Snøskredvarsel for Jotunheimen søndag 21.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men følg med på hvor det danner seg flak av innblåst nysnø høyt til fjells. Det finnes også vedvarende svake lag som kan påvirkes.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som regn, eventuelt som snø i høyfjellet fører ikke til de store endringene i skredfaren. Utbredelsen av ferske nysnøflak er begrenset, men det kan være lett å løse ut skred i de der de finnes. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper. Hold god avstand. Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag som kan påvirkes enkelte steder. Vær ekstra oppmerksom i skyggefulle partier med tynt snødekke.
Snøoverflaten er preget av sol og varme i sørsider. Om natten fryser overflaten til hard skare, mens det mykes opp utover dagene. I enkelte lune heng kan overflaten bli svært mykt og fuktig, og det er lite snø i mange sørsider. I nordvendt terreng er det mer vinterlig, med stort sett hard fokksnø og delvis brytende skare. I enkelte skjermede formasjoner ligger det løsere snø i overflaten (overflatekant og/eller myke fokksnøflak) samt rim. Antall barflekker i sørvendt terreng øker hver dag.
Over ca. 1100 moh finnes det vedvarende svakt lag med kantkorn under skarelag relativt høyt i snødekket, men laget ligger under massive skarelag og er stort sett vanskelig å påvirke. Det observert at det er dannet kantkorn under skarelag ganske høyt i snødekket i sørøstvendt terreng. Dette laget kan være tilstede flere steder, særlig der fuktighet fra snøsmelting og refrysing om natten fører til stor temperaturgradient i snødekket.
Det er observert flere små og middels store løssnøskred i bratt sørvendt terreng ved Breisæterdalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om formiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Tilskyande frå føremiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Mildere i fjellet til kvelden igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 17:35

1391 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Tydelig vannophopning over islag 15 cm ned i snødekket. Under islag 4F fuktig omdannet snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Lbt. Knekker ved stor belastning nede i tørrere begerkrystalllag under harde kompakte snølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Sammenfrosset beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Svært våt snøoverflate og stedvis løs slush fører til økende fare for våte løssnøskred utover dagen når snøen varmes opp. Overskyet vær har ført til at snødekket trolig nesten ikke har frosset i natt. Fant ikke det tidligere aktive kantkornlaget ved snøprofil i dag, men den våte snøen har ikke trengt særlig dypt i snødekket som først antatt. Derfor vil en trolig fremdeles kunne ramle borti områder hvor kantkornlaget fremdeles ikke er påvirket av varmen. Men de tynnere områdene hvor en tidligere kunne trigge kantlaget er nå trolig oppbløtet, så det skal trolig enda mer til for å kunne trigge det nå. Snødekket er gjennombløtt opptil ca 1200m. I høyereliggende områder vil trolig kantlaget være mer fremtredende. Under 1500 anses våte løssnøskred som hovedskredproblemet. Fremdeles varmegrader og lite nattefrost, men trolig en del mer utstråling som gjør at snødekket trolig fryser noe til i overflaten i natt. Det vil tine fort og skredfaren mtp. våte skred vil være økende utover dagen. Varslet faregrad er riktig Her er det for lavt til at nysnø kan regnes med som et skredproblem, og kantlaget er trolig mindre fremtredende i områdene under 1400m. men for høyereliggende omr. vil det trolig stemme godt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh. Grense for lagdelt snø er på 1200 moh Våt løssnø Meget våt Enkelte drønn/ søkk i snøen på områder med tynt snødekke og delvis råtten snø. Ingen faretegn ellers bortsett fra at det generelt er mye vann i det øvre snølaget som blir hindret i drenering av et underliggende islag. Vått snødekke i alle himmelretninger opp til observert 1400m.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh Enkelte plasser er snøoverflaten hardere og dannet flak. Det skal trolig svært mye til for å løse ut noe på dette laget, og jeg vil si det er størst sjans for å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng.

Tester

ECTX God Fortsatte i samme søyle etter ectn19.

ECTN19@15cmQ3 God Brudd under skare. Ikke antydning til forplantning.

Snøprofil

14 cm 4F MFsl 2 mm/0 mm V Sørpe i bunn, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 6,5 cm 4F FCxr 2 mm/0 mm W, 6 cm P MF 2 mm/0 mm W, 1 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 31,5 cm P MF 2 mm/0 mm D-M, 1 cm P- FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 29 cm 1F+ FC 3 mm/0 mm D, 10 cm 1F- DHch 5 mm/0 mm D Lett sammenfrosset beger, 35 cm P- DHch 4 mm/0 mm D Mer sammenfrosset 2 tester knyttet til snøprofilen Profil gravd litt høyt oppe i en østvendt leside. Mulig litt vindpåvirket på dette stedet tidligere og derfor kan forklares med noe annerledes oppbygning enn tidligere profiler. Fukt og temp. har selvsagt påvirket de øvre snølagene, men tørr snø et stykke ned i profilen..

