Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 10.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Sterk vind med snøfall om kvelden. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB! det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av tekniske utfordringer hos NVE er varslene kun basert på et fåtall observasjoner og på et generelt dårlige datagrunnlag enn vanlig. Vinden øker utover dagen til sørøstlig stiv kuling, med økende snøfall om kvelden. Det kan legges opp en del vindtransportert snø i lehellinger mellom nordvest og øst, men neppe nok nok til å kunne gi skred av str. 3. Skredproblem vil først og fremst være knyttet til den ferske fokksnøen. Det kan være mulig å løse ut skred i kantkornlag ved bakken, der disse finnes, men trolig skal det stor tilleggsbelastning til.
Snøoverflaten er preget av ujevn fordeling av snøen. Mindre snø på avblåste steder. Oppsamling av fokksnø i leområder først og fremst i østlig sektor, men noe også sør- og nordvendt. Det er en god del løs snø under skoggrensen. Mildvær tidligere i forrige uke fuktet snøpakka helt opp mot 1000-1200 moh, og stedvis finnes det skarelag i snødekket.
Tynt snødekke og kaldt vær i november dannet kantkorn ved bakken. Noen steder finnes det også kantkorn høyere i snødekket.
Det er ikke rapportert om naturlige utløste skred de siste 3 dager.
Siste døgn til mandag morgen 5-15 mm nedbør som snø i regionen, mest i sør. Ved Tyinkrysset ble det før helgen observert drønn i snøen og ferske sprekker, samt brudd i fuktig kantkornlag nede mot bakken.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-15 °C til -6 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -8 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøst sterk kuling i utsatte områder mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Vang

Snø

10.12.2019 kl. 11:36

1064 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Hovedproblem er nedføyka nysnø etterfulgt av kantkorn ved bakken. Ikke funnet kantkorn over/under skarelag på dagens tur. Vinden har skapt et variert snødekke med ulik hardhet. Skredproblemet finnes der snøen er mykest, i mindre vindeksponerte leheng. God temperaturgradient vil holde kantkornprosessen i gang fremover. Snøvær fra S/Ø vil gjøre aktuelt skredproblem (neføyka nysnø) mer gjeldene. I første omgang mot V og N. Endring i vindretning vil gi en variert utbredelse av problemet til det får stabilisert seg. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Mykt i skogen, hardt over skoggrensa. Stort Sett vindpakket hard snø (p). I leheng med mindre vindeksponering er snøen mykere (4f-1f) og skredproblematikk rundt nedføyket nysnø er mest aktuell her. Vært mye vindhærjing generelt i området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s fra N ↓ 70% skyer Skiftende fra klarvær til innkommende værfront fra s/sø. Relativt kaldt som medfører noe utståling.

Snøprofil

57 cm P RG D, 2 cm 4F FC/MFcr D, 4 cm 4F-1F MFcl D, 2 cm 4F FC/MFcr, 30 cm P MF/MFcl D, 4 cm 4F-1F FC -12 °C @ 0 cm, -8,9 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,1 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 70 cm, -0,9 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm

Tester

LBT@100cmQ3 Kant mot bakken. God binding i fokksnø her, lite aktivitet i nedføyka nysnø

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 201542

Jotunheimen / Vang

Snø

10.12.2019 kl. 10:52

954 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Rimdannelsen i overflaten. Lite utvikla. Startet i glissen skog mot skoggrense

ObsID: 201491

Jotunheimen / Vang

Snø

10.12.2019 kl. 10:46

934 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Even@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: I glissen skog mot skoggrense. Vinden har nådd ned hit. Skavelbrudd/sprekker fra mine ski. Lokal, ikke skytende. Ligger på medføyka nysnø

ObsID: 201490

Jotunheimen / Tyin

Snø

10.12.2019 kl. 09:17

1176 moh

stian@wyssen (*****)

Skredhendelse

10. des 03:18 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 1176 moh og sluttet på 1124 moh Leområder Str 1 flakskred i heng i le for vind fra N-NV. Skred fra dette området kan ikke treffe vei.

ObsID: 201415

Jotunheimen / Vang

Snø

10.12.2019 kl. 08:35

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

74 cm totalt 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201406

Jotunheimen / Vang

Snø

09.12.2019 kl. 08:43

822 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

ObsID: 201292

Jotunheimen / Vang

Snø

09.12.2019 kl. 08:29

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

79 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 201291

Jotunheimen / Vang

Snø

08.12.2019 kl. 13:29

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

78 cm totalt Ikke snøfokk 17 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite vind og mye nysnø på dagen i dag

Vær

Snø 0 m/s 100% skyer

ObsID: 201252

Jotunheimen / Vang

Snø

07.12.2019 kl. 09:54

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør -3 °C

ObsID: 201025

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org