Snøskredvarsel for Jotunheimen torsdag 16.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold. Ferdsel i nærheten av skredterreng krever erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finnes det vedvarende svake lag under nysnøen

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø, sørvest kuling og litt stigende temperatur natt til torsdag. Vind og nedbør minker siste del av torsdag. Fokksnø ventes å ha lagt seg over et rimlag en god del steder i terrenget. Fjernutløsning er mulig i leområder med nedsnødd/nedføyka rimkrystaller. Gunstig temperatur fører til relativt rask stabilisering. Det oppfordres likevel til konservative veivalg med god sikkerhetsmargin.
Snøoverflaten består av ulik mengde vindpåvirket snø med mest nysnø lengst vest i regionen. Det gamle snødekket er generelt preget av mye vind og nedbør som både regn og snø, og store svingninger i temperatur. Generelt for regionen er det mest snø i østvendte formasjoner. Det er betydelige mengder løs snø tilgjengelig for vindtransport.
Det finnes eldre vedvarende svake lag ved bakken og høyere i snødekket. Det varierer hvor lett det er å løse ut skred i disse lagene og generelt regnes de ikke som skredproblem nå. De bør imidlertid tas med i betraktning. I Vang er det meldt om stor utbredelse av overflaterim og kantkorn under utvikling høyt i snødekket (ved mildværsskaren fra nyttår). Det er grunn til å tro at deler av rimet er begravet under siste tids fokksnø og er et potent skredproblem. Kantkorn ved skare bør følges med på.
Det rapporteres om flere naturlig utløste flakskred str. 2 ved Tyin 13.01. Skredene har hatt lang bruddforplantning, noe som kan tyde på et aktivt lag med rim nede i snødekket.
Det har kommet 1 til 10 cm nysnø natt til onsdag, mest nedbør sørøst i regionen. Det har vært stor vindtransport av snø inn i østlige leområder de siste dagene. I nærheten av Leirvassbu meldes det om drønn og ferske sprekker onsdag.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra sørvest om formiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-10 °C til -3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Jotunheimen

Snø

16.01.2020 kl. 15:14

1431 moh

Simma@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP17@53cmQ2

ECTN11@22cmQ3

ECTN1@8cmQ3

CTE11@53cmQ2

CTE7@22cmQ2

CTE1@8cmQ2

Vær

Snø -2,9 °C 15 m/s fra V → 100% skyer

Snøprofil

22 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 43 cm 1F/4F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 18 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F/P MF/FC 0 mm/0 mm D -3,8 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -5,2 °C @ 60 cm, -4,7 °C @ 80 cm, -4,3 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 120 cm, -3,2 °C @ 140 cm, -2,8 °C @ 160 cm, -2,4 °C @ 165 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207279

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 14:23

1463 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTP9@40cmQ2 Middels

Vær

Snø -3 °C 12 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Mye vind i kastene. Problemer med å stå oppreist

Snøprofil

6 cm F DF D, 40 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 11 cm 1F RG/MF D, 44 cm P MF D, 20 cm F FC D -3,7 °C @ 0 cm, -3,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,1 °C @ 100 cm, -1 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207285

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 13:19

1480 moh

saaj@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 1400 moh Skredproblemet virker ikke særlig aktivt, ikke veldig lett å påvirke og forplantet seg ikke.

Tester

ECTN14@27cmQ2 God

CTE9@27cmQ2 Kantkorn mellom skarelag

CTE4@10cmQ2 Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil

0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5,5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11,5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 8 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 62 cm 1F/P MF 0 mm/0 mm, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -3,1 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207277

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 13:16

1477 moh

red@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTN1@7cmQ3

CTM11@91cmQ3 Utglidning i FC(MF)-lag mellom to MFcr-lag.

CTE1@7cmQ3

Vær

Snø -2,7 °C 15 m/s fra V → 90% skyer Vekslende vindforhold, fra vindstille opp til 20 m/s i kasta.

