Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 24.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Det finst vedvarande svake lag, men dei er vanskeleg å påverke.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling kan føre til at me kan få våte, naturleg utløyste skred. Svakt lag av kantkorn er framleis tilstades i nordvendte fjellsider i fjellet, viss det går skred på dette laget vil skreda kunne bli store, men mest truleg skal det fleire dagar med høge temperaturar til før varmen når svakt lag. Vær merksam på at når snøen vert våt og mjuk aukar faren for gjenomslag i bresprekkar. Det er store skavlar i fjellet. Mildvær og høge temperaturar svekkar skavlane og kan føre til at dei dett ned.
Sterk sol om dagen og låge temperatuar om natta har tidlegare i påska ført til smelting og gjenfrysing av snødekket i sørsidene. I bratt sørvendt terreng byrjar det å minke på snøen no. I nordvendt terreng er det hard fokksnø, ein kan også finne områder med laussnø (overflatekantkorn eller mjuk fokksnø) i skjerma terreng.
Det finst vedvarande svakt lag av kantkorn i snødekket, men dette har vore dekka av hard bærande snø. Det er også observert kantkorndanning under skarelag høgt i snødekket i søraustvendt terreng, dette er truleg danna pga skiftingar mellom høge dagtemperatuar og låge nattetemperaturar.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 4 °C på 1800 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-3 °C til 3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyende om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LOM

Snø

24.04.2019 kl. 13:34

1793 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Utsikt NØ fra 1500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mot Hestbreapiggan og NV fra 1500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt mot SV og Juvhøe fra ca 150moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt på ca 1400 moh, mot sørøst. Glittertind i bakgrunn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  På 1200 moh er snøen, grovkornet og homogen, løs og ikke bærende, gjennomfuktet med til dels stor vannsamling i bunn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: S-vendt områder har stor solinnstråling og det er pr nå 7 pluss og 6-8 m/s vind, snøen er våt og ikke bærende, mye vann i snøen enkelte steder.

Snødekke

40 cm totalt Snøgrense på 1000 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Fuktig I områder i nord og øst er det fremdeles sammenhengende snø ned til 1000-1100 moh, men mye bart. Råtten snø.

ObsID: 192534

Jotunheimen / VANG

Snø

24.04.2019 kl. 12:28

1941 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps Kommentar:  Skjermet sydside. Snøen er i mye større grad omvandlet her enn på Nside 200m herfra. Et tykt islag 20 cm ned, men ellers smelteomvandla fuktig snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V Avhenger av terrengtype og bratthet. En del vind gjør fører også til litt avkjøling av solinnstrålinga

Snøprofil

20 cm 4F/P MFcl/MF 0 mm/0 mm M, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 70 cm 1F MF/MFcl 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm

ObsID: 192517

Jotunheimen / VÅGÅ

Snø

24.04.2019 kl. 11:47

1964 moh

Even@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Even@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Synlig blåis fra fonna rett nord under Rasletinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Høgdebrotet og Tjørnholstind. Oppsummerer snøforhold ganske godt for området
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Innkommende østavær, ca kl 1400.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett stabile forhold. Lite snø begrenser utbredelsen av skredproblem i denne delen av Jotunheimen. Kantkorn er enda tilstedet, spesielt høyt i nordlig sektor. I syd er snødekket i større grad omvandlet til smelteformer, også i lune formasjoner høyt til fjells. Her vil våte løssnøskred være aktuelt skredproblem. Sol,temperatur og tid på dagen vil påvirke faren. Varme temperaturer vil fortsette smelting av snødekket og eventuelle lagdelinger. Svake lag i nordlig sektor vil bli påvirket av høyere temperaturer og fuktighet på et tidspunk. Dersom det kommer nedbør av betydning kan fokksnøproblematikk blir aktuelt høyt til fjells. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra!

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, NV over 1400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Klart og skyfritt i natt og dag tidlig. -2 grader ved veien kl 09.Tilskyende fra SØ fra ca kl 1100. 3+ på 1389 kl 1430

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Skare Fuktig Lite snø i området. De fleste topper over 2000moh er tildels snøfrie, godt føre for sandaler. Snøen er ujevnt fordelt, men finnes i hovedsak i østlig sektor. Mye fremsmelta/avblåst overalt. Fremsmelta blåis rett N for Rasletinden.Sola og varmere temperaturer har omvandlet mye av snøen, men i skjermet N er snøddekket fortsatt preget av noe lagdeling og kantkorn rundt skarelag. Kald snø fra topp til bunn på 2000moh N vendt. Snøen bar godt fra morgenen av, men ble god og råtten på returen over flya fra raslet.

