Snøskredvarsel for Jotunheimen fredag 26.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Overskya vær kan føre til fråver av nattefrost. Snøoverflata kan då halde seg mjuk og laus gjennom heile døgnet. Svakt lag av kantkorn er framleis tilstades i nordvendte fjellsider i fjellet, viss det går skred på dette laget vil skreda kunne bli store, men mest truleg skal det fleire dagar med høge temperaturar til før varmen når svakt lag. Vær merksam på at når snøen vert våt og mjuk aukar faren for gjenomslag i bresprekkar. Det er store skavlar i fjellet. Mildvær og høge temperaturar svekkar skavlane og kan føre til at dei dett ned.
Sterk sol om dagen og låge temperatuar om natta har tidlegare i påska ført til smelting og gjenfrysing av snødekket i sørsidene. I bratt sørvendt terreng byrjar det å minke på snøen no. Også i nordvendt terreng har snøoverflata no for det meste blitt smelteomvandla pga generellt høge temperaturar.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn i snødekket, men dette har vore dekka av hard bærande snø. Det er også observert kantkorndanning under skarelag høgt i snødekket i søraustvendt terreng, dette er truleg danna pga skiftingar mellom høge dagtemperatuar og låge nattetemperaturar.
Natt til torsdag vart det kun målt kuldegrader på dei aller høgaste toppane. Det har smelta mykje snø dei siste dagane etter påske.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 4 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LUSTER

Snø

26.04.2019 kl. 20:14

1298 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  KrLarsen Kommentar:  Med kikkert kunne det sees en tydelig ganske god bruddkant rett under den rød linja som er tegna inn. Uvisst om dette er særlig ferskt.

Snødekke

Gikk opp og kjørte ned i «henget» mellom Berdaldbotnen og vannet som ligger mellom Austabotn og Soleibotn. Snøen var fuktig hele veien opp til litt over 150moh i V-vendt terreng. Ved lett håndgraving 20-30cm ned i snøen på ca 1425moh så virka alt gjennomfukta, selv om det fortsatt var ett markant skarelag. Fuktig både over og under dette laget.

ObsID: 192860

Jotunheimen / LUSTER

Snø

26.04.2019 kl. 17:51

1258 moh

KrLarsen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KrLarsen

Snødekke

ObsID: 192858

Jotunheimen / LUSTER

Snø

26.04.2019 kl. 16:44

1898 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bekker ser slike ut. Vann i snøen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær nå i ettermiddag solen varmer bra i hytteveggen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ringsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Turtagrø nedi i bilde. Tatt fra ryggen mot Lauvnostind. Ringsdalen nede til høyre. Så Dyrhaugsryggen.

Vær

Ikke nedbør 8 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Lettere vær utover dagen. Stedhvis sol og blå himmel. Lokalt skydekke rundt toppene før i dag. Sterk vind frisk bris / kuling fra sø , men virker som løya litt utover dagen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekkeoverflaten er fuktig / våt i alle himmelretninger og høydenivå. Den er mer smelteformer i syd enn i nordlig. Trolig smelteformer hele snøpakka, til topps i syd. Særlig ved tynnere dekke. I nordlig mer finkornet, hvit snø. Finnes nok fortsatt kant i nordlig sektor. Gått to stk våte flakskred / glideskred. Meldt inn før i dag, trolig ferske. Det er sugende skiføre. Men noe bedre glid over ca 1700-1800moh. Mye av det samme i helgen. Snødekke vil få tilført varme og regn. Og naturlige skred kan skje i alle himmelretninger. Senere utover uken kaldere vær. Skredfaren er da synkende når dette fryser til. Men enn så lenge fuktig / vått snødekke.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh Pga varmen kan nå ned til svakt lag. Glideskred kan også forekomme. Om det er tørre eller våte skred er jeg usikker på. Men jeg tenker vått ja.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2400 moh Pga øverste snødekke blir fuktig / vått.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen har stedhvis mye vann i seg. Råtten i syd og også råtten i lavere høyder i nordlig sektor. Under ca 1200-1300moh.

Snødekke

ObsID: 192849

Jotunheimen / LUSTER

Snø

26.04.2019 kl. 14:00

1436 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et av da to våte flak, ser mer ut som glideskred nesten. Løsna på Berg. Litt mørkt bilde kanskje

Skredaktivitet

26. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. N, V, NV Så to stk våte flak. Løsna nærmest på Berg ser det ut til. Trolig relativt ferske.