ObsID: 192154

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 17:03

1416 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Leif@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 6 °C 5 m/s fra V → 50% skyer Overskyet fra i går ettermiddag. Varmt høyt opp. Delvis overskyet nå, og merker at oppvarmingen trenger dypt ned i snødekket.

Snødekke

Våt løssnø Meget våt Svært vått snødekke av smelteomdannet snø helt opp til observert høyde 1400moh. Fremdeles skare/islag nede i snødekket. Et par drønn på tynt snødekke helt ned på bakken i våt snø hele veien.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Generell oppbløting av snødekket siste dagene og spesielt siste døgnet med delvisoverskyet vær og varme høyt til fjells.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To mindre drønn/ søkk i våt snø mot bakken. Skare/ hardere våt snø oppå som kollapser i våt løsere snø mot bakken. I overgang mot barflekker.

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen dagsferske skred observert i dag. Våte løssnøskred str. 1 i går sørvendt.

ObsID: 192152

Jotunheimen / LOM

Snø

21.04.2019 kl. 10:31

1578 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Den høgre grafen viser at det knapt har vore nattefrost på Storbrean, 1570 moh, dei siste par døgn. Mildværet kan svekke snøbroene betydeleg.

Snødekke

ObsID: 192108

Jotunheimen / VANG

Snø

21.04.2019 kl. 09:49

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 6 °C 90% skyer Mildt og overskyet fra i går ettermiddag. Ikke nattefrost her nede.

Snødekke

58 cm totalt 0 cm nysnø Våt løssnø Meget våt Råtten snø på 950moh nå. Ingen natterfost og overskyet siden i går.

ObsID: 192098

Jotunheimen / Storbreen

Snø

20.04.2019 kl. 19:28

1891 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skyet men solen er der bak.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mer skyet og betydelig mer vind enn i går. Ellers fortsatt varmt høyt til fjells. Vinden kjølnet dekke. Det er stor forskjell på nord og syd sider. Syd og spesielt tynt dekke har mer smelteformer nå. Mens nord har mer vinterlig snø. Men varmen siste to dager har myknet øverste lagene her. Og det er fuktig finkornet snø i nord midt på dagen. Finnes kantkorn i dekke jeg finner det mest på tynnere snødybder, under 1 meter snødybde sånn ca. Mens på tykkere viker de ikke så løse, men finnes. Alle steder ligger de under harde og til dels tykke lag. Ingen faretegn observert i kanten. Det har vært bra med skiaktivitet fra Sognefjellet, siden veien åpnet den 12.April. Nysnø i høyden og regn i lavlandet i morgen. Vil legge seg opp mindre lommer med nysnøflak som vil være lett å løse ut. Kanten i dekke blir værende ennå en stund, men vil nok være vanskelig å løsne skred på. Syd sider vil være mer stabile enn nord sider pga solinnstråling på dagtid og fryser til på nettene. Men seint på dagen kan det gå våte løsnøskred her.

Vær

Ikke nedbør 0,5 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Temp målt på ca 1900moh. Dagen starta med strålende sol, før det skyet helt over. Det blåste frisk bris fra vestlig kant, noe mer vind i kastene og på utsatte steder. Vinden kjølnet huden og snøen noe.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Var ubetydelig snøfokk. Men her og der fraktet det bite bite litt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh Finnes løse kantkorn i forbindelse med skarelag. Ikke helt lett å bli klok på hvor. På tynt dekke finner jeg de, mens på tykkere dekke var det der jeg gravde under harde lag, blyant pluss. Og ikke så løse og fine. Men må være med som skredproblem, men det virker som lite aktivt.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V under 1300 moh Pga varmen utover dagen. Noe usikker på eksakt høydenivå. Men øverste snølag ble fuktet til i dag. Til ca 1400-1500moh, høyere i sydsider.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mulig noen mindre ting pga varmen. Men svært småe i såfall.

ObsID: 192046

Jotunheimen / VANG

Snø

20.04.2019 kl. 16:39

1409 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot eidsbugarden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Leif@ObsKorps Kommentar:  Mot Bygdin

Snødekke

Våt løssnø Meget våt Vått snødekke opp hit på 1400moh.

