Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 04.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Et nedsnødd svakt lag kan utløses av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt ny nedbør, sterk kuling og fortsatt mildt vær ventes å gi moderat pålagring ettersom mildvær og vind allerede har påvirket snødekket. Det ventes fortsatt at det vil være lett å løse ut skred i kantkornlagene. De fleste skredene forventes imidlertid å være små og middels store. Fjernutløsning er mulig!
Vind og nedbør siste døgn preger snøoverflata, det har vært mildvær og regn nesten opp til fjelltopphøyde. Nedover i snøpakka ligger det gamle fokksnøflak.
Tynt snødekke og kaldt vær i november har gitt kantkorndanning ved bakken og noen steder kantkorn også høyere i snødekket.
I forrige uke ble det observert drønn og skytende sprekker i Skjåk, Dette tyder på at vedvarende svake lag er aktive og lett å påvirke. Det er usikkert hvor mye de siste dagers mildvær har påvirket snøen nedover i snøpakka.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-7 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørvest.
-6 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Jotunheimen / Lom

Snø

04.12.2019 kl. 13:59

1015 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde fra Raubergstulen, tatt mot SV og Ljoslie mot Storjuvkampen NØ-flanke, snøfordeling.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mot Hestbreapiggan (Mot NV) fra Raubergstulen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Østover mot Glittertindmassivet.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 80% skyer 5 pluss på 1000 moh ved Raubergstulen. Noe mindre vind (lengre øst) og snøen i området fra 1000 m til 1400 m virker til å ha blitt mindre vindpåvirket, fuktig til bakken. Snødekke i området er tynt, median 20 cm.

Snødekke

Ikke snøfokk

ObsID: 200652

Jotunheimen / Lom

Snø

04.12.2019 kl. 13:19

1092 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Notater

Plussgrader i høgfjellet, generelt fuktig snødekke der det i leområder har våre laussnog er det nå gjennomfukta til bakken og botnlaust mens der vinden har banka mest er det ei nokolunde berande fokksnøplate som samlar vatn og stadvis skare, i desse områda drenerast mykjy vatn i toppen av snødekket, mens der det er lausare går alt ned mot bakken. Varierende, og krevande (!) både føre og forhold, mange goe grunner til å prioritere julevasken no.

ObsID: 200632

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 13:03

1109 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  F hardhet. Alt fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Begerkrystaller i hulrom
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Retning Vang
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5 °C 4 m/s fra N ↓ 60% skyer

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig med et eldre lag av beger i bånn. Det er tynt og vanskelig å skille fra fuktig snø over. Mest ligger kanskje i hulrom rundt lyng o.l. omdannet seg nok litt etter varmvær i går. Drønn / sammensynkinger på enkelte innvlåste flak. Lyng under har kanskje den største skylda her.

Skredaktivitet

4. des. 18-24 (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P MF 5 mm M, 55 cm 4F RG/MFpc 1 mm/2 mm M, 0,5 cm F DH

ObsID: 200627

Jotunheimen / Lom

Snø

04.12.2019 kl. 12:42

1088 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  I terreng mer skjermet for vind, på ca 1200 moh er det noe mindre gjennomfukting, men fremdeles 4f snøpakke under tynt skarelag, samler en del vann i delvis nybrutt over skaren. Kantkorn mot bakken. Bryter i dette laget ved isolering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Nordover mot Hestbreapiggane
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mot V, opp mot veslloftet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

4 °C 6 m/s fra V → 80% skyer

Snødekke

Fuktig Varierende snødekke hva gjelder både hardhet og tykkelse. Generelt fuktig, noen steder mest fukt i toppen over delvis bærende fokksnø mens andre plasser er det bunnløst og vått. Snøfordeling ujevn, generelt tynt.

Snøprofil

2 cm 4F DF W, 1 cm K MFcr, 25 cm 4F DF M, 3 cm F FC 3 mm W

ObsID: 200623

Jotunheimen / Lom

Snø

04.12.2019 kl. 12:17

1060 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Snøprofil

Innsendt snøprofil ble sendt opp-ned!!

ObsID: 200601

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 12:14

1367 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps

Tester

ECTP12@45cmQ1 Middels Går på kantkorn over skare

LBT@40cmQ1 Kant over/under skare. Kom lett med et svakt spadeslag

ObsID: 200609

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 11:52

1219 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  paul@wyssen

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Enkelt skiløper. I innblåst lelomme - 10 x 10 m

ObsID: 200598

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 11:15

1232 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Mot bitihorn
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Vindherja vestover mot Søre Kalvehølotind
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bygdin vestover
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Bygdin vestover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 2,4 °C 13 m/s fra V → 60% skyer Mildvær med inversjon. -grader i dalen fra morran. Mye vind fra vest og skyet oppholdsvær. Et kaldt snødekke kan tyde på en klarværsnatt

Tester

ECTP11@62cmQ2 Middels Kant/beger ved bakken. God forplantning. Kom ut med en god whoomp lyd