Snøprofil

7 cm F DF D, 28 cm 1F RG/DF D, 17 cm P RG D, 27 cm K RG D, 9 cm P MF/MFpc D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 1F FC/MF D, 1 cm K MFcr D, 88 cm P MF/MFpc D -3,3 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -5,3 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -2,6 °C @ 120 cm, -1,7 °C @ 140 cm, -1 °C @ 160 cm, -1 °C @ 180 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207295

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 12:50

1468 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX

CTH23@54cmQ2 Middels

CTM16@10cmQ2 Middels

Vær

Snø -1,5 °C 12 m/s fra V → 80% skyer I vindkastene er det i noen tilfeller problematisk å stå

Snøprofil

4 cm F DF 0 mm/0 mm D, 51 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC/MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F FC/MF 0 mm/0 mm D, 14 cm F FC 0 mm/0 mm D -3,6 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm, -1 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen 100 cm dypt til bakken

ObsID: 207281

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 11:12

1494 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Tester

ECTP1@40cmQ2 Middels Ca 35 grader der testen blir tatt. Når jeg beveger meg i hellingen tråkker jeg ut små flak, men dette er lokalt og rundt skiløperen. Ingen utpreget bruddforoplantning.

Vær

Snø 16 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Måler 25ms i vindkastene

ObsID: 207275

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 11:09

1393 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøproblemet kan løses ut men har moderate bindinger mot underlaget. Vanskelig å få vurdert mye terreng med denne værsituasjonen. Faregraden opprettholdes med pågående pålagring av fokksnø. Varslet faregrad er for lav Det er mye snøtransport og pålagring av snø men det svake laget er ikke så potent slik at skredutløsning ikke skjer lett, men med litt motstand (resistant). Men det er såpass mye snøtransport, og vanskelig å få vurdert stort nok terreng, så betydelig faregrad virker riktig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig snøfokk. Over 20 m/s i kastene som kommer hyppig

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN29@40cm Middels

ECTN15@30cmQ2 Middels

ECTN8@5cmQ2 Middels

ECTN30@45cm Middels

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 0,2 cm 4F DF 1 mm/0 mm Skarelag, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 60 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm P FCxr 0 mm/0 mm D-M 3 tester knyttet til snøprofilen Fokksnøproblemet fra i går er godt stabilisert. Dagens fokksnøproblem glir ut men med litt motstand i moderat bratt terreng. Ikke sikt til å gå inn i bratt terreng i dag.

ObsID: 207265

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 11:00

1391 moh

Sondre@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN17@21cmQ3 God

CTE2@21cmQ2 Middels

Vær

Snø -2,3 °C 20 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Snøprofil

20 cm F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG/RGwp 0 mm/0 mm, 9 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm 1F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 51 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 32,5 cm 1F FCxr 1 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 17 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm M -2,6 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -1,9 °C @ 100 cm, -1,3 °C @ 120 cm, -1 °C @ 140 cm, -0,3 °C @ 150 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207274

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 10:59

1498 moh

Eirik@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

CTH22@55cmQ3 God

CTM11@30cmQ3 Middels

CTE4@20cmQ3 Dårlig

ECTN20@45cmQ3 God

ECTN9@30cmQ3 Middels

Vær

2,9 °C 17 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Snøprofil

30 cm F PP/DF 0 mm/0 mm D, 25 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG/MF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 15 cm P MF/RG 0 mm/0 mm, 2 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm -4,1 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207288

Jotunheimen / Lom

Snø

16.01.2020 kl. 10:30

1457 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

CTH25@35cmQ2 Middels

ECTX God

Vær

Snø -1,5 °C 12 m/s fra V → 70% skyer Vindkast på 26 m/s

Snøprofil

4 cm 4F/F DF D, 34 cm 4F/1F RG/DF D, 30 cm P RG D, 2 cm P MFcr D, 17 cm P/K RG D, 5 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG/RGxf D Hele laget, 62 cm K/P MFpc D, 20 cm 4F/F+ MF/FC D -4,5 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,3 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207284

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2020 kl. 09:48

955 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot Sulebu, sør
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm M, 25 cm 1F/4F DF 1 mm D-M, 2 cm K MFcr M, 12 cm P RG 1 mm M, 24 cm K MF 2 mm M, 16 cm P MF 2 mm W, 16 cm 1F MF 2 mm W Nve målestasjon. Grov profil uten mindre lagdelinger.

