Snøskredvarsel for Jotunheimen lørdag 08.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø, den kan enkelte steder ligge på vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stiv kuling fra sør og ubetydelige mengder ny nedbør, ventes ikke å føre til noen endring i snøskredfaren. Fokksnøen fra siste dager har nå hatt tid til å stabilisere seg. Enkelte steder kan det ligge store fokksnøflak i lesider. Der disse ligger over vedvarende svake lag av kantkorn, vil det kunne gi store skred.
Snøoverflaten preges av fokksnø med varierende hardhet og skare på vindutsatte plasser. Under ca 1400 moh er det gamle snødekket i stor grad påvirket av tidligere mildvær med is og skarelag.
Eldre vedvarende svake lag ligger under bærende snø og anses ikke som et skredproblem for tiden. Et kantkornlag over skarelag finnes i østre deler av regionen og utbredelsen er noe usikker.
Torsdag ble det utløst flere str 1 og enkelte str 2 skred med sprengstoff ved Tyin. Et str 3 skred naturlig utløst i SØ på Breikvamsnosi gikk trolig natt til torsdag.
Fredag kl 12.00 var det + 3,3 grader på Juvasshøe (1894 MOH) og 2,9 m/s fra SV. Observasjoner fra Lemonsjøen fredag viser et velutviklet kantkornlag over skare.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-4 °C til 0 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Varm luft i høyden, men inversjon kan gi minusgrader i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør.
-8 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Varm luft i høyden, men inversjon kan gi minusgrader i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 16:42

1122 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i følge brøytebil på Tyin lørdag. Brøytechaffeur melder om periodevis god sikt lørdag.

ObsID: 212192

Jotunheimen / Vang

Snø

08.02.2020 kl. 13:40

1080 moh

Fjellboms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fjellboms Kommentar:  Skredet har gått under det lille stupet (mørkeste felt) ca midt i/litt til venstre i bildet.

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred på Sløtafjell i løpet av siste døgn, trolig i løpet av siste 12 timer. Ligger en del snø lagret i fjellsida.

Vær

Snø -2 °C 1 m/s 99% skyer Overskyet, veldig lett snødryss

Notater

Ikke gått annet enn små skred fra Sløtafjell ved Fondsbu/Eidsbugarden den senere tid, og det ser ut til å ha vært stor pålagring av snø.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Det vi fant i snøprofil stemmer svært godt overens med skredproblemene beskrevet i varselet.

Snøprofil

Stor tilleggsbelastning for å løse ut

ObsID: 212153

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:39

859 moh

Albert (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlagene ca 50 meter over bruddkanten, på tynnere snødekke, tilnærmet flatt terreng. Beger i botn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket har vært gjennom en periode med kraftig vind og mildvær. Nå 0 til -1, og skare/frosset tidligere fuktig fokksnø på overflaten. Snøprofil i bruddkant fra onsdag 5.2. viser kantkorn over og under skare. Det kan forklare størrelsen på skredet, med vid forplantning. Kantkornlaget over skaren løsner lett og glatt ved LBT, men antar likevel at det er vanskelig å løse ut nå, med veldig hard overliggende snø. Det er likevel flere steder der snødekket er overraskende mjukt og laust, for eksempel i tregrensen. Så på slike steder tror jeg det kan være mulig å løse ut store og svært store skred, mens det generelt over tregrensen, opp til mildværsgrensen, virker stabilt. Som nå, med kjølig vær. Varslet faregrad er riktig I dette området stemmer det ikke helt med skredproblemene.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Utbredelsen er bedømt ut fra farepotensialet, altså der hvor det er åpenbare fokksnømengder oppå kantkornlaget, detmed noen bratte heng. Selve kantkornlaget finnes de fleste steder i dette området.

ObsID: 212022

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 18:10

1248 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Under et beskyttende lag vind- og smelteskare, ned mot bakken, er det tjukke lag av begerkrystall og smelteomvandlet lausere snø.

Snødekke

Skare

ObsID: 212017

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:17

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

15 cm K RG 0 mm D, 54 cm P RG 0 mm D, 1,5 cm 4F FC 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 15 cm K MF/RG 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 70 cm P MF 2 mm D I bruddkant østvendt 28 gr bratt

ObsID: 212000

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 17:09

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  LBT

Tester

LBT@70cmQ1 3 lette midddels lette slag

ObsID: 211998

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:38

1053 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bruddkantprofil. Saga står i kantkorn over skare. Spade står i et mindre markert kantkorn under skare. Over spaden viser skarelaget. Videre nedover er det litt sandwichblanding med smelteomvandlet og finkorn. Bruddflaten er 125 cm over bakken og 85 cm fra overflaten.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Nytt skarelag ca 15 cm under skarelaget i bruddflaten.