LBT@62cmQ2 På kant/beger på bakken

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Fuktig Varierende hardhet etter mye vindherjing. Bærende vindskare til F fuktig snø rett til bakken. Fortsatt et kaldt snødekke med intakte lagdelinger. Kantkorn er fortsatt gjeldende i dette området. Kantkorn over skare dukket opp på omlag 1300 moh. På 1200 fant jeg kun kantkorn ved bakken. Ellers et varierende dekke med mye vindpreg.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantornproblematikken vedvarer i fjellet. Vinden har herja bra i fjellet. Snøen har fokka seg og dannet flak av ulik hardhet i ulike himmelretninger. Skredproblemet gav ingen signaler i dag. Dette pga et relativt hardt snødekke over svake lag.Påvirkning vil være mulig av skiløper på tynnere snødekke. Fjernutløsning vil være mulig. Skredstørrelse vil begrenses av størrelse på flak. I dette området ikke større enn 2. Varmere vær preger snøoverflaten, men dypere ned i dekke er det fortsatt kulde og tendens til en god gradient mtp omdanning. Det ventes mye vind i kominasjon med nedbør. Dette vil gi en økende belastning på snødekket og en økende fare for skredutløsing. Sjiktovergang og nedføyket nysnø vil bli aktuelle skredproblemer i tillegg til de(t) vedvarende svake lagene. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

27 cm P RG D, 1 cm 4F MF/FCso D, 35 cm 1F RG/MFcl D, 2 cm F FC 2 mm D, 6 cm 4F FC/DHcp 2 mm D -1,3 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -2,8 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1,1 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 200633

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 11:03

1181 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  Tyin mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  paul@wyssen Kommentar:  LBT på DH i bunn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Lett men ikke glatt brudd i 4 cm dyp DF.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Lett brudd i DH på bunnen (90 cm dyp). Ca 4 cm vertikal kollaps ved brudd - se høydeforskjell snødekke og blokk.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fra Enkelt skiløper i innblåst slukt på flate.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 50% skyer

Tester

LBT@3cmQ2 Dårlig Gikk lett men ikke glatt brudd. Se bilde.

ECTP21@90cm Dårlig Trolig dårlig isolert. Gikk lett på LBT.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Snerk av skare oppå fuktig relativt løs RGfx fra før varmen. gradvis løsere RGfx nedover (1f, 4f, F) til 10 cm løs F DH. Fortsatt stor ruhet på terreng men snø er nok fordelt noe jevnere enn fredag (sist obs)

Snøprofil

3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 4 cm F DF 2 mm/0 mm D, 72 cm 4F/4F- RGxf 1 mm/0 mm D, 18 cm F DH 3 mm/0 mm D -1,9 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -5 °C @ 45 cm, -3,2 °C @ 65 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Kram snø helt ned til DH. Brytende skare fra 1100 til øverste besøkte høyde på 1300 moh.

ObsID: 200586

Jotunheimen / Lom

Snø

04.12.2019 kl. 10:57

1036 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  #dalenesdal Leirdalen, bilde tatt mot SV. Rygger og framstikk stort sett avblåst, tynt snødekke. Mest snø Ø og SØ vendt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  NV-vendt, raser ut noe våte masser i berget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@40cmQ3 Dårlig

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Overflatekantkorn Fuktig Opp til 110moh er snødekket gjennomfuktet til bakken, overflate bestående av stort sett overflatekantkorn og et stedvis skarelag som nå går i oppløsning. Kant mot bakke, skia går enkelte steder helt på bunn. Tynt snødekke, 20-40 cm. Tegn til stor avrenning (bilde)

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tynt snødekke med myke lag under overflateskare og fokksnøplater som nå går i oppløsning, fuktet snø høyt i fjellet og kantkorn på bakken. Vil stabilisere seg med fallende temp. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm W, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm W, 20 cm 4F DF 2 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm M Typisk snødekke ved overgangen skog/fjell, 1100 moh +. Lavere enn dette er det stort sett gjennomfuktet. Nå snudd riktig vei!

ObsID: 200600

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 10:39

1097 moh

paul@wyssen (****)

Skredaktivitet

4. des. 18-24 (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun rulleballer observert hist og her i enkelte brattheng.

ObsID: 200571

Jotunheimen / Fv53 Tyin

Snø

04.12.2019 kl. 08:50

1099 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Langøddin
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Tyinstølen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Mellvike

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet observert langs strekningen Tyin Hotell - Gamle Varden via webkamera onsdags morgen. God sikt og godt lys.

ObsID: 200523

Jotunheimen / Vang

Snø

04.12.2019 kl. 05:50

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

1,8 °C 1 m/s

ObsID: 200511

Jotunheimen / Vang

Snø

03.12.2019 kl. 08:35

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø 0,2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

35 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 200353

Jotunheimen / Vang

Snø

02.12.2019 kl. 09:42

1093 moh

stian@wyssen (*****)

Skredaktivitet

2. des. 18-24 (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet siste par døgn langs Fv 53 på strekningen Tyinkrysset- Gamle varden

ObsID: 200197

Jotunheimen / Vang

Snø

02.12.2019 kl. 08:09

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

33 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 200186

Jotunheimen / Vang

Snø

01.12.2019 kl. 14:30

1390 moh

srudilokken (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  srudilokken

Ulykke/hendelse

Snø Annet Annet

Skredhendelse

1. des 14:16 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 75 m bred bruddkant Brattheng Uløst siden forrige snøfall ca en uke tilbake.

ObsID: 200166

Jotunheimen / Vang

Snø

01.12.2019 kl. 10:58

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

37 cm totalt 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200153

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org