ObsID: 207204

Jotunheimen / Tyin bom

Snø

16.01.2020 kl. 09:00

1090 moh

stian@wyssen (*****)

Skredhendelse

16. jan 07:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1090 moh og sluttet på 1087 moh Leområder Info fra brøytesjåfør. Lite skred i veien som løsnet rett under støtteforebyggning.

ObsID: 207192

Jotunheimen / Vang

Snø

16.01.2020 kl. 08:26

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

107 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Annet Fuktig Fuktig til våt nysnø over tørrere eldre snø. Nesten et tynt skarelag på toppen.

Vær

Snø 0,5 °C 100% skyer

ObsID: 207189

Jotunheimen / Vang

Snø

15.01.2020 kl. 14:11

1093 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  I retning Galden SV for Tyinstølen.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Mulig snøskred under høyre skredtårn på bildet. Samtidig: ikke bratt nok for at punktskred skal løsne akkurat der. Kan være en bruddkant i fokksnø som ikke lar seg observere.

Vær

Snø -5 °C 5 m/s fra SV ↗ 40% skyer Sporadisk bygeaktivitet, S-1. Klart i høyden, skyer formes over fjelltopper ved Tyin.

Skredhendelse

15. jan 11:00 (+01:00) 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1235 moh og sluttet på 1192 moh Leområder Støl 2 USIKKER OBSREVASJON: Mulig snøskred. Observert med styrbart webkamera, og etterprosessert bildet. Kjent form, men litt rar plassering (ser ut som løssnøskred, men løsneområdet på bildet er ikke bratt nok der - kanskje bruddkanten til flakskred er gjemt bak terreng...).

ObsID: 207097

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 13:15

1492 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 207090

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 13:07

1460 moh

Haviman@forsvaret.no (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NV

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

CTH26@40cmQ2 God

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -5,3 °C 9 m/s fra V → 80% skyer

Snøprofil

13 cm F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 27 cm F DF 0 mm/0 mm D, 9 cm 1F RG/DF 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K RG 0 mm/0 mm D, 23 cm 1F DF/RG 0 mm/0 mm D, 18 cm P RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 100 cm P RG 0 mm/0 mm D -5,6 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 40 cm, -5,9 °C @ 60 cm, -6 °C @ 80 cm, -5,7 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Totale snødybde på stedet er mellom 230-200cm. Gjorde målingene på 150cm

ObsID: 207109

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 13:00

1486 moh

Sondre@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

ECTP28@47cmQ3 Middels Glei ut mellom skarelaget på 46cm og skarelaget på 48cm

CTH22@48cmQ2 God

Vær

Snø -5 °C 11 m/s fra SV ↗ 65% skyer

Snøprofil

1 cm P MFcr D, 6 cm F DF 1 mm D, 38 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 57 cm P RG 1 mm D, 33 cm 4F FC 3 mm D, 1 cm K MFcr, 10 cm F FC 4 mm -5,4 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -1,2 °C @ 140 cm, -1 °C @ 150 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207113

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 12:49

1482 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen På Nølga

ObsID: 207089

Jotunheimen / Skjåk

Snø

15.01.2020 kl. 12:41

854 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sjur Mork
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sjur Mork
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sjur Mork
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Sjur Mork

Skredhendelse

15. jan 13:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst 40 cm høy bruddkant Leområder

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Svært lett å løse ut Få bratte heng. NØ

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skyttende sprekker.mye vindtransportert snø

Snødekke

Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Mye tørr upåvirket snø i skogen.lite snø over tregrensen. Mesteparten av snøen er avblåst på rygger og kuler.snø i le og lo sider og boller

Vær

Snø Svært mye vind over tre grensen

ObsID: 207119

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 12:39

1431 moh

Eirik@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Lett å påvirke det øverste laget, men vi fikk ikke til å få laget til å gli ut under 35°

Notater

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV Lettere å løse ut i 40° og oppover.

