Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 18.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindauke fører til pålagring av fersk fokksnø i leheng. Skred kan løysne naturleg medan vindflyttinga av snø pågår. Det er også mogeleg å løyse ut skred på vedvarande svakt lag både ved bakken og høgare i snødekket.
Det er mykje laussnø i overflata no. Over ca 1000 moh har vinden tidlegare teke hardt. I leområder ligg det mykje fokksnø under laussnøen, medan ryggar og toppar har vore avblåste. Hardheit på fokksnøflaka aukar med høgden.
Det finst vedvarande svake lag av kantkorn i snødekket og ved bakken.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-16 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-13 °C til -8 °C på 1800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

18.12.2019 kl. 10:49

1316 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Q3 bruddflate i underkant av nedføyket nysnø (ca. 13 cm dybde).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Synlig nedføyket nysnø rett over sagbladet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  P til 1F hard fokksnø under løsere fokksnø. Delte seg IKKE opp når den falt i bakken.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Lite nysnø siden S kuling sist tors-fre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Representativ nedsynking på ski i plane områder. Gikk rett på brytende skare på kulformasjoner, hard fokksnø der den er blåst inn tidligere.

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fortsatt generellt avblåst på kuler. Ca 8 cm nedsynking med ski bortsett fra der man går på gammel skare/kant. Snøen i toppen er lett - men har liksom en tynn snerk som gjør at snøen ikke er like tilgjengelig for vindtransport som den kunne ha vært.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

LBT@20cmQ2 Første lette slag

ECTN26@80cmQ3 God En halv spadebredde i bruddforplantning

ECTP1@21cmQ3 Dårlig Ujevn bruddflate, men gikk svært lett i 'nedføyket nysnø'.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Små flak løsner svært lett i enkelte heng som pålagres mest. Samtidig er det ikke veldig mye løs snø tilgjengelig for transport i fjellet vest for Tyin - derfor blir både skredproblemutbredelsen og den potensielle stølrrelsen begrenset. Har IKKE vurdert andre himmelretninger enn østvendt ved Tyin.

Skredaktivitet

18. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Så ingen skredaktivitet langs østvendte heng ved Tyin. Hadde godt lys.

Snøprofil

18 cm F+ DF 1 mm/0 mm D, 4 cm F DF 2 mm/0 mm D Skarelag, 13 cm F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm F-4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 50 cm P/1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F MF 2 mm/0 mm M -1,5 °C @ 0 cm, -5,3 °C @ 7 cm, -5,4 °C @ 5 cm, -5,6 °C @ 15 cm, -6 °C @ 25 cm, -6,2 °C @ 35 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profil i innblåst lelomme. Er representativt for de mest innvlåste heng i området. Bruktte IR-tempmåler på overflate, og vanlig i snøen.

ObsID: 203505

Jotunheimen / Vang

Snø

18.12.2019 kl. 10:41

1363 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot nv. Jevnt snødekke men lite snø. Tynt lag løsere snø over fastere snø og eller skare
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

18. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Lett vindtrasport kan føre til dannelse av små myke flak i lesider, men det vil trolig kun utgjøre et skredproblem i områder med mer snø tilgjengelig for transport eller sterkere vind. Kantkorn dypere nede i snødekket virker å være noe mer innaktivt enn tidligere pga fravær av drønn på dette laget. Det løsner imidlertid lett på tester, men ligger under skarelag og vil trolig være vanskelig å påvirke i områder med tykkere snø over. Men skred på dette laget kan ikke utelukkes. Fg vurderes til en svak 2 for området, men i områder med mer løs snø tilgjengelig for vindtransport trolig høyere på toern.. Kantkorndannelse på vei oppå islaget.. Kan bli et skredproblem på sikt.. En del ny snø torsdag ettermiddag med vind fra SØ kan føre til flak og økende belastning på kantkornet mot NV. Nysnømengde og vindstyrke vil være avgjørende om fg øker eller jholder seg. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Jevnt fordelt snødekke, men generelt lite snø i området. Skarelaget er øverste snølag der vinden har tatt, mens det ligger under mykere fokksnø i le for tidligere vind. Tynt lag nysnø oppå som fører til lett vindtransport. Noen overflatekant/rimlignende greier (iskrystaller) på toppen av snødekket enkelte plasser, men uidentifiserbart og ikke et tydelig mønster. Men kan føre til dårligere bindinger når det kommer fokksnø over.. Fersk fokksnø kan skli lett på nysnølag. Også oppbyggende kant på skarelag/ is som kan utvikle seg til å bli et skredproblem om noen dager... Opplevde ikke nok fokksnø til at dette var et skredproblem i området vårt enda, men det blåser enda så det kan nok ikke helt utelukkes.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett vindtransport fører til noe vindtransportert snø i leheng.