Snøprofil

Snøprofil i skred som gikk onsdag, reg. i går.

ObsID: 211992

Jotunheimen / Vågå

Snø

07.02.2020 kl. 16:08

1005 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Fokksnølag på høgkant

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Offpiste er det stedvis tørr laussnø og fokksnø. Under fokksnøen er det et 1 cm lausere delvis omdannet nysnø oppå et 1F fast fokksnølag. Rett under fokksnølaget er det litt kantkorn.

ObsID: 211988

Jotunheimen / Vang

Snø

07.02.2020 kl. 11:40

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 5% skyer

Snødekke

96 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 211936

Jotunheimen / Årdal

Snø

07.02.2020 kl. 10:58

1546 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  13 km fra kameraplassering til skredområde gitt at jeg har antatt rett skredområde på kart.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bratthenget nord for Breikvam ved Tyineggi synes i forgrunnen.

Skredhendelse

6. feb 06:30 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1570 moh og sluttet på 1505 moh Leområder Observert med webkamera etter en sveip gjennom Jotunheimen. Størrelse gitt på bakgrunn av svært omtrentlige arealberegninger på løsneområdet hvor det er antatt 0.5 eller 1 m flaktykkelse (henholdsvis 2000 eller 4000 m3). Bruddkanten er så tydelig at jeg tipper skredet gikk under oppvarming natt til torsdag eller torsdag morgen. God evne til bruddforplanting hinter om at det kanskje kan ligge noe kant oppå nedføyket løs snø fra 26-29 jan?

ObsID: 211924

Jotunheimen / Luster

Snø

06.02.2020 kl. 15:23

914 moh

SNO-Liv (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SNO-Liv

Snødekke

Ikke snøfokk 4 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 211773

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1206 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1202 moh og sluttet på 1070 moh Brattheng Tørv 3 Str 1. Se bilde fra skredhendelse på Tørv 4.

ObsID: 211812

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1206 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff SØ-vendt Skredet startet på 1199 moh og sluttet på 1095 moh Brattheng Tørv 2 Svært lite, heller str 0.5 enn 1...

ObsID: 211813

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:59

1104 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skredmasser ses såvidt nedenfor og litt til høyre for skredtårnet til venstre i bildet.

Skredhendelse

6. feb 12:59 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1123 moh og sluttet på 1041 moh Brattheng Tørv 1

ObsID: 211814

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:58

1189 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 1.5 skred fra Tørv 4 synes midt i bildet. Str 1 skred fra Tørv 5 og Tørv 3 synes nedenfor de repsektive tårn.

Skredhendelse

6. feb 12:58 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1189 moh og sluttet på 1020 moh Brattheng Tørv 4 Er nok maks str 1.5 selv om skredmasser gikk ganske lang. Skredet beveget seg sakte og hadde langt og tynn avsetning. +4 grader ved veien, så det var nok fuktig snø nederst i skredet.

ObsID: 211810

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:57

1117 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 12:57 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1134 moh og sluttet på 1093 moh Brattheng Tørv 5 Str 1 og harmløst. Trolig fuktig snø. Se bilde på skredhendelse registrert på Tørv 4.

ObsID: 211811

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:45

1171 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddkant synlig rett til venstre for skredtårn. Avsetninger ikke synlig i dette bilde. Skredstr 1.

Skredhendelse

6. feb 12:44 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1171 moh og sluttet på 1138 moh Brattheng Skog 1 Svært lite - str 1.

ObsID: 211809

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 12:10

1138 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Kontrastjustert bilde av skredmasser til str 2-skred på Langøddin.

Skredhendelse

6. feb 12:10 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1172 moh og sluttet på 1090 moh Brattheng Langøddin Gikk over vei. Ca skredvolum i vegen var 165 m3 (50 x 0.6 x 5.5)m. Hvis en antar at volumet avsatt ovenfor vegen var det samme får avsetningen et volum på 330m3, altså str 2.

ObsID: 211805

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:52

1125 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Bruddkantene fra de to skredene kan ss nedenfor og til venstre for det nærmeste tårnet. Skredmasser som kan skimtes helt ved veien er fra sist søndag.