Snødekke

145 cm totalt Moderat snøfokk 11 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Tester

ECTN28@25cmQ3 God

ECTN11@11cmQ3 Middels

CTH25@23cmQ3 God Øverste nysnølaget ble fjernet før testen.

Vær

Snø 4,8 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Veldig varierende vind styrke og retning

Snøprofil

11 cm F DF 0 mm/0 mm D, 24 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 66 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm K RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F-P MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 12 cm 1F MF/FC 0 mm/0 mm D -5,1 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2,2 °C @ 120 cm, -1,5 °C @ 140 cm, -1,1 °C @ 145 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207086

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:50

1473 moh

Andreas@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske sprekker

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NV Nedføyket lag av sprøhagl

Snødekke

Moderat snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

ECTP2@40cmQ2 Dårlig

CTM12@45cmQ2 Middels

CTE2@40cmQ2 Dårlig

Vær

Snø -5,9 °C 9 m/s fra SV ↗ 70% skyer

Snøprofil

20 cm F DF D, 20 cm 4F/4F+ DF/RGlr D, 0,2 cm F/F PP/PPgp D, 38 cm P/P RG/RGsr D, 0,5 cm P MFcr D, 40 cm 1F RG D, 5 cm K MFcr D -5,9 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -6 °C @ 40 cm, -6 °C @ 60 cm, -6 °C @ 80 cm, -5,8 °C @ 100 cm, -5,2 °C @ 120 cm Total snødybde på stedet var 260cm

ObsID: 207116

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:49

1467 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207094

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:47

1422 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  aanon@forsvaret Kommentar:  Dagens myke flak og skredproblem, på 25-30 cm i dette henget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nedbøren og vinden fortsetter neste døgnet og medfører at det dannes nye fokksnøflak i leheng. Dette vil stabilisere seg om noen dager når været har roet seg. Opprettholdt nivå neste døgn Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 1500 moh og 1300 moh Kan være lett å løse ut i bratte helninger men bindingene mellom lagene fører til at det sitter godt i mindre bratt terreng under 35 grader.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøfokk svært kraftig i kastene og fyller groper og spor raskt

Tester

ECTP11@27cmQ2 Middels Mulig å løse ut på ski men krever bratte heng.

Vær

Snø 8 m/s fra V → Varierende vindretning, lokalt fra V

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 24 cm F DF/RG 1 mm D, 0,2 cm F PP 1 mm D Hele laget Det er her det sprekker opp i de fleste heng, men det er ingen energi i oppsprekkingen og det krever et spor nedenfor., 20 cm P RG 1 mm D, 5 cm K MFcr, 3 cm F MF/FC 1 mm D Det løser ut her på tester men skarelaget over bærer for godt til at en person klarer å påvirke så langt ned., 65 cm 1F/K RG 1 mm D

ObsID: 207105

Jotunheimen / Jotunheimen

Snø

15.01.2020 kl. 11:20

1431 moh

Simma@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels

Tester

ECTP1@20cmQ2

CTN

CTE1@20cmQ2

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 90% skyer Lokale forhold gjør at vind-retning varierer fra Sør/Sør-Øst, samt moderat vindhastighet, med sterkere kast iblant.

Snøprofil

20 cm F/4F PP/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F PP 0 mm/0 mm D, 28 cm P RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 1 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 29 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 24 cm P RG 1 mm/0 mm D, 10 cm K MF/MFpc 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 2 mm/0 mm D, 20 cm F/4F FC/MFpc 0 mm/0 mm D -5,4 °C @ 10 cm, -5,1 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 80 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,4 °C @ 120 cm, -2,1 °C @ 140 cm, -1,8 °C @ 160 cm, -1,2 °C @ 180 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207100

