Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 09.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Faregraden vil øke i takt med økende nedbør og vind. De områdene som får mest nedbør vil være mest utsatt. Unngå leområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stedvis mye nedbør og sterk kuling vil føre til stor pålagring av fokksnø i leområder i fjellet. Dette øker belastningen på vedvarende svake lag i snødekket og kan gi enkelte store naturlig utløste skred. Snøskredfaren ventes å være størst rundt Breheimen og i de områder som får mest nedbør. Under mildværgrensen ventes det våte skred.
Snøoverflaten preges av fokksnø med varierende hardhet og skare på vindutsatte plasser. Under ca 1400 moh er det gamle snødekket i stor grad påvirket av tidligere mildvær med is og skarelag.
Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og anses ikke som et skredproblem for tiden. Et kantkornlag over skarelag finnes i østre deler av regionen, men utbredelsen er noe usikker.
Et str 3 skred naturlig utløst i SØ på Breikvamsnosi gikk trolig natt til torsdag. Lørdag er det observert et str 4 skred nordøst for Lom i en østside på ca 1050 moh.
Observasjoner fra Lemonsjøen fredag viser et velutviklet kantkornlag over skare. Det skal mye til å påvirke det, men skredene kan bli store.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør.
-8 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Varm luft i høyden, men inversjon kan gi minusgrader i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
30 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til storm fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.
Perioder med full storm i fjellet på ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

09.02.2020 kl. 10:27

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø 0 °C 7 m/s 100% skyer

Snødekke

97 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 212266

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 16:42

1122 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i følge brøytebil på Tyin lørdag. Brøytechaffeur melder om periodevis god sikt lørdag.

ObsID: 212192

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 13:40

1080 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Skredet har gått under det lille stupet (mørkeste felt) ca midt i/litt til venstre i bildet.

Notater

Ikke gått annet enn små skred fra Sløtafjell ved Fondsbu/Eidsbugarden den senere tid, og det ser ut til å ha vært stor pålagring av snø.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 99% skyer Overskyet, veldig lett snødryss

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred på Sløtafjell i løpet av siste døgn, trolig i løpet av siste 12 timer. Ligger en del snø lagret i fjellsida.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Det vi fant i snøprofil stemmer svært godt overens med skredproblemene beskrevet i varselet.

Snøprofil

Stor tilleggsbelastning for å løse ut

ObsID: 212153

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:39

859 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlagene ca 50 meter over bruddkanten, på tynnere snødekke, tilnærmet flatt terreng. Beger i botn.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Utbredelsen er bedømt ut fra farepotensialet, altså der hvor det er åpenbare fokksnømengder oppå kantkornlaget, detmed noen bratte heng. Selve kantkornlaget finnes de fleste steder i dette området.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket har vært gjennom en periode med kraftig vind og mildvær. Nå 0 til -1, og skare/frosset tidligere fuktig fokksnø på overflaten. Snøprofil i bruddkant fra onsdag 5.2. viser kantkorn over og under skare. Det kan forklare størrelsen på skredet, med vid forplantning. Kantkornlaget over skaren løsner lett og glatt ved LBT, men antar likevel at det er vanskelig å løse ut nå, med veldig hard overliggende snø. Det er likevel flere steder der snødekket er overraskende mjukt og laust, for eksempel i tregrensen. Så på slike steder tror jeg det kan være mulig å løse ut store og svært store skred, mens det generelt over tregrensen, opp til mildværsgrensen, virker stabilt. Som nå, med kjølig vær. Varslet faregrad er riktig I dette området stemmer det ikke helt med skredproblemene.

ObsID: 212022

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:10

1248 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Under et beskyttende lag vind- og smelteskare, ned mot bakken, er det tjukke lag av begerkrystall og smelteomvandlet lausere snø.

Snødekke

Skare

ObsID: 212017

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:17

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm K RG 0 mm D, 54 cm P RG 0 mm D, 1,5 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 15 cm K MF/RG 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 70 cm P MF 2 mm D I bruddkant østvendt 28 gr bratt

ObsID: 212000

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:09

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT

Tester

LBT@70cmQ1 3 lette midddels lette slag

ObsID: 211998

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:38

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bruddkantprofil. Saga står i kantkorn over skare. Spade står i et mindre markert kantkorn under skare. Over spaden viser skarelaget. Videre nedover er det litt sandwichblanding med smelteomvandlet og finkorn. Bruddflaten er 125 cm over bakken og 85 cm fra overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nytt skarelag ca 15 cm under skarelaget i bruddflaten.

Snøprofil

Snøprofil i skred som gikk onsdag, reg. i går.

ObsID: 211992

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:08

1005 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnølag på høgkant

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Offpiste er det stedvis tørr laussnø og fokksnø. Under fokksnøen er det et 1 cm lausere delvis omdannet nysnø oppå et 1F fast fokksnølag. Rett under fokksnølaget er det litt kantkorn.