Skredhendelse

6. feb 11:52 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1139 moh og sluttet på 1102 moh Brattheng Støl 2 Løsnet to plasser, typisk innblåst fokksnø-aktig. Skredene var str 1-1.5. Stanset umiddelbart ved utflating.

ObsID: 211804

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:35

1124 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Str 3 skred under Mel 1 til venstre. Bruddkant ses over og til venstre for skredtårnet til venstre. Gamle skredmasser under skredtårnet til venstre er fra søndag.

Skredhendelse

6. feb 11:35 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1259 moh og sluttet på 1108 moh Leområder Mel 1 Str 3. Høy bruddkant, jeg tipper 2-5 m, i innblåst heng over og bak skredtårn. Løsnet ingenting under tårnet. Skredet stanset relativt raskt ved utflating men hadde samtidig mye volum.

ObsID: 211802

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:35

1281 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

6. feb 11:35 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1281 moh og sluttet på 1222 moh Leområder Mel 2 Svært lite skred, heller str 0.5. Se skredhendelse fra samme tidspunkt fra Mel 1 for bilde.

ObsID: 211803

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 11:25

1104 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  5 cm bruddkant ses over og til venstre for skavl under tårn. Bildet er fargejustert.

Skredhendelse

6. feb 11:25 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Utløst med sprengstoff Ø-vendt Skredet startet på 1117 moh og sluttet på 1104 moh Leområder Gamle Varden Kun et svært lite flak løsnet. Heller str 0.5...

ObsID: 211799

Jotunheimen / Vang

Snø

06.02.2020 kl. 08:31

892 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

99 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt

ObsID: 211776

Jotunheimen / Vågå

Snø

05.02.2020 kl. 15:25

1041 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ørjan

Skredaktivitet

5. feb. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S

ObsID: 211788

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2020 kl. 12:06

1037 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Fikk brudd ectn11 på 22cm. Ett slag til førte til ectp12 på 28 cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@28cmQ2 Middels

LBT@28cmQ2 I eldre nedføyket løssnølag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Vekslende vindtransport fra lite til kraftig. Generelt kraftig i høyden over skoggrensa.

Ferske sprekker Skrekkdannelser i fersk fokksnø er typisk men helst hvis en mangler litt understøtte. Får sprekker i de fleste heng med fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 12 m/s fra V → 95% skyer Sterkt vind generelt på fjellet men sterkere over skoggrensa.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Sterk vind fører til fokksnøflak i østvendte leheng. Nedføyket løs snø over og under mildværsskaren kan føre til at flak kan løsne ved skiløpers belastning. Pågående vindtransport vil potensielt øke størrelsen på skredene utover dagen ettersom flakene blir tykkere og hardere. Kraftig vindfokk i høyfjellet gjør at skredfaren trolig er større ovenfor skoggrensa og FG 3 er ok. Fra skogen og nedover er det gradvis mindre bindinger i snøen og skredfaren avtar nedover i skogen. Pågående vind og økende nedbør utover neste døgn vil føre til en økende skredfare inntil nedbøren og vinden avtar i morgen utpå dagen. FG 3 vil sannsynlig vis være ok, da det ikke er meldt store nysnømengder eller er betydelig potente vedvarende svake lag i snødekket i dette området. Varslet faregrad er riktig Mulig blanding av rim og nysnø i brudd over mildværsskaren, men ikke tydelige rimkrystaller. Trolig blandet seg godt med nysnø under vindtransport.

Snødekke

Moderat snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Sterk vind har før til snøtransport som legger seg i østvendte lesformasjoner. I områder ikke i le er snødekket blåst vekk og skaren ligger igjen. Snøfokk av svært varierende intensitet fra lite til kraftig. Generelt sett mer i høyden. Snødekket i skogen er relativt løst, mens fra 950 og til skoggrensa er snødekket fra vindpakket mykt med løsere snø under til vindpakket hardt og bærende ettersom hvor vinden har tatt mest. Under fokksnøen er det et løsere lag snø og opp til 1050moh er det tegn til mildværet. Fokksnøen går i brukk både oppå mildværsskaren og under denne i et løsere snølag som er i en tidlig oppbyggende kant fase. Dette laget bør følges videre. Under dette er snødekket kompakt og hardt og trolig svært vanskelig å påvirke nå. Fokksnøen sitter tilsynelatende godt på den harde skaren under det harde fokksnølaget.