Snødekke

Snøen er våt/fuktig i toppen til der jeg snudde på ca 1950moh.

ObsID: 192830

Jotunheimen / VANG

Snø

26.04.2019 kl. 11:26

1236 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Bildet tatt fra Tyinstølen mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Tyinstølen mot Ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreM@SVV

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket har ikke fryst igjen i natt slik at den ikke har fått stabiliseringen den tidligere har fått og er nå fuktig til våt hele vegen ned på 1200 moh, der jeg gravde. Jeg fant ingen kantkorn så har det derfor ikke med, noe som gir lavere faregrad. Varslet faregrad er riktig Siden jeg ikke fant kantkorn blir faregraden lavere, men steder hvor kantkornet finnes vil nok faregraden være høyere.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh Var ikke høyere enn 1200 moh, men vil tro skredproblemet er gjeldende høyere.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Fuktig I solvendte sider er det bart til over 1000moh, med unntak av søkk og skjerma områder der snøen har samla seg gjennom vinteren. Snødekket på 1200 moh preges av at det ikke har vært gjennfrysing den siste tiden og er fuktig/våt. Snødekket der jeg gravde var våt til fuktig hele veg til bunn på 2 m i SØ-helling på 1200 moh

Snøprofil

3 cm F MF 0 mm/0 mm W, 17 cm P MF 0 mm/0 mm W, 3 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 47 cm P MF 0 mm/0 mm W, 2 cm P MF/MFcr 0 mm/0 mm W-V Gammelt skarelag som samler ekstra med fukt, sammenlignet med resten av lagene, 58 cm P MF 0 mm/0 mm W, 20 cm P MF 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 49 cm 1F MF 0 mm/0 mm M

ObsID: 192819

Jotunheimen / VANG

Snø

26.04.2019 kl. 10:03

973 moh

ToreM@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreM@SVV Kommentar:  Tynt snødekke opp mot Tyin Panorama. Bildet tatt mot N

Snødekke

ObsID: 192831

Jotunheimen / LUSTER

Snø

26.04.2019 kl. 07:38

875 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe lettere vær. Dyrhaugsryggen sett fra Turtagrø.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s 60% skyer Regn i går kveld. Ga seg og lettere vær nå, oppklarning. Fortsatt synker du nedi snødekke med beina. Men noe fastere enn i går kveld er det.

ObsID: 192769

Jotunheimen / LUSTER

Snø

25.04.2019 kl. 17:30

1312 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Været og snødekke mot Turtagrø/Bergsdalen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke synker noe nedi med ski enda mer med beina dette fra vestlig ca 1400moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Vardanosi 1411moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Dyrhaugsryggen og Lauvnosryggen .
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Syd side bak Turtagrø er lite snø igjen nå. I Påskeuken kunne man kjøre på ski her.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Temp målt på 1310moh. Vinden kom og gikk litt. Til dels kraftig i kast, kuling vanskelig å gå mot vinden. På Turtagrø, 880moh, nå i kveld kl 21.30 er det pluss 9 , lett regn,og det blåser frisk bris, mulig mer i kast.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varmt vær ikke nattefrost nærmest til topps. Skydekke som legger lokk over snøen. Gjør at den slettes ikke tørker ut. Den er våt i alle himmelretninger. Noe mindre i nordlig sektorer og tykt dekke, og selvsagt høyt til fjells. Men betydelig mer sugende på ski i dag enn på Mandagen når jeg var her sist. Mye av det samme i morgen. Lett regn mildt og vind, samt skyer gjør at det ikke tørker ut. Fukten vil trenge mer og mer nedi dekke, og kan løsne skred på kanten i skyggesider. Umulig å si når og evt om det skjer. Mulig vi skulle hatt mer regn før det skjer? Lørdagen ser også mye av det samme. Det ser ut til at det skal bli en kaldere værtype fra uti neste uke. Da vil snødekke tørke opp å fryse til, og skredfaren er synkende.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh Tenker det kan gå naturlig. Pga varmt vær og noe nedbør som regn nå. Men enten ved stor belastning eller naturlig. Nærmest umulig å si når og om det går av seg selv.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2200 moh Tenker så og si til topps på dette. Mulig litt for kaldt på de høyeste topper.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen er råtten spesielt i solsider og tynt dekke nærme busker og steiner. Ingen steder vann hoper seg opp av betydning, men gravde ikke over alt.