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:12

1443 moh

laffen@forsvaret (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 207091

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:10

1459 moh

Jokke@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

136 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

CTH23@88cmQ3 God

CTM12@21cmQ3 God

Vær

Snø 5,6 °C 11 m/s fra S ↑ 70% skyer

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 26 cm P RG 0 mm D, 29 cm 1F RG 0 mm D, 3 cm K MFcr D, 18 cm 4F FC 2 mm D, 9 cm F FC 5 mm D, 1 cm K MFcr D, 20 cm F FC 3 mm D -5,7 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm, -2,4 °C @ 136 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 207110

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 11:00

1457 moh

laffen@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  laffen@forsvaret

Vær

Snø -6 °C 10 m/s fra SV ↗

ObsID: 207092

Jotunheimen / Lom

Snø

15.01.2020 kl. 10:56

1470 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207095

Jotunheimen / Vang

Snø

15.01.2020 kl. 08:56

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

103 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø 2 m/s fra V → 40% skyer Snøbyger

ObsID: 206985

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2020 kl. 16:21

1432 moh

aanon@forsvaret (*****)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 1500 moh og 1000 moh

ObsID: 206923

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2020 kl. 15:41

1432 moh

aanon@forsvaret (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  aanon@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mulig å løse ut skred på ski i øverste myke flak, til fots eller med større belastning kan flaket under også løse ut, men er noe mer vanskelig å påvirke. Nedbør og vind de neste 2 dgr fører til at faregraden vedvarer. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat til kraftig snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 1500 moh og 1100 moh Vindretninger her lokalt er svært varierte og stemmer ikke med værmelding eller Windy.

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Dybde på snødekke varierer mye grunnet mye vind og snøtransport

Tester

ECTP15@54cmQ3

ECTN@23cmQ2 Middels

CTH22@90cmQ3

CTM19@54cmQ3

CTM15@38cmQ3

CTM14@26cmQ2

CTE5@23cmQ2 Middels

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet For dårlig sikt for observering av skredaktivitet.

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra NV ↘ 90% skyer Svært varierende vind, nedbør og snøfokk

Snøprofil

23 cm F DF 2 mm D, 0,5 cm F PP/PPgp, 3 cm F DF 2 mm D, 10 cm P RG 1 mm D, 1 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 1 mm, 11 cm 1F RG 1 mm, 5 cm K MFcr, 1 cm 1F FC/MF 1 mm, 8 cm K MF/MFpc, 1 cm K/K+ MFcr, 90 cm P/P- MF/FC, 5 cm 4F/4F- MF/DH -5 °C @ 0 cm, -4,2 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,2 °C @ 100 cm, -3,2 °C @ 120 cm, -2,3 °C @ 140 cm

ObsID: 206921

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2020 kl. 14:15

1427 moh

Henning Kaspersen@Forsvaret (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTN18@50cmQ3 God

CTH27@69cmQ2

CTH21@50cmQ2

CTM13@39cmQ2

CTE1@12cmQ3

Vær

Snø -4,5 °C 10 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Snøprofil

12 cm F DF 0 mm/0 mm D, 27 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm 4F RG/FC 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F FC 0 mm/0 mm D 5 tester knyttet til snøprofilen Denne profilen ble utført i 18 grader, stabilitets testene er mulig ikke være representative. Når det blir bedre værforhold vil vi utforske lagdeling mer i detalj da det finnes mer informasjon om snø dekket enn hva jeg har greid å avdekke i under dagens værforhold.

ObsID: 206922

Jotunheimen / Lom

Snø

14.01.2020 kl. 14:06

1474 moh

Sondre@Forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

ECTN21@25cmQ3

CTM12@25cmQ2

Vær

Snø -4,3 °C 10 m/s fra S ↑ 80% skyer

Snøprofil

5 cm F DF, 12 cm 4F DF 1 mm, 38 cm 1F RG 1 mm, 33 cm P RG 0 mm, 1 cm P MFcr, 19 cm P RG 0 mm, 1 cm P MFcr, 10 cm 4F RG/RGxf 3 mm, 8 cm 1F FC 3 mm, 23 cm 4F FC 3 mm -5 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -2,4 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 120 cm, -0,9 °C @ 150 cm, -1 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206947

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2020 kl. 13:36

1287 moh

Even@obskorps (***)