ObsID: 192032

Jotunheimen / LUSTER

Snø

20.04.2019 kl. 14:00

1524 moh

Knut Storvik (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Knut Storvik

Notater

Snøskred (ser ut som flakskred) observert i østlig heng ved nedkjøring gjennom Steindalen. Usikker når det er utløst. Vi kjørte ned sørvestryggen fra Steindalsnosi og gikk opp nordvestryggen. Nordvestryggen virket svært stabil og var avblåst. I sørvestryggen var det slushtendens klokka 13:30 da vi kjørte ned. Observeringstidspunktet var lørdag 20.april klokka 14.

ObsID: 192227

Jotunheimen / LOM

Snø

20.04.2019 kl. 13:30

1292 moh

guro@svv (***)

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra NV ↘ 90% skyer Det er ikkje lenger like kaldt på nettene (ved Gjende var det i går natt ikkje frost), men grunna overskya vær går ikkje oppvarminga av snødekket like raskt som ein kunne forventa dersom det ikkje hadde vore overskya.

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Grov en liten profil i sørvendt; øverste 10 cm er vått, fuktig snø dei neste 90 cm og meir eller mindre tørt på 1m fra overflata. Spor av skarelag på ulike djubder, truleg av nattefrost tidlegare i påska, men med sola og varmen forsvinn desse i løpet av dagen

Tester

CTN God Sørvendt. Ingen svake lag og ingen brudd. Snødekket er vått i toppen og fuktig ned til -1 m, men framleis hardt og stabilt.

Skredaktivitet

20. apr. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV Fleire små og middels store laussnøskred i den sørlege dalsida oppover Breisæterdalen. Har i fylgje driftsentreprenør truleg gått det siste døgnet. Ingen på veg eller som har gjort anna skade

ObsID: 192009

Jotunheimen / LOM

Snø

19.04.2019 kl. 17:24

2086 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slør foran solen. Smørstabtindene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Våte løssnøskred, løsna fra varm klippe.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varm dag. Pluss til topps tenker jeg. Noe skredaktivitet med ikke så mye synes jeg. Snødekke er hardt men toppen myknes bra utover dagen. På tynt snødekke i solsider er det nærmest «råtten» snø til bunns. Betydelig mykere nå enn tidligere i påsken. Varmt på dagen og kaldere på nettene vil stabilisere snødekke på sikt. Snødekke overflaten blir styrt mye av nattetemperaturen. Kanten lengre ned i dekke finnes fortsatt, noe vanskelig å si hva varmen har og si på det.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 20% skyer Høyt skydekke i dag tidig. Mindre og mindre skyer utover dagen.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Lenge siden sist snøfall. Nærmest ikke kommet noe i April.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh Tar fortsatt med dette. Men ikke sjekkes tilstanden på det i dag.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 2000 moh Mer aktuelt i dag enn tidligere i påsken. Men lite aktivitet det jeg har sett. Men noe naturlig var det.

Faretegn

Ferske skred Noe ferske skred pga varmt vær. Ellers ingen faretegn observert.

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 1500 moh Dette gjelder skredet ved Krossbu. Det gikk i første omgang tidligere i April. Meldt inn på regObs. Gikk mer i dag. Så gått i to omganger. Skredet er tydelig fra veien. Litt usikker på størrelsen stort str 2 eller lite str 3 tenker jeg.

19. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1500 moh Pga varme gått utpå dagen i dag.

ObsID: 191901

Jotunheimen / LOM

Snø

19.04.2019 kl. 16:44

1270 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Skredaktivitet

19. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1200 moh Observert skred frå bil, usikker på når tid/dag det gått. Sannsynligvis gått i kantkornlag pga stigande temperatur.

ObsID: 191897

Jotunheimen / LOM

Snø

19.04.2019 kl. 13:30

1805 moh

torsteinbjoergen (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Stor variasjon i snødybde. Stort sett bra, og snødybde over 170cm, men på noen punkt helt nede i 60cm

ObsID: 191914

Jotunheimen / VANG

Snø

19.04.2019 kl. 11:28

1247 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  obr Kommentar:  Bitihorm mot S

Snødekke

Skare

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191899

Jotunheimen / LUSTER

Snø

18.04.2019 kl. 17:12

1158 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm P+ RG 0 mm/0 mm D-M, 8 cm 1F+ RGxf 0 mm/0 mm, 40 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm, 45 cm P+ RG 0 mm/0 mm, 35 cm K MF/MFcr 0 mm/0 mm -0,3 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -4,6 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm Snødybde 138cm. Nord 1160moh. Kl 11.35