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noe dårlig sikt. Men kunne ikke se noen skred.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Meget våt Snøen er våt/meget våt i overflaten , jeg var til ca1450moh. Noe mer hold i den i nordlig og råtten nærme steiner og tynt dekke i solsider. I nordvendte sider er det mer vinterlig snø, som mine profiler fra Mandagen. Bare hakke mer vått i toppen. Kanten er tørr der den ligger dypt under bærende hardelag. Men merk at overflaten nå er mer våt enn feks tidligere i uken. I syd er det nærmest smelteformer trolig til topps.

ObsID: 192721

Jotunheimen / LUSTER

Snø

25.04.2019 kl. 17:30

1318 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F MFcl 0 mm/0 mm V, 15 cm 4F MFcl 0 mm/0 mm W, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 54 cm 4F/1F- MF/FCxr 0 mm/0 mm M-W Gravd til bakken. På ganske så tynt snødekke, men er mange steder med sånn her tykkelse også. 1310moh, Vest. Snødekke er Isotermt.

ObsID: 192726

Jotunheimen / Tyin

Snø

25.04.2019 kl. 13:46

1176 moh

stian@wyssen (*****)

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred av betyning for vei. Enkelte små løssnøskred kan ha gått.

ObsID: 192669

Jotunheimen / LOM

Snø

25.04.2019 kl. 13:38

1653 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt vestover frå Kyrkjeoksla på ca 1700.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt NV fra Leirdalen, midt i bildet sees blålig flekk - vannmettet snø. Ca 1200 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde mot Bukkehøområdet, stor avsmelting.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Fokksnø som er fuktet og svekket bryter under skigåer fra 1500 moh, NV-vendt.

Vær

Yr 4 °C 10 m/s 100% skyer Skyet på siste døgnet, snøen fuktig og med liten bæreevne samt mye vanninnhold til 1800 moh. Plussgrader helt til topps. Yr/lett regn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 9 pluss på 1100 moh kl. 08. Plussgrader til topps, 2000 moh.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 1000 moh Våt løssnø Våt Mye avsmeltet nå, også i nordlig og østlig sektor under 1500 moh (Leirdalen) mye vann i snøen, stedvis. Observerer flere blå vannmettede områder. Smeltebekker flere steder, overvann på is. Fra 1500 moh bryter det som ser ut til å være et gammelt hardt fokksnøflak som nå er svekket ved liten tilleggsbelastning.

ObsID: 192736

Jotunheimen / LUSTER

Snø

25.04.2019 kl. 12:04

1438 moh

jan@nordfjordfhs (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  jan@nordfjordfhs

Notater

Lille blokktest løsnet i våte kantkorn 60 cm under overflaten. Stor tilleggsbelastning.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 12 m/s 98% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

25. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Annet Meget våt

ObsID: 192660

Jotunheimen / VANG

Snø

25.04.2019 kl. 08:27

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sørsiden er bar med svært lite snø. Snøflekker. Horntind til venstre. Mye mer snø på nordsiden. Sammenhengende snødekke fra ca 850moh.

Snødekke

ObsID: 192609

Jotunheimen / VANG

Snø

25.04.2019 kl. 08:01

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

39 cm totalt Snøgrense på 850 moh Våt løssnø Våt 4,5 varmegrader som kaldest i natt.

ObsID: 192603

Jotunheimen / LOM

Snø

24.04.2019 kl. 13:34

1793 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Utsikt NØ fra 1500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mot Hestbreapiggan og NV fra 1500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt mot SV og Juvhøe fra ca 150moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt på ca 1400 moh, mot sørøst. Glittertind i bakgrunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  På 1200 moh er snøen, grovkornet og homogen, løs og ikke bærende, gjennomfuktet med til dels stor vannsamling i bunn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: S-vendt områder har stor solinnstråling og det er pr nå 7 pluss og 6-8 m/s vind, snøen er våt og ikke bærende, mye vann i snøen enkelte steder.

Snødekke

40 cm totalt Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Fuktig I områder i nord og øst er det fremdeles sammenhengende snø ned til 1000-1100 moh, men mye bart. Råtten snø.

ObsID: 192534

Jotunheimen / VANG

Snø

24.04.2019 kl. 12:28

1941 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Skjermet sydside. Snøen er i mye større grad omvandlet her enn på Nside 200m herfra. Et tykt islag 20 cm ned, men ellers smelteomvandla fuktig snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V Avhenger av terrengtype og bratthet. En del vind gjør fører også til litt avkjøling av solinnstrålinga

Snøprofil

20 cm 4F/P MFcl/MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 70 cm 1F MF/MFcl 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm

ObsID: 192517

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

24.04.2019 kl. 11:47

1964 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Synlig blåis fra fonna rett nord under Rasletinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Høgdebrotet og Tjørnholstind. Oppsummerer snøforhold ganske godt for området
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Innkommende østavær, ca kl 1400.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Klart og skyfritt i natt og dag tidlig. -2 grader ved veien kl 09.Tilskyende fra SØ fra ca kl 1100. 3+ på 1389 kl 1430

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett stabile forhold. Lite snø begrenser utbredelsen av skredproblem i denne delen av Jotunheimen. Kantkorn er enda tilstedet, spesielt høyt i nordlig sektor. I syd er snødekket i større grad omvandlet til smelteformer, også i lune formasjoner høyt til fjells. Her vil våte løssnøskred være aktuelt skredproblem. Sol,temperatur og tid på dagen vil påvirke faren. Varme temperaturer vil fortsette smelting av snødekket og eventuelle lagdelinger. Svake lag i nordlig sektor vil bli påvirket av høyere temperaturer og fuktighet på et tidspunk. Dersom det kommer nedbør av betydning kan fokksnøproblematikk blir aktuelt høyt til fjells. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra!

Tester

CTN gikk i kantkornlag over skare ved ss test

CTN God Stor tilleggsbelasting til kankorn på omlag 80cm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Skare Fuktig Lite snø i området. De fleste topper over 2000moh er tildels snøfrie, godt føre for sandaler. Snøen er ujevnt fordelt, men finnes i hovedsak i østlig sektor. Mye fremsmelta/avblåst overalt. Fremsmelta blåis rett N for Rasletinden.Sola og varmere temperaturer har omvandlet mye av snøen, men i skjermet N er snøddekket fortsatt preget av noe lagdeling og kantkorn rundt skarelag. Kald snø fra topp til bunn på 2000moh N vendt. Snøen bar godt fra morgenen av, men ble god og råtten på returen over flya fra raslet.

Snøprofil

1 cm P MFcl 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm 1F MFcl/FCso 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm -2,9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 60 cm

ObsID: 192515

Jotunheimen / LOM

Snø

24.04.2019 kl. 10:33

1854 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt frå vegen vestover med kjelen i ve. kant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Gjentagende fokksnøflak med tykkelse 10-15 cm, knivharde. Det øverste flaket ligger på et tynt skarelag med rim/kant på 10 cm dybde, og på 55 cm dybde ligger et fokksnøflak med tykkelse 20 cm på et tynt lag nedføyket nysnø som ikke er omvandlet, iblandet kant. I bunn på 105 cm er et gammelt skarelag, delvis is (smelteskare) med usikker opprinnelse med et lag av kantkorn over. Snøoverflaten er vindbanket og bærende og det krever stor tilleggsbelastning for å nå også det laget nærmest overflaten (eller varme..!)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tydelige lagdelinger med harde flak, og tydelige overganger både i fokksnø og med vsl.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde NV, mot Hestbreapiggan (Breheimen, Skjåk)

Vær

Ikke nedbør 3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i denne høyden er knallhardt og bærende, det skal stor tilleggsbelastning til, mens skred også kan bli store ved utløsning. Lavere der varmen har påvirket snøen mer og det er mindre snø skal det noe mindre til, her er også snøoverflaten mer brytende. Fra 1000 til 1400 meter bryter snøen under scooter (meddelelse fra lokale) Varslet faregrad er riktig

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø mellom 2000 moh og 1300 moh

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh Vindpakket hard Tørr Ujevn fordeling, i leformasjoner i N og Ø er det mye snø, mens det er avblåst og avsmeltet på rygger og i Vestvendt terreng. Vindpakket og hardt, stedvis skare. I områder som tar inn mer sol er det preget av overflatekantkorn og tynnere snødekke der man noen steder tråkker gjennom (tynt snødekke)

ObsID: 192528

Jotunheimen / VANG

Snø

24.04.2019 kl. 07:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

45 cm totalt 0 cm nysnø Skare Fuktig Smeltet mye de siste to tre dagene.

ObsID: 192456

Jotunheimen / LUSTER

Snø

23.04.2019 kl. 14:45

1272 moh

Gjermund (Ukjent)

Vær

5% skyer

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 194316

Jotunheimen / VANG

Snø

23.04.2019 kl. 07:28

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Meget våt

ObsID: 192319

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.