn fokksnø på dette skarelaget. Fant ikke kant over dette skarelaget, så antar at dette skarelaget er av nyere dato enn de påvist fredag og lørdag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tørr nysnø, bygevær og moderat snøfokk fra NV over tregrensen. Opp til snaufjellet er det mye tørr laussnø. Det er kantkorn under skare av nyere dato, men det problemet er kanskje mest aktuelt på sikt, siden nå ligger på laus delvis omdannet nysnø. Mye fokksnø på disse lagene. Det er også udefinerbare sjikt i fokksnøen, der kornstørrelse og små forskjeller i hardhet innenfor F skiller lagene. Mye fersk vindtransportert snø i de fleste bratte heng mot SØ. Litt stabilisering over tid sammen med fortsatt snøvær og vind gir vel status quo? Varslet faregrad er riktig Tidvis akseptabel sikt, men så ingen ferske skred.

ObsID: 212533

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 14:14

1212 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Stripa ved saga er et lag lausere snø med kantkornede krystaller rett under et skarelag

Tester

LBT@20cmQ2 3 lette slag. Sjikt i F-4F fast fokksnø

ECTN9@45cmQ3

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen S-vendt

ObsID: 212522

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 13:41

1163 moh

Albert (*****)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I vind fra VNV

Vær

Ikke nedbør -2 °C 15 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 212507

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 12:26

1004 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  I tregrensen flaker snøen seg, og legger seg på et F fast kant/beger i botn. P/1F fast skare i mellom.

Snøprofil

ObsID: 212485

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 11:40

855 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Mot S

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 212479

Jotunheimen / Skjåk

Snø

10.02.2020 kl. 11:07

712 moh

Albert (*****)

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Ca 0,5-1 cm pr time.

ObsID: 212471

Jotunheimen / Vang

Snø

10.02.2020 kl. 08:18

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -0,9 °C 4 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

108 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig

ObsID: 212432

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2020 kl. 10:27

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø 0 °C 7 m/s 100% skyer

Snødekke

97 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 212266

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 16:42

1122 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i følge brøytebil på Tyin lørdag. Brøytechaffeur melder om periodevis god sikt lørdag.

ObsID: 212192

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 13:40

1080 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Skredet har gått under det lille stupet (mørkeste felt) ca midt i/litt til venstre i bildet.

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred på Sløtafjell i løpet av siste døgn, trolig i løpet av siste 12 timer. Ligger en del snø lagret i fjellsida.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Det vi fant i snøprofil stemmer svært godt overens med skredproblemene beskrevet i varselet.

Notater

Ikke gått annet enn små skred fra Sløtafjell ved Fondsbu/Eidsbugarden den senere tid, og det ser ut til å ha vært stor pålagring av snø.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 99% skyer Overskyet, veldig lett snødryss

Snøprofil

Stor tilleggsbelastning for å løse ut

ObsID: 212153

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:39

859 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlagene ca 50 meter over bruddkanten, på tynnere snødekke, tilnærmet flatt terreng. Beger i botn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Utbredelsen er bedømt ut fra farepotensialet, altså der hvor det er åpenbare fokksnømengder oppå kantkornlaget, detmed noen bratte heng. Selve kantkornlaget finnes de fleste steder i dette området.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket har vært gjennom en periode med kraftig vind og mildvær. Nå 0 til -1, og skare/frosset tidligere fuktig fokksnø på overflaten. Snøprofil i bruddkant fra onsdag 5.2. viser kantkorn over og under skare. Det kan forklare størrelsen på skredet, med vid forplantning. Kantkornlaget over skaren løsner lett og glatt ved LBT, men antar likevel at det er vanskelig å løse ut nå, med veldig hard overliggende snø. Det er likevel flere steder der snødekket er overraskende mjukt og laust, for eksempel i tregrensen. Så på slike steder tror jeg det kan være mulig å løse ut store og svært store skred, mens det generelt over tregrensen, opp til mildværsgrensen, virker stabilt. Som nå, med kjølig vær. Varslet faregrad er riktig I dette området stemmer det ikke helt med skredproblemene.

ObsID: 212022

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:10

1248 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Under et beskyttende lag vind- og smelteskare, ned mot bakken, er det tjukke lag av begerkrystall og smelteomvandlet lausere snø.

Snødekke

Skare

ObsID: 212017

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:17

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm K RG 0 mm D, 54 cm P RG 0 mm D, 1,5 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 15 cm K MF/RG 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 70 cm P MF 2 mm D I bruddkant østvendt 28 gr bratt

ObsID: 212000

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:09

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT

Tester

LBT@70cmQ1 3 lette midddels lette slag

ObsID: 211998

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:38

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bruddkantprofil. Saga står i kantkorn over skare. Spade står i et mindre markert kantkorn under skare. Over spaden viser skarelaget. Videre nedover er det litt sandwichblanding med smelteomvandlet og finkorn. Bruddflaten er 125 cm over bakken og 85 cm fra overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nytt skarelag ca 15 cm under skarelaget i bruddflaten.

Snøprofil

Snøprofil i skred som gikk onsdag, reg. i går.

ObsID: 211992

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:08

1005 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnølag på høgkant

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Offpiste er det stedvis tørr laussnø og fokksnø. Under fokksnøen er det et 1 cm lausere delvis omdannet nysnø oppå et 1F fast fokksnølag. Rett under fokksnølaget er det litt kantkorn.

ObsID: 211988

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2020 kl. 11:40

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 5% skyer

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 211936

Jotunheimen / Årdal

Snø

07.02.2020 kl. 10:58

1546 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  13 km fra kameraplassering til skredområde gitt at jeg har antatt rett skredområde på kart.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bratthenget nord for Breikvam ved Tyineggi synes i forgrunnen.

Skredhendelse

6. feb 06:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1570 moh og sluttet på 1505 moh Leområder Observert med webkamera etter en sveip gjennom Jotunheimen. Størrelse gitt på bakgrunn av svært omtrentlige arealberegninger på løsneområdet hvor det er antatt 0.5 eller 1 m flaktykkelse (henholdsvis 2000 eller 4000 m3). Bruddkanten er så tydelig at jeg tipper skredet gikk under oppvarming natt til torsdag eller torsdag morgen. God evne til bruddforplanting hinter om at det kanskje kan ligge noe kant oppå nedføyket løs snø fra 26-29 jan?

ObsID: 211924

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org