ObsID: 191768

Jotunheimen / LUSTER

Snø

18.04.2019 kl. 16:28

1884 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Snødekke innover Ringsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slik er snødekke for det meste vindpakket hardt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Lauvnostind
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Store Dyrhaustind til venstre, midtre Ringstind til høyre. Og Storen baki der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Slør foran solen ved Turtagrø i 09.30 tiden. Det skyet noe mer over utover dagen. Men høyt skydekke, litt lummert vær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ned mot Turtagrø fra inngangen til Ringsdalen ca 1000moh er bilde tatt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Hard snøoverflate, fokksnø/skare, som ikke gir fra seg noen fartegn. Men finnes kantkorn under denne harde snøen, skal trolig mye til å påvirke, men kanten er tørr og løs og skredene vil trolig bli str3. Solen mykner snøen i syd. Og under 1200moh i dag myknet det litt i flere himmelretninger. Skyet værtype med høye skyer foran solen, litt lummert. Varmere vær på nettene vil gjøre at snøen myknes mer på dagtid enn den tidligere har gjort, denne uken. Dette vil gjøre at våte løssnøskred er mer aktuelt, kan løsne naturlig når solen varmer utover dagen. Kantkorn lengre ned i dekke vil trolig også blir lettere å løsne, når overflaten myknes. Skredfaren er størst seint på dagen.

Vær

1 °C 0 m/s 100% skyer Luft temp målt på, 1700moh. Så en null grense på 1800moh vil jeg tro. Turtagrø, 880moh har nå i ettermiddag pluss 7 grader. I går kveld fullmåne og ingen skyer. Slør foran sola i dag tidlig og skyet mer over utover dagen. Men høye skyer og mer slør. Svært god sikt, vindstille og litt lummert. Temperatureren synker nok ikke riktig så mye i natt, hvis det er skyet som nå.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket hard Tørr Snødekke er for det meste hard, Enten skare eller vindpakket hardt. Finnes lommer med overflatekant og lommer med rim, skyggesider. Nedi snøen finnes kantkorn. Det er noen steder mindre flak, harde oppå overflatekanten. Det er lite snø under ca 1000-1100moh og en god del bare, flekker. Rygger og oppstikende terreng som tidligere i vinter har hatt lite snø, er nå fritt for snø. Solen mykner/fukter snøen i syd mens den fortsatt er tørr i nord.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV over 800 moh Gjelder bratte sider pga solen mykner snøen utover dagen. Styres veldig av hvor kaldt det blir på nettene og om det kommer noe vind som også kjølner dekke. Ser ut som dette blir mer, aktuelt i dagene fremover pga varmere på nettene.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh I bratte sydlige sektorer, er trolig dette ikke så gjeldene, pga solen har fått virke på snøen der. Spesielt der snødekke ikke er så tykt. Kanten ligger under hardoverfalte, som gjør at det ikke gir fra seg noen faretegn. Det finnes også, harde flak tynnere, 5-10cm, oppå overflatekant også, trolig lite utbredelse og vanskelig å løse ut den, str 1-2 skred.

Faretegn

Ingen faretegn observert Bortsett fra lommer med rim / overflatekant

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ser eldre bruddkanter men ingen ferske. Heller ingen pga solen. Men dro ned i 14-15 tiden.

Snøprofil

8 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 21 cm 1F- FCxr 0 mm/0 mm, 15 cm K+ MFcr 0 mm/0 mm -2,1 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm Trolig ikke den mest representative profilen, men likevel sender den inn jeg. Noen steder er det nok betydelig mer fokksnø over. Hardefokksnølag, så ulike skarelag/kantkorn. 1700moh NV. Snødybde er ca 60cm, så tynt dekke, stein som underlag grove steiner. Pluss 1 i lufta, vindstille, rundt kl 13.00

ObsID: 191766

Jotunheimen / VANG

Snø

18.04.2019 kl. 14:29

2104 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  obr Kommentar:  Mot Valdresflye

Notater

Lite snø på Rasletind, blåst ned på Valdresflye

ObsID: 191758

Jotunheimen / VANG

Snø

18.04.2019 kl. 12:21

1457 moh

Asmkar (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Godt utvikla rim på flater og alt som er nordlig sektor

ObsID: 191762

Jotunheimen / ØYSTRE SLIDRE

Snø

18.04.2019 kl. 11:55

1653 moh

obr (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  obr Kommentar:  NØ bollen Rasletind, 4 kjørespor

Snødekke

Vindpakket hard

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 191747

Jotunheimen / VANG

Snø

18.04.2019 kl. 08:41

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

70 cm totalt 0 cm nysnø Skare

ObsID: 191648

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.