Tester

ECTP10@39cmQ2 Dårlig I tykkere løst kantlag

LBT@39cmQ3 Løsnet ved lett bel. I godt utviklet kant med noe beger på skare ned mot bakken

LBT@14cmQ2 Løsnet ved moderat belastning under islag øverst i det tykke antkornlaget.

Vær

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 2500 moh Ingen drønn på dette laget i dag, Is/ skarelag over som trolig gjør laget vanskkelig å påvirke der det er tykkere snødekke. Generelt begrensede flak fremdeles som vil kunne begrense skredstørrelsen. Mye løsere kant over også, så laget virker ikke spesielt potent.

Snøprofil

7 cm F DF 2 mm D, 7 cm 4F DF 2 mm D, 1,5 cm 4F RGxf 2 mm D Hele laget Oppbyggende kant oppå islag., 1 cm K IF, 12 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm 1F FC 2 mm, 10 cm 4F FC 2 mm D, 8 cm P MFcr 3 mm D, 7 cm 4F DH 4 mm D -5,8 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 17 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,6 °C @ 45 cm, -0,3 °C @ 55 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 203489

Jotunheimen / Vang

Snø

18.12.2019 kl. 10:20

1351 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

8 m/s fra V →

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. lett sammenbundet her og der. Avblåst på rygger.

ObsID: 203460

Jotunheimen / Vang / Jotunheimen

Snø

18.12.2019 kl. 09:39

1113 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tidvis Lett snøfokk rundt toppen, ikke her nede på flata. Lite nysnø og lite snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 203447

Jotunheimen / Vang

Snø

18.12.2019 kl. 08:46

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -4,1 °C 1 m/s fra NV ↘ 80% skyer

Snødekke

66 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 203441

Jotunheimen / Vang

Snø

17.12.2019 kl. 13:51

1095 moh

paul@wyssen (****)

Vær

-6 °C 1 m/s Info fra brøytebil: jevnt -6 hele tirsdag. Snøbyge om morgenen, eller opphold. "Vindstille".

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Brøytebil mente det var generelt lite løssnø langs østsida av Tyin og nedover langs fylkesveien mot Årdal. Nysnøen som var var lett.

ObsID: 203384

Jotunheimen / Vågå

Snø

17.12.2019 kl. 13:30

1657 moh

daniel.edvardsen@ramboll (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no Kommentar:  Blokk skled ut på noe som tyder på rimkrystaller. Blokk er snudd opp ned ved spaden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  daniel.edvardsen@vegvesen.no Kommentar:  Blokk snudd opp ned, med rimkrystaller hvor bruddet oppsto.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det eksisterer rimkrystaller på snøoverflaten i stor utstrekning. Dette vil ikke bli et skredproblem før det snør ned, da som forutsetning at de holdes intakte. Det eksisterer flere lag av fokksnø øverst i snødekket, med ulik hardhet. Bindingen mellom lagene i fokksnøen kan variere. Det ble observert og registrert brudd på et tynt rimlag på ca. 80 cm nede i snødekket. Dette vil være vanskelig å påvirke som skiløper, men der hvor snødekket er tynt og dersom dette rimlaget er intakt, vil det kunne utgjøre en fare. Det er meldt økt vindstyrke, kombinert med snøvær. Det eksisterer også løssnø tilgjengelig for vindtransport generelt i fjellet. Dersom rimlaget ikke blir brutt ned kan dette snø ned og utgjøre et skredproblem ved dannelse av fokksnølag over. Kalde temperaturer vil favorisere dannelse av vedvarende svake lag. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Avblåst på rygger og topper. Mer ansamling av snø, samt mykere snødekke, i forsenkninger. Snødekket oppleves både som løs og vindpakket myk opp til ca. 1700 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

CTV@82cmQ1 Middels Det svake laget eksisterer dypt i snødekket, vanskelig å påvirke der snødekket er tykt.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snøprofil

1 cm F SH 4 mm D, 25 cm F DF 0 mm D, 15 cm P DF 0 mm D, 2 cm K MFcr, 40 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F SH 3 mm D, 2 cm K MFcr, 25 cm P RG 1 mm D, 5 cm 4F DH 5 mm M 1 test knyttet til snøprofilen 116 cm fra topp til bunn.

ObsID: 203438

Jotunheimen / Vang

Snø

17.12.2019 kl. 11:57

1166 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Snøoverflate. Skredtårn med som skala.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Snøoverflate detalj fra det andre bildet. Snøskredtårnet vil være til venstre utenfor bilderammen.

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr På stedet: trolig BEGRENSET mengde snø tilgjengelig for vindtransport på stedet. Observert kun fra webkamera (se vedlagte bilder), slik at informasjonen inneholder usikkereht.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke observert skredaktivitet på webkamera. Brøytebil har heller ikke sett skredaktivitet.

ObsID: 203360

Jotunheimen / Vang

Snø

17.12.2019 kl. 08:56

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Snø -7,4 °C 0 m/s 100% skyer

ObsID: 203296

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 12:04

1322 moh

Even@obskorps (***)

Tester

ECTN20@80cmQ3 God Kantkorn/beger mot bakken. Ingen forplanting her.

ObsID: 202266

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 11:11

1251 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø og kantkorn mot bakken er hovedproblem. Stabilt vær har gitt snødekket tid til å stabilisere seg. Det finnes svake lag med kantkorn høyere opp i dekket, men lite potent hos meg i dag. Mye løs snø tilgjengelig for transport i mange himmelretninger så høyt jeg var i dag (1450). Kalde temperaturer skaper gradient i snøen og holder oppbyggende omvandling i gang. Med mye snø tilgjengelig for transport vil vindøkning transportere snø i leheng, og vi vil få større utbredelse på neføyka nysnø og fokksnø problematikk. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø opp til ca 1300.tynnere på rygger og eksponerte terrengformasjoner. Generelt mye løs snø tilgjengelig for transport i alle himmeretninger. Helt opp til 1450 (så høyt jeg kom i dag.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse rundt skia.

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen. Ingen forplantning.

Vær

fra V → Fint og kaldt. Lettskya og litt spredt tåke. Litt økende vind fra vest

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Snøprofil

8 cm F PP D, 12 cm 1F RG D, 0,5 cm F PP D, 16 cm 1F/P RG D, 0,5 cm K MFcr D, 18 cm 4F FC D, 1 cm I IF D, 6 cm 4F FC/DH D -10 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202265

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 08:11

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

71 cm totalt 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202194

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 14:33

1024 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lagdelt tørr snø med svake lag av nedføyket kantkorn, enkelte steder i to sjikt. Enkelte steder har fokksnø i sterk vind lagt seg i leheng som tidligere hadde lite eller ikke snø, og der finnes ikke kantkornlagene. Det ser ut til at snødekket har sterke bindinger etter en kort mildværsperiode og så kaldere vær. Litt nysnø utover dagen, og i søkk og forsenkninger er det nå bra laussnøføre. Vær obs på begerkrystalllag nederst mot bakken. Dette er nok farligst der mye fokksnø har blåst inn på tidligere tynt og gammelt snødekke b Noe laussnø som kan gi snøfokk. Varslet faregrad er riktig Skredproblemene kan kanskje justeres. Skiløpere må være oppmerksom på den store variasjonen som dominerer regionen akkurat nå, også innenfor små områder.

ObsID: 202170

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:59

1493 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bak nord- og vestvendte kanter er det føyket inn endel laussnø over1

Snødekke

ObsID: 202163

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:47

1477 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tynt 4F gammelt snødekke iver steinur med begerkrystall i botn.

Snødekke

ObsID: 202161

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:36

1407 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfordeling i bratta opp mot Vesleloftet. 4 cm nysnø på ellers hard overflate. Vindstille.

Snødekke

ObsID: 202160

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 11:46

1082 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cmQ2 I øverste kantkornlaget, 3-4 middels harde slag

ECTP22@40cmQ2 Middels I øverste kantkornlaget

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt nysnø på sprø tynn skare over lausnø, og enkelte steder nysnø på hard fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Eksposisjon reflekterer fordeling av fokksnø

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 25 cm 1F MF 2 mm D, 8 cm 4F DH 3 mm D -6,5 °C @ 1 cm, -4,5 °C @ 25 cm, -2 °C @ 70 cm, 0 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen N-vendt

ObsID: 202151

Jotunheimen / Vang

Snø

15.12.2019 kl. 11:42

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202142

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 11:21

1071 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små krystaller

Vær

Snø -6 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Redusert sikt i lave tåkeskyer og lett snøvær

ObsID: 202132

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org