Skredaktivitet

5. feb. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ø. Over 1600 moh Lite skred i skavl trolig fjernutløst på litt avstand trolig pga kollaps i fokksnølag.

Snøprofil

6 cm P RG 1 mm D, 15 cm 4F DF 2 mm, 1 cm 4F+ RG 1 mm D, 8 cm 4F- RG 2 mm D, 19 cm P RG 1 mm D, 2 cm 1F+ MF 2 mm D, 19 cm P RG 1 mm D, 20 cm K MF 2 tester knyttet til snøprofilen Laget hvor ECT-testen gikk i brudd er en type snø som kan være et veldig tidlig stadie oppbyggende kant. Litt gråere en nysnø og virker fuktpåvirket som er tørket opp.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ mellom 1600 moh og 1000 moh I høyereliggende områder over ca 1100 m er trolig mildværsskaren ikke tilstede. På 1050 var den så vidt synlig i snøprofilen. og vi fikk brudd både over og under denne på ECT. Snølaget under skarelaget har tendenser til oppbyggende kant, noe som kan stemme godt med tiden da dette laget føyket ned. Skredene på dette laget kan potensielt bli store høyere opp i terrenget der fokksnøflakene er større, men det er uvisst hvordan egenskapene til det løsere snølaget er i høyden der det har blitt mindre varmepåvirket og ved fravær av mildværsskaren.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ mellom 1100 moh og 700 moh Den ferske fokksnøen bryter lett på mildværsskaren fra forrige lørdag. Skaren er svært porøs og bryter lett i stykker.

ObsID: 211517

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2020 kl. 12:00

993 moh

Espen Granan (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@28cmQ2 Middels

LBT@26cmQ2 Antar at bruddet gikk i et litt løsere lag under skarelag. Kunne ane tegn til begynnende kantkorn under dette skarelaget. Selve skaren er nok fra kortvarig regn sist helg som har fryst igjen.

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -2 °C 12 m/s fra V → 85% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak er det primære skredproblemet. I høyden og der det er mest tilgjengelig løssnø er utbredelsen av skredproblemet størst. Svakt lag under skarelag er begrenset til ca 1100 moh. Mindre vind senere i uken vil gjøre at fokksnøflakene stabiliseres. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindpåvirket i varierende grad. Alt fra avblåst ned til skare i skoggrensa til mykere løst bundne flak i skogen.

Skredhendelse

5. feb 12:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 950 moh og sluttet på 950 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 5 m bred bruddkant I skogen Gikk noen meter fra meg i harmløst terreng. Lurte på om det kunne være fjernutløst, men konkluderte med at det var naturlig.

Snøprofil

5 cm 1F DF 1 mm D, 19 cm 4F RG 1 mm D, 20 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm D, 36 cm P/1F-P RG 1 mm D Enkelte tynne skarelag

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ under 1100 moh Det aktuelle laget er skare dannet etter kortvarig regn/mildvær sist helg. Skredproblemet gjelder ikke over mildværsgrensa.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh

ObsID: 211552

Jotunheimen / Filefjell

Snø

05.02.2020 kl. 12:00

968 moh

Eldbjorg@MET (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  ECT
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@28cmQ2 Middels

ECTP12@26cmQ2 Middels

Faretegn

Ferske sprekker Stedvis dannes det ferske sprekker i det øverste laget når man går på ski. Sprekkene går ikke mer enn 10-20 cm dypt og skyter maks 2 meter.

Fersk vindtransportert snø Lett til moderat snøfokk. En del snø tilgjengelig for transport.

Vær

Snø -1 °C 15 m/s fra V → 70% skyer Litt lett snø ved turstart, men stort sett opphold etter hvert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilitetstestene viste at det stedvis kan være lett å løse ut skred i skiktoverganger i fokksnøen. I den høyden vi observerte vil det trolig ikke gå større skred enn str. 2. Det skal fortsette med vind og litt snø frem til torsdag morgen. Fra torsdag ettermiddag vil fokksnøen få mulighet til å stabilisere seg, og da vil faregraden synke. Varslet faregrad er riktig I det henget vi observerte kan det trolig ikke gå større skred enn str. 2. Høyere til fjells hvor det finnes større henteområder for fokksnø, vil det kunne gå str. 3 skred. Tenker derfor at en fg 3 er ok i dag for de mest utsatte områdene av regionen,

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Lagt seg mye fokksnø i denne lesida, men ellers i terrenget varierer snødybden mye. Stort sett fra 50 til 200 cm, men stedvis stikker steiner også opp.