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Tester

CTE3@5cmQ3 Middels Rett under nyeste skare. Utydelig om det er svakt begynnende kant eller nedbrutt nysnø. Uansett mye kankorn ved bakken, men ingen respons her

ObsID: 206904

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2020 kl. 12:09

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Snø 0 °C fra SØ ↖ 98% skyer

ObsID: 206881

Jotunheimen / Vang

Snø

14.01.2020 kl. 11:55

1043 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat 10 cm nysnø overalt i terrenget opp til minst 1500 moh i dette området i dag. Lite vind frem til omlag kl 1500 gjør at det er en del snø tilgjengelig for transport når vestavinden tar tak igjen. Dette vil gi fokksnøproblematikk i østlig sektor. Kantkorn ved bakken fikk jeg lite respons i her. Mer aktuelt er begynnende kantkorndannelse i mildværskaren. Litt kulde og klarvær gjør at dette bør følges med på fremover. Økende fokksnø problematikk i i østlig sektor. Kantkorn i mildværsskare kan bli et større problem med litt kulde og klarvær. Påfyll og nedbør natt til onsdag, ettefulgt av vind fra vest. Varslet faregrad er riktig Roligere forhold på min tur i dag, men mer utsatte områder som Tyin og lengre N/ NØ i Jotunheimen har nok litt mer å stri med.

Faretegn

Ingen faretegn observert Stille og rolige forhold på Hensfjellet i dag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh Hadde ikke problemet der jeg var i dag, men der vinden har tatt tak er det aktuelt.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Dårlig utvikla kantkorn i rundt skarelag fra nyttår.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snø fra SØ uten for mye vind. Ubunden snø opp til 1300 moh jevnt fordelt overalt i terrenget. Under nysnøen er dekket mer preget av vind og mildvær med varierende tykkelse og hold. Under nysnøen finnes finnes litt fokksnø fra søn/man. Denne virker å ha stabilisert seg godt mot underliggende skarelag. Mye kantkorn i bunn på 1300 moh. Ved skoggrensa litt noe mindre utvikla. Bør følge med på kantkorndannelse i mildværsskaren.

Tester

CTE7@33cmQ2 Middels

LBT5@33cmQ2 God Kraftige slag med spaden. Brudd i mellom skarelag i dårlig utvikla kantkorn.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Lettende vær, vær fra SØ med nedbør i natt. Dreier mot V ila dagen. Lite vind, antar det kommer med vestavær.

Snøprofil

20 cm F-4F/1F DF/RGlr 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F RG/MF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Kritisk lag lite utvikla, men bør følges med på.

ObsID: 206905

Jotunheimen / Skjåk

Snø

13.01.2020 kl. 14:52

938 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sjur Mork Kommentar:  Bildene er tatt rett over skog grensen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Sjur Mork
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sjur Mork
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sjur Mork

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels

Snødekke

Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Vindpakket hard Mye snø i skogs terrenget.det meste av snøen som har falt har blåst ned i skogen.

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør Mye vind i høyden

ObsID: 206796

Jotunheimen / Vang

Snø

13.01.2020 kl. 14:46

1300 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Vindtransport mot østvendte heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snøfall til området her å være i natt. Vind fra vest har ført til betydelig snøtransport over mot østlige leheng. Det antas at det godt utviklede overflaterimet observert fredag fremdeles kan være inntakt fra ca 1250 moh og oppover. Flere naturlig utløste skred trolig natt til mandag med god bruddforplantning tyder på dette. Den ferske fokksnøen kan stedvis ligge over rimet og føre til skred som løsner lett og med god bruddforplantning. Gunstig temperatur har ført til at den ferske fokksnøen i seg selv, oppfattes som ganske stabil uten stor evne til bruddforplantning på ettermiddagen i dag. FG vurderes til 3 pga usikkerheten rundt utbredelsen av rimlag under fokksnø. Fg i lavereliggende områder enn 1200moh vil være lavere pga fravøæær av rim. Flakene av den ferske fokksnøen vil gradvis bli hardere og rimlaget vil bli værre på påvirke. Samtidig vil skredstørrelsen kunne gå opp da flakene henger bedre sammen. Mer vind og påfyll av mer snø tirsdag vil føre til en belastning på snødekket og legge seg i områder som ikke er belastet tidligere. Dette vil føre til en økende skredfare utover dagen og den bør trolig holdes på 3 som foreslått i varselet. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Moderat vindtransport. Avtakende utover ettermiddagen. Fremdeles noe snø tilgjengelig for vindtransport ved kraftig vind.