Tester

CTN gikk i kantkornlag over skare ved ss test

CTN God Stor tilleggsbelasting til kankorn på omlag 80cm

Snøprofil

1 cm P MFcl 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MFcl 0 mm/0 mm, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 35 cm 1F MFcl/FCso 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm -2,9 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,6 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -4,1 °C @ 60 cm

ObsID: 192515

Jotunheimen / LOM

Snø

24.04.2019 kl. 10:33

1854 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde tatt frå vegen vestover med kjelen i ve. kant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Gjentagende fokksnøflak med tykkelse 10-15 cm, knivharde. Det øverste flaket ligger på et tynt skarelag med rim/kant på 10 cm dybde, og på 55 cm dybde ligger et fokksnøflak med tykkelse 20 cm på et tynt lag nedføyket nysnø som ikke er omvandlet, iblandet kant. I bunn på 105 cm er et gammelt skarelag, delvis is (smelteskare) med usikker opprinnelse med et lag av kantkorn over. Snøoverflaten er vindbanket og bærende og det krever stor tilleggsbelastning for å nå også det laget nærmest overflaten (eller varme..!)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tydelige lagdelinger med harde flak, og tydelige overganger både i fokksnø og med vsl.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Bilde NV, mot Hestbreapiggan (Breheimen, Skjåk)

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket i denne høyden er knallhardt og bærende, det skal stor tilleggsbelastning til, mens skred også kan bli store ved utløsning. Lavere der varmen har påvirket snøen mer og det er mindre snø skal det noe mindre til, her er også snøoverflaten mer brytende. Fra 1000 til 1400 meter bryter snøen under scooter (meddelelse fra lokale) Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø mellom 2000 moh og 1300 moh

Vær

Ikke nedbør 3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 1000 moh Vindpakket hard Tørr Ujevn fordeling, i leformasjoner i N og Ø er det mye snø, mens det er avblåst og avsmeltet på rygger og i Vestvendt terreng. Vindpakket og hardt, stedvis skare. I områder som tar inn mer sol er det preget av overflatekantkorn og tynnere snødekke der man noen steder tråkker gjennom (tynt snødekke)

Tester

CTN God

ObsID: 192528

Jotunheimen / VANG

Snø

24.04.2019 kl. 07:12

893 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Snødekke

45 cm totalt 0 cm nysnø Skare Fuktig Smeltet mye de siste to tre dagene.

ObsID: 192456

Jotunheimen / LUSTER

Snø

23.04.2019 kl. 14:45

1272 moh

Gjermund (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

Vær

5% skyer

ObsID: 194316

Jotunheimen / VANG

Snø

23.04.2019 kl. 07:28

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Meget våt

ObsID: 192319

Jotunheimen / LUSTER

Snø

22.04.2019 kl. 15:33

1408 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke i nordlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smørstabtindane
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fuktig også øverste cm i nordlig sektorer
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Der sola har stått på synker du enda mer nedi. Råtten snø nærme steiner og der snødekke er tynt. Der synker du til bunns.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Enda et fra nordlig sektor
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Steindalsnosi fra vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Smørstabtindane baki der
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett noe ferske. Men har sett noe utløst av varmen i flere himmelretninger. Noen har dratt med seg litt jord, våte løssnøskred str 1. Også mindre deler av skavler har brekt av.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 1300-1600moh i alle himmelretninger. Snøoverflaten er ulik i sydlig (SØ,S,SV) enn nordlig (V,NV,N,NØ,Ø) sektor, mer smelteformer / vårlig i syd og mer hvit vinterlig i nord. Men den er så og si våt i alle himmelretninger, øverste ca 5cm i nordlig mer i syd, avsluttet tur i 15 tiden. "Råtten" nærme steiner og tynnere dekke i solsider. Finnes kantkorn under harde tykke lag, vanskelig å påvirke. Den myke overflaten kan skli ut i bratt terreng spesielt i sydlige sektorer. Noe opphoping av vann over skarelag, men anser det ikke som et skredproblem. Varmen har kun påvirke øverste lagene og ikke trengt ned å fuktet kanten ennå. Plussgrader til topps og ikke nattefrost, øker faren for skavelfall, samt snøbruene svekkes. Mye av det samme i dagene fremover. Snødekke vil gradhvis gå over til et mer vårlig dekke. Denne prossess har startet i syd men tar betydelig lengre tid får nordlig får det. På sikt vil trolig varmen trenge ned til svake kantlaget. Men dette er nok ennå en stund til dette skjer. Ligger under harde lag av fokksnø og skare noen steder også.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh For det meste hard snøoverflate over dette lag, men den myknes utover dagen og da skal det kanskje noe mindre til. Hvis varmen fukter det svake lag kan det løsne naturlig, lite trolig enda.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV under 1800 moh Varmen gjør snøen myk i de øverste cm også i skyggesider. Skal noe mer til for å løsne skred her.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV under 2400 moh Pga solen. Kan løsne fra de høyeste fjell tenker jeg pga varm dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra at øverste snølag blir fuktige/våte

