Snøskredvarsel for Jotunheimen onsdag 17.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges av en skiløper eller skuter der snødekket er tynt. I solvendte fjellsider kan det gå små våte løssnøskred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Hovedskredproblemet er knyttet til vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag som kan påvirkes enkelte steder. Utbredelsen virker å være begrenset, og det skal stor belastning til for å løse ut skred. Merk likevel at slike skred kan bli store. Vær oppmerksom på at det er lettest å løse ut slike skred i områder med tynt snødekke. Soloppvarming kan gi små løssnsøskred i bratte, sørvendte heng utover dagen. Vær oppmerksom på store skavler ut fra flere rygger og topper!
Snøoverflaten er generelt hard og består av skare eller vindpakket hard overflate. Utover dagen blir snøen myk og fuktig i solvendte sider, men den fryser til igjen mot kvelden og danner smelte-frys skare. Der solen ikke tar så godt, er det flere steder dannet kantkorn under tynn skare. Det finnes lommer med løs kantkorn i overflaten.
Over ca. 1100 moh finnes det vedvarende svakt lag med kantkorn under skarelag relativt høyt i snødekket, men utbredelsen er begrenset. Kaldt vær fremmer videre oppbygging av dette kantkornlaget.
Lørdag ble det meldt om flakskred i østvendt terreng ved Fannaråken.
Det er kaldt og klart vær med nattefrost. Det er dannet rim og kantkorn i overflaten om natten en del steder. Observasjoner tyder på at selv om sola tar godt for tiden, så gir det ikke nok oppvarming til at våte løssnøskred er et utstrakt problem.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til 0 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-8 °C til -1 °C på 1800 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til onsdag.
Klarvær.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Jotunheimen / LUSTER

Snø

17.04.2019 kl. 16:00

1395 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Nordside
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Sørøstside.

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden og kald lufttemperatur har vært en bremsende faktor i sørsider, men våte skred kan ikke utelukkes som skredproblem i bratte, lune sørsider. Jeg har ikke gjort grundige snøprofiler, men snødekket er så vindherjet i nordsider der jeg har vært at jeg tror kantkornproblem er lite sannsynlig. Faregraden oppleves som fg1. Det er likevel vrient å være bastant imot sp1 i varselet enn så lenge det finnes vvsl i snødekket (jeg synes den bayerske matrisen slik sett beskriver situasjonen bedre). Beskrivende snøoverflate. Mye forskjellig tekst om svake lag i/nært overflaten i snødekkehistorikken er litt forvirrende, selv om det stemmer.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S, SV

Snødekke

Sørsider: Solpåvirket. Hardt om morgenen og fin styresnø på dagen. Solpåvirkning blir bremset av vinden mange steder, men betydelig oppvarming i enkelte lune brattheng. Lite snø i mange sørsider. Nordsider: Vinterlig. Stort sett hard fokksnø. Stedvis brytende skare. Stedvis fin styresnø i overflaten (kantet/mindre vindpåvirket) i enkelte beskyttede formasjoner. Tidvis litt snøtransport i dag, men ikke noe av betydning.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste 4 dager.

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Svært lite skredaktivitet generelt i dette området søndag til onsdag denne uken. Heller ingen små skred i sørvendt terreng er observert, kun våte snøballer SØ, S og SV. Noen str. 2 gamle flakskred kunne observeres, men ikke lenger relevant.

ObsID: 191616

Jotunheimen / Tyinstølen 2

Snø

17.04.2019 kl. 13:35

1238 moh

stian@wyssen (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Østvendt heng på 1220 moh. HS = 205. 24.03 ble det utløst skred på kantkorn mellom skarelag (28. feb skare) i området hvor profilen er gravd. Trolig stor temperaturgradient i toppen av snødekket mellom natt og dag.

Vær

Ikke nedbør -0,1 °C 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Varierende skydekke.

Tester

CTH22@4cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

6 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Østvendt heng på 1220 moh. HS = 205. 24.03 ble det utløst skred på kantkorn mellom skarelag (28. feb skare) i området hvor profilen er gravd. Trolig stor temperaturgradient i toppen av snødekket mellom natt og dag.

ObsID: 191583

Jotunheimen / LOM

Snø

17.04.2019 kl. 11:30

1686 moh

torsteinbjoergen (Ukjent)

Snødekke

0 cm totalt Målte snødybde regelmessig på Leirbreen rundt Kalven og videre oppover Smørstabbreen mot Søre Smørstabbtind. Minste mål: 150cm Meste målt: Over 250cm

ObsID: 191606

Jotunheimen / LOM

Snø

17.04.2019 kl. 09:35

1504 moh

Marina@NorskeRedningshunder (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Gammalt skred, men kan være god info. Retning Ø-NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder Kommentar:  Noen våte løssnøskred på Kyrkja
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Marina@NorskeRedningshunder

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra SØ ↖ 3% skyer Skyene beveger seg veldig raskt. Kraftigare vind i høgda. Ca 3m/s her nede.