ObsID: 211988

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2020 kl. 11:40

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 5% skyer

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 211936

Jotunheimen / Årdal

Snø

07.02.2020 kl. 10:58

1546 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  13 km fra kameraplassering til skredområde gitt at jeg har antatt rett skredområde på kart.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bratthenget nord for Breikvam ved Tyineggi synes i forgrunnen.

Skredhendelse

6. feb 06:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1570 moh og sluttet på 1505 moh Leområder Observert med webkamera etter en sveip gjennom Jotunheimen. Størrelse gitt på bakgrunn av svært omtrentlige arealberegninger på løsneområdet hvor det er antatt 0.5 eller 1 m flaktykkelse (henholdsvis 2000 eller 4000 m3). Bruddkanten er så tydelig at jeg tipper skredet gikk under oppvarming natt til torsdag eller torsdag morgen. God evne til bruddforplanting hinter om at det kanskje kan ligge noe kant oppå nedføyket løs snø fra 26-29 jan?

ObsID: 211924

Jotunheimen / Luster

Snø

06.02.2020 kl. 15:23

914 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 211773

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1206 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 1070 moh Brattheng Tørv 3 Str 1. Se bilde fra skredhendelse på Tørv 4.

ObsID: 211812

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1206 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff SØ-vendt Skredet startet på 1199 moh og sluttet på 1095 moh Brattheng Tørv 2 Svært lite, heller str 0.5 enn 1...

ObsID: 211813

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1104 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skredmasser ses såvidt nedenfor og litt til høyre for skredtårnet til venstre i bildet.

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 1041 moh Brattheng Tørv 1

ObsID: 211814

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:58

1189 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 1.5 skred fra Tørv 4 synes midt i bildet. Str 1 skred fra Tørv 5 og Tørv 3 synes nedenfor de repsektive tårn.

Skredhendelse

6. feb 12:58 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1189 moh og sluttet på 1020 moh Brattheng Tørv 4 Er nok maks str 1.5 selv om skredmasser gikk ganske lang. Skredet beveget seg sakte og hadde langt og tynn avsetning. +4 grader ved veien, så det var nok fuktig snø nederst i skredet.

ObsID: 211810

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:57

1117 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:57 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1134 moh og sluttet på 1093 moh Brattheng Tørv 5 Str 1 og harmløst. Trolig fuktig snø. Se bilde på skredhendelse registrert på Tørv 4.

ObsID: 211811

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:45

1171 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddkant synlig rett til venstre for skredtårn. Avsetninger ikke synlig i dette bilde. Skredstr 1.

Skredhendelse

6. feb 12:44 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1171 moh og sluttet på 1138 moh Brattheng Skog 1 Svært lite - str 1.

ObsID: 211809

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:10

1138 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Kontrastjustert bilde av skredmasser til str 2-skred på Langøddin.

Skredhendelse

6. feb 12:10 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1172 moh og sluttet på 1090 moh Brattheng Langøddin Gikk over vei. Ca skredvolum i vegen var 165 m3 (50 x 0.6 x 5.5)m. Hvis en antar at volumet avsatt ovenfor vegen var det samme får avsetningen et volum på 330m3, altså str 2.

ObsID: 211805

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:52

1125 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddkantene fra de to skredene kan ss nedenfor og til venstre for det nærmeste tårnet. Skredmasser som kan skimtes helt ved veien er fra sist søndag.

Skredhendelse

6. feb 11:52 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1139 moh og sluttet på 1102 moh Brattheng Støl 2 Løsnet to plasser, typisk innblåst fokksnø-aktig. Skredene var str 1-1.5. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 211804

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:35

1124 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 3 skred under Mel 1 til venstre. Bruddkant ses over og til venstre for skredtårnet til venstre. Gamle skredmasser under skredtårnet til venstre er fra søndag.

Skredhendelse

6. feb 11:35 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1259 moh og sluttet på 1108 moh Leområder Mel 1 Str 3. Høy bruddkant, jeg tipper 2-5 m, i innblåst heng over og bak skredtårn. Løsnet ingenting under tårnet. Skredet stanset relativt raskt ved utflating men hadde samtidig mye volum.

ObsID: 211802

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:35

1281 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 11:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1281 moh og sluttet på 1222 moh Leområder Mel 2 Svært lite skred, heller str 0.5. Se skredhendelse fra samme tidspunkt fra Mel 1 for bilde.

ObsID: 211803

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:25

1104 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  5 cm bruddkant ses over og til venstre for skavl under tårn. Bildet er fargejustert.

Skredhendelse

6. feb 11:25 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1104 moh Leområder Gamle Varden Kun et svært lite flak løsnet. Heller str 0.5...

ObsID: 211799

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 08:31

892 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

99 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 211776

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org