Ferske skred Flere naturlig utløste skred gått i går eller natt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ mellom 1500 moh og 1300 moh Nedsnødd rim er trolig tilstede i enkelte leheng selv om jeg ikke fant gode eksempler på dette i dag. Ferske skred med stor bruddforplantning fra i natt tyder på dette. Rimet virket varmepåvirket og ikke potent omtrent som et skarelag på 1260 moh.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ mellom 1400 moh og 900 moh Liten forplantningsvne i den ferske fokksnøen. Men det finnes trolig rim under enkelte plasser. Da vil skredene kunne bli større og enklere å påvirke.

Snødekke

Moderat snøfokk 24 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Begynnende tegn til rimlaget på ca 1260. Mye snø tilgjengelig for vndtransport men fastere flakdannelse oppover i høyden.

Tester

ECTN7@12cmQ3

Vær

Ikke nedbør -2 °C 8 m/s fra V → 60% skyer

Snøprofil

2 cm 1F RGwp 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 5 cm 1F DF 1 mm D, 5 cm 4F DF 2 mm D, 18 cm 1F+ RGwp 1 mm D, 8 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F+ RGlr 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D, 0,5 cm 1F RGxf 2 mm D, 1 cm K IF D, 50 cm P RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Finner ikke rimlaget her.

ObsID: 206786

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snø

13.01.2020 kl. 14:20

1235 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Trolig på rimlaget som har blitt fuktig. Ca 1cm slags skare / mulig fuktpåvirket der bruddet går

Snødekke

På denne høyden ca 1260 finner jeg rimet liggende nede i snødekket som et slags skarelag.. Virker som om det har vært fuktig. Uansett mistet mye av sine egenskaper og er ikke så potent her.

Tester

LBT@40cmQ2 Middels belastning

ObsID: 206773

Jotunheimen / Vang

Snø

13.01.2020 kl. 13:55

1091 moh

paul@wyssen (****)

Skredhendelse

12. jan 23:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1099 moh og sluttet på 1089 moh Leområder Gamle Varden Gjenfortalt fra brøytesjåfør: han brøyta skredmasser spredt tynt over veien seint om kvelden natt til mandag. Veien var stengt da skredet gikk.

ObsID: 206770

Jotunheimen / Vang

Snø

13.01.2020 kl. 13:47

1095 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Brattheng mellom gamle skiheisen og Langøddin. Str.2 trolig gått i får kveld/ natt?
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Bratthenget i Melvike. Str. 2. Gått i natt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Gamle varden. Str. 1. Gått så vidt ned i veien i natt.

Skredaktivitet

13. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø. Mellom 1300 moh og 1100 moh

ObsID: 206768

Jotunheimen / Vågå

Snø

13.01.2020 kl. 12:45

1092 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ørjan

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

15 m/s fra SV ↗

ObsID: 206775

Jotunheimen / Vågå

Snø

13.01.2020 kl. 11:02

860 moh

Ørjan (****)

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

0 m/s

ObsID: 206732

Jotunheimen / Vågå

Snø

13.01.2020 kl. 10:46

959 moh

Ørjan (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ørjan Kommentar:  Bildet er tatt på FV51 rett i nærheten av Bessheim.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sterk vind (15-20 m/s)langs vegen frå Russtangen og vidare mot Maurvangen. Mykje fokk høgare opp i fjellet.

Vær

Snø 20 m/s fra V →

ObsID: 206727

Jotunheimen / Vang

Snø

13.01.2020 kl. 08:07

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

106 cm totalt Ikke snøfokk 24 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr E

ObsID: 206699

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org