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 191896

Jotunheimen / LOM

Snø

16.04.2019 kl. 13:11

1937 moh

Toftagen (**)

Skredfarevurdering

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut N 1980 moh

Vær

Ikke nedbør 4 °C

Tester

ECTN

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191442

Jotunheimen / LUSTER

Snø

16.04.2019 kl. 11:14

1822 moh

larsbard (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  larsbard

Skredhendelse

3. apr 11:14 Tørt flakskred 3 - Store Brattheng Gammelt skred i rennen. Har løsnet helt til topps i renna og hele siden. Usikkert når det gikk. Hele siden på bildet har gått

ObsID: 191418

Jotunheimen / VANG

Snø

16.04.2019 kl. 09:00

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

74 cm totalt 0 cm nysnø Skare

ObsID: 191394

Jotunheimen / Tyin

Snø

15.04.2019 kl. 13:42

1176 moh

stian@wyssen (*****)

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred observert

ObsID: 191313

Jotunheimen / LOM

Snø

15.04.2019 kl. 12:41

1941 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jostein@nve

Skredfarevurdering

Når ein går på snøen er den hard og bærande. Men kantkorn i snødekket som gjev glatte brot betyr at viss det fyrst går skred så kan desse bli store. Kan ikkje sjå at det har vore skredaktivitet på dette laget siste veka. Mot slutten av påska ser det ut til at der vert varmare. Det kan føre til at der vert lettare å påverke svake lag, viss det vert varmt nok kan skred løysne naturleg. Då vil det også bli fleire våte skred.

Vær

Framleis kaldt på natt og kaldt på dag. Sola varmar litt i bratt sør, men ikkje nok til at det vert våte skred

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Godt med kantkorn og rim i overflata. Viss det nokon gong byrjar å snø igjen kan dette bli eit problem.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God utsikt. Svært lite våte skred sjølv i bratt sørvendt.

ObsID: 191317

Jotunheimen / LOM

Snø

15.04.2019 kl. 12:00

1968 moh

Albert (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Foto og observasjon: Kjell Ola Haugen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Albert Kommentar:  Foto og observasjon: Kjell Ola Haugen.

Snødekke

Kjell Ola Haugen rapporterer om tynt og svakt snødekke over bresprekker på Bjønnbrean.

ObsID: 191331

Jotunheimen / LOM

Snø

15.04.2019 kl. 10:00

1511 moh

Colomblanc (Ukjent)

Notater

Observeret fra afstand. På tur fra Fondsbu-Gjendebu-Olavsbu-Spiterstulen har vi observeret 3 flakskred i alt. Alder på skredene er ukendt. 2 flakskred observeret i ca 1500 meters højde 13. april mellem Fondsbu og Gjendebu. De to andre var ca samme størrelse som den anmeldte i denne observation og i øst-vendte hæng.

Faretegn

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred. Anslået 30 meter vertikalt.

ObsID: 191389

Jotunheimen / VANG

Snø

15.04.2019 kl. 08:59

896 moh

Leif@ObsKorps (*****)

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr

ObsID: 191255

Jotunheimen / Sognefjellet

Snø

14.04.2019 kl. 16:38

2086 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Pent vær
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Rim i skyggesider
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Typisk snøoverflaten.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Mot Bukkehøe i Leirdalen

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekkeoverflaten består i all hovedsak av hard fokksnø / skare. Det skal mye til å påvirke kanten. Men hvis det skjer blir skredene trolig store, str 3. Snødekke vil nok oppleves stabilt uten faretegn. Solen varmer kun i bratt s/sv, mulig noe sø også. Men er nærmest ikke et skredproblem. Men gir fin mykere snø for skikjøringen. Finnes lommer med overflatekant og rim i skyggesider. Mye av det samme. Meldt varmere tempraturer på nettene senere i påsken. Dette kan «vekke» liv i kanten. Øker også faren for våte løssnøskred. Men nærmeste dager samme situasjon som nå. Snøfall gir også økt skredfare finnes rim og overflate kant mange steder. Men ikke meldt snø sånn jeg kan se med det første.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 1100 moh I bratt syd og sv har solen fått myket snøen så fryst igjen noen runder nå. Anser da ikke disse sektorer som mest utsatt. Kanten ligger mange steder under hard fokksnø/skare, så vanskelig å påvirke. Kan finnes småe lommer med fokksnø/skare tynne flak oppå overflatekant høyere i dekke. Anser det som for liten utbredelse for å ta med som skredproblem. Kan nok også finnes oppå eller under skarelag.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s Ikke målt temp. Men mange minus på natten, temp stiger betydelig utover dagen. Pluss 3-4 nå på Turtagrø 880moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Snødekkeoverflaten består av hard fokksnø eller skare. Noen lommer med løse overflatekant . Finnes bra med rim i skyggesider.

Faretegn

Rimkrystaller I skyggesider rim. Ellers hard snøoverflate uten noen lyder.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191201

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 14:46

1817 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Fra 1820 moh mott nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Lbt q1 ved max. Belastning. Ca 20 cm nede i dekket

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Str. 3 siden siste antat aktivitet på dette lag gav str. 3 i ringsdalen. Alle himmelretninger da solen ikke klare og påvirke dekket med untak av veldig bratt sør

Vær

Ikke nedbør 0 m/s #Visitnorway vær idag

Snødekke

0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Vindpakket hard Tørr Vinndpakket eller skare. Klart og kaldt vær gjør av øverste 5 cm nå er velutviklet kant. Utbredelsen varierer noe avhengig av hvor vindutsatt og solutsatt sidene er. Mest utbredt i skjermet og skyggefulle sider, som tidligere innmeldt profil. Her påvindutsatt plass 1820 moh er øverste meter 1f-p med finkornet. Få q1 i brud på 0,5-1 mm kant når jeg slår altjeg kan på LBT.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 191188

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 13:49

1442 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Meget ujevn brudflate

Tester

ECTN28@35cmQ3 God

ObsID: 191183

Jotunheimen / LUSTER

Snø

14.04.2019 kl. 12:36

1172 moh

martin@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Kant i overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@obskorps Kommentar:  Kant under tynn skare/vindsnerk

Snødekke

Må på 800-900 moh før der er snak om sammenhengen dekke. Her er det vekslende mellom skare og vindpåvirket snø. Velutviklet kant i overflaten over 1 cm 1f "skare". Herunder 5 cm kant.

ObsID: 191176
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.