Snøprofil

5 cm P DF 1 mm/0 mm D, 19 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 36 cm F RG 1 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 700 moh Antydning til annen type krystaller (begynnende kant?) i laget der bruddet gikk, men det var vanskelig å si sikkert pga mye vær og vind.

ObsID: 211526

Jotunheimen / Tyinkrysset

Snø

05.02.2020 kl. 12:00

1063 moh

John Smits (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@26cmQ2 Middels Blokken falt litt sammen på slag 11 ved 24 cm. Gled noe ut ved slag 12 på 26 cm.

LBT@26cmQ2

Faretegn

Ferske sprekker Stedvis litt sprekkdannelse rundt skiene i fokksnøen i hellinger.

Fersk vindtransportert snø Moderat snøfokk. Skispor blåser igjen på 10-15 minutter.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra V → 95% skyer Lette snøbyger, men oppholdsvær under observasjonen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I fjellet vurderes snøskredfaren til betydelig, i og under tregrensen nmoderat. Sterk vind, snøbyger og stor snøtransport til østvendte leheng. Fortsatt vind og snøbyger til torsdag formiddag reduserer ikke skredfaren, selv om gunstig temperatur bidrar til positivt til å stabilisere nysnø-/fokksnøflakene. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Mye løs og tørr snø under skoggrensen. På fjellet vindpakket, vekslende mellom hard og myk. På topper og rygger avblåst til stein eller gammel skare, særlig mot vest.

Skredhendelse

5. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt 15 cm høy og 10 m bred bruddkant I skogen Et lite flakskred løsnet øverst i en skavl i et skålformet heng. Todelt bruddkant, 10 cm øverst og så 5 cm nederst. Kan muligens ha løsnet på et tynt lag regnskare fra lørdag, men det er usikkert. Det er også usikkert om skredet var naturlig utløst eller om det at 2 skiløpere varsomt nærmet seg skavlen på skrå ovenfra bidro til utløsning. Det gikk i hvert fall mens vi sto noe unna og så på. Det viser i hvert fall at det er mulig med mindre skred i dag.

Skredaktivitet

Tørre flakskred Ett (1). Svært lett å løse ut Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 900 moh Et lite flakskred gikk mens vi var i nærheten. I en skavl i et lite, bratt og skålformet heng nede i skogen. Om det var naturlig utløst, eller om skiløpere i nærheten bidro noe er usikkert.

Snøprofil

5 cm P DF 1 mm/1 mm D, 19 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm P MF 1 mm/0 mm D Tynt lag med litt sprø regnskare fra lørdag., 20 cm P/F RG 1 mm/0 mm D, 36 cm P/F RG 1 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh

ObsID: 211540

Jotunheimen / Vågå

Snø

05.02.2020 kl. 11:44

1089 moh

LarsBukkehave (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  LarsBukkehave
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 20 m/s fra Ø ← 40% skyer Meget snefokk i luften

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

CTM22@78cmQ1 Middels

CTM21@48cmQ2 Middels

CTV@28cmQ2 Dårlig

Snøprofil

15 cm P DF 1 mm/0 mm D, 4 cm 1F DF 2 mm/0 mm D, 3 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm F SH 1 mm/0 mm D, 19 cm P DF 2 mm/0 mm D, 15 cm I MF 2 mm/0 mm D, 15 cm I MF 2 mm/0 mm D, 50 cm P DF 1 mm/0 mm D -2 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 1 cm, -5 °C @ 10 cm, -6,7 °C @ 20 cm, -5,4 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,5 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 60 cm, -4,1 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,2 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen 3m til Bakken, 1,5 m profil

ObsID: 211525

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2020 kl. 10:53

977 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Bryter på tynn porøs regnskare fra lørdag
ObsID: 211500

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2020 kl. 08:38

902 moh

John Smits (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  John Smits Kommentar:  Snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vestlig kuling og moderat til kraftig snøfokk på fjellet. Fokk også nede i skogen.

Vær

Snø 10 m/s fra V → 100% skyer Moderat snøfokk i skogen. Vindøkning fra midt på dagen tirsdag.

ObsID: 211473

Jotunheimen / Vang

Snø

05.02.2020 kl. 08:31

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -2,1 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Sterke vindkast

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 211469

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org