Snøskredvarsel for Jotunheimen tirsdag 03.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Økende vind, nedbør og temperaturer vil svekke snødekket og naturlig utløste skred er mulig. Hold god avstand til bratt terreng og utløpsområder.

Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: UNNGÅ terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sterk kuling, nedbør og økende temperaturer utover tirsdag ventes å føre til økende sannsynlighet for naturlig utløste skred. Pålagring av fokksnø over et allerede svakt snødekke fører til fare for naturlig utløste flakskred. Temperaturstigning og etterhvert regn ventes å gi naturlig utløste våte løssnøskred og enkelte flakskred utover kvelden. Snøskredfaren er økende og ventes å være størst i Breheimen og Vest-Jotunheimen.
Snøoverflaten er påvirket av vind som har dannet fokksnøflak med ulik hardhet over tregrensa. I skjermede formasjoner og i skogen ligger det fortsatt myk og løs snø. Det er mindre snø enn normalt vest i regionen.
Tynnt snødekke og kaldt vær i november har gitt kantkorndanning ved bakken og noen steder høyere i snødekket. Disse lagene har vist ustabilitet de siste dager.
Lørdag flere drønn og skytende sprekker observert i Skjåk. Dette tyder på at vedvarende svake lag er aktive og lett å påvirke.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest.
-14 °C til -7 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-7 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

03.12.2019 kl. 08:35

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Snø 0,2 °C 3 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

35 cm totalt Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 200353

Jotunheimen / VANG

Snø

02.12.2019 kl. 09:42

1093 moh

stian@wyssen (*****)

Skredaktivitet

2. des. 18-24 Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet siste par døgn langs Fv 53 på strekningen Tyinkrysset- Gamle varden

ObsID: 200197

Jotunheimen / VANG

Snø

02.12.2019 kl. 08:09

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

33 cm totalt 1 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 200186

Jotunheimen / VANG

Snø

01.12.2019 kl. 14:30

1390 moh

srudilokken (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  srudilokken

Skredhendelse

1. des 14:16 Tørt flakskred 2 - Middels Ukjent SV-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy og 75 m bred bruddkant Brattheng Uløst siden forrige snøfall ca en uke tilbake.

Ulykke/hendelse

Snø Annet Annet

ObsID: 200166

Jotunheimen / VANG

Snø

01.12.2019 kl. 10:58

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

37 cm totalt 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 200153

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org