Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vind og nysnø vil gi ustabile forhold i bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbøren avtar, men stiv kuling fra vest vil føre til at nysnøflak blir hardere og større. Det må forventes at en enkelt skiløper kan løse ut middels store skred i bratt terreng. Det gamle snødekket tåler i hovedsak både regn og varme godt. Opp til ca. 1800 moh er det smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Det er generelt lite vintersnø i igjen i regionen med mest snø i øst- og nordvendt terreng, i nordvestlige deler av regionen. Den siste perioden har det imidlertid kommet en god del nysnø som nå preger overflaten. Det gamle snødekket består generelt av smelteomvandlete kornformer og drenerer smeltevann godt, men i skyggevendte områder over ca. 1800 moh kan det finnes finkornet snø under overflaten, samt lagdeling og skarelag som kan samle opp vann.
Natt til torsdag 30.05 ble det målt -5 grader på Juvasshøe, 1894 moh.
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-8 °C til -2 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra vest.
-7 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.