Vær

Ikke nedbør Pent vær. Varmt til topps sol som steiker. Så folk både i bar overkropp og shorts på dagens tur.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Snødekke er jevnt fordelt i alle himmelretninger. Steder med lite snø tidligere i vinter er frie for snø nå. Snøoverflaten er fuktig i alle himmelretninger for det meste. Det har vært varmt til topps på dag og nattestid. Utstråling av dekke på nettene, gjør at det finnes, noen skare partier og harde (P) partier med hvit snø. Men det er mindre områder. I syd er snøen enda mer preget av varmen og solen, og på tynt dekke synker du ned til bunns her også på ski. Vær obs nærme steiner, det er stor forskjell på hvor råtten snøen er, i forhold til snødybden.

Snøprofil

0,5 cm P MFcl 0 mm/0 mm M-W, 2,5 cm F+ MF 0 mm/0 mm M-W, 13 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm M, 1 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 19,5 cm P+ RG 0 mm/0 mm D-M, 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 2,5 cm F+ FCxr 0 mm/0 mm Skarelag, 21 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm, 75 cm 1F+ /K- RG/MF 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -3,6 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 90 cm, -3,4 °C @ 100 cm Ikke til bakken. 187cm snødybde på stedet. Nord. 1410moh. Pluss 7 i luften og vindstille, sol. Får brudd med LBT i lag markert som kritisk. Glatt brudd, men må slå litt får den kommer.

ObsID: 192281

Jotunheimen / LUSTER

Snø

22.04.2019 kl. 15:33

1538 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm M-W, 8 cm 1F- MF/RG 0 mm/0 mm M, 2 cm F MF 0 mm/0 mm V, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 7 cm P- RG 0 mm/0 mm M, 2 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 70 cm P/K RG 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 1F+ RGxf 0 mm/0 mm, 15 cm K RG/MFcr 0 mm/0 mm Ikke til bakken. 205cm snøbyde. 1540moh. Øst.

ObsID: 192283

Jotunheimen / LUSTER

Snø

22.04.2019 kl. 15:33

1537 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

0,5 cm P MFcl 0 mm/0 mm, 4,5 cm F/1F MF/RG 0 mm/0 mm M, 85 cm 1F-/K- RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F- FCxr 0 mm/0 mm, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm Ikke til bakken. 225cm snødybde. Nord. 1550moh

ObsID: 192284

Jotunheimen / LUSTER

Snø

22.04.2019 kl. 15:33

1478 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm P/1F MF/MFcr 0 mm/0 mm M-W, 5 cm 4F- FCxr 0 mm/0 mm M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 4 cm F FCxr 0 mm/0 mm D-M, 20 cm P/1F FCxr/MFcr 0 mm/0 mm D-M, 5 cm F+ FCxr 0 mm/0 mm Svær tynt snødekke, kun 40cm snødybde. Gravd til bakken. 1480moh. Nord Vest.

ObsID: 192285

Jotunheimen / LUSTER

Snø

22.04.2019 kl. 11:17

927 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skagadalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Helgedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Turtagrø

Vær

Ikke nedbør 10 °C 0 m/s Så og si vindstille. Luft temp fra ca 900moh. Pent vær. Ser ikke noe nysnø. Men kan finnes mindre innblåste lommer.

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Snøgrense varier med himmelretninger. Men svært lite snø under ca 700-800moh. Men i noen nordvendt skyggesider finnes jo en og annen flekk, lavere. Områder som har hatt lite snø tidligere i vinter, rygger/topper, blir nå mer og mer bare rabber.

ObsID: 192229

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 17:35

1391 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tydelig vannophopning over islag 15 cm ned i snødekket. Under islag 4F fuktig omdannet snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt. Knekker ved stor belastning nede i tørrere begerkrystalllag under harde kompakte snølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sammenfrosset beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært våt snøoverflate og stedvis løs slush fører til økende fare for våte løssnøskred utover dagen når snøen varmes opp. Overskyet vær har ført til at snødekket trolig nesten ikke har frosset i natt. Fant ikke det tidligere aktive kantkornlaget ved snøprofil i dag, men den våte snøen har ikke trengt særlig dypt i snødekket som først antatt. Derfor vil en trolig fremdeles kunne ramle borti områder hvor kantkornlaget fremdeles ikke er påvirket av varmen. Men de tynnere områdene hvor en tidligere kunne trigge kantlaget er nå trolig oppbløtet, så det skal trolig enda mer til for å kunne trigge det nå. Snødekket er gjennombløtt opptil ca 1200m. I høyereliggende områder vil trolig kantlaget være mer fremtredende. Under 1500 anses våte løssnøskred som hovedskredproblemet. Fremdeles varmegrader og lite nattefrost, men trolig en del mer utstråling som gjør at snødekket trolig fryser noe til i overflaten i natt. Det vil tine fort og skredfaren mtp. våte skred vil være økende utover dagen. Varslet faregrad er riktig Her er det for lavt til at nysnø kan regnes med som et skredproblem, og kantlaget er trolig mindre fremtredende i områdene under 1400m. men for høyereliggende omr. vil det trolig stemme godt.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Enkelte plasser er snøoverflaten hardere og dannet flak. Det skal trolig svært mye til for å løse ut noe på dette laget, og jeg vil si det er størst sjans for å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Våt løssnø Meget våt Enkelte drønn/ søkk i snøen på områder med tynt snødekke og delvis råtten snø. Ingen faretegn ellers bortsett fra at det generelt er mye vann i det øvre snølaget som blir hindret i drenering av et underliggende islag. Vått snødekke i alle himmelretninger opp til observert 1400m.

Tester

ECTX God Fortsatte i samme søyle etter ectn19.

ECTN19@15cmQ3 God Brudd under skare. Ikke antydning til forplantning.

Snøprofil

14 cm 4F MFsl 2 mm/0 mm V Sørpe i bunn, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 6,5 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm W, 6 cm P MF 2 mm/0 mm W, 1 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 31,5 cm P MF 2 mm/0 mm D-M, 1 cm P- FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F+ FC 3 mm/0 mm D, 10 cm 1F- DHch 5 mm/0 mm D Lett sammenfrosset beger, 35 cm P- DHch 4 mm/0 mm D Mer sammenfrosset 2 tester knyttet til snøprofilen Profil gravd litt høyt oppe i en østvendt leside. Mulig litt vindpåvirket på dette stedet tidligere og derfor kan forklares med noe annerledes oppbygning enn tidligere profiler. Fukt og temp. har selvsagt påvirket de øvre snølagene, men tørr snø et stykke ned i profilen..

ObsID: 192154

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 17:03

1416 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Generell oppbløting av snødekket siste dagene og spesielt siste døgnet med delvisoverskyet vær og varme høyt til fjells.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To mindre drønn/ søkk i våt snø mot bakken. Skare/ hardere våt snø oppå som kollapser i våt løsere snø mot bakken. I overgang mot barflekker.

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Overskyet fra i går ettermiddag. Varmt høyt opp. Delvis overskyet nå, og merker at oppvarmingen trenger dypt ned i snødekket.

Snødekke

Våt løssnø Meget våt Svært vått snødekke av smelteomdannet snø helt opp til observert høyde 1400moh. Fremdeles skare/islag nede i snødekket. Et par drønn på tynt snødekke helt ned på bakken i våt snø hele veien.

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred observert i dag. Våte løssnøskred str. 1 i går sørvendt.

ObsID: 192152

Jotunheimen / LOM

Snø

21.04.2019 kl. 10:31

1578 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Den høgre grafen viser at det knapt har vore nattefrost på Storbrean, 1570 moh, dei siste par døgn. Mildværet kan svekke snøbroene betydeleg.

Snødekke

ObsID: 192108

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 09:49

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 90% skyer Mildt og overskyet fra i går ettermiddag. Ikke nattefrost her nede.

Snødekke

58 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Råtten snø på 950moh nå. Ingen natterfost og overskyet siden i går.

ObsID: 192098

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.