Snøskredvarsel for Jotunheimen mandag 16.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mindre vind gir ferske fokksnøflak tid til stabilisering. Nær skogrensen er det mest tørr snø tilgjengelig for vinden, så her vil det være størst utbredelse på ferske fokksnøflak. Der snødekket er tynt/mykt kan det være mulig å påvirke vedvarende svake lag ved bakken. Der det er mye snø, kan skredene bli store.
Over ca 1000 moh har sterk vind gjort at snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Det er tilnærmet avblåst på rygger og topper, mens andre steder er det dannet fokksnøflak. Hardheten på flakene øker med høyden. Det kan ligge mye snø i leformasjoner. I skogen ligger det løs snø.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket og ved bakken i de fleste himmelretninger. Det kan være mulig å påvirke dette der snødekket er tynt/mykt, men utbredelsen virker å være begrenset.
Lørdag ble det observert drønn i snødekket på ca 1100 moh ved Skjåk.
1 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-12 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 12:04

1322 moh

Even@obskorps (***)

Tester

ECTN20@80cmQ3 God Kantkorn/beger mot bakken. Ingen forplanting her.

ObsID: 202266

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 11:11

1251 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@20cmQ3 Middels brudd i nedføyka nysnølag i fokksnøen. Ingen forplantning.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø opp til ca 1300.tynnere på rygger og eksponerte terrengformasjoner. Generelt mye løs snø tilgjengelig for transport i alle himmeretninger. Helt opp til 1450 (så høyt jeg kom i dag.

Vær

fra V → Fint og kaldt. Lettskya og litt spredt tåke. Litt økende vind fra vest

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse rundt skia.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø og kantkorn mot bakken er hovedproblem. Stabilt vær har gitt snødekket tid til å stabilisere seg. Det finnes svake lag med kantkorn høyere opp i dekket, men lite potent hos meg i dag. Mye løs snø tilgjengelig for transport i mange himmelretninger så høyt jeg var i dag (1450). Kalde temperaturer skaper gradient i snøen og holder oppbyggende omvandling i gang. Med mye snø tilgjengelig for transport vil vindøkning transportere snø i leheng, og vi vil få større utbredelse på neføyka nysnø og fokksnø problematikk. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV

Skredaktivitet

16. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm F PP D, 12 cm 1F RG D, 0,5 cm F PP D, 16 cm 1F/P RG D, 0,5 cm K MFcr D, 18 cm 4F FC D, 1 cm I IF D, 6 cm 4F FC/DH D -10 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 202265

Jotunheimen / Vang

Snø

16.12.2019 kl. 08:11

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

71 cm totalt 3 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202194

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 14:33

1024 moh

Albert (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Lagdelt tørr snø med svake lag av nedføyket kantkorn, enkelte steder i to sjikt. Enkelte steder har fokksnø i sterk vind lagt seg i leheng som tidligere hadde lite eller ikke snø, og der finnes ikke kantkornlagene. Det ser ut til at snødekket har sterke bindinger etter en kort mildværsperiode og så kaldere vær. Litt nysnø utover dagen, og i søkk og forsenkninger er det nå bra laussnøføre. Vær obs på begerkrystalllag nederst mot bakken. Dette er nok farligst der mye fokksnø har blåst inn på tidligere tynt og gammelt snødekke b Noe laussnø som kan gi snøfokk. Varslet faregrad er riktig Skredproblemene kan kanskje justeres. Skiløpere må være oppmerksom på den store variasjonen som dominerer regionen akkurat nå, også innenfor små områder.

ObsID: 202170

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:59

1493 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Bak nord- og vestvendte kanter er det føyket inn endel laussnø over1

Snødekke

ObsID: 202163

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:47

1477 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Tynt 4F gammelt snødekke iver steinur med begerkrystall i botn.

Snødekke

ObsID: 202161

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 13:36

1407 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøfordeling i bratta opp mot Vesleloftet. 4 cm nysnø på ellers hard overflate. Vindstille.

Snødekke

ObsID: 202160

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 11:46

1082 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cmQ2 I øverste kantkornlaget, 3-4 middels harde slag

ECTP22@40cmQ2 Middels I øverste kantkornlaget

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt nysnø på sprø tynn skare over lausnø, og enkelte steder nysnø på hard fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 900 moh Eksposisjon reflekterer fordeling av fokksnø

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 25 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 7 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr D, 25 cm 1F MF 2 mm D, 8 cm 4F DH 3 mm D -6,5 °C @ 1 cm, -4,5 °C @ 25 cm, -2 °C @ 70 cm, 0 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen N-vendt

ObsID: 202151

Jotunheimen / Vang

Snø

15.12.2019 kl. 11:42

897 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

6 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 202142

Jotunheimen / Lom

Snø

15.12.2019 kl. 11:21

1071 moh

Albert (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Små krystaller

Vær

Snø -6 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Redusert sikt i lave tåkeskyer og lett snøvær

ObsID: 202132

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 14:08

993 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Snøprofil dybde 140 cm. P og 1F fast fokksnø øverst, så et F fast lag delvis omdannet nysnø, 25 cm fra overflaten. 90 cm fra overflaten er det et 4 cm tjukt kantkornlag. 10 cm under det er det et skarelag. Ca 10 cm begerkrystall i botn.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Kantkornlaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Albert Kommentar:  ECTX. Ved ytterligere belastning ble set brudd i laussnølaget og så i kantkornlaget. Sterke bindinger.

Tester

ECTX God Kantkornlaget var her djupt i snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 900 moh

Snøprofil

ObsID: 202061

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 12:35

1135 moh

Albert (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Variabel vindpåvirket snøoverflate med kantkornlag djupere i snøen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 202044

Jotunheimen / Skjåk

Snø

14.12.2019 kl. 10:57

788 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Viser setning i snødekket.

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Noe vindpåvirket laussnø. Snødekket har satt seg noe suden siste snøfall

Vær

-6 °C 0 m/s 95% skyer

ObsID: 202028

Jotunheimen / Vang

Snø

14.12.2019 kl. 09:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 201998

Jotunheimen / Vang

Snø

13.12.2019 kl. 08:40